List of packages installed on openSUSE-Edu-li-f-e-12.2-1-i686.iso
Mouse over the package name for description, click for more information.

PackageVersionSize
1Atutor 2.0.3-13.4 17.7 MiB
2AdobeICCProfiles 2.0-146.1.3 5.4 MiB
3ConsoleKit 0.4.5-12.1.2 316.3 KiB
4ConsoleKit-x11 0.4.5-12.1.2 27.4 KiB
5DirectFB 1.4.5-29.1.4 1.8 MiB
6DirectFB-Mesa 1.4.5-29.1.4 73.4 KiB
7FreeSMS 2.1.2-6.5 799.9 KiB
8GeoIP 1.4.8-3.1.2 1.2 MiB
9ImageMagick 6.7.6.9-2.1.2 21.8 MiB
10LibVNCServer 0.9.8_git201104301110-14.1.4 678.7 KiB
11MPlayer 1.1+35007-2.24 52.7 MiB
12Mesa 8.0.4-20.7.1 71.7 MiB
13Mesa-demo-x 8.0.1-5.1.2 57.2 KiB
14Mesa-devel 8.0.4-20.7.1 964.6 KiB
15Mesa-libEGL-devel 8.0.4-20.7.1 48.9 KiB
16Mesa-libEGL1 8.0.4-20.7.1 106.5 KiB
17Mesa-libGL-devel 8.0.4-20.7.1 1.3 MiB
18Mesa-libGL1 8.0.4-20.7.1 361.9 KiB
19Mesa-libGLESv1_CM-devel 8.0.4-20.7.1 86.3 KiB
20Mesa-libGLESv2-devel 8.0.4-20.7.1 79.8 KiB
23Mesa-libGLU-devel 8.0.4-20.7.1 69.6 KiB
24Mesa-libGLU1 8.0.4-20.7.1 469.8 KiB
25Mesa-libIndirectGL1 8.0.4-20.7.1 3.5 MiB
26Mesa-libglapi0 8.0.4-20.7.1 85.8 KiB
27MicrosoftFonts 1-jng5 31.0 MiB
28ModemManager 0.5.2.0-2.4.1 961.7 KiB
29MozillaFirefox 15.0-2.7.1 36.8 MiB
30MozillaFirefox-branding-openSUSE 6.1-1.1.1 140.7 KiB
31MyODBC-unixODBC 5.1.8-7.2.2 426.9 KiB
32NetworkManager 0.9.4.0-5.8.1 2.1 MiB
33NetworkManager-gnome 0.9.4.1-2.8.1 1.6 MiB
34NetworkManager-kde4-libs 0.9.0.2-2.1.2 2.5 MiB
35NetworkManager-openvpn 0.9.4.0-2.1.2 45.4 KiB
36NetworkManager-openvpn-gnome 0.9.4.0-2.1.2 214.7 KiB
37NetworkManager-openvpn-kde4 0.9.0.2-2.1.2 156.1 KiB
38NetworkManager-pptp 0.9.4.0-2.1.2 45.1 KiB
39NetworkManager-pptp-gnome 0.9.4.0-2.1.2 96.8 KiB
40NetworkManager-pptp-kde4 0.9.0.2-2.1.2 63.5 KiB
41NetworkManager-vpnc 0.9.4.0-2.1.2 32.6 KiB
42NetworkManager-vpnc-gnome 0.9.4.0-2.1.2 119.2 KiB
43NetworkManager-vpnc-kde4 0.9.0.2-2.1.2 107.7 KiB
44OpenIPMI 2.0.19-12.1.3 4.2 MiB
45OpenPrintingPPDs 4.0.0-15.1.1 34.5 KiB
46OpenPrintingPPDs-ghostscript 4.0.0-15.1.1 10.5 MiB
47OpenPrintingPPDs-hpijs 4.0.0-15.1.1 1.6 MiB
48OpenPrintingPPDs-postscript 4.0.0-15.1.1 17.3 MiB
49PackageKit 0.7.4-2.9.1 1.3 MiB
50PackageKit-backend-zypp 0.7.4-2.9.1 279.9 KiB
51PackageKit-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 32.3 KiB
52PackageKit-browser-plugin 0.7.4-2.9.1 42.0 KiB
53PackageKit-gstreamer-plugin 0.7.4-2.9.1 13.7 KiB
54PackageKit-gtk3-module 0.7.4-2.9.1 14.2 KiB
55SuSEfirewall2 3.6.293-1.1.1 271.9 KiB
56a2ps 4.13-1350.1.2 3.1 MiB
57a52dec 0.7.5svn-8.3 72.3 KiB
58aaa_base 12.2-2.10.1 345.5 KiB
59aaa_base-extras 12.2-2.10.1 67.7 KiB
60abiword 2.8.6-15.1.2 44.8 KiB
61abiword-docs 2.8.6-11.1.1 2.5 MiB
62accountsservice 0.6.22-1.1.1 202.6 KiB
63acl 2.2.51-8.1.3 190.0 KiB
64acpica 20120518-7.1.2 1.7 MiB
65acpid 2.0.16-2.1.3 118.5 KiB
66adaptec-firmware 1.35-17.1.1 26.6 KiB
67aisleriot 3.4.1-2.1.2 3.0 MiB
68akonadi 4.8.4-2.5.1 164.0 KiB
69akonadi-runtime 1.7.2-2.1.2 2.5 MiB
70akregator 4.8.4-2.5.1 2.8 MiB
71alacarte 0.13.4-2.1.2 229.4 KiB
72alsa 1.0.25-3.5.1 1.4 MiB
73alsa-devel 1.0.25-3.5.1 353.8 KiB
74alsa-firmware 1.0.25-2.1.1 8.6 MiB
75alsa-oss 1.0.25-3.1.2 78.1 KiB
76alsa-plugins 1.0.25-3.1.2 135.3 KiB
77alsa-plugins-pulse 1.0.25-3.1.2 81.5 KiB
78alsa-utils 1.0.25-3.2.2 1.8 MiB
79amarok 2.6.0-6.4 30.6 MiB
80amavisd-new 2.7.0-28.2.3 1.5 MiB
81amavisd-new-docs 2.7.0-28.2.3 1.3 MiB
82ant 1.8.2-11.1.1 2.3 MiB
83ant-antlr 1.8.2-11.1.9 13.3 KiB
84ant-apache-bcel 1.8.2-11.1.9 11.5 KiB
85ant-apache-bsf 1.8.2-11.1.9 7.0 KiB
86ant-apache-log4j 1.8.2-11.1.9 5.8 KiB
87ant-apache-oro 1.8.2-11.1.9 59.8 KiB
88ant-apache-regexp 1.8.2-11.1.9 6.5 KiB
89ant-apache-resolver 1.8.2-11.1.9 6.8 KiB
90ant-commons-logging 1.8.2-11.1.9 6.8 KiB
91ant-javadoc 1.8.2-11.1.9 28.5 MiB
92ant-javamail 1.8.2-11.1.9 11.0 KiB
93ant-jdepend 1.8.2-11.1.9 41.8 KiB
94ant-jmf 1.8.2-11.1.1 9.3 KiB
95ant-junit 1.8.2-11.1.9 156.9 KiB
96ant-manual 1.8.2-11.1.9 6.1 MiB
97ant-scripts 1.8.2-11.1.1 12.9 KiB
98ant-swing 1.8.2-11.1.1 10.1 KiB
99antlr 2.7.7-89.1.2 21.8 KiB
100antlr-java 2.7.7-89.1.2 365.9 KiB
101aoetools 25-3.1 74.9 KiB
102apache-commons-beanutils 1.8.3-2.1.6 476.4 KiB
103apache-commons-daemon 1.0.10-2.6.1 110.6 KiB
104apache-commons-logging 1.1.1-4.1.1 166.1 KiB
105apache2 2.2.22-4.6.1 2.0 MiB
106apache2-devel 2.2.22-4.6.1 666.6 KiB
107apache2-doc 2.2.22-4.6.1 11.8 MiB
108apache2-example-pages 2.2.22-4.6.1 372 B
109apache2-mod_dnssd 0.6-16.1.2 37.4 KiB
110apache2-mod_mono 2.10-9.1.2 59.6 KiB
111apache2-mod_perl 2.0.6-2.1.2 7.3 MiB
112apache2-mod_php5 5.3.15-1.4.1 5.2 MiB
113apache2-mod_python 3.3.1-171.1.2 1.5 MiB
114apache2-prefork 2.2.22-4.6.1 624.3 KiB
115apache2-utils 2.2.22-4.6.1 176.7 KiB
116apper 0.7.2-2.2.2 1.2 MiB
117appres 1.0.3-2.1.2 24.8 KiB
118aqbanking 5.0.23-3.1.2 17.2 MiB
119aqbanking-lang 5.0.23-3.1.2 80.3 KiB
120ark 4.8.4-2.1.3 792.0 KiB
121art-sharp2 2.24.2-13.1.2 113.0 KiB
122aspell 0.60.6.1-8.1.2 1.5 MiB
123aspell-en 7.1-6.1.1 3.6 MiB
124at 3.1.8-1110.1.3 106.0 KiB
125at-spi2-atk-common 2.4.0-2.2.2 213 B
126at-spi2-atk-gtk2 2.4.0-2.2.2 201.2 KiB
127at-spi2-atk-gtk3 2.4.0-2.2.2 201.6 KiB
128at-spi2-core 2.4.2-2.1.2 128.2 KiB
129atk-devel 2.4.0-2.1.2 649.4 KiB
130atmel-firmware 1.3-155.1.1 743.7 KiB
131attr 2.4.46-9.1.3 122.1 KiB
132audacious 3.1.1-2.21 425.1 KiB
133audacious-lang 3.1.1-2.21 492.0 KiB
134audacious-plugins 3.2.4-1.1 4.4 MiB
135audacious-plugins-output-pulse 3.2.4-1.1 21.6 KiB
136audacity 2.0.0-73.28 12.7 MiB
137augeas-lenses 0.10.0-3.1.2 350.4 KiB
138autoconf 2.69-2.1.1 2.2 MiB
139autofs 5.0.7-1.2.1 1.7 MiB
140automake 1.12.1-1.2.1 1.9 MiB
141autopano-sift-C 2.5.1-3.3 439.0 KiB
142autoyast2-installation 2.22.5-1.1.1 1.5 MiB
143avahi 0.6.31-3.6.1 417.3 KiB
144avahi-mono 0.6.31-3.3.1 94.4 KiB
145avahi-utils 0.6.31-3.3.1 81.5 KiB
146avogadro 1.0.3-77.28 10.2 MiB
147awesfx 0.5.1d-8.1.2 245.5 KiB
148b43-firmware 4.174.64.19-3.1 9.4 MiB
149b43-fwcutter 012-18.1.2 30.7 KiB
150b43legacy-firmware 3.130.20.0-2.1 637.6 KiB
151banshee 2.4.1-38.35 73.7 KiB
152banshee-backend-engine-gstreamer 2.4.1-38.35 338.4 KiB
153banshee-backend-io-gio 2.4.1-38.35 415.8 KiB
154banshee-backend-platform-gnome 2.4.1-38.35 56.0 KiB
155banshee-backend-platform-unix 2.4.1-38.35 16.1 KiB
156banshee-core 2.4.1-38.35 2.7 MiB
157banshee-dmp 2.4.1-38.35 570.1 KiB
158banshee-dmp-apple-devices 2.4.1-38.35 1.4 MiB
159banshee-dmp-mtp 2.4.1-38.35 59.5 KiB
160banshee-extensions-default 2.4.1-38.35 1.9 MiB
161baobab 3.4.1-2.1.2 402.1 KiB
162bash 4.2-51.6.1 656.0 KiB
163bash-doc 4.2-51.6.1 1.5 MiB
164bc 1.06-909.1.3 228.6 KiB
165bcel 5.2-18.1.1 528.3 KiB
166bdftopcf 1.0.3-2.1.2 24.9 KiB
167bea-stax 1.2.0-23.1.1 171.2 KiB
168bea-stax-api 1.2.0-23.1.1 23.7 KiB
169beforelight 1.0.4-2.1.2 26.0 KiB
170bibletime 2.9.1-2.5 12.4 MiB
171bin86 0.16.17-111.1.5 131.1 KiB
172bind 9.9.1P2-1.1.1 798.5 KiB
173bind-chrootenv 9.9.1P2-1.1.1 1.6 KiB
174bind-libs 9.9.1P2-1.1.1 3.0 MiB
175bind-utils 9.9.1P2-1.1.1 617.1 KiB
176binutils 2.22-17.2.3 19.3 MiB
177binutils-devel 2.22-17.2.3 23.2 MiB
178bison 2.5-8.1.3 2.3 MiB
179bitmap 1.0.6-2.1.2 166.0 KiB
180blas-devel 3.4.1-4.1.2 2.1 MiB
181blas-man 3.4.1-4.1.2 184.7 KiB
182blender 2.63a-125.29 45.5 MiB
183bluedevil 1.2.3-2.1.2 1.2 MiB
184bluedevil-lang 1.2.3-2.1.2 603.0 KiB
185bluefish 2.0.3-2.6 6.9 MiB
186bluej 3.0.8-2.1 10.7 MiB
187bluej-extensions 20110529-4.4 2.8 KiB
188bluej-extensions-ACMInvoker 20110529-4.4 7.4 KiB
189bluej-extensions-CNUBlueJFormatterInstaller25x 20110529-4.4 4.6 MiB
190bluej-extensions-ClassWizard 20110529-4.4 228.4 KiB
191bluej-extensions-MainRunner 20110529-4.4 8.4 KiB
192bluej-extensions-SyntaxSourcePrinter 20110529-4.4 90.2 KiB
193bluej-extensions-UMLextension 20110529-4.4 10.6 KiB
194bluej-extensions-class_card 20110529-4.4 54.8 KiB
195bluej-extensions-multiproject 20110529-4.4 346.8 KiB
196bluej-extensions-objectdrawinvoker 20110529-4.4 5.8 KiB
197bluej-extensions-patterncoder 20110529-4.4 9.8 MiB
198bluej-extensions-rolesOfVariables 20110529-4.4 3.5 MiB
199bluej-kde 3.0.8-2.1 604 B
200bluej-oxygen-icons 3.0.8-2.1 46.2 KiB
201bluez 4.99-4.1.2 1.9 MiB
202bluez-firmware 1.2-139.1.1 563.3 KiB
203bogofilter 1.2.1-17.1.2 1.4 MiB
204boo 0.9.3.3457-13.1.1
205boo-2_0_9_3 0.9.3.3457-13.1.1 1.5 MiB
206boost-devel 1.49.0-6.1.2 79.4 MiB
207boost-jam 201104-2.1.2 153.0 KiB
208boost-license1_49_0 1.49.0-6.1.2 1.3 KiB
209bootcycle 0.3-241.1.1 4.1 KiB
210bootsplash-branding-life 12.2-18.6 3.7 MiB
211brainworkshop 4.4-3.9 17.9 MiB
212branding-life 12.2-20.1 1.6 KiB
213brasero 3.4.1-2.2.2 4.4 MiB
214brasero-nautilus 3.4.1-2.2.2 34.6 KiB
215bridge-utils 1.5-10.1.2 65.2 KiB
216brltty 4.3-2.1.2 5.4 MiB
217brltty-driver-at-spi2 4.3-2.1.2 21.6 KiB
218brltty-driver-brlapi 4.3-2.1.2 10.5 KiB
219brltty-driver-espeak 4.3-2.1.2 10.4 KiB
220brltty-driver-speech-dispatcher 4.3-2.1.2 10.8 KiB
221brltty-driver-xwindow 4.3-2.1.2 24.4 KiB
222bsdtar 3.0.4-1.1.1 100.7 KiB
223bsf 2.3.0-340.1.5 156.5 KiB
224btrfsprogs 0.19-47.1.2 2.8 MiB
225bug-buddy 2.32.0-11.1.2 249.6 KiB
226build 2012.07.19-1.1.1 617.5 KiB
227build-mkbaselibs 2012.07.19-1.1.1 34.8 KiB
228build-mkdrpms 2012.07.19-1.1.1 3.7 KiB
229bundle-lang-common-en 12.2-2.2.4 1.3 MiB
230bundle-lang-gnome-en 12.2-2.2.11 6.4 MiB
231bundle-lang-gnome-extras-en 12.2-2.2.1 9.0 MiB
232bundle-lang-kde-en 12.2-2.2.2 481.6 KiB
233bwbasic 2.50-6.5 237.8 KiB
234bzip2 1.0.6-20.1.7 66.8 KiB
235bzr 2.4.1-7.1.3 31.2 MiB
236ca-certificates 1-19.1.1 23.6 KiB
237ca-certificates-mozilla 1.76-8.1.1 224.0 KiB
238cabextract 1.4-5.1.2 59.6 KiB
239cairo-devel 1.12.2-2.1.2 1.8 MiB
240cal10n 0.7.4-2.1.8 28.1 KiB
241canberra-gtk-play 0.29-2.3.2 10.4 KiB
242cantarell-fonts 0.0.9-2.1.1 147.5 KiB
243caribou 0.4.2-2.1.2 209.7 KiB
244caribou-gtk-module-common 0.4.2-2.1.2 227 B
245caribou-gtk2-module 0.4.2-2.1.2 29.9 KiB
246caribou-gtk3-module 0.4.2-2.1.2 29.9 KiB
247cdio-utils 0.83.git-4.1.2 263.9 KiB
248cdrdao 1.2.3-5.1.2 1.0 MiB
249cdrkit-cdrtools-compat 1.1.11-8.1.2
250cec 8-3.1 27.2 KiB
251check 0.9.8-16.1.2 285.3 KiB
252check-devel 0.9.8-16.1.2 54.1 KiB
253checkmedia 3.0-2.1.6 124.2 KiB
254cheese 3.4.2-2.1.2 3.4 MiB
255chkrootkit 0.49-11.1.3 710.3 KiB
256choqok 1.3-2.1.2 4.6 MiB
257cifs-utils 5.6-2.5.1 145.4 KiB
258cinnamon 1.5.7-1 7.2 MiB
259cinnamon-settings 1.5.7-1 347 B
260clamav 0.97.5-1.1.3 13.1 MiB
261clamav-db 0.97.5-1.1.3 34.3 MiB
262claws-mail 3.8.1-55.1 9.3 MiB
263clicfs 1.4.6-1.1.2 101.6 KiB
264cln 1.3.2-10.1.2 1.5 MiB
265cmake 2.8.8-5.1.3 22.3 MiB
266command-not-found 0.1.0-50.1.1 80.4 KiB
267compat 2010.1.31-12.1.2 2.3 MiB
268compiz 0.8.8-2.1.2 4.5 MiB
269compiz-branding-openSUSE 0.8.8-2.1.2 9.8 KiB
270compiz-gnome 0.8.8-2.1.2 137.7 KiB
271coreutils 8.16-5.1.2 5.1 MiB
272cpio 2.11-18.1.2 216.2 KiB
273cpp 4.7-2.1.1 82 B
274cpp47 4.7.1_20120723-1.1.1 10.7 MiB
275cracklib 2.8.18-20.1.5 171.9 KiB
276cracklib-dict-full 2.8.12-57.2.1 10.5 MiB
277crda 1.1.1-15.1.2 24.8 KiB
278cron 4.2-37.2.3 181 B
279cronie 1.4.8-37.2.3 198.0 KiB
280cryptsetup 1.4.2-3.2.2 385.7 KiB
281ctags 2011.8.2-6.1.2 403.7 KiB
282cups 1.5.3-2.1.5 10.0 MiB
283cups-backends 1.0-271.1.1 3.1 KiB
284cups-client 1.5.3-2.1.5 277.3 KiB
285cups-libs 1.5.3-2.1.5 4.7 MiB
286cups-pk-helper 0.2.2-2.1.2 162.0 KiB
287curl 7.25.0-2.1.2 320.4 KiB
288cvs 1.12.12-174.1.2 910.9 KiB
289cvsps 2.1-176.1.2 119.4 KiB
290cyrus-imapd 2.3.18-26.2.3 52.7 MiB
291cyrus-sasl 2.1.25-21.2.1 251.3 KiB
292cyrus-sasl-crammd5 2.1.25-21.2.1 21.6 KiB
293cyrus-sasl-devel 2.1.25-21.2.1 1.2 MiB
294cyrus-sasl-digestmd5 2.1.25-21.2.1 53.9 KiB
295cyrus-sasl-gssapi 2.1.25-21.2.1 29.7 KiB
296cyrus-sasl-plain 2.1.25-21.2.1 17.6 KiB
297cyrus-sasl-saslauthd 2.1.25-21.1.3 113.8 KiB
298dante 1.3.2-2.1.3 351.7 KiB
299db-utils 4.8.30-17.1.4 319.9 KiB
300db45-utils 4.5.20-120.1.4 251.7 KiB
301dbus-1 1.5.12-4.1.2 895.4 KiB
302dbus-1-devel 1.5.12-4.1.2 115.0 KiB
303dbus-1-glib 0.98-6.1.2 181.3 KiB
304dbus-1-mono 0.63-203.1.2 77.1 KiB
305dbus-1-python 1.0.0-3.1.2 832.7 KiB
306dbus-1-x11 1.5.12-4.1.2 28.5 KiB
307dbus-sharp 0.7.0-8.1.1 160.8 KiB
308dbus-sharp-glib 0.5.0-6.1.1 11.5 KiB
309dconf 0.12.1-2.4.1 111.4 KiB
310dconf-editor 0.12.1-2.4.1 144.6 KiB
311dcraw 9.16-1.1.1 327.1 KiB
312dcraw-lang 9.16-1.1.1 234.6 KiB
313dd_rescue 1.28-2.1.2 62.9 KiB
314dd_rhelp 0.3.0-2.1.1 90.4 KiB
315ddclient 3.8.1-2.1.2 179.3 KiB
316ddd 3.3.12-3.1.19 3.6 MiB
317dejavu-fonts 2.33-3.1.1 10.3 MiB
318deltarpm 3.5.git-10.1.2 775.3 KiB
319desktop-data-openSUSE 12.2-3.1.1 501.4 KiB
320desktop-file-utils 0.20-2.1.2 289.9 KiB
321desktop-translations 12.2-7.10.1 26.7 MiB
322device-mapper 1.02.63-26.4.1 368.2 KiB
323dhcp 4.2.4.P1-0.1.1.1 1.6 MiB
324dhcp-client 4.2.4.P1-0.1.1.1 1.8 MiB
325dhcp-server 4.2.4.P1-0.1.1.1 2.1 MiB
326dhcp-tools 1.6-180.1.2 54.5 KiB
327dhcpcd 3.2.3-47.73.1.2 92.4 KiB
328dia 0.97.2-20.1 12.6 MiB
329dialog 1.1-49.1.2 301.1 KiB
330diffstat 1.55-2.1.2 44.0 KiB
331diffutils 3.2-2.1.2 815.8 KiB
332digikam 2.6.0-3.1.2 26.8 MiB
333digikam-doc 2.6.0-3.1.2 19.0 MiB
334digikam-lang 2.6.0-3.1.2 13.1 MiB
335dirac-devel 1.0.2-22.1.2 37.9 KiB
336dirmngr 1.1.0-14.1.2 513.1 KiB
337dmidecode 2.11-24.1.2 180.1 KiB
338dmraid 1.0.0.rc16-18.2.2 344.7 KiB
339dmz-icon-theme-cursors 11.2.0-9.1.1 3.3 MiB
340dnsmasq 2.61-2.1.3 941.2 KiB
341docbook_4 4.5-131.1.1 5.7 MiB
342dolphin 4.8.4-2.1.2 2.5 MiB
343dos2unix 6.0-2.1.9 184.1 KiB
344dosbox 0.74-13.1.2 2.5 MiB
345dosfstools 3.0.10-22.1.2 175.0 KiB
346dotconf 1.3-7.1.2 56.5 KiB
347dracut 023-1.3 690.1 KiB
348dvb 1.1.1_20120410-2.1.2 1.1 MiB
349dvd+rw-tools 7.1-51.1.3 399.7 KiB
350dvdauthor 0.6.18-2.3 356.6 KiB
351dynamic-wallpaper-branding-life 12.2-18.6 11.3 MiB
352dynamips 0.2.8RC3-8.1.2 764.8 KiB
353e2fsprogs 1.42.4-2.1.2 2.3 MiB
354e2fsprogs-devel 1.42.4-2.1.2 299 B
355easy-ltsp 0.5_081006-10.1 1.2 MiB
356ecj 3.3-133.1.1 1.3 MiB
357ed 1.6-2.1.2 110.0 KiB
358editres 1.0.5-2.1.2 91.4 KiB
359efont-unicode-bitmap-fonts 0.4.2-218.1.2 29.6 MiB
360eject 2.1.0-162.1.2 96.5 KiB
361ekiga 3.3.2-2.1.2 7.6 MiB
362ekiga-lang 3.3.2-2.1.2 10.7 MiB
363ekiga-plugins-evolution 3.3.2-2.1.2 266.8 KiB
364ekiga-plugins-gstreamer 3.3.2-2.1.2 105.9 KiB
365elfutils 0.153-2.1.5 800.5 KiB
366elilo 3.12-10.1.2 329.0 KiB
367empathy 3.4.2.3-1.1.2 5.2 MiB
368enblend-enfuse 4.0-53.10 3.7 MiB
369enscript 1.6.4-174.1.2 1.7 MiB
370eog 3.4.3-1.1.3 2.0 MiB
371eog-plugins 3.4.1-2.1.2 227.4 KiB
372epdfview 0.1.8-9.1.2 178.3 KiB
373epdfview-lang 0.1.8-9.1.2 193.3 KiB
374epoptes 0.5.6-36.1 1.5 MiB
375esound-daemon 0.2.41-21.1.2 89.8 KiB
376espeak 1.43.03-13.1.2 1.5 MiB
377ethtool 3.2-3.1.2 257.8 KiB
378etoys 5.0.2408-1.1 74.8 MiB
379evince 3.4.0-3.1.2 4.7 MiB
380evolution 3.4.4-1.1.1 18.6 MiB
381evolution-data-server 3.4.4-1.1.1 2.9 MiB
382evolution-mono-plugins 3.4.4-1.1.1 9.6 KiB
383evolution-python-plugins 3.4.4-1.1.1 9.6 KiB
384evolution-webcal 2.32.0-12.1.2 73.9 KiB
385exif 0.6.20-10.1.2 121.8 KiB
386exiftool 8.65-2.1.1 223.0 KiB
387expect 5.45-8.1.3 658.5 KiB
388f-spot 0.8.2-51.19 4.8 MiB
389faac 1.28-7.3 63.8 KiB
390faad2 2.7-9.3 72.4 KiB
391farstream-data 0.1.2-2.1.2 2.4 KiB
392fbreader 0.12.10-8.1.2 2.5 MiB
393fbset 2.1-936.1.2 149.5 KiB
394fdupes 1.40-128.1.3 21.9 KiB
395fet 5.14.3-3.6 25.0 MiB
396fet-samples 5.14.3-3.6 25.2 MiB
397fetchmail 6.3.21-7.1.2 2.8 MiB
398ffmpeg 0.11.1-1.3 3.1 MiB
399ffmpegthumbnailer 2.0.7-2.5 40.6 KiB
400file 5.11-3.2.2 2.9 MiB
401file-roller 3.4.2-2.2.1 1.1 MiB
402filesystem 12.2-4.2.1
403fillup 1.42-265.1.2 35.7 KiB
404findutils 4.5.10-5.1.3 445.4 KiB
405finger 1.3-158.1.2 30.6 KiB
406flac 1.2.1-96.1.2 4.8 MiB
407flash-player 11.2.202.238-2.3.1 31.4 MiB
408flash-player-gnome 11.2.202.238-2.3.1 437.7 KiB
409flash-player-kde4 11.2.202.238-2.3.1 461.5 KiB
410flex 2.5.35-62.1.5 685.7 KiB
411flickrnet 2.2-2.1.1 203.8 KiB
412font-util 1.3.0-2.1.2 521.7 KiB
413fontconfig 2.9.0-666.11 1.1 MiB
414fontconfig-devel 2.9.0-666.11 813.9 KiB
415fontconfig-feature-subpixel-hinting 2.9.0-666.11 272 B
416fonts-config 20080121-72.4.1 111.9 KiB
417fonttosfnt 1.0.4-2.1.2 45.5 KiB
418foomatic-filters 4.0.9.242-3.1.2 339.8 KiB
419fortune 1.99.1-2.1.4 4.3 MiB
420freenx-client 0.9-80.1.2 192.4 KiB
421freetype2-devel 2.4.9-667.10 5.6 MiB
422freetype2-feature-subpixel-hinting 2.4.9-667.10 270 B
423frei0r-plugins 1.3-13.3 4.7 MiB
424fribidi 0.19.2-6.1.2 184.5 KiB
425fslsfonts 1.0.4-2.1.2 31.2 KiB
426fstobdf 1.0.5-2.1.2 34.6 KiB
427ft2demos 2.4.9-4.1.2 502.8 KiB
428fuse 2.9.0-4.2.2 233.5 KiB
429fuseiso 20070708-43.1.2 55.2 KiB
430galculator 1.3.4-18.1.2 640.7 KiB
431gawk 4.0.1-2.1.4 2.1 MiB
432gbrainy 2.06-52.12 1.0 MiB
433gcalctool 6.4.2.1-12.7 969.5 KiB
434gcc 4.7-2.1.1
435gcc-c++ 4.7-2.1.1
436gcc-gij 4.7-2.1.1
437gcc-info 4.7-2.1.1 72 B
438gcc-java 4.7-2.1.1
439gcc47 4.7.1_20120723-1.1.1 18.4 MiB
440gcc47-c++ 4.7.1_20120723-1.1.1 11.8 MiB
441gcc47-gij 4.7.1_20120723-1.1.1 108.6 KiB
442gcc47-info 4.7.1_20120723-1.1.1 1.9 MiB
443gcc47-java 4.7.1_20120723-1.1.1 12.1 MiB
444gccmakedep 1.0.2-2.1.1 4.7 KiB
445gcompris 12.05-4.8 99.6 MiB
446gcompris-voices-en 12.05-4.8 6.8 MiB
447gconf-polkit 3.2.5-2.1.2 54.0 KiB
448gconf-sharp2 2.24.2-13.1.2 44.5 KiB
449gconf2 3.2.5-2.1.2 1.9 MiB
450gconf2-branding-openSUSE 12.2-2.1.2 3.1 KiB
451gcr-data 3.4.1-2.1.2 53.9 KiB
452gcr-prompter 3.4.1-2.1.2 10.1 KiB
453gcr-viewer 3.4.1-2.1.2 507.6 KiB
454gd 2.0.36.RC1-73.1.4 603.6 KiB
455gdata-sharp 1.4.0.2-15.1.2 536.9 KiB
456gdb 7.4.50.20120603-2.1.2 5.6 MiB
457gdbm-devel 1.8.3-393.1.3 295.2 KiB
458gdk-pixbuf-devel 2.26.1-2.1.4 914.2 KiB
459gdk-pixbuf-loader-libopenraw 0.0.9-5.1.4 9.7 KiB
460gdk-pixbuf-loader-rsvg 2.36.1-2.1.2 9.6 KiB
461gdk-pixbuf-query-loaders 2.26.1-2.1.4 10.6 KiB
462gdm 3.4.1-4.5.1 1.6 MiB
463gdm-branding-openSUSE 12.2-3.1.1 12.5 KiB
464gdmflexiserver 3.4.1-4.5.1 224 B
465gedit 3.4.2-2.1.2 3.9 MiB
466gedit-plugin-zeitgeist 3.4.2-2.1.2 22.8 KiB
467gegl-0_2 0.2.0-29.18 2.0 MiB
468genisoimage 1.1.11-8.1.2 1.6 MiB
469geoclue 0.12.0-16.1.2 87.4 KiB
470geoclue-recommended 0.12.0-16.1.2 107.9 KiB
471geogebra 4.0.40.0-2.1 15.3 MiB
472geogebra-mime-data 1.0-1.1 23.0 KiB
473geogebra-oxygen-icons 1.0-1.1 37.8 KiB
474geogebra-prim 4.0.40.0-2.1 7.1 KiB
475geogebra-thumbnail-gnome 0-1.3 427 B
476geogebra-thumbnail-kde 1.0-2.1 21.2 KiB
477geronimo-j2ee-1_4-apis 1.2-15.1.2 541.8 KiB
478geronimo-specs-poms 1.2-15.1.2 103.6 KiB
479gettext-runtime 0.18.1.1-15.2.2 2.2 MiB
480gettext-tools 0.18.1.1-15.2.2 12.4 MiB
481gftp 2.0.19-26.3 521.2 KiB
482gftp-common 2.0.19-26.3 295.9 KiB
483gfxboot 4.3.8-99.15 74.3 KiB
484gfxboot-branding-life 12.2-24.1 4.5 MiB
485ggz-client-libs 0.0.14.1-77.1.2 180.5 KiB
486ghostscript 9.05-4.1.2 47.6 MiB
487ghostscript-fonts-other 9.05-2.1.1 1.4 MiB
488ghostscript-fonts-std 9.05-2.1.1 4.6 MiB
489ghostscript-x11 9.05-4.1.2 78.3 KiB
490gimp 2.8.2-61.2 27.2 MiB
491gimp-branding-openSUSE 12.2-11.6.15 83.1 KiB
492gimp-descreen 1.0-2.1 3.5 KiB
493gimp-fourier 0.4.1-2.3 17.1 KiB
494gimp-gap 2.6.0-22.1.2 6.2 MiB
495gimp-help 2.8.0-12.18 35.2 MiB
496gimp-help-browser 2.8.2-61.2 3.1 MiB
497gimp-plugin-lqr 0.7.1-11.1.2 828.2 KiB
498gimp-plugins-python 2.8.2-61.2 528.1 KiB
499gimp-save-for-web 0.29.3-5.1.2 103.5 KiB
500gimp-ufraw 0.18-10.1.2 901.1 KiB
501gio-branding-life 12.2-5.3 13.2 KiB
502gio-sharp 2.22.3-16.1.1 317.3 KiB
503girepository-1_0 1.32.1-3.1.2 529.8 KiB
504git 1.7.10.4-2.1.2 2.5 KiB
505git-core 1.7.10.4-2.1.2 14.8 MiB
506git-cvs 1.7.10.4-2.1.2 279.3 KiB
507git-email 1.7.10.4-2.1.2 95.2 KiB
508git-gui 1.7.10.4-2.1.2 1.1 MiB
509git-svn 1.7.10.4-2.1.2 301.2 KiB
510git-web 1.7.10.4-2.1.2 313.0 KiB
511gitk 1.7.10.4-2.1.2 576.2 KiB
512giver 0.1.8-225.1.2 187.6 KiB
513gjdoc 0.7.9-18.1.1 435.6 KiB
514gjs 1.32.0-2.2.2 9.7 KiB
515gkeyfile-sharp 0.2-11.1.1 23.3 KiB
516glade-sharp2 2.12.10-36.1.2 64.3 KiB
517glamor 0.4.1-2.2.2 140.4 KiB
518glchess 3.4.2-3.1.2 817.4 KiB
519glew 1.7.0.git20111123.2145-3.1.2 545.1 KiB
520glib-networking 2.32.3-2.1.2 171.4 KiB
521glib-sharp2 2.12.10-36.1.2 147.9 KiB
522glib2-devel 2.32.3-4.1.2 22.6 MiB
523glib2-tools 2.32.3-4.1.2 158.0 KiB
524glibc 2.15-22.6.4 7.1 MiB
525glibc-devel 2.15-22.6.4 2.8 MiB
526glibc-extra 2.15-22.6.4 23.0 KiB
527glibc-i18ndata 2.15-22.6.4 10.4 MiB
528glibc-info 2.15-22.6.4 862.7 KiB
529glibc-locale 2.15-22.6.4 112.1 MiB
530gmime-sharp 2.6.9-2.1.2 214.0 KiB
531gmixer 1.3-17.1.2 130.1 KiB
532gmp-devel 5.0.5-3.3.3 4.8 MiB
533gmplayer 1.1+35007-2.24 295.8 KiB
534gnet 2.0.8-19.1.2 138.5 KiB
535gnome-activity-journal 0.8.0-5.2.1 825.3 KiB
536gnome-applets 3.4.1-2.1.2 3.4 MiB
537gnome-bluetooth 3.4.1-1.1.2 371.9 KiB
538gnome-bluetooth-plugins-geoclue 3.4.1-1.1.2 9.5 KiB
539gnome-color-chooser 0.2.5-12.1.2 856.7 KiB
540gnome-contacts 3.4.1-2.1.2 540.4 KiB
541gnome-control-center 3.4.2-3.8.1 10.4 MiB
542gnome-control-center-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 4.4 KiB
543gnome-control-center-user-faces 3.4.2-3.8.1 114.2 KiB
544gnome-desktop2 2.32.1-16.1.2 291.7 KiB
545gnome-dictionary 3.4.0-2.1.2 324.5 KiB
546gnome-disk-utility 3.4.1-2.1.2 536.8 KiB
547gnome-documents 0.4.2-2.1.2 529.3 KiB
548gnome-font-viewer 3.4.0-2.1.2 58.6 KiB
549gnome-games-recommended 3.4.2-3.1.2 270 B
550gnome-games-support 3.4.2-3.1.2 2.3 MiB
551gnome-icon-theme 3.4.0-2.2.2 67.8 MiB
552gnome-icon-theme-extras 3.4.0-2.1.1 858.0 KiB
553gnome-icon-theme-symbolic 3.4.0-2.1.1 1.3 MiB
554gnome-js-common 0.1.2-8.1.1 120.4 KiB
555gnome-keyring 3.4.1-2.4.1 2.0 MiB
556gnome-keyring-pam 3.4.1-2.4.1 41.7 KiB
557gnome-keyring-sharp 1.0.2-16.1.2 31.2 KiB
558gnome-menus 3.4.2-2.1.2 277.0 KiB
559gnome-menus-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 5.5 KiB
560gnome-mime-data 2.18.0-154.1.1 3.3 MiB
561gnome-nettool 3.2.0-2.1.2 430.2 KiB
562gnome-online-accounts 3.4.2-2.1.2 131.7 KiB
563gnome-packagekit 3.4.2-2.2.2 3.5 MiB
564gnome-panel 3.4.2.1-3.2.2 2.5 MiB
565gnome-panel-applet-tracker 0.14.2-1.1.2 47.7 KiB
566gnome-panel-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 821 B
567gnome-panel-lang 3.4.2.1-3.2.2 5.5 MiB
568gnome-power-manager 3.4.0-2.1.2 1.3 MiB
569gnome-print-sharp 2.26.0-6.5.1 206.9 KiB
570gnome-pty-helper 0.32.2-2.2.1 13.8 KiB
571gnome-python-desktop 2.32.0-15.1.2 119.0 KiB
572gnome-screensaver 3.4.4-1.4.1 270.0 KiB
573gnome-screenshot 3.4.1-2.1.2 141.5 KiB
574gnome-search-tool 3.4.0-2.1.2 879.1 KiB
575gnome-session 3.4.2.1-2.2.2 101.9 KiB
576gnome-session-core 3.4.2.1-2.2.2 619.6 KiB
577gnome-session-default-session 3.4.2.1-2.2.2 1.5 KiB
578gnome-session-fallback-session 3.4.2.1-2.2.2 2.1 KiB
579gnome-settings-daemon 3.4.2-3.1.2 1.4 MiB
580gnome-sharp2 2.24.2-13.1.2 604.9 KiB
581gnome-shell 3.4.2-3.7.1 2.5 MiB
582gnome-shell-browser-plugin 3.4.2-3.7.1 14.4 KiB
583gnome-shell-extension-alternative-status-menu 3.4.0-2.1.1 24.6 KiB
584gnome-shell-extensions-common 3.4.0-2.1.1 17.7 KiB
585gnome-shell-search-provider-documents 0.4.2-2.1.2 2.3 KiB
586gnome-sudoku 3.4.2-3.1.2 1.6 MiB
587gnome-system-monitor 3.4.1-2.1.2 903.3 KiB
588gnome-terminal 3.4.1.1-2.1.2 4.6 MiB
589gnome-themes-accessibility 3.4.2-2.1.2 2.9 MiB
590gnome-tweak-tool 3.4.0.1-2.5.1 282.2 KiB
591gnome-user-docs 3.4.2-2.1.1 2.4 MiB
592gnome-user-share 3.0.2-2.1.2 368.5 KiB
593gnome-version 3.4.2-2.1.2 166 B
594gnome-vfs-sharp2 2.24.2-13.1.2 357.3 KiB
595gnome-vfs2 2.24.4-10.2.1 3.2 MiB
596gnome-video-effects 0.4.0-2.1.1 178.2 KiB
597gnome-web-photo 0.10.6-24.3 120.1 KiB
598gnomine 3.4.2-3.1.2 589.2 KiB
599gnote 0.9.1-1.1.1 3.9 MiB
600gns3 0.8.2-2.1.1 26.8 MiB
601gnu-free-fonts 0.20111101-3.1.2 5.3 MiB
602gnu-unifont-bitmap-fonts 20080123-77.1.2 1.8 MiB
603gnucap 0.35-26.17 2.9 MiB
604gnucash 2.4.11-2.5.5 19.0 MiB
605gnucash-docs 2.4.1.svn-1.1.1 34.7 MiB
606gnuchess 6.0.1-155.7 3.2 MiB
607gnumeric 1.11.3-66.5 17.0 MiB
608gnuplot 4.6.0-3.1.2 4.3 MiB
609gnutls 3.0.20-1.1.2 2.3 MiB
610gobby 0.4.94-8.1.2 1.4 MiB
611gobject-introspection 1.32.1-3.1.2 6.7 MiB
612google-droid-fonts 1.0-15.1.1 5.9 MiB
613google-talkplugin 3.5.1.0-1 27.1 MiB
614gpart 0.1h-636.1.2 80.4 KiB
615gperf 3.0.4-12.1.2 512.2 KiB
616gpg2 2.0.19-2.1.2 3.8 MiB
617gpgme 1.3.1-22.1.2 258.5 KiB
618gpm 1.20.6-475.1.3 414.2 KiB
619gq 1.2.3-84.1.2 562.9 KiB
620graphviz 2.28.0-60.1 3.1 MiB
621graphviz-gd 2.28.0-65.1 39.8 KiB
622graphviz-gnome 2.28.0-65.1 82.0 KiB
623grep 2.13-1.1.2 894.1 KiB
624grilo-plugin-tracker 0.1.19-2.1.2 66.4 KiB
625grilo-plugin-upnp 0.1.19-2.1.2 30.1 KiB
626grilo-plugin-youtube 0.1.19-2.1.2 30.4 KiB
627grilo-plugins 0.1.19-2.1.2 675.8 KiB
628groff 1.21-11.1.8 8.2 MiB
629groff-devx 1.21-11.1.2 193.5 KiB
630grub 0.97-185.1.2 1.4 MiB
631grub2 2.00-1.6.1 12.3 MiB
632grub2-branding-life 12.2-24.1 4.5 MiB
633gsettings-backend-dconf 0.12.1-2.4.1 29.8 KiB
634gsettings-desktop-schemas 3.4.2-2.1.2 96.4 KiB
635gsf-office-thumbnailer 1.14.23-2.1.2 12.1 KiB
636gsf-sharp 0.8.1-270.1.2 142.7 KiB
637gsl 1.15-10.2.2 2.7 MiB
638gstreamer-0_10 0.10.36-6.7 2.9 MiB
639gstreamer-0_10-devel 0.10.36-6.7 2.6 MiB
640gstreamer-0_10-fluendo-mp3 12-7.1.3 204.7 KiB
641gstreamer-0_10-libnice 0.1.2-2.1.2 17.9 KiB
642gstreamer-0_10-plugin-esd 0.10.31-8.22 17.7 KiB
643gstreamer-0_10-plugin-gnomevfs 0.10.36-5.17 38.0 KiB
644gstreamer-0_10-plugin-gstclutter 1.6.0-2.5.1 51.5 KiB
645gstreamer-0_10-plugins-bad 0.10.23-13.11 5.1 MiB
646gstreamer-0_10-plugins-base 0.10.36-5.17 2.6 MiB
647gstreamer-0_10-plugins-espeak 0.3.5-1.1 59.8 KiB
648gstreamer-0_10-plugins-farstream 0.1.2-2.1.2 369.5 KiB
649gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg 0.10.13-2000.3 298.1 KiB
650gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegdemux 0.10.71-2.3 321.0 KiB
651gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux 0.10.4-46.4 41.9 KiB
652gstreamer-0_10-plugins-good 0.10.31-8.22 4.7 MiB
653gstreamer-0_10-plugins-good-extra 0.10.31-8.22 146.0 KiB
654gstreamer-0_10-plugins-ugly 0.10.19-8.4 363.1 KiB
655gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon 0.10.19-8.4 539.4 KiB
656gstreamer-0_10-utils 0.10.36-6.7 112.3 KiB
657gstreamer-utils 0.10.36-6.7 9.8 KiB
658gtk-sharp-beans 2.14.1-13.1.2 58.2 KiB
659gtk-sharp2 2.12.10-36.1.2 2.8 MiB
660gtk-sharp2-complete 2.12.10-36.1.2
661gtk-sharp2-doc 2.12.10-36.1.2 3.0 MiB
662gtk-sharp2-gapi 2.12.10-36.1.2 1.7 MiB
663gtk2-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 2.0 KiB
664gtk2-data 2.24.10-3.1.2 3.9 KiB
665gtk2-devel 2.24.10-3.1.2 27.9 MiB
666gtk2-engine-clearlooks 2.20.2-11.1.2 368.4 KiB
667gtk2-engine-crux 2.20.2-11.1.2 122.6 KiB
668gtk2-engine-glide 2.20.2-11.1.2 147.2 KiB
669gtk2-engine-hcengine 2.20.2-11.1.2 136.9 KiB
670gtk2-engine-industrial 2.20.2-11.1.2 134.4 KiB
671gtk2-engine-mist 2.20.2-11.1.2 114.4 KiB
672gtk2-engine-murrine 0.98.2-2.1.2 374.5 KiB
673gtk2-engine-oxygen 1.2.5-1.2.2 1.4 MiB
674gtk2-engine-redmond95 2.20.2-11.1.2 122.4 KiB
675gtk2-engine-thinice 2.20.2-11.1.2 216.3 KiB
676gtk2-engines 2.20.2-11.1.2 988.5 KiB
677gtk2-immodule-amharic 2.24.10-3.1.2 18.5 KiB
678gtk2-immodule-inuktitut 2.24.10-3.1.2 7.5 KiB
679gtk2-immodule-thai 2.24.10-3.1.2 13.5 KiB
680gtk2-immodule-vietnamese 2.24.10-3.1.2 7.4 KiB
681gtk2-metatheme-adwaita 3.4.2-2.1.2 11.2 KiB
682gtk2-metatheme-gilouche 11.1.2-18.1.1 596.5 KiB
683gtk2-metatheme-industrial 0.6.5-64.1.1 100.6 KiB
684gtk2-theme-clearlooks 2.20.2-11.1.2 11.4 KiB
685gtk2-theme-crux 2.20.2-11.1.2 6.2 KiB
686gtk2-theme-industrial 2.20.2-11.1.2 7.9 KiB
687gtk2-theme-mist 2.20.2-11.1.2 4.1 KiB
688gtk2-theme-oxygen 1.2.5-1.2.2 133.1 KiB
689gtk2-theme-redmond95 2.20.2-11.1.2 3.0 KiB
690gtk2-theme-thinice 2.20.2-11.1.2 2.5 KiB
691gtk2-tools 2.24.10-3.1.2 37.7 KiB
692gtk3-branding-openSUSE 12.2-2.4.1 2.0 KiB
693gtk3-data 3.4.4-2.4.1 6.3 KiB
694gtk3-immodule-amharic 3.4.4-2.4.1 18.5 KiB
695gtk3-immodule-inuktitut 3.4.4-2.4.1 7.5 KiB
696gtk3-immodule-thai 3.4.4-2.4.1 13.5 KiB
697gtk3-immodule-vietnamese 3.4.4-2.4.1 7.4 KiB
698gtk3-metatheme-adwaita 3.4.2-2.1.2 370.8 KiB
699gtk3-theming-engine-adwaita 3.4.2-2.1.2 17.6 KiB
700gtk3-tools 3.4.4-2.4.1 37.8 KiB
701gtksourceview-sharp2 0.12-111.1.1 161.8 KiB
702gucharmap 3.4.1.1-2.1.2 1.1 MiB
703gudev-sharp 0.2-11.1.1 13.9 KiB
704guile 2.0.5-3.2.2 2.1 MiB
705guile-modules-2_0 2.0.5-3.2.2 8.9 MiB
706guile1 1.8.8-4.2.1 2.0 MiB
707gutenprint 5.2.7-16.1.2 37.4 MiB
708gvfs 1.12.3-3.2.2 634.8 KiB
709gvfs-backend-afc 1.12.3-3.2.2 217.4 KiB
710gvfs-backends 1.12.3-3.2.2 3.4 MiB
711gvfs-fuse 1.12.3-3.2.2 30.2 KiB
712gwenhywfar-lang 4.3.3-2.2.1 15.7 KiB
713gwenview 4.8.4-2.1.2 3.2 MiB
714gxditview 1.21-11.1.2 101.4 KiB
715gzip 1.4-11.1.15 192.7 KiB
716hardlink 1.0-1.1 14.4 KiB
717haveged 1.3-7.1.3 104.1 KiB
718hdparm 9.39-3.1.2 175.3 KiB
719hicolor-icon-theme 0.12-16.1.1 48.1 KiB
720hicolor-icon-theme-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 46.3 KiB
721hplip 3.12.4-3.1.2 9.8 MiB
722hplip-hpijs 3.12.4-3.1.2 12.5 MiB
723hplip-sane 3.12.4-3.1.2 151.0 KiB
724htdig 3.2.0b6-232.1.2 3.1 MiB
725htop 1.0.1-3.5 160.3 KiB
726hugin 2011.4.0-39.11 37.8 MiB
727hunspell 1.3.2-9.1.2 458.9 KiB
728hunspell-tools 1.3.2-9.1.2 84.9 KiB
729hwinfo 19.1-2.1.2 1.9 MiB
730hydrogen 0.9.6-7.1.2 11.0 MiB
731iagno 3.4.2-3.1.2 436.0 KiB
732ibus 1.4.1-3.2.2 1.7 MiB
733ibus-gtk 1.4.1-3.2.2 26.0 KiB
734ibus-gtk3 1.4.1-3.2.2 27.0 KiB
735ibus-m17n 1.3.4-2.2.2 64.5 KiB
736ibus-pinyin 1.4.0-3.2.2 64.1 MiB
737ibus-qt 1.3.1-7.1.2 661.5 KiB
738ibus-table 1.3.9.20110827-1.2.2 886.5 KiB
739ibus-table-others 1.3.0.20100528-10.5.1 36.9 KiB
740ibus-table-translit 1.3.0.20100528-10.5.1 106.6 KiB
741iceauth 1.0.5-2.1.2 47.1 KiB
742icedax 1.1.11-8.1.2 394.3 KiB
743icedtea-web 1.2.1-1.2.1 852.8 KiB
744icewm 1.3.7-21.1.2 1012.2 KiB
745icewm-lite 1.2.38-15.1.2 648.9 KiB
746ico 1.0.3-2.1.2 62.2 KiB
747icoutils 0.29.1-8.1.2 163.1 KiB
748ifplugd 0.28-228.1.2 85.0 KiB
749ignuit 2.20.0-6.1.2 900.6 KiB
750ikvm 0.44.0.5-6.1.1 36.0 MiB
751ilbc 3951-114.1.2 73.2 KiB
752imagewriter 1.9-7.2.1 171.0 KiB
753imake 1.0.5-2.2.2 76.0 KiB
754imlib2 1.4.5-9.1.4 604.3 KiB
755imlib2-loaders 1.4.5-9.1.4 151.0 KiB
756indent 2.2.10-30.1.2 327.9 KiB
757indic-fonts 2009.12.08-13.1.1 6.9 MiB
758info 4.13a-26.1.2 282.2 KiB
759info2html 2.0-211.1.1 38.3 KiB
760initviocons 0.5-96.1.2 45.1 KiB
761inkscape 0.48.3.1-45.1 57.6 MiB
762inkscape-extensions-dia 0.48.3.1-45.1 1.4 KiB
763inkscape-extensions-extra 0.48.3.1-45.1 1010.4 KiB
764inkscape-extensions-gimp 0.48.3.1-45.1 11.1 KiB
765inkscape-extensions-skencil 0.48.3.1-5.2.1 3.4 KiB
766inn 2.5.2-12.2.3 8.1 MiB
767input-utils 2007.06.22-174.1.2 99.4 KiB
768insserv 1.14.0-37.1.2 67.9 KiB
769intel-gpu-tools 1.2-2.3.2 443.3 KiB
770intlfonts 1.2.1-3.2.1 9.6 KiB
771intlfonts-euro-bitmap-fonts 1.2.1-3.2.1 230.8 KiB
772intlfonts-ttf-fonts 1.2.1-3.2.1 1.1 MiB
773intltool 0.50.2-2.1.1 339.4 KiB
774iotop 0.4.4-53.1 134.8 KiB
775iperf 2.0.5-9.2.2 63.7 KiB
776ipmitool 1.8.11-15.1.2 912.6 KiB
777ipmiutil 2.8.2-2.1.2 1.2 MiB
778iproute2 3.4.0-2.1.2 1.3 MiB
779iptables 1.4.14-2.1.2 1.0 MiB
780iptraf-ng 1.1.3.1-2.1.2 181.8 KiB
781iputils s20101006-16.1.2 216.7 KiB
782ipw-firmware 9-12.1.1 2.5 MiB
783iso-codes 3.36-2.1.1 1.1 MiB
784iso_ent 2000.11.03-821.1.1 86.3 KiB
785ispell 3.3.02-101.1.5 266.4 KiB
786ispell-american 3.3.02-101.1.5 2.9 MiB
787istanbul 0.2.2-167.1.2 245.8 KiB
788iw 0.9.22-7.1.2 93.0 KiB
789jakarta-commons-collections 3.2-101.1.6 597.1 KiB
790jakarta-commons-collections-tomcat5 3.2-101.1.6 24.0 KiB
791jakarta-commons-dbcp 1.2.2-102.2.6 145.5 KiB
792jakarta-commons-dbcp-tomcat 1.2.2-102.2.6 121.5 KiB
793jakarta-commons-digester 1.7-326.1.6 198.9 KiB
794jakarta-commons-fileupload 1.1.1-112.1.6 39.6 KiB
795jakarta-commons-pool 1.3-102.1.2 72.2 KiB
796jakarta-commons-pool-tomcat5 1.3-102.1.2 47.3 KiB
797jakarta-taglibs-standard 1.1.1-248.1.2 372.6 KiB
798java-1_5_0-gcj-compat 1.5.0.0-123.1.2 106.1 KiB
799java-1_5_0-gcj-compat-devel 1.5.0.0-123.1.2 44.0 KiB
800java-1_7_0-openjdk 1.7.0.0_147-3.3.1 99.9 MiB
801java-1_7_0-openjdk-devel 1.7.0.0_147-3.3.1 35.6 MiB
802java-ca-certificates 1-19.1.1 5.8 KiB
803jdepend 2.9.1-85.1.2 66.0 KiB
804jfsutils 1.1.15-7.1.2 1.8 MiB
805jing 20091111-11.1.1 2.8 MiB
806jline 0.9.94-17.1.1 89.6 KiB
807joe 3.7-21.1.5 1.2 MiB
808jpackage-utils 1.7.5-32.1.1 200.9 KiB
809junit 3.8.2-14.1.1 232.5 KiB
810k3b 2.0.2-15.27 13.9 MiB
811k3b-codecs 2.0.2-15.27 178.9 KiB
812k3b-lang 2.0.2-15.44 13.3 MiB
813kactivities4 4.8.4-2.1.2 335.4 KiB
814kaddressbook 4.8.4-2.5.1 781.8 KiB
815kaffeine 1.2.2-20.1.2 1.8 MiB
816kalzium 4.8.4-2.1.2 12.2 MiB
817kanagram 4.8.4-2.1.2 838.5 KiB
818kate 4.8.4-2.1.2 6.0 MiB
819kbd 1.15.3-11.1.2 2.9 MiB
820kcalc 4.8.4-2.1.2 467.5 KiB
821kcharselect 4.8.4-2.1.2 106.5 KiB
822kcm_gtk 1.1-20.1.2 143.8 KiB
823kcolorchooser 4.8.4-2.1.2 14.5 KiB
824kde4-filesystem 4.8.4-2.1.1 30.8 KiB
825kde4-kgreeter-plugins 4.8.4-2.3.1 93.2 KiB
826kdeartwork4-screensaver 4.8.4-2.1.2 3.5 MiB
827kdeartwork4-wallpapers 4.8.4-2.1.2 73.5 MiB
828kdeartwork4-wallpapers-weather 4.8.4-2.1.2 8.4 MiB
829kdebase4-libkonq 4.8.4-2.1.2 238.5 KiB
830kdebase4-life 12.2-165.5 129.4 KiB
831kdebase4-life-lang 12.2-165.5 640.7 KiB
832kdebase4-nsplugin 4.8.4-2.1.2 395.4 KiB
833kdebase4-openSUSE 12.2-6.2.4 112.7 KiB
834kdebase4-runtime 4.8.4-2.1.2 17.8 MiB
835kdebase4-runtime-branding-life 12.2-165.5 107.8 KiB
836kdebase4-runtime-xine 4.8.4-2.1.2 37.4 KiB
837kdebase4-session 4.8.4-1.1.1 17.9 KiB
838kdebase4-workspace 4.8.4-2.3.1 40.4 MiB
839kdebase4-workspace-branding-life 12.2-165.5 273.2 KiB
840kdebase4-workspace-ksysguardd 4.8.4-2.3.1 786.2 KiB
841kdebase4-workspace-liboxygenstyle 4.8.4-2.3.1 855.7 KiB
842kdebase4-workspace-plasma-engine-akonadi 4.8.4-2.3.1 94.9 KiB
843kdegames4-carddecks-default 4.8.4-2.1.2 1.7 MiB
844kdegames4-carddecks-other 4.8.4-2.1.2 7.0 MiB
845kdelibs3-default-style 3.5.10-64.1.2 368.4 KiB
846kdelibs4 4.8.4-2.3.2 9.0 MiB
847kdelibs4-branding-openSUSE 12.2-11.6.15 989.3 KiB
848kdelibs4-core 4.8.4-2.3.2 321.3 KiB
849kdenetwork4-filesharing 4.8.4-2.1.2 102.5 KiB
850kdepasswd 4.8.4-2.1.2 301.0 KiB
851kdepim4 4.8.4-2.5.1 15.7 MiB
852kdepim4-runtime 4.8.4-2.1.2 10.8 MiB
853kdepimlibs4 4.8.4-2.1.2 1.7 MiB
854kdevelop4 4.3.1-2.1.2 5.3 MiB
855kdevelop4-lang 4.3.1-2.1.2 1.8 MiB
856kdevelop4-plugins-php 1.3.1-2.1.3 4.3 MiB
857kdevplatform 1.3.1-2.1.2 3.7 MiB
858kdevplatform-lang 1.3.1-2.1.2 3.8 MiB
859kdialog 4.8.4-2.1.2 125.7 KiB
860kdm 4.8.4-2.3.1 2.5 MiB
861kdm-branding-life 12.2-18.6 190.4 KiB
862kdnssd 4.8.4-2.1.2 113.0 KiB
863keditbookmarks 4.8.4-2.1.2 401.2 KiB
864kernel-default 3.4.6-2.10.1 114.7 MiB
865kernel-default-devel 3.4.6-2.10.1 2.6 MiB
866kernel-desktop-devel 3.4.6-2.10.1 2.5 MiB
867kernel-devel 3.4.6-2.10.1 39.2 MiB
868kernel-firmware 20120719git-2.9.1 41.3 MiB
869kernel-pae-devel 3.4.6-2.10.1 2.5 MiB
870kernel-source 3.4.6-2.10.1 385.8 MiB
871kernel-syms 3.4.6-2.10.1 345 B
872kernel-xen-devel 3.4.6-2.10.1 2.5 MiB
873keyutils 1.5.3-7.1.2 105.8 KiB
874kfind 4.8.4-2.1.2 256.6 KiB
875kgamma 4.8.4-2.1.2 110.2 KiB
876kget 4.8.4-2.1.2 3.6 MiB
877kgpg 4.8.4-2.1.2 1.6 MiB
878kio_audiocd 4.8.4-3.2.2 356.1 KiB
879kio_iso 2.0.0-27.1.2 67.0 KiB
880kio_kamera 4.8.4-2.1.2 155.6 KiB
881kio_sysinfo 12.2-165.5 162.9 KiB
882kio_sysinfo-branding-life 12.2-165.5 132.9 KiB
883kipi-plugins 2.6.0-3.1.2 17.6 MiB
884kipi-plugins-acquireimage 2.6.0-3.1.2 105.8 KiB
885kipi-plugins-geolocation 2.6.0-3.1.2 525.8 KiB
886kipi-plugins-lang 2.6.0-3.1.2 8.4 MiB
887kiwi 5.04.8-492.1 1.7 MiB
888kiwi-config-openSUSE 12.2-3.5.1 254.6 KiB
889kiwi-desc-isoboot 5.04.8-492.1 76.7 KiB
890kiwi-desc-ltsp 0.9.1-1 4.9 MiB
891kiwi-desc-netboot 5.04.8-492.1 93.7 KiB
892kiwi-ltsp 0.9.1-1 368.7 KiB
893kiwi-pxeboot 5.04.8-492.1 60.2 KiB
894kiwi-tools 5.04.8-492.1 30.6 KiB
895klavaro 1.9.4-2.1.2 1.7 MiB
896klettres 4.8.4-2.1.2 3.4 MiB
897klogd 1.4.1-759.1.3 37.0 KiB
898kmag 4.8.4-2.1.2 193.1 KiB
899kmahjongg 4.8.4-2.1.2 4.0 MiB
900kmail 4.8.4-2.5.1 3.4 MiB
901kmines 4.8.4-2.1.2 809.5 KiB
902kmix 4.8.4-3.2.2 1.4 MiB
903kmousetool 4.8.4-2.1.2 134.0 KiB
904knotes 4.8.4-2.5.1 742.3 KiB
905kompare 4.8.4-2.1.2 959.1 KiB
906konqueror 4.8.4-2.1.2 3.8 MiB
907konqueror-plugins 4.8.4-2.1.2 1.7 MiB
908konsole 4.8.4-2.1.2 1.2 MiB
909kontact 4.8.4-2.5.1 1.5 MiB
910konversation 1.4-2.1.2 4.5 MiB
911konversation-lang 1.4-2.1.2 6.1 MiB
912kopete 4.8.4-2.1.2 18.4 MiB
913korganizer 4.8.4-2.5.1 4.4 MiB
914kpartx 0.4.9-3.6.1 43.0 KiB
915kpat 4.8.4-2.1.2 3.3 MiB
916kppp 4.8.4-2.1.2 1.9 MiB
917krb5 1.10.2-3.4.1 1.7 MiB
918krb5-client 1.10.2-3.4.1 315.8 KiB
919krdc 4.8.4-2.1.2 917.0 KiB
920kreversi 4.8.4-2.1.2 317.9 KiB
921krfb 4.8.4-2.1.2 852.5 KiB
922kruler 4.8.4-2.1.2 175.6 KiB
923kscd 4.8.4-3.2.2 1.3 MiB
924ksh 93u-11.1.2 2.5 MiB
925ksnapshot 4.8.4-2.1.2 491.0 KiB
926ksplash-qml-branding-life 12.2-18.6 179.8 KiB
927ksplashx-branding-life 12.2-18.6 1.6 MiB
928ksshaskpass 0.5.3-10.1.2 14.1 KiB
929ksudoku 4.8.4-2.1.2 2.8 MiB
930ksymoops 2.4.11-152.1.2 2.5 MiB
931ktorrent 4.2.0-4.1.2 4.6 MiB
932kvkbd 0.6-19.1.2 128.3 KiB
933kvm 1.1.1-1.4.2 10.0 MiB
934kwalletmanager 4.8.4-2.1.2 600.9 KiB
935kwebkitpart 1.2.0git20111019-5.1.2 406.2 KiB
936kwin 4.8.4-2.3.1 8.6 MiB
937kwrite 4.8.4-2.1.2 94.4 KiB
938ladspa 1.13-17.1.2 5.2 MiB
939lame 3.99.5-1002.2 87.5 KiB
940latex2html-pngicons 2008-18.1.2 7.5 KiB
941lbxproxy 1.0.2-2.1.2 171.6 KiB
942lcms 1.19-9.1.4 132.1 KiB
943lcms2 2.3-67.1 120.4 KiB
944lensfun-data 0.2.5-28.6.1 410.9 KiB
945less 444-9.1.2 257.9 KiB
946libEMF1 1.0.6-3.1.2 244.2 KiB
947libFLAC++6 1.2.1-96.1.2 90.2 KiB
948libFLAC8 1.2.1-96.1.2 246.7 KiB
949libFS-devel 1.0.4-2.1.2 15.4 KiB
950libFS6 1.0.4-2.1.2 46.0 KiB
951libGLEW1_7 1.7.0.git20111123.2145-3.1.2 782.9 KiB
952libGLwM1 7.11.2-6.3.3 26.1 KiB
953libGeoIP1 1.4.8-3.1.2 225.5 KiB
954libHUpnp1 1.0.0-7.1.2 1.1 MiB
955libHX28 3.12.1-3.1.2 66.0 KiB
956libICE-devel 1.0.8-2.1.2 261.8 KiB
957libICE6 1.0.8-2.1.2 90.5 KiB
958libIDL-2-0 0.8.14-12.1.2 359.1 KiB
959libIlmImf6 1.7.0-15.1.2 806.2 KiB
960libImlib2-1 1.4.5-9.1.4 365.9 KiB
961libMagick++5 6.7.6.9-2.1.2 441.2 KiB
962libMagickCore5 6.7.6.9-2.1.2 5.8 MiB
963libMagickWand5 6.7.6.9-2.1.2 1.1 MiB
964libOSMesa8 8.0.4-20.7.1 3.3 MiB
965libOpenCOLLADA0 svn868-22.1 10.0 MiB
966libQtSolutions_SOAP-2_7-1 1.0.0-7.1.2 208.5 KiB
967libQtWebKit-devel 4.8.2+2.2.0-2.1.2 583.0 KiB
968libQtWebKit4 4.8.2+2.2.0-2.1.2 23.2 MiB
969libSDL-1_2-0 1.2.15-2.1.2 489.0 KiB
970libSDL_Pango1 0.1.2-226.1.2 44.0 KiB
971libSDL_gfx13 2.0.23-2.1.2 128.6 KiB
972libSDL_image-1_2-0 1.2.10-13.1.2 81.8 KiB
973libSDL_mixer-1_2-0 1.2.11-15.1.2 215.7 KiB
974libSDL_net-1_2-0 1.2.7-168.1.2 45.2 KiB
975libSDL_sound-1_0-1 1.0.3-83.1.2 169.9 KiB
976libSDL_ttf-2_0-0 2.0.9-169.1.2 51.0 KiB
977libSM-devel 1.2.1-2.1.2 225.3 KiB
978libSM6 1.2.1-2.1.2 29.5 KiB
979libSoundTouch0 1.6.0-6.1.2 61.9 KiB
980libVncExt2 20070501-4.1.2 43.9 KiB
981libWindowsWM-devel 1.0.1-2.1.2 3.9 KiB
982libWindowsWM7 1.0.1-2.1.2 9.5 KiB
983libX11-6 1.5.0-2.1.2 1.2 MiB
984libX11-data 1.5.0-2.1.2 1.5 MiB
985libX11-devel 1.5.0-2.1.2 8.3 MiB
986libX11-xcb1 1.5.0-2.1.2 5.3 KiB
987libXRes1 1.0.6-2.1.2 9.5 KiB
988libXScrnSaver-devel 1.2.2-2.1.2 9.9 KiB
989libXTrap-devel 1.0.0-2.1.2 225 B
990libXTrap6 1.0.0-2.1.2 38.6 KiB
991libXau-devel 1.0.7-2.1.2 6.0 KiB
992libXau6 1.0.7-2.1.2 9.5 KiB
993libXaw-devel 1.0.10-2.1.2 898.1 KiB
994libXaw6 1.0.10-2.1.2 295.2 KiB
995libXaw7 1.0.10-2.1.2 422.0 KiB
996libXaw8 1.0.10-2.1.2
997libXcliplist-devel 20070501-2.1.2 242 B
998libXcliplist1 20070501-2.1.2 5.5 KiB
999libXcomposite-devel 0.4.3-2.1.2 7.7 KiB
1000libXcomposite1 0.4.3-2.1.2 9.4 KiB
1001libXcursor-devel 1.1.13-2.1.2 18.3 KiB
1002libXcursor1 1.1.13-2.1.2 41.7 KiB
1003libXdamage-devel 1.1.3-2.1.2 2.5 KiB
1004libXdamage1 1.1.3-2.1.2 9.4 KiB
1005libXdmcp-devel 1.1.1-2.1.2 103.3 KiB
1006libXdmcp6 1.1.1-2.1.2 21.5 KiB
1007libXevie-devel 1.0.3-2.1.2 3.9 KiB
1008libXevie1 1.0.3-2.1.2 9.5 KiB
1009libXext-devel 1.3.1-2.1.2 221.9 KiB
1010libXext6 1.3.1-2.1.2 70.7 KiB
1011libXfixes-devel 5.0-2.1.2 9.0 KiB
1012libXfixes3 5.0-2.1.2 17.4 KiB
1013libXfont-devel 1.4.5-2.1.2 47.9 KiB
1014libXfont1 1.4.5-2.1.2 236.6 KiB
1015libXfontcache-devel 1.0.5-2.1.2 2.2 KiB
1016libXfontcache1 1.0.5-2.1.2 9.5 KiB
1017libXft-devel 2.3.1-2.1.2 23.1 KiB
1018libXft2 2.3.1-2.1.2 82.2 KiB
1019libXi-devel 1.6.1-2.1.2 407.9 KiB
1020libXi6 1.6.1-2.1.2 57.7 KiB
1021libXinerama-devel 1.1.2-2.1.2 7.0 KiB
1022libXinerama1 1.1.2-2.1.2 9.5 KiB
1023libXmu-devel 1.1.1-2.1.2 217.9 KiB
1024libXmu6 1.1.1-2.1.2 98.8 KiB
1025libXmuu1 1.1.1-2.1.2 13.5 KiB
1026libXp-devel 1.0.1-2.1.2 62.3 KiB
1027libXp6 1.0.1-2.1.2 33.9 KiB
1028libXpm-devel 3.5.10-2.1.2 16.0 KiB
1029libXpm-tools 3.5.10-2.1.2 42.8 KiB
1030libXpm4 3.5.10-2.1.2 70.0 KiB
1031libXprintAppUtil-devel 1.0.1-2.1.2 6.0 KiB
1032libXprintAppUtil1 1.0.1-2.1.2 13.6 KiB
1033libXprintUtil-devel 1.0.1-2.1.2 11.1 KiB
1034libXprintUtil1 1.0.1-2.1.2 33.7 KiB
1035libXrandr-devel 1.3.2-2.1.2 18.0 KiB
1036libXrandr2 1.3.2-2.1.2 29.5 KiB
1037libXrender-devel 0.9.7-2.1.2 29.4 KiB
1038libXrender1 0.9.7-2.1.2 37.8 KiB
1039libXres-devel 1.0.6-2.1.2 3.0 KiB
1040libXss1 1.2.2-2.1.2 9.6 KiB
1041libXt-devel 1.1.3-2.1.2 1.6 MiB
1042libXt6 1.1.3-2.1.2 371.4 KiB
1043libXtst-devel 1.2.1-2.1.2 80.6 KiB
1044libXtst6 1.2.1-2.1.2 21.7 KiB
1045libXv-devel 1.0.7-2.1.2 31.1 KiB
1046libXv1 1.0.7-2.1.2 17.7 KiB
1047libXvMC-devel 1.0.7-2.1.2 42.9 KiB
1048libXvMC1 1.0.7-2.1.2 31.1 KiB
1049libXxf86dga-devel 1.1.3-2.1.2 10.0 KiB
1050libXxf86dga1 1.1.3-2.1.2 21.7 KiB
1051libXxf86misc-devel 1.0.3-2.1.2 2.9 KiB
1052libXxf86misc1 1.0.3-2.1.2 13.6 KiB
1053libXxf86vm-devel 1.1.2-2.1.2 12.0 KiB
1054libXxf86vm1 1.1.2-2.1.2 21.6 KiB
1055liba52-0 0.7.5svn-8.3 38.4 KiB
1056libaa1 1.4.0-497.1.2 117.1 KiB
1057libabiword-2_8 2.8.6-36.30 17.3 MiB
1058libaccountsservice0 0.6.22-1.1.1 238.6 KiB
1059libacl1 2.2.51-8.1.3 33.8 KiB
1060libadns1 1.4-94.1.2 85.7 KiB
1061libaio-devel 0.3.109-10.1.2 8.8 KiB
1062libaio1 0.3.109-10.1.2 31.0 KiB
1063libakonadi4 4.8.4-2.1.2 3.3 MiB
1064libakonadiprotocolinternals1 1.7.2-2.1.2 118.0 KiB
1065libao-plugin4-esd 1.1.0-12.1.2 9.5 KiB
1066libao-plugins4 1.1.0-12.1.2 44.8 KiB
1067libao4 1.1.0-12.1.2 59.1 KiB
1068libapparmor-devel 2.8.0-2.4.1 177.5 KiB
1069libapparmor1 2.8.0-2.4.1 51.4 KiB
1070libapr-util1 1.4.1-2.1.2 183.1 KiB
1071libapr-util1-devel 1.4.1-2.1.2 4.3 MiB
1072libapr1 1.4.6-2.1.2 220.2 KiB
1073libapr1-devel 1.4.6-2.1.2 6.5 MiB
1074libarchive12 3.0.4-1.1.1 689.1 KiB
1075libart_lgpl-devel 2.3.21-12.1.2 72.1 KiB
1076libart_lgpl_2-2 2.3.21-12.1.2 172.2 KiB
1077libasm1 0.153-2.1.5 29.7 KiB
1078libasound2 1.0.25-3.5.1 1.1 MiB
1079libaspell15 0.60.6.1-8.1.2 2.0 MiB
1080libass4 0.10.0-3.1.2 113.9 KiB
1081libassuan0 2.0.2-9.1.2 90.9 KiB
1082libatasmart4 0.18-3.1.2 77.5 KiB
1083libatk-1_0-0 2.4.0-2.1.2 281.9 KiB
1084libatkmm-1_6-1 2.22.6-3.1.2 310.4 KiB
1085libatm1 2.5.0-156.1.4 37.9 KiB
1086libatspi0 2.4.2-2.1.2 142.7 KiB
1087libattica0_3 0.3.0-2.1.2 1.0 MiB
1088libattr1 2.4.46-9.1.3 18.2 KiB
1089libaudclient2 3.1.1-2.21 21.5 KiB
1090libaudcore1 3.1.1-2.21 82.3 KiB
1091libaudgui1 3.1.1-2.21 94.7 KiB
1092libaudiofile1 0.3.4-2.1.2 178.3 KiB
1093libaudit1 2.1.3-2.1.6 90.1 KiB
1094libaudtag1 3.1.1-2.21 55.0 KiB
1095libaugeas0 0.10.0-3.1.2 335.7 KiB
1096libavahi-client3 0.6.31-3.6.1 66.0 KiB
1097libavahi-common3 0.6.31-3.6.1 50.0 KiB
1098libavahi-core7 0.6.31-3.6.1 226.8 KiB
1099libavahi-glib1 0.6.31-3.3.1 13.5 KiB
1100libavahi-gobject0 0.6.31-3.3.1 42.0 KiB
1101libavahi-ui-gtk3-0 0.6.31-3.3.1 46.2 KiB
1102libavahi-ui0 0.6.31-3.3.1 50.2 KiB
1103libavc1394-0 0.5.4-8.1.2 35.0 KiB
1104libavcodec52 0.7.13-1.3 6.7 MiB
1105libavcodec54 0.11.1-1.3 8.0 MiB
1106libavdevice54 0.11.1-1.3 70.9 KiB
1107libavfilter1 0.7.13-1.3 434.0 KiB
1108libavfilter2 0.11.1-1.3 621.7 KiB
1109libavformat52 0.7.13-1.3 1.1 MiB
1110libavformat54 0.11.1-1.3 1.3 MiB
1111libavogadro1 1.0.3-77.28 850.2 KiB
1112libavresample0 0.11.1-1.3 53.4 KiB
1113libavutil50 0.7.13-1.3 122.6 KiB
1114libavutil51 0.11.1-1.4 149.5 KiB
1115libbabl-0_1-0 0.1.10-8.4 330.8 KiB
1116libblas3 3.4.1-4.1.2 349.8 KiB
1117libblkid-devel 2.21.2-4.2.3 13.4 KiB
1118libblkid1 2.21.2-4.2.3 162.6 KiB
1119libblocxx6 2.1.0.342-156.2.2 1.1 MiB
1120libbluedevil1 1.9.2-2.1.2 230.0 KiB
1121libbluetooth3 4.99-4.1.2 185.0 KiB
1122libbluray1 0.2.2-2.1.2 185.6 KiB
1123libbonobo 2.32.1-5.1.2 1.1 MiB
1124libbonoboui 2.24.5-5.1.2 678.3 KiB
1125libboost_chrono1_49_0 1.49.0-6.1.2 29.7 KiB
1126libboost_date_time1_49_0 1.49.0-6.1.2 57.8 KiB
1127libboost_filesystem1_49_0 1.49.0-6.1.2 122.2 KiB
1128libboost_graph1_49_0 1.49.0-6.1.2 666.9 KiB
1129libboost_iostreams1_49_0 1.49.0-6.1.2 94.1 KiB
1130libboost_locale1_49_0 1.49.0-6.1.2 869.5 KiB
1131libboost_math1_49_0 1.49.0-6.1.2 962.0 KiB
1132libboost_mpi1_49_0 1.49.0-6.1.2 968.5 KiB
1133libboost_program_options1_49_0 1.49.0-6.1.2 366.9 KiB
1134libboost_python1_49_0 1.49.0-6.1.2 300.7 KiB
1135libboost_random1_49_0 1.49.0-6.1.2 9.5 KiB
1136libboost_regex1_49_0 1.49.0-6.1.2 1.0 MiB
1137libboost_serialization1_49_0 1.49.0-6.1.2 781.4 KiB
1138libboost_signals1_49_0 1.49.0-6.1.2 81.9 KiB
1139libboost_system1_49_0 1.49.0-6.1.2 13.6 KiB
1140libboost_test1_49_0 1.49.0-6.1.2 770.0 KiB
1141libboost_thread1_49_0 1.49.0-6.1.2 98.0 KiB
1142libboost_timer1_49_0 1.49.0-6.1.2 17.6 KiB
1143libboost_wave1_49_0 1.49.0-6.1.2 1.6 MiB
1144libbrasero-burn3-1 3.4.1-2.2.2 577.8 KiB
1145libbrasero-media3-1 3.4.1-2.2.2 154.7 KiB
1146libbrasero-utils3-1 3.4.1-2.2.2 163.9 KiB
1147libbrlapi0_5 4.3-2.1.2 114.4 KiB
1148libbs2b0 3.1.0-2.1.2 26.7 KiB
1149libbz2-1 1.0.6-20.1.7 60.6 KiB
1150libc-client2007e_suse 2007e_suse-12.1.2 1.0 MiB
1151libcaca0 0.99.beta18-4.1.2 1.5 MiB
1152libcacard0 0.1.2-3.1.2 37.9 KiB
1153libcairo-gobject2 1.12.2-2.1.2 31.5 KiB
1154libcairo-script-interpreter2 1.12.2-2.1.2 142.8 KiB
1155libcairo2 1.12.2-2.1.2 2.9 MiB
1156libcairomm-1_0-1 1.10.0-7.1.2 277.7 KiB
1157libcamel-1_2-33 3.4.4-1.1.1 1.1 MiB
1158libcanberra-gtk-module-common 0.29-2.3.2 369 B
1159libcanberra-gtk0 0.29-2.3.2 17.6 KiB
1160libcanberra-gtk2-module 0.29-2.3.2 21.7 KiB
1161libcanberra-gtk3-0 0.29-2.3.2 17.6 KiB
1162libcanberra-gtk3-module 0.29-2.3.2 21.7 KiB
1163libcanberra0 0.29-2.3.2 191.4 KiB
1164libcap-ng0 0.6.6-9.1.2 43.5 KiB
1165libcap-progs 2.22-5.1.2 45.3 KiB
1166libcap2 2.22-5.1.2 17.7 KiB
1167libcapi20-3 2011.8.29-6.2.2 41.6 KiB
1168libcares2 1.7.5-14.1.2 65.8 KiB
1169libcaribou0 0.4.2-2.1.2 114.5 KiB
1170libcdaudio 0.99.12-158.1.2 79.4 KiB
1171libcdda_interface0 3.10.2-16.1.2 86.5 KiB
1172libcdda_paranoia0 3.10.2-16.1.2 33.6 KiB
1173libcddb2 1.3.2-17.1.2 66.1 KiB
1174libcdio13 0.83.git-4.1.2 143.5 KiB
1175libcdio_cdda1 0.0.4c905cc-2.1.2 29.7 KiB
1176libcdio_paranoia1 0.0.4c905cc-2.1.2 29.6 KiB
1177libcelt0-2 0.11.1-9.1.2 85.5 KiB
1178libcelt051-0 0.5.1.3-3.1.2 61.3 KiB
1179libchamplain-0_12-0 0.12.2-2.1.2 740.0 KiB
1180libcheese-common 3.4.2-2.1.2 4.8 KiB
1181libcheese-gtk21 3.4.2-2.1.2 50.2 KiB
1182libcheese3 3.4.2-2.1.2 62.2 KiB
1183libchm0 0.40-15.1.3 61.0 KiB
1184libcloog0 0.15.10+ppl-10.1.4 130.2 KiB
1185libclucene2 2.3.3.4-5.1.2 1.7 MiB
1186libclutter-1_0-0 1.10.6-2.1.2 1.8 MiB
1187libclutter-gst-1_0-0 1.6.0-2.5.1 110.7 KiB
1188libclutter-gtk-1_0-0 1.2.0-2.1.2 72.8 KiB
1189libcogl-pango0 1.10.2-3.1.2 89.6 KiB
1190libcogl9 1.10.2-3.1.2 615.6 KiB
1191libcollection2 0.6.0-11.1.2 49.7 KiB
1192libcolord1 0.1.21-2.2.1 158.6 KiB
1193libcom_err-devel 1.42.4-2.1.2 27.0 KiB
1194libcom_err2 1.42.4-2.1.2 35.3 KiB
1195libcompizconfig 0.8.8-2.1.2 126.3 KiB
1196libcrack2 2.8.18-20.1.5 29.6 KiB
1197libcroco-0_6-3 0.6.5-2.1.2 237.8 KiB
1198libcryptmount0 2.13-2.1.2 21.8 KiB
1199libcryptsetup4 1.4.2-3.2.2 109.9 KiB
1200libcryptui-data 3.4.1-2.1.2 506 B
1201libcryptui0 3.4.1-2.1.2 126.7 KiB
1202libcrystalhd3 3.6.5-7.1.2 110.9 KiB
1203libctemplate0 0.98-11.1.2 728.9 KiB
1204libcue1 1.4.0-2.1.2 41.7 KiB
1205libcurl4 7.25.0-2.1.2 399.0 KiB
1206libdaemon0 0.14-9.1.2 58.6 KiB
1207libdb-4_5 4.5.20-120.1.4 2.6 MiB
1208libdb-4_5-devel 4.5.20-120.1.4 141.9 KiB
1209libdb-4_8 4.8.30-17.1.4 3.2 MiB
1210libdb-4_8-devel 4.8.30-17.1.4 154.1 KiB
1211libdbi0 0.8.3-11.1.2 101.8 KiB
1212libdbus-1-3 1.5.12-4.1.2 294.3 KiB
1213libdbusmenu-qt2 0.9.2-2.1.2 222.4 KiB
1214libdc1394 2.2.0-2.1.2 122.1 KiB
1215libdc1394-22 2.2.0-2.1.2 218.9 KiB
1216libdc1394-devel 2.2.0-2.1.2 124.7 KiB
1217libdca0 0.0.5-3.3 156.4 KiB
1218libdconf0 0.12.1-2.4.1 41.8 KiB
1219libdhash1 0.4.3-11.1.2 13.4 KiB
1220libdirac_decoder0 1.0.2-22.1.2 399.6 KiB
1221libdirac_encoder0 1.0.2-22.1.2 568.4 KiB
1222libdirectfb-1_4-5 1.4.5-29.1.4 2.1 MiB
1223libdiscid0 0.2.2-3.1.2 17.5 KiB
1224libdjvulibre21 3.5.25-22.3 1.6 MiB
1225libdmtx0 0.7.4-6.1.2 105.4 KiB
1226libdmx-devel 1.1.2-2.1.2 29.7 KiB
1227libdmx1 1.1.2-2.1.2 17.6 KiB
1228libdnet1 1.12-15.1.2 50.3 KiB
1229libdns_sd 0.6.31-3.6.1 33.7 KiB
1230libdotconf0 1.3-7.1.2 25.7 KiB
1231libdrm-devel 2.4.33-2.3.2 290.8 KiB
1232libdrm-tools 2.4.33-2.3.2 74.7 KiB
1233libdrm2 2.4.33-2.3.2 45.6 KiB
1234libdrm_intel1 2.4.33-2.3.2 123.2 KiB
1235libdrm_nouveau1 2.4.33-2.3.2 21.6 KiB
1236libdrm_radeon1 2.4.33-2.3.2 37.7 KiB
1237libdv4 1.0.0-166.1.2 199.2 KiB
1238libdvbpsi7 0.2.2-3.1.2 74.6 KiB
1239libdvdnav4 4.2.0-3.1.2 163.4 KiB
1240libdvdread4 4.2.0-3.1.2 121.7 KiB
1241libdw1 0.153-2.1.5 234.1 KiB
1242libdxflib-2_5_0_0_1 2.5.0.0.1-6.1 121.9 KiB
1243libeXosip2-6 3.5.0-9.1.2 307.7 KiB
1244libebackend-1_2-2 3.4.4-1.1.1 54.1 KiB
1245libebl1 0.153-2.1.5 227.4 KiB
1246libebml3 1.2.2-6.1.8 130.1 KiB
1247libebook-1_2-13 3.4.4-1.1.1 295.6 KiB
1248libecal-1_2-11 3.4.4-1.1.1 397.2 KiB
1249libedata-book-1_2-13 3.4.4-1.1.1 215.8 KiB
1250libedata-cal-1_2-15 3.4.4-1.1.1 275.8 KiB
1251libedataserver-1_2-16 3.4.4-1.1.1 283.9 KiB
1252libedataserverui-3_0-1 3.4.4-1.1.1 268.4 KiB
1253libedit0 3.0.snap20110802-3.1.2 228.2 KiB
1254libelf0 0.8.13-11.1.2 102.8 KiB
1255libelf1 0.153-2.1.5 89.7 KiB
1256libenca0 1.13-24.6 175.3 KiB
1257libenchant1 1.6.0-15.1.2 153.3 KiB
1258libepc-1_0-2 0.4.4-24.5 140.6 KiB
1259libepub0 0.2.1-19.1.2 41.6 KiB
1260liberation-fonts 1.06.0.20100721-11.1.1 2.0 MiB
1261libesd0 0.2.41-21.1.2 42.9 KiB
1262libetpan15 1.0-1.2 935.2 KiB
1263libetpan16 1.1-2.1.2 963.0 KiB
1264libevdocument3-4 3.4.0-3.1.2 206.9 KiB
1265libevent-2_0-5 2.0.10-9.1.2 573.2 KiB
1266libevview3-3 3.4.0-3.1.2 268.8 KiB
1267libexempi3 2.2.0-3.1.2 1.1 MiB
1268libexif12 0.6.21-13.5.1 1.7 MiB
1269libexiv2-12 0.23-2.1.2 2.0 MiB
1270libexpat-devel 2.1.0-2.1.3 44.8 KiB
1271libexpat1 2.1.0-2.1.3 157.5 KiB
1272libext2fs-devel 1.42.4-2.1.2 143.5 KiB
1273libext2fs2 1.42.4-2.1.2 314.1 KiB
1274libfaac0 1.28-7.3 71.3 KiB
1275libfaad2 2.7-9.3 261.9 KiB
1276libfam0 2.7.0-159.2.1 33.8 KiB
1277libfarstream-0_1-0 0.1.2-2.1.2 901.9 KiB
1278libfdt1 1.3.0-7.1.2 39.3 KiB
1279libffi47 4.7.1_20120723-1.1.1 25.6 KiB
1280libffmpeg-devel 0.11.1-1.3 627.9 KiB
1281libffmpegthumbnailer4 2.0.7-2.5 74.1 KiB
1282libfftw3-3 3.3.2-3.4 3.4 MiB
1283libfftw3_threads3 3.3.2-3.4 61.0 KiB
1284libfltk1 1.3.0-8.1.4 1.3 MiB
1285libfluidsynth1 1.1.5-3.1.2 399.0 KiB
1286libfm 0.1.17_rc4-4.1.2 519.3 KiB
1287libfm-gtk1 0.1.17_rc4-4.1.2 378.2 KiB
1288libfm1 0.1.17_rc4-4.1.2 122.9 KiB
1289libfolks-eds25 0.6.9-2.1.2 209.1 KiB
1290libfolks-libsocialweb25 0.6.9-2.1.2 63.9 KiB
1291libfolks-telepathy25 0.6.9-2.1.2 216.8 KiB
1292libfolks25 0.6.9-2.1.2 1.2 MiB
1293libfontenc-devel 1.1.1-2.1.2 5.1 KiB
1294libfontenc1 1.1.1-2.1.2 23.6 KiB
1295libfprint0 0.3.0-12.1.2 230.1 KiB
1296libfreebl3 3.13.6-2.7.1 338.2 KiB
1297libfreetype6 2.4.9-667.10 907.5 KiB
1298libftgl2 2.1.2.99.5-25.1.2 361.2 KiB
1299libfuse2 2.9.0-4.2.2 207.4 KiB
1300libgadu3 1.11.2-1.1.1 184.9 KiB
1301libgavl1 1.4.0-2.1.2 5.1 MiB
1302libgbm-devel 0.0.0-20.7.1 4.1 KiB
1303libgbm1 0.0.0-20.7.1 17.6 KiB
1304libgc1 7.1.9.6-148.2.1 468.4 KiB
1305libgcc47 4.7.1_20120723-1.1.1 113.6 KiB
1306libgcj-devel 4.7-2.1.1 72 B
1307libgcj47 4.7.1_20120723-1.1.1 39.2 MiB
1308libgcj47-devel 4.7.1_20120723-1.1.1 5.5 MiB
1309libgcj47-jar 4.7.1_20120723-1.1.1 10.8 MiB
1310libgcj_bc47 4.7.1_20120723-1.1.1
1311libgck-1-0 3.4.1-2.1.2 710.6 KiB
1312libgck-modules-gnome-keyring 3.4.1-2.4.1 2.3 MiB
1313libgcr-3-1 3.4.1-2.1.2 1.4 MiB
1314libgcrypt11 1.5.0-9.2.2 662.6 KiB
1315libgdata13 0.12.0-2.1.2 1.4 MiB
1316libgdbm3 1.8.3-393.1.3 53.4 KiB
1317libgdict-1_0-6 3.4.0-2.1.2 210.0 KiB
1318libgdiplus0 2.10-6.1.4 1.0 MiB
1319libgdk_pixbuf-2_0-0 2.26.1-2.1.4 482.2 KiB
1320libgdmgreeter1 3.4.1-4.5.1 25.7 KiB
1321libgdmsimplegreeter1 3.4.1-4.5.1 80.2 KiB
1322libgee2 0.6.5-23.1 399.4 KiB
1323libgegl-0_2-0 0.2.0-29.18 1.0 MiB
1324libgeoclue0 0.12.0-16.1.2 79.9 KiB
1325libgeocode-glib0 0.99.0-6.1.2 43.2 KiB
1326libgfortran47 4.7.1_20120723-1.1.1 999.5 KiB
1327libggz2 0.0.14.1-62.1.2 77.7 KiB
1328libgif4 4.1.6-31.1.2 39.7 KiB
1329libgimp-2_0-0 2.8.2-61.2 523.5 KiB
1330libgimpui-2_0-0 2.8.2-61.2 1.4 MiB
1331libgio-2_0-0 2.32.3-4.1.2 1.4 MiB
1332libgiomm-2_4-1 2.32.0-2.1.2 1.2 MiB
1333libgirepository-1_0-1 1.32.1-3.1.2 243.2 KiB
1334libgjs0 1.32.0-2.2.2 656.4 KiB
1335libglade-2_0-0 2.6.4-16.1.2 263.2 KiB
1336libglademm 2.6.7-17.1.2 43.5 KiB
1337libglademm-2_4-1 2.6.7-17.1.2 37.9 KiB
1338libgle3 3.1.0-143.1.2 130.3 KiB
1339libglib-2_0-0 2.32.3-4.1.2 1.2 MiB
1340libglibmm-2_4-1 2.32.0-2.1.2 964.6 KiB
1341libglut3 2.8.0-3.1.2 243.1 KiB
1342libgme0 0.5.5-3.1.2 379.4 KiB
1343libgmime-2_6-0 2.6.9-2.1.2 768.7 KiB
1344libgmodule-2_0-0 2.32.3-4.1.2 13.5 KiB
1345libgmp10 5.0.5-3.3.3 498.9 KiB
1346libgmpxx4 5.0.5-3.3.3 13.6 KiB
1347libgnome 2.32.1-6.2.1 4.0 MiB
1348libgnome-bluetooth10 3.4.1-1.1.2 146.9 KiB
1349libgnome-desktop-2-17 2.32.1-16.1.2 318.3 KiB
1350libgnome-desktop-3-2 3.4.2-2.1.2 403.2 KiB
1351libgnome-keyring0 3.4.1-2.1.2 272.1 KiB
1352libgnome-menu-3-0 3.4.2-2.1.2 94.1 KiB
1353libgnomecanvas-2-0 2.30.3-6.1.2 347.5 KiB
1354libgnomecups 0.2.3-129.1.2 148.2 KiB
1355libgnomekbd 3.4.0.2-2.1.2 195.5 KiB
1356libgnomeprint 2.18.8-12.1.2 1.1 MiB
1357libgnomeprintui 2.18.6-10.1.2 510.3 KiB
1358libgnomesu 1.0.0-344.1.2 40.3 KiB
1359libgnomesu0 1.0.0-344.1.2 42.2 KiB
1360libgnomeui 2.24.5-8.1.2 1.1 MiB
1361libgnutls28 3.0.20-1.1.2 1.0 MiB
1362libgoa-1_0-0 3.4.2-2.1.2 150.2 KiB
1363libgoa-backend-1_0-0 3.4.2-2.1.2 110.9 KiB
1364libgobject-2_0-0 2.32.3-4.1.2 310.0 KiB
1365libgoffice-0_10-9 0.9.3-52.23 2.8 MiB
1366libgoffice-0_8-8 0.8.17-10.5 2.9 MiB
1367libgomp47 4.7.1_20120723-1.1.1 65.7 KiB
1368libgoocanvas3 1.0.0-5.1.2 289.0 KiB
1369libgpg-error0 1.10-7.1.3 160.3 KiB
1370libgpgme11 1.3.1-22.1.2 416.7 KiB
1371libgphoto2 2.4.14-2.10.1 3.5 MiB
1372libgpod-tools 0.8.2-9.1.2 59.0 KiB
1373libgpod4 0.8.2-9.1.2 643.1 KiB
1374libgps20 3.5-2.1.2 100.5 KiB
1375libgrantlee_core0 0.2.0-4.1.2 862.7 KiB
1376libgrilo-0_1-0 0.1.19-2.1.2 586.5 KiB
1377libgrlnet-0_1-0 0.1.19-2.1.2 47.6 KiB
1378libgsasl-lang 1.6.1-9.1.2 163.4 KiB
1379libgsasl7 1.6.1-9.1.2 204.8 KiB
1380libgsf-1-114 1.14.23-2.1.2 470.0 KiB
1381libgsm-devel 1.0.13-17.1.2 16.5 KiB
1382libgsm1 1.0.13-17.3.1 52.8 KiB
1383libgssdp-1_0-3 0.12.1-2.1.2 87.1 KiB
1384libgssglue1 0.3-6.1.4 34.6 KiB
1385libgstapp-0_10-0 0.10.36-5.17 50.0 KiB
1386libgstbasecamerabinsrc-0_10-23 0.10.23-13.11 26.0 KiB
1387libgstbasevideo-0_10-23 0.10.23-13.11 90.1 KiB
1388libgstcodecparsers-0_10-23 0.10.23-13.11 169.5 KiB
1389libgstinterfaces-0_10-0 0.10.36-5.17 1.1 MiB
1390libgstphotography-0_10-23 0.10.23-13.11 25.5 KiB
1391libgstreamer-0_10-0 0.10.36-6.7 1.6 MiB
1392libgstsignalprocessor-0_10-23 0.10.23-13.11 21.6 KiB
1393libgstvdp-0_10-23 0.10.23-13.11 86.6 KiB
1394libgthread-2_0-0 2.32.3-4.1.2 5.4 KiB
1395libgtk-2_0-0 2.24.10-3.1.2 7.5 MiB
1396libgtk-3-0 3.4.4-2.4.1 5.9 MiB
1397libgtk-vnc-2_0-0 0.5.0-3.2.2 152.9 KiB
1398libgtkdatabox-0_9_1-3 0.9.1.3-10.1.2 131.1 KiB
1399libgtkglext-x11-1_0-0 1.2.0-194.1.2 509.6 KiB
1400libgtkhtml-4_0-0 4.4.2-2.1.2 1.3 MiB
1401libgtkhtml-editor-4_0-0 4.4.2-2.1.2 219.0 KiB
1402libgtkimageview0 1.6.4-12.1.2 100.7 KiB
1403libgtkmm-2_4-1 2.24.2-5.1.2 4.3 MiB
1404libgtkmm-3_0-1 3.4.0-2.1.2 4.6 MiB
1405libgtksourceview-2_0-0 2.10.5-8.1.2 1.4 MiB
1406libgtksourceview-3_0-0 3.4.2-2.1.2 1.8 MiB
1407libgtkspell0 2.0.16-10.1.2 50.2 KiB
1408libgtop-2_0-7 2.28.4-6.1.2 103.5 KiB
1409libgucharmap_2_90-7 3.4.1.1-2.1.2 4.0 MiB
1410libgudev-1_0-0 182-4.14.1 37.9 KiB
1411libguess1 1.1-1.3 27.2 KiB
1412libguile-2_0-22 2.0.5-3.2.2 1.3 MiB
1413libguile-srfi-srfi-1-v-3-3 1.8.8-4.2.1 33.5 KiB
1414libguile17 1.8.8-4.2.1 980.1 KiB
1415libgupnp-1_0-4 0.18.3-2.1.2 200.8 KiB
1416libgupnp-av-1_0-2 0.10.2-2.1.2 151.6 KiB
1417libgupnp-igd-1_0-4 0.2.1-2.1.3 57.8 KiB
1418libgvfscommon0 1.12.3-3.2.2 116.7 KiB
1419libgvnc-1_0-0 0.5.0-3.2.2 237.2 KiB
1420libgweather-3-0 3.4.1-2.1.2 106.9 KiB
1421libgweather-data 3.4.1-2.1.2 3.0 MiB
1422libgwengui-gtk2-0 4.3.3-2.2.1 102.4 KiB
1423libgwenhywfar60 4.3.3-2.2.1 2.1 MiB
1424libgwenhywfar60-plugins 4.3.3-2.2.1 134.3 KiB
1425libgxps2 0.2.2-2.1.5 169.1 KiB
1426libhippocanvas-1-0 0.3.0-4.1 276.7 KiB
1427libhippocanvas-1-0-python 0.3.0-4.1 129.7 KiB
1428libhogweed2 2.4-8.1.2 73.9 KiB
1429libhydrogen-core0 0.9.6-9.23 1.1 MiB
1430libibus-1_0-0 1.4.1-3.2.2 282.9 KiB
1431libical0 0.48-2.1.2 579.5 KiB
1432libicu49 49.1-2.1.2 21.2 MiB
1433libid3tag 0.15.1b-175.1.2 78.0 KiB
1434libidn 1.25-2.1.2 1002.4 KiB
1435libiec61883 1.1.0-134.1.2 117.5 KiB
1436libieee1284 0.2.11-47.1.2 123.0 KiB
1437libiksemel3 1.4-22.4 49.8 KiB
1438libilmbase-devel 1.0.2-11.1.2 444.6 KiB
1439libilmbase6 1.0.2-11.1.2 425.2 KiB
1440libimobiledevice3 1.1.4-2.3.2 124.0 KiB
1441libinfinity-1_0-0 0.5.2-2.1.3 1.2 MiB
1442libini_config2 0.6.1-11.1.2 33.7 KiB
1443libiniparser0 3.1-3.1.2 17.5 KiB
1444libiodbc3 3.52.7-12.1.2 531.5 KiB
1445libiptc0 1.4.14-2.1.2 62.1 KiB
1446libiptcdata 1.0.4-17.1.2 60.8 KiB
1447libiptcdata0 1.0.4-17.1.2 44.8 KiB
1448libiso9660-8 0.83.git-4.1.2 45.7 KiB
1449libiw30 30.pre9-25.2.2 33.7 KiB
1450libjack-devel 1.9.8-5.3.2 18.6 MiB
1451libjack0 1.9.8-5.3.2 953.0 KiB
1452libjasper1 1.900.1-153.1.4 318.9 KiB
1453libjavascriptcoregtk-1_0-0 1.8.1-2.3.3 3.8 MiB
1454libjavascriptcoregtk-3_0-0 1.8.1-2.3.3 3.8 MiB
1455libjbig2 2.0-14.1 66.0 KiB
1456libjpeg-turbo 1.1.1-15.4.1 232.4 KiB
1457libjpeg62 62.0.0-15.4.1 257.8 KiB
1458libjpeg62-devel 62.0.0-15.4.1 311.2 KiB
1459libjpeg8 8.0.2-38.1 281.8 KiB
1460libjson-glib-1_0-0 0.14.2-2.1.2 442.6 KiB
1461libjson0 0.9-11.1.2 29.7 KiB
1462libkactivities6 4.8.4-2.1.2 73.8 KiB
1463libkate1 0.4.1-15.1.2 97.2 KiB
1464libkcddb4 4.8.4-3.2.2 595.5 KiB
1465libkcompactdisc4 4.8.4-2.2.2 157.3 KiB
1466libkdcraw20 4.8.4-2.1.2 899.7 KiB
1467libkde4 4.8.4-2.3.2 25.8 MiB
1468libkdecore4 4.8.4-2.3.2 2.9 MiB
1469libkdeedu4-data 4.8.4-2.1.2 220.8 KiB
1470libkdegames4 4.8.4-2.1.2 1.3 MiB
1471libkdepim4 4.8.4-2.5.1 929.6 KiB
1472libkdepimlibs4 4.8.4-2.1.2 6.9 MiB
1473libkdevplatform0 1.3.1-2.1.2 4.6 MiB
1474libkeduvocdocument4 4.8.4-2.1.2 299.0 KiB
1475libkerfuffle4 4.8.4-2.1.3 204.5 KiB
1476libkexiv2-10 4.8.4-2.1.2 1.5 MiB
1477libkeyutils1 1.5.3-7.1.2 39.3 KiB
1478libkface1 2.6.0-3.1.2 11.8 MiB
1479libkgeomap-lang 2.6.0-3.1.2 73.4 KiB
1480libkgeomap1 2.6.0-3.1.2 399.1 KiB
1481libkipi8 4.8.4-2.1.2 165.5 KiB
1482libkmod2 8-3.1.2 89.9 KiB
1483libkms1 2.4.33-2.3.2 13.5 KiB
1484libkonq5 4.8.4-2.1.2 249.6 KiB
1485libksane0 4.8.4-2.1.2 277.2 KiB
1486libksba 1.2.0-7.1.2 277.4 KiB
1487libksuseinstall1 4.8.4-2.3.2 70.0 KiB
1488libktexteditor 4.8.4-2.1.2 6.9 MiB
1489libktoblzcheck1 1.36-6.1.2 162.5 KiB
1490libktorrent4 1.2.0-2.1.2 1.5 MiB
1491libkvkontakte1 1.0.0-3.1.2 274.2 KiB
1492liblapack3 3.4.1-4.1.2 5.4 MiB
1493liblash1 0.5.4-14.1.2 50.0 KiB
1494liblastfm0 0.3.3-7.1.2 453.3 KiB
1495liblazy1 0.2-81.1.2 17.5 KiB
1496liblbxutil-devel 1.1.0-2.1.2 16.6 KiB
1497liblbxutil1 1.1.0-2.1.2 159.4 KiB
1498liblcms-devel 1.19-9.1.4 272.1 KiB
1499liblcms1 1.19-9.1.4 222.5 KiB
1500liblcms2-2 2.3-67.1 306.1 KiB
1501liblcms2-devel 2.3-67.1 115.7 KiB
1502libldap-2_4-2 2.4.31-2.1.3 682.2 KiB
1503libldapcpp1 0.3.0-8.1.2 215.1 KiB
1504libldb1 1.1.10-2.4.1 312.6 KiB
1505liblensfun0 0.2.5-28.6.1 106.4 KiB
1506liblinebreak2 2.1-8.1.2 54.4 KiB
1507liblirc_client0 0.9.0-2.1.3 25.6 KiB
1508liblo 0.25-17.1.2 79.1 KiB
1509liblockdev1 1.0.3_git201003141408-20.1.2 13.5 KiB
1510libloudmouth-1-0 1.4.3-17.1.2 195.5 KiB
1511liblouis2 2.4.1-2.1.2 4.0 MiB
1512liblpsolve55 5.5.0.13-23.1.2 668.3 KiB
1513liblqr-1-0 0.4.1-14.1.2 119.0 KiB
1514liblrdf2 0.4.0-141.1.2 47.8 KiB
1515libltdl7 2.4.2-5.1.2 37.7 KiB
1516liblua5_1 5.1.4-20.1.4 190.7 KiB
1517liblua5_2 5.2.0-21.1.3 210.8 KiB
1518liblzma5 5.0.3-12.2.2 161.6 KiB
1519liblzo2-2 2.06-6.1.2 133.5 KiB
1520libm17n0 1.6.3-2.1.2 559.8 KiB
1521libmad0 0.15.1b-3.3 135.1 KiB
1522libmarblewidget13 4.8.4-2.2.2 3.2 MiB
1523libmatroska5 1.3.0-6.1.6 450.8 KiB
1524libmcrypt 2.5.8-109.1.2 191.0 KiB
1525libmcs1 0.7.2-2.3 13.5 KiB
1526libmeanwhile1 1.0.2-129.1.2 261.0 KiB
1527libmediawiki1 2.6.0-3.1.2 213.9 KiB
1528libmemphis-0_2-0 0.2.3-15.1.2 86.8 KiB
1529libmenu-cache1 0.3.2-13.1.2 21.7 KiB
1530libmetacity-private0 2.34.3-2.1.2 166.6 KiB
1531libmikmod 3.1.12-16.1.2 401.1 KiB
1532libminiupnpc8 1.6-3.1.3 60.1 KiB
1533libmission-control-plugins0 5.12.0-2.1.2 37.8 KiB
1534libmjpegutils-2_0-0 2.0.0-47.4 649.8 KiB
1535libmlt++3 0.8.0-5.1 114.8 KiB
1536libmlt4 0.7.8-2.4.1 836.2 KiB
1537libmlt4-data 0.7.8-2.4.1 19.3 KiB
1538libmlt4-modules 0.7.8-2.4.1 33.1 MiB
1539libmlt5 0.8.0-5.1 857.9 KiB
1540libmlt5-data 0.8.0-5.1 32.1 MiB
1541libmlt5-modules 0.8.0-5.1 1.1 MiB
1542libmms0 0.6.2-7.1.2 117.4 KiB
1543libmng-devel 1.0.10-106.1.4 1.9 MiB
1544libmng1 1.0.10-106.1.4 565.8 KiB
1545libmodman1 2.0.1-9.1.2 103.0 KiB
1546libmodplug1 0.8.8.4-7.1.2 310.4 KiB
1547libmono-2_0-1 2.10.6-5.5.1 3.1 MiB
1548libmount1 2.21.2-4.2.3 182.6 KiB
1549libmowgli2 1.0.0-2.1.2 70.0 KiB
1550libmozjs185-1_0 1.8.5-9.2.2 3.1 MiB
1551libmp3 5.0.5-3.3.3 333.8 KiB
1552libmp3lame-devel 3.99.5-1002.2 62.0 KiB
1553libmp3lame0 3.99.5-1002.2 310.8 KiB
1554libmp4v2-1 1.9.1-2.3 1.2 MiB
1555libmpc2 0.8.2-15.1.3 82.0 KiB
1556libmpcdec5 1.2.6-25.1.2 53.7 KiB
1557libmpeg2-0 0.5.1-1.3 197.4 KiB
1558libmpeg3-1 1.8-4.3 240.9 KiB
1559libmpeg3-utils 1.8-4.3 38.2 KiB
1560libmpfr4 3.1.0-2.1.3 370.6 KiB
1561libmpg123-0 1.14.4-1.1 202.6 KiB
1562libmsn0_3 4.2.1-2.1.2 732.3 KiB
1563libmspack0 0.1.99_0.2alpha-77.1.2 107.6 KiB
1564libmtdev1 1.1.0-3.1.2 21.5 KiB
1565libmtp9 1.1.3-2.1.2 492.2 KiB
1566libmuparser2 2.2.2-7.6 391.3 KiB
1567libmusicbrainz3-6 3.0.3-12.1.2 371.4 KiB
1568libmusicbrainz4 2.1.5-22.1.2 191.8 KiB
1569libmx-1_0-2 1.4.6-2.1.2 2.0 MiB
1570libmygpo-qt1 1.0.5-3.1.2 237.9 KiB
1571libmysqlclient18 5.5.25a-1.2.1 2.9 MiB
1572libmysqld18 5.5.25a-1.2.1 9.7 MiB
1573libnautilus-extension1 3.4.2-2.1.2 47.2 KiB
1574libncurses5 5.9-12.5.1 785.7 KiB
1575libncurses6 5.9-12.5.1 801.9 KiB
1576libneon-devel 0.29.6-16.1.2 424.3 KiB
1577libneon27 0.29.6-16.1.2 490.1 KiB
1578libnetpbm10 10.35.82-3.1.4 183.8 KiB
1579libnettle4 2.4-8.1.2 390.3 KiB
1580libnfnetlink0 1.0.0+git28-3.1.2 44.3 KiB
1581libnice10 0.1.2-2.1.2 190.4 KiB
1582libnl-1_1 1.1-62.1.10 365.8 KiB
1583libnl-config 3.2.9-2.1.2 2.6 KiB
1584libnl3-200 3.2.9-2.1.2 544.8 KiB
1585libnm-glib-vpn1 0.9.4.0-5.8.1 29.8 KiB
1586libnm-glib4 0.9.4.0-5.8.1 231.1 KiB
1587libnm-gtk0 0.9.4.1-2.8.1 185.2 KiB
1588libnm-util2 0.9.4.0-5.8.1 375.9 KiB
1589libnotify-tools 0.7.5-2.2.2 9.6 KiB
1590libnotify4 0.7.5-2.2.2 89.4 KiB
1591libnscd 2.0.2-127.1.2 31.9 KiB
1592libnsssharedhelper0 1.0.10-2.1.2 35.4 KiB
1593libntfs-3g-devel 2012.1.15-4.1.3 253.9 KiB
1594libntfs-3g83 2012.1.15-4.1.3 351.6 KiB
1595libntlm0 1.3-2.1.2 121.0 KiB
1596libnxcl1 0.9-80.1.2 98.1 KiB
1597liboauth0 0.9.4-8.1.2 52.3 KiB
1598libofa0 0.9.3-94.1.2 86.9 KiB
1599libofx 0.9.5-3.1.2 448.3 KiB
1600libofx5 0.9.5-3.1.2 229.9 KiB
1601libogg-devel 1.3.0-4.1.2 267.4 KiB
1602libogg0 1.3.0-4.1.2 32.6 KiB
1603liboggkate1 0.4.1-15.1.2 21.0 KiB
1604liboil 0.3.17-12.1.2 496.9 KiB
1605liboil-devel 0.3.17-12.1.2 188.2 KiB
1606liboldX-devel 1.0.1-2.1.2 3.4 KiB
1607liboldX6 1.0.1-2.1.2 9.7 KiB
1608libolpcsound 5.10.90-4.1 2.1 MiB
1609libopal3_10_5 3.10.5-2.1.2 12.4 MiB
1610libopenal1-soft 1.14-6.6.1 334.3 KiB
1611libopenbabel4 2.3.1-25.19 3.5 MiB
1612libopencc1 0.3.0git.1324715872-3.1.2 25.5 KiB
1613libopencore-amr-devel 0.1.3-4.3 87.1 KiB
1614libopencore-amrnb0 0.1.3-4.3 183.5 KiB
1615libopencore-amrwb0 0.1.3-4.3 91.4 KiB
1616libopencv2_4 2.4.2-49.15 12.1 MiB
1617libopenjpeg1 1.5.0-19.1 139.8 KiB
1618libopenobex1 1.5-13.1.2 89.0 KiB
1619libopenraw1 0.0.9-5.1.4 391.2 KiB
1620libopenssl-devel 1.0.1c-2.1.3 1.4 MiB
1621libopenssl1_0_0 1.0.1c-2.1.3 2.3 MiB
1622liborc-0_4-0 0.4.16-6.1.2 600.2 KiB
1623libosinfo 0.1.1-2.1.2 1.5 MiB
1624libosinfo-1_0-0 0.1.1-2.1.2 122.5 KiB
1625libosip2 3.5.0-12.1.2 268.5 KiB
1626libosip2-devel 3.5.0-12.1.2 279.8 KiB
1627libossp-uuid16 1.6.2-10.1.2 50.0 KiB
1628libotf0 0.9.12-13.1.2 81.6 KiB
1629libotr2 3.2.0-15.1.2 82.0 KiB
1630libp11-kit0 0.12-2.1.3 137.5 KiB
1631libpackagekit-glib2-14 0.7.4-2.9.1 359.3 KiB
1632libpackagekit-qt2-2 0.7.4-2.9.1 275.0 KiB
1633libpanel-applet-4-0 3.4.2.1-3.2.2 91.3 KiB
1634libpango-1_0-0 1.30.1-1.1.2 1.1 MiB
1635libpangomm-1_4-1 2.28.4-3.1.2 183.1 KiB
1636libpano-devel 2.9.18-8.1.2 81.5 KiB
1637libpano-utils 2.9.18-8.1.2 121.0 KiB
1638libpano13-2 2.9.18-24.1 812.2 KiB
1639libpaper1 1.1.24-5.4 13.0 KiB
1640libparted0 2.4-24.2.2 477.0 KiB
1641libpath_utils1 0.2.1-11.1.2 13.5 KiB
1642libpcap1 1.2.1-3.1.2 296.6 KiB
1643libpci3 3.1.9-3.1.2 46.1 KiB
1644libpciaccess-devel 0.13.1-2.1.2 14.9 KiB
1645libpciaccess0 0.13.1-2.1.2 37.7 KiB
1646libpcre1 8.30-3.1.2 659.1 KiB
1647libpcrecpp0 8.30-3.1.2 33.7 KiB
1648libpcreposix0 8.30-3.1.2 9.5 KiB
1649libpeas-1_0-0 1.4.0-2.1.2 108.0 KiB
1650libpeas-gtk-1_0-0 1.4.0-2.1.2 76.2 KiB
1651libpeas-loader-gjs 1.4.0-2.1.2 21.7 KiB
1652libpeas-loader-python 1.4.0-2.1.2 17.7 KiB
1653libpeas-loader-seed 1.4.0-2.1.2 17.7 KiB
1654libphonon4 4.6.0-3.2.2 477.7 KiB
1655libpisock9 0.12.5-16.1.2 258.1 KiB
1656libpixman-1-0 0.24.4-666.10 607.8 KiB
1657libpixman-1-0-devel 0.24.4-666.10 40.6 KiB
1658libpkcs11-helper1 1.07-16.1.2 105.9 KiB
1659libplist1 1.8-2.1.2 70.5 KiB
1660libplot2 2.6-13.1.2 1.2 MiB
1661libplotter2 2.6-13.1.2 1.1 MiB
1662libply-boot-client2 0.8.6.1-1.15.1 21.5 KiB
1663libply-splash-core2 0.8.6.1-1.15.1 77.9 KiB
1664libply-splash-graphics2 0.8.6.1-1.15.1 37.7 KiB
1665libply2 0.8.6.1-1.15.1 94.0 KiB
1666libpng12-0 1.2.49-2.1.2 166.0 KiB
1667libpng12-compat-devel 1.2.49-2.1.2 52.8 KiB
1668libpng12-devel 1.2.49-2.1.2 495.2 KiB
1669libpng14-14 1.4.11-2.4.1 165.9 KiB
1670libpng14-devel 1.4.11-2.4.1 462.9 KiB
1671libpodofo0_9_1 0.9.1-38.1 1.4 MiB
1672libpolkit-qt-1-1 0.99.1-20.1.2 177.6 KiB
1673libpolkit0 0.104-6.1.2 243.1 KiB
1674libpoppler-glib8 0.20.0-2.2.1 239.6 KiB
1675libpoppler-qt4-4 0.20.0-2.2.1 393.0 KiB
1676libpoppler25 0.20.0-2.2.1 3.5 MiB
1677libpopt0 1.16-14.1.2 116.7 KiB
1678libportaudio2 19_20111121-2.1.2 182.7 KiB
1679libpostproc51 0.7.13-1.3 37.4 KiB
1680libpostproc52 0.11.1-1.3 89.4 KiB
1681libppl9 0.11.2-11.1.3 1005.6 KiB
1682libppl_c4 0.11.2-11.1.3 4.2 MiB
1683libpq5 9.1.1-7.1.2 435.7 KiB
1684libprison0 1.0-7.1.2 33.7 KiB
1685libprocps0 3.3.3-2.2.2 61.9 KiB
1686libprojectM2 2.1.0-2.1.2 1.1 MiB
1687libprotobuf6 2.3.0-9.1 1022.0 KiB
1688libproxy1 0.4.7-14.1.2 156.6 KiB
1689libproxy1-config-gnome3 0.4.7-14.1.2 47.4 KiB
1690libproxy1-config-kde4 0.4.7-14.1.2 21.7 KiB
1691libproxy1-networkmanager 0.4.7-14.1.2 9.6 KiB
1692libproxy1-pacrunner-webkit 0.4.7-14.1.2 21.7 KiB
1693libpst4 0.6.54-2.1.2 177.7 KiB
1694libpt2_10_5 2.10.5-2.1.2 4.1 MiB
1695libpth20 2.0.7-132.1.2 189.9 KiB
1696libpulse-mainloop-glib0 1.1-6.1.2 17.6 KiB
1697libpulse0 1.1-6.1.2 783.6 KiB
1698libpurple 2.10.6-84.7 4.4 MiB
1699libpurple-branding-openSUSE 12.2-11.3 2.2 KiB
1700libpurple-tcl 2.10.6-84.7 58.5 KiB
1701libpyglib-gi-2_0-python0 3.2.2-2.1.2 17.6 KiB
1702libpython2_7-1_0 2.7.3-3.6.1 1.4 MiB
1703libpython3_2mu1_0 3.2.3-1.1.32 1.6 MiB
1704libqalculate5 0.9.7-10.1.2 2.0 MiB
1705libqca2 2.0.3-8.1.2 1.8 MiB
1706libqdialogsolver1 1.3.0-14.1.2 279.7 KiB
1707libqimageblitz4 0.0.6-5.1.2 117.6 KiB
1708libqjson0 0.7.1-12.1.2 138.5 KiB
1709libqoauth1 1.0.1-12.1.2 62.1 KiB
1710libqrencode3 3.2.0-3.1.2 45.7 KiB
1711libqt4 4.8.1-2.1.4 14.6 MiB
1712libqt4-devel 4.8.1-2.1.4 35.8 MiB
1713libqt4-qt3support 4.8.1-2.1.4 3.1 MiB
1714libqt4-sql 4.8.1-2.1.4 254.1 KiB
1715libqt4-sql-mysql 4.8.1-2.1.2 66.3 KiB
1716libqt4-sql-sqlite 4.8.1-2.1.4 50.1 KiB
1717libqt4-x11 4.8.1-2.1.4 30.1 MiB
1718libquadmath47 4.7.1_20120723-1.1.1 474.3 KiB
1719libquicktime0 1.2.4-56.6 970.0 KiB
1720libquvi-scripts 0.4.2-4.1.1 196.5 KiB
1721libquvi7 0.4.1-1.1 75.5 KiB
1722libraptor2-0 2.0.7-2.1.2 347.5 KiB
1723librasqal3 0.9.29-2.1.2 898.1 KiB
1724libraw-devel 0.14.7-58.2 749.8 KiB
1725libraw1394-11 2.0.7-7.1.2 61.9 KiB
1726libraw1394-devel 2.0.7-7.1.2 47.7 KiB
1727libraw2 0.14.7-58.2 1.1 MiB
1728librcc0 0.2.9-2.1.2 140.7 KiB
1729librcd0 0.1.13-12.1.2 201.4 KiB
1730libreadline6 6.2-51.6.1 269.8 KiB
1731librecad 1.0.2-6.10 14.6 MiB
1732librecad-parts 1.0.2-6.10 119.8 KiB
1733libredland0 1.0.15-3.1.2 271.6 KiB
1734libref_array1 0.1.1-11.1.2 9.4 KiB
1735libreiserfs-0_3-0 0.3.0.5-160.1.2 115.8 KiB
1736libreoffice 3.5.4.7-1.1.2 227.1 MiB
1737libreoffice-base 3.5.4.7-1.1.2 7.8 MiB
1738libreoffice-base-drivers-mysql 3.5.4.7-1.1.2 1.1 MiB
1739libreoffice-base-extensions 3.5.4.7-1.1.2 3.3 MiB
1740libreoffice-branding-openSUSE 3.3.1-9.2.1 309.7 KiB
1741libreoffice-calc 3.5.4.7-1.1.2 21.7 MiB
1742libreoffice-calc-extensions 3.5.4.7-1.1.2 1.8 MiB
1743libreoffice-converter 3.3-14.1.1 37.8 KiB
1744libreoffice-draw 3.5.4.7-1.1.2 30.7 KiB
1745libreoffice-draw-extensions 3.5.4.7-1.1.2 1.3 MiB
1746libreoffice-filters-optional 3.5.4.7-1.1.2 18.7 MiB
1747libreoffice-gnome 3.5.4.7-1.1.2 922.8 KiB
1748libreoffice-help-en-US 3.5.4.7-1.1.5 20.7 MiB
1749libreoffice-hyphen 20110203.1-3.2.1 3.0 MiB
1750libreoffice-icon-theme-crystal 3.5.4.7-1.1.1 2.8 MiB
1751libreoffice-icon-theme-galaxy 3.5.4.7-1.1.1 2.4 MiB
1752libreoffice-icon-theme-hicontrast 3.5.4.7-1.1.1 1.6 MiB
1753libreoffice-icon-theme-oxygen 3.5.4.7-1.1.1 3.0 MiB
1754libreoffice-icon-theme-tango 3.5.4.7-1.1.1 2.4 MiB
1755libreoffice-impress 3.5.4.7-1.1.2 757.4 KiB
1756libreoffice-impress-extensions 3.5.4.7-1.1.2 2.9 MiB
1757libreoffice-kde4 3.5.4.7-1.1.2 198.1 KiB
1758libreoffice-mailmerge 3.5.4.7-1.1.2 14.5 KiB
1759libreoffice-math 3.5.4.7-1.1.2 1.3 MiB
1760libreoffice-pyuno 3.5.4.7-1.1.2 705.4 KiB
1761libreoffice-templates-en 3.3-5.1.8 3.6 MiB
1762libreoffice-templates-labels-a4 1.0.1-5.1.1 215.9 KiB
1763libreoffice-templates-labels-letter 1.0.1-5.1.1 515.8 KiB
1764libreoffice-templates-presentation-layouts 3.3-4.2.6 24.7 MiB
1765libreoffice-thesaurus-en-US 20060111.1-12.2.1 20.6 MiB
1766libreoffice-writer 3.5.4.7-1.1.2 9.7 MiB
1767libreoffice-writer-extensions 3.5.4.7-1.1.2 5.9 MiB
1768librest0 0.7.12-22.5 132.4 KiB
1769librsvg-2-2 2.36.1-2.1.2 853.1 KiB
1770librtmp-devel 2.3.99.git20111114-1.3 443.1 KiB
1771librtmp0 2.3.99.git20111114-1.3 119.7 KiB
1772librubberband2 1.6.0-6.1.2 217.7 KiB
1773libsamplerate0 0.1.8-3.1.2 1.4 MiB
1774libschroedinger-1_0-0 1.0.11-2.1.2 911.2 KiB
1775libseed-gtk3-0 3.2.0-5.1.2 1.4 MiB
1776libselinux1 2.0.91-19.1.15 114.0 KiB
1777libsemanage1 2.0.43-21.1.24 201.2 KiB
1778libsensors4 3.3.2-2.1.2 69.9 KiB
1779libsepol1 2.0.41-15.1.36 250.2 KiB
1780libserf-1-0 1.1.0-2.1.2 110.8 KiB
1781libsexy 0.1.11-184.1.2 137.6 KiB
1782libshout3 2.2.2-135.1.2 70.1 KiB
1783libsidplay1 1.36.59-152.1.2 266.3 KiB
1784libsigc-2_0-0 2.2.10-5.1.2 163.2 KiB
1785libsilc-1_1-2 1.1.10-18.1.2 829.8 KiB
1786libsilcclient-1_1-3 1.1.10-18.1.2 222.7 KiB
1787libslang2 2.2.4-2.1.2 929.3 KiB
1788libslv2-9 0.6.6-3.6 54.0 KiB
1789libsmbclient0 3.6.7-48.12.1 6.2 MiB
1790libsmbios2 2.2.28-5.1.2 930.7 KiB
1791libsmi 0.4.8-11.1.2 15.8 MiB
1792libsmi2 0.4.8-11.1.2 459.9 KiB
1793libsnapper1 0.0.11-2.1.2 303.3 KiB
1794libsndfile1 1.0.25-12.1.2 454.8 KiB
1795libsnmp30 5.7.1-9.1.3 3.4 MiB
1796libsocialweb 0.25.20-2.1.2 612.7 KiB
1797libsocialweb-branding-openSUSE 12.2-2.1.1 460 B
1798libsocialweb-client2 0.25.20-2.1.2 57.9 KiB
1799libsocialweb-lang 0.25.20-2.1.2 109.7 KiB
1800libsocialweb0 0.25.20-2.1.2 145.6 KiB
1801libsocks0 1.3.2-2.1.3 254.7 KiB
1802libsofia-sip-ua-glib3 1.12.11-8.1.2 17.7 KiB
1803libsofia-sip-ua0 1.12.11-8.1.2 1.6 MiB
1804libsoftokn3 3.13.6-2.7.1 433.4 KiB
1805libsolv-tools 0.1.0-4.2.2 3.2 MiB
1806libsoprano4 2.7.6-2.1.2 1.5 MiB
1807libsoup-2_4-1 2.38.1-2.1.2 540.3 KiB
1808libsox2 14.4.0-30.5 640.3 KiB
1809libspandsp2 0.0.6pre20-2.1.2 731.8 KiB
1810libspectre1 0.2.6-8.1.2 62.0 KiB
1811libspeechd2 0.7.1-10.1.3 33.7 KiB
1812libspeex1 1.1.999_1.2rc1-16.1.2 89.6 KiB
1813libspeexdsp1 1.1.999_1.2rc1-16.1.2 71.0 KiB
1814libspice-client-glib-2_0-1 0.12-2.1.4 1012.2 KiB
1815libspice-client-gtk-3_0-1 0.12-2.1.4 78.4 KiB
1816libspice-server1 0.10.1-3.1.4 970.9 KiB
1817libsqlite3-0 3.7.12.1-2.1.2 769.6 KiB
1818libssh2-1 1.4.0-4.1.2 162.1 KiB
1819libssh4 0.5.2-2.1.2 284.8 KiB
1820libstartup-notification-1-0 0.12-5.1.2 72.4 KiB
1821libstdc++-devel 4.7-2.1.1 72 B
1822libstdc++33 3.3.3-35.1.2 831.2 KiB
1823libstdc++47 4.7.1_20120723-1.1.1 916.7 KiB
1824libstdc++47-devel 4.7.1_20120723-1.1.1 15.9 MiB
1825libstorage4 2.22.11-1.1.1 2.8 MiB
1826libstrigi0 0.7.7-5.16 1005.9 KiB
1827libsushi-1_0-0 0.4.1-2.1.2 62.6 KiB
1828libswfdec0_9_2 0.9.2-3.3 1.2 MiB
1829libsword-1_6_2 1.6.2+svn2679-2.1.2 1.3 MiB
1830libswresample0 0.11.1-1.3 73.4 KiB
1831libswscale0 0.7.13-1.3 257.4 KiB
1832libswscale2 0.11.1-1.3 337.4 KiB
1833libtag-extras1 1.0.1-15.1.2 79.8 KiB
1834libtag1 1.7.2-2.1.2 629.0 KiB
1835libtag_c0 1.7.2-2.1.2 17.6 KiB
1836libtalloc2 2.0.7-2.1.2 41.7 KiB
1837libtar1 1.2.11-1.3 37.8 KiB
1838libtasn1 2.12-2.2.2 228.6 KiB
1839libtasn1-3 2.12-2.2.2 65.7 KiB
1840libtcnative-1-0 1.1.23-36.1.2 158.9 KiB
1841libtdb1 1.2.10-2.6.1 73.8 KiB
1842libtelepathy-farstream2 0.4.0-2.1.2 581.5 KiB
1843libtelepathy-glib0 0.18.1-2.1.2 2.1 MiB
1844libtelepathy-logger2 0.4.0-2.1.2 199.4 KiB
1845libtevent0 0.9.16-2.4.1 49.9 KiB
1846libtheora-devel 1.1.1-20.1.2 1.1 MiB
1847libtheora0 1.1.1-20.1.2 728.8 KiB
1848libtidy-0_99-0 1.0.20100204cvs-12.2.2 346.8 KiB
1849libtiff-devel 4.0.2-1.8.1 137.4 KiB
1850libtiff3 3.9.5-1.1 411.5 KiB
1851libtiff5 4.0.2-1.8.1 474.5 KiB
1852libtimidity-0_1-0 0.1.0-10.1.2 91.4 KiB
1853libtirpc1 0.2.2-16.1.3 160.6 KiB
1854libtool 2.4.2-5.1.2 2.2 MiB
1855libtotem-plparser-mini17 3.4.2-2.1.3 17.6 KiB
1856libtotem-plparser17 3.4.2-2.1.3 118.6 KiB
1857libtracker-common-0_14-0 0.14.2-1.1.4 761.9 KiB
1858libtracker-extract-0_14-0 0.14.2-1.1.4 67.7 KiB
1859libtracker-miner-0_14-0 0.14.2-1.1.4 211.1 KiB
1860libtracker-sparql-0_14-0 0.14.2-1.1.4 130.2 KiB
1861libtsmux0 0.3.0-2.3 87.2 KiB
1862libtwolame0 0.3.13-2.3 117.8 KiB
1863libudev-devel 182-4.14.1 212.6 KiB
1864libudev0 182-4.14.1 57.8 KiB
1865libudisks2-0 1.97.0-2.2.2 367.7 KiB
1866libunique-1_0-0 1.1.6-19.1.2 70.3 KiB
1867libunique-3_0-0 3.0.2-6.1.2 80.0 KiB
1868libunistring-devel 0.9.3-11.1.2 708.4 KiB
1869libunistring0 0.9.3-11.1.2 1.1 MiB
1870libupnp6 1.6.13-6.1.2 301.1 KiB
1871libupower-glib1 0.9.16-2.1.2 69.9 KiB
1872liburiparser1 0.7.5-14.1.2 105.7 KiB
1873libusb-0_1-4 0.1.13-21.1.2 61.5 KiB
1874libusb-1_0-0 1.0.9-3.1.2 91.2 KiB
1875libusbmuxd2 1.0.8-2.1.2 25.7 KiB
1876libusbredirhost1 0.4.3-2.1.2 33.6 KiB
1877libusbredirparser0 0.4.3-2.1.2 21.5 KiB
1878libustr-1_0-1 1.0.4-23.1.4 268.5 KiB
1879libuuid-devel 2.21.2-4.2.3 16.6 KiB
1880libuuid1 2.21.2-4.2.3 17.7 KiB
1881libv4l 0.8.8-3.1.2 109.6 KiB
1882libv4l1-0 0.8.8-3.1.2 22.8 KiB
1883libv4l2-0 0.8.8-3.1.2 45.9 KiB
1884libv4lconvert0 0.8.8-3.1.2 149.9 KiB
1885libv8-3 3.12.19.1-1.8.1 5.9 MiB
1886libva-devel 1.1.0-2.1.2 118.0 KiB
1887libva1 1.1.0-2.1.2 133.5 KiB
1888libvamp-hostsdk3 2.2.1-6.1.2 241.9 KiB
1889libvcdinfo0 0.7.24cvs-2.1.2 186.4 KiB
1890libvdehist0 2.3.1-6.1.2 55.3 KiB
1891libvdemgmt0 2.3.1-6.1.2 55.9 KiB
1892libvdeplug3 2.3.1-6.1.2 81.2 KiB
1893libvdpau-devel 0.4.1-20.2.2 1.5 MiB
1894libvdpau1 0.4.1-20.2.2 32.0 KiB
1895libvisual 0.4.0-194.1.2 412.5 KiB
1896libvlc5 2.0.2-3.5 114.0 KiB
1897libvlccore5 2.0.2-3.5 1020.2 KiB
1898libvmtools0 8.8.2-3.2.2 627.9 KiB
1899libvnc-devel 20070501-4.1.2 8.3 KiB
1900libvorbis-devel 1.3.3-1.1.2 45.3 KiB
1901libvorbis0 1.3.3-1.1.2 169.8 KiB
1902libvorbisenc2 1.3.3-1.1.2 1.5 MiB
1903libvorbisfile3 1.3.3-1.1.2 33.6 KiB
1904libvpx0 0.9.7-9.1.2 676.2 KiB
1905libvte2_90-9 0.32.2-2.2.1 2.1 MiB
1906libvte9 0.28.2-9.4.1 2.1 MiB
1907libwacom-data 0.5-2.1.2 33.3 KiB
1908libwacom2 0.5-2.1.2 32.3 KiB
1909libwavpack1 4.60.1-20.1.2 165.6 KiB
1910libwbclient0 3.6.7-48.12.1 53.6 KiB
1911libwebkitgtk-1_0-0 1.8.1-2.3.3 25.8 MiB
1912libwebkitgtk-3_0-0 1.8.1-2.3.3 25.8 MiB
1913libwebp2 0.1.3-4.1.4 186.0 KiB
1914libwmf-0_2-7 0.2.8.4-228.2.4 454.8 KiB
1915libwmf-tools 0.2.8.4-228.2.4 1.0 MiB
1916libwnck-1-22 2.31.0-2.1.2 358.3 KiB
1917libwnck-3-0 3.4.2-2.1.2 410.2 KiB
1918libwpd-0_9-9 0.9.4-3.1.2 820.0 KiB
1919libwpg-0_2-2 0.2.1-7.1.2 158.2 KiB
1920libwps-0_2-2 0.2.4-3.1.2 86.2 KiB
1921libwv-1_2-1 1.2.2-230.1.2 317.0 KiB
1922libwx_baseu-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 1.3 MiB
1923libwx_baseu-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 1.3 MiB
1924libwx_baseu_net-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 183.0 KiB
1925libwx_baseu_net-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 175.0 KiB
1926libwx_baseu_xml-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 37.8 KiB
1927libwx_baseu_xml-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 37.8 KiB
1928libwx_gtk2u_adv-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 781.4 KiB
1929libwx_gtk2u_adv-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 753.4 KiB
1930libwx_gtk2u_aui-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 395.7 KiB
1931libwx_gtk2u_aui-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 383.7 KiB
1932libwx_gtk2u_core-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 3.6 MiB
1933libwx_gtk2u_core-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 3.5 MiB
1934libwx_gtk2u_gl-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 45.9 KiB
1935libwx_gtk2u_html-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 662.6 KiB
1936libwx_gtk2u_html-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-13.1.2 626.5 KiB
1937libwx_gtk2u_xrc-2_8-0-stl 2.8.12-13.1.2 559.6 KiB
1938libx264-125 0.125svn20120525-1.3 886.0 KiB
1939libx264-devel 0.125svn20120525-1.3 41.9 KiB
1940libx86-1 1.1-35.2.2 221.5 KiB
1941libx86emu1 1.1-16.1.2 139.5 KiB
1942libxapian22 1.2.8-2.1.2 1.9 MiB
1943libxatracker1 1.0.0-20.7.1 9.2 MiB
1944libxcb-composite0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1945libxcb-damage0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1946libxcb-devel 1.8.1-2.1.2 3.0 MiB
1947libxcb-dpms0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1948libxcb-dri2-0 1.8.1-2.1.2 17.5 KiB
1949libxcb-glx0 1.8.1-2.1.2 97.5 KiB
1950libxcb-randr0 1.8.1-2.1.2 41.5 KiB
1951libxcb-record0 1.8.1-2.1.2 13.5 KiB
1952libxcb-render0 1.8.1-2.1.2 37.5 KiB
1953libxcb-res0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1954libxcb-screensaver0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1955libxcb-shape0 1.8.1-2.1.2 13.5 KiB
1956libxcb-shm0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1957libxcb-sync0 1.8.1-2.1.2 21.5 KiB
1958libxcb-util1 0.3.9-3.1.2 17.5 KiB
1959libxcb-xevie0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1960libxcb-xf86dri0 1.8.1-2.1.2 17.5 KiB
1961libxcb-xfixes0 1.8.1-2.1.2 25.5 KiB
1962libxcb-xinerama0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1963libxcb-xprint0 1.8.1-2.1.2 29.5 KiB
1964libxcb-xtest0 1.8.1-2.1.2 9.5 KiB
1965libxcb-xv0 1.8.1-2.1.2 29.5 KiB
1966libxcb-xvmc0 1.8.1-2.1.2 13.5 KiB
1967libxcb1 1.8.1-2.1.2 133.8 KiB
1968libxfce4util-lang 4.10.0-2.1.2 253.6 KiB
1969libxfce4util6 4.10.0-2.1.2 237.1 KiB
1970libxfconf-0-2 4.10.0-3.1.2 87.7 KiB
1971libxine2 1.2.2-76.1 5.8 MiB
1972libxine2-codecs 1.2.2-75.3 1.8 MiB
1973libxine2-pulse 1.2.2-5.1.2 17.7 KiB
1974libxkbfile-devel 1.0.8-2.1.2 37.1 KiB
1975libxkbfile1 1.0.8-2.1.2 146.5 KiB
1976libxkbui-devel 1.0.2-2.1.2 5.2 KiB
1977libxkbui1 1.0.2-2.1.2 13.5 KiB
1978libxklavier16 5.2.1-2.1.2 143.2 KiB
1979libxmi0 2.6-13.1.2 121.6 KiB
1980libxml++-2_6-2 2.35.2-2.1.2 289.1 KiB
1981libxml2-2 2.7.8+git20120223-8.4.1 1.4 MiB
1982libxml2-devel 2.7.8+git20120223-8.4.1 426.7 KiB
1983libxml2-tools 2.7.8+git20120223-8.4.1 78.1 KiB
1984libxmmsclient-glib1 0.7-24.1.2 5.4 KiB
1985libxmmsclient6 0.7-24.1.2 166.4 KiB
1986libxslt-tools 1.1.26-22.3.1 72.2 KiB
1987libxslt1 1.1.26-22.3.1 320.9 KiB
1988libxtables7 1.4.14-2.1.2 45.8 KiB
1989libxvidcore-devel 1.3.2-2.3 309.9 KiB
1990libxvidcore4 1.3.2-2.3 730.5 KiB
1991libyaml-0-2 0.1.3-9.1.2 117.5 KiB
1992libyelp0 3.4.2-2.3.2 244.3 KiB
1993libzeitgeist-1_0-1 0.3.18-2.1.2 193.2 KiB
1994libzio 0.99-18.1.4 21.6 KiB
1995libzip2 0.10.1-2.1.2 53.7 KiB
1996libzvbi0 0.2.33-18.1.2 550.1 KiB
1997libzypp 11.6.2-2.1.2 6.4 MiB
1998liferea 1.8.7-2.4.1 1.5 MiB
1999lightsoff 3.4.2-3.1.2 108.8 KiB
2000limal 1.6.3-7.1.2 540.2 KiB
2001limal-ca-mgm 1.6.7-3.1.2 2.9 MiB
2002limal-ca-mgm-perl 1.6.7-3.1.2 1.7 MiB
2003limal-nfs-server 1.6.3-5.1.2 504.6 KiB
2004limal-nfs-server-perl 1.6.3-5.1.2 577.1 KiB
2005limal-perl 1.6.3-7.1.2 346.7 KiB
2006link-grammar 4.7.6-2.1.2 1.9 MiB
2007linphone 3.5.2-39.18 8.2 MiB
2008linux-glibc-devel 3.4.0-2.1.23 3.4 MiB
2009lirc 0.9.0-2.1.3 1.6 MiB
2010lirc-remotes 0.9.0-2.1.3 569.7 KiB
2011listres 1.0.3-2.1.2 27.5 KiB
2012littlewizard 1.2.2-8.1.2 701.5 KiB
2013littlewizard-examples 20071206-8.1.1 35.8 KiB
2014lndir 1.0.3-2.1.2 23.5 KiB
2015lockdev 1.0.3_git201003141408-20.1.2 32.8 KiB
2016log4j 1.2.15-118.1.6 394.0 KiB
2017logrotate 3.8.1-18.1.2 69.5 KiB
2018lomoco 1.0-115.1.2 71.1 KiB
2019lsb 4.0-18.1.1 104 B
2020lsb-release 2.0-15.1.1 16.2 KiB
2021lsof 4.84-15.1.2 950.1 KiB
2022lsscsi 0.23-12.1.2 53.7 KiB
2023ltrace 0.5.2-16.1.3 184.1 KiB
2024ltsp-server 5.4.2-13.1 41.9 KiB
2025ltspfs 1.1-1.1 47.5 KiB
2026luit 1.2_20120129-2.1.2 45.8 KiB
2027lukemftp 1.5-740.2.1 270.0 KiB
2028lvm2 2.02.84-26.4.1 2.0 MiB
2029lxc 0.7.5-12.1.2 430.4 KiB
2030lynx 2.8.7-19.1.2 5.9 MiB
2031m17n-db 1.6.3-2.1.1 5.0 MiB
2032m17n-lib 1.6.3-2.1.2 190.5 KiB
2033m4 1.4.16-8.1.2 493.8 KiB
2034mahjongg 3.4.2-3.1.2 2.4 MiB
2035mailman 2.1.14-14.1.3 29.2 MiB
2036mailx 12.5-6.1.2 514.0 KiB
2037make 3.82-151.1.2 1.0 MiB
2038makedepend 1.0.4-2.1.2 54.8 KiB
2039man 2.5.2-43.2.2 1.8 MiB
2040man-pages 3.41-2.1.1 2.2 MiB
2041man-pages-posix 2003a-22.1.1 2.2 MiB
2042manufacturer-PPDs 10.2-264.1.1 15.5 MiB
2043marble 1.2.0-1.21 26.1 MiB
2044master-boot-code 1.22-10.1.2 8.0 KiB
2045mathrider 76-2.3 22.9 MiB
2046mc 4.8.1.3-4.1.2 2.3 MiB
2047mcs 0.7.2-2.3 60.4 KiB
2048mdadm 3.2.5-3.7.1 1.1 MiB
2049media-player-info 16-2.2.1 106.6 KiB
2050melt 0.8.0-5.1 31.0 KiB
2051memtest86+ 4.20-7.1.2 212.1 KiB
2052menu-cache 0.3.2-13.1.2 128.4 KiB
2053mercurial 2.2.2-2.1.2 5.4 MiB
2054mercurial-lang 2.2.2-2.1.2 3.9 MiB
2055metacity 2.34.3-2.1.2 1.4 MiB
2056metamail 2.7.19-1260.1.2 411.3 KiB
2057metatheme-adwaita-common 3.4.2-2.1.2 2.2 MiB
2058microcode_ctl 1.17-137.2.2 522.5 KiB
2059mimetex 1.72-1.6 1.0 MiB
2060mingetty 1.0.8s-14.1.2 24.0 KiB
2061minicom 2.6-3.1.2 699.0 KiB
2062mjpegtools 2.0.0-47.4 1.4 MiB
2063mkcomposecache 1.2.1-2.1.2 11.4 KiB
2064mkfontdir 1.0.7-3.1.1 19.8 KiB
2065mkfontscale 1.1.0-2.1.2 58.1 KiB
2066mkinitrd 2.7.0-62.5.1 173.0 KiB
2067mobile-broadband-provider-info 20120614-1.1.1 258.3 KiB
2068module-init-tools 3.15-3.3.1 283.6 KiB
2069mono-addins 0.6.2-5.1.2 1.1 MiB
2070mono-basic 2.10-6.1.2 2.8 MiB
2071mono-core 2.10.6-5.5.1 48.7 MiB
2072mono-data 2.10.6-5.5.1 10.8 MiB
2073mono-data-oracle 2.10.6-5.5.1 479.2 KiB
2074mono-data-postgresql 2.10.6-5.5.1 476.9 KiB
2075mono-data-sqlite 2.10.6-5.5.1 412.0 KiB
2076mono-devel 2.10.6-5.5.1 8.7 MiB
2077mono-extras 2.10.6-5.5.1 2.6 MiB
2078mono-locale-extras 2.10.6-5.5.1 1.9 MiB
2079mono-mvc 2.10.6-5.5.1 3.6 MiB
2080mono-nunit 2.10.6-5.5.1 466.5 KiB
2081mono-tools 2.10-6.1.2 2.6 MiB
2082mono-wcf 2.10.6-5.5.1 5.8 MiB
2083mono-web 2.10.6-5.5.1 9.8 MiB
2084mono-winforms 2.10.6-5.5.1 9.8 MiB
2085mono-zeroconf 0.9.0-14.1.2 71.9 KiB
2086mono-zeroconf-provider-avahi 0.9.0-14.1.2 130.5 KiB
2087monodevelop 2.8.5-2.1.3 25.7 MiB
2088monodoc-core 2.10.6-5.5.1 10.9 MiB
2089moodbar 0.1.2-13.1.2 68.1 KiB
2090moodle2 2.2.3-1.3 88.8 MiB
2091mousetweaks 3.4.2-2.1.2 370.3 KiB
2092mozilla-kde4-integration 0.6.3-10.1.2 49.8 KiB
2093mozilla-nspr 4.9.2-1.3.1 267.2 KiB
2094mozilla-nss 3.13.6-2.7.1 1.8 MiB
2095mozilla-nss-certs 3.13.6-2.7.1 442.6 KiB
2096mpi-selector 1.0.3-3.1.1 48.6 KiB
2097mpt-firmware 1.0-251.1.1 163 B
2098mpt-status 1.2.0-185.1.2 66.8 KiB
2099mtools 4.0.17-6.2.2 357.7 KiB
2100mtpaint 3.31-19.1.4 1.6 MiB
2101muffin 1.0.9-1 4.0 MiB
2102multipath-tools 0.4.9-3.6.1 616.9 KiB
2103mutter 3.4.1-4.1.2 1.5 MiB
2104mypaint 1.0.0-5.1 33.0 MiB
2105mypaint-lang 1.0.0-5.1 592.5 KiB
2106myspell-american 20100316-27.1.1 724.6 KiB
2107mysql-community-server 5.5.25a-1.2.1 40.6 MiB
2108mysql-community-server-client 5.5.25a-1.2.1 16.9 MiB
2109mysql-community-server-errormessages 5.5.25a-1.2.1 1.5 MiB
2110mysql-connector-java 5.1.19-3.2.1 1.1 MiB
2111mysql-workbench 5.2.37-4.1.2 50.0 MiB
2112nano 2.3.1-5.1.2 900.4 KiB
2113nasm 2.09.08-13.1.2 938.9 KiB
2114nautilus 3.4.2-2.1.2 3.1 MiB
2115nautilus-evince 3.4.0-3.1.2 17.7 KiB
2116nautilus-extension-seahorse 3.4.0-2.1.2 180.0 KiB
2117nautilus-extension-tracker-tags 0.14.2-1.1.2 29.9 KiB
2118nautilus-file-roller 3.4.2-2.2.1 13.6 KiB
2119nautilus-open-terminal 0.19-19.1 116.5 KiB
2120nautilus-search-tool 0.3.1-3.1.2 45.3 KiB
2121nautilus-sendto 3.0.3-2.1.2 122.2 KiB
2122nautilus-sendto-plugin-empathy 3.4.2.3-1.1.2 1.1 MiB
2123nautilus-sendto-plugin-evolution 3.0.3-2.1.2 34.0 KiB
2124nautilus-sendto-plugin-pidgin 3.0.3-2.1.2 13.7 KiB
2125nautilus-sendto-plugin-upnp 3.0.3-2.1.2 13.7 KiB
2126nautilus-share 0.7.3-16.4 67.9 KiB
2127nautilus-totem 3.4.3-1.1.1 215.9 KiB
2128nbd 3.2-8.1 97.5 KiB
2129ncurses-devel 5.9-12.5.1 17.1 MiB
2130ncurses-utils 5.9-12.5.1 110.8 KiB
2131ndesk-dbus 0.6.0-77.1.1 97.1 KiB
2132ndesk-dbus-glib 0.4.1-51.1.1 10.3 KiB
2133ndiswrapper 1.57.99-2.3.1 74.7 KiB
2134ndiswrapper-kmp-default 1.57.99_k3.4.6_2.10-2.3.1 266.1 KiB
2135net-tools 1.60-754.1.2 718.5 KiB
2136netcat-openbsd 1.89-85.1.2 34.3 KiB
2137netcfg 11.5-12.1.1 779.6 KiB
2138netpbm 10.35.82-3.1.4 5.9 MiB
2139nfs-client 1.2.6-2.5.1 553.8 KiB
2140nfs-kernel-server 1.2.6-2.5.1 433.1 KiB
2141nfsidmap 0.24-17.1.2 76.7 KiB
2142nmap 6.01-1.1.2 13.6 MiB
2143notification-daemon 0.7.5-2.1.2 99.0 KiB
2144notify-sharp 0.4.0.r3032-2.1.1 13.7 KiB
2145npapi-vlc 2.0.2_git201206081001-1.3 162.6 KiB
2146nss-mdns 0.10-55.5.1 121.8 KiB
2147nss_ldap 265-16.1.2 192.4 KiB
2148ntfs-3g 2012.1.15-4.1.3 335.6 KiB
2149ntfs-config 1.0.1-155.1 401.9 KiB
2150ntfsprogs 2012.1.15-4.1.3 573.5 KiB
2151ntp 4.2.6p5-3.6.1 1.8 MiB
2152numlockx 1.2-172.1.2 14.9 KiB
2153obconf 2.0.4.git500163e-16.1.2 533.5 KiB
2154obex-data-server 0.4.6-6.1.2 272.2 KiB
2155obexd 0.45-3.1.2 29.4 KiB
2156obexd-client 0.45-3.1.2 141.5 KiB
2157obs-service-download_files 0.3-5.1.1 7.1 KiB
2158obs-service-format_spec_file 0.4.1-19.2.1 65.8 KiB
2159obs-service-recompress 0.2-3.1.1 3.1 KiB
2160obs-service-set_version 0.2-2.2.1 3.2 KiB
2161obs-service-source_validator 0.2-4.1.1 54.1 KiB
2162obs-service-tar_scm 0.2.3-6.2.1 14.1 KiB
2163obs-service-verify_file 0.1-3.1.1 2.5 KiB
2164oclock 1.0.3-2.1.2 38.3 KiB
2165okteta 4.8.4-2.1.2 2.5 MiB
2166okular 4.8.4-2.1.2 3.9 MiB
2167olpcsound 5.10.90-4.1 360.4 KiB
2168open-vm-tools 8.8.2-3.3.1 642.0 KiB
2169open-vm-tools-gui 8.8.2-3.3.1 1.1 MiB
2170openSUSE-build-key 1.0-20.1.1 4.8 KiB
2171openSUSE-release 12.2-1.6 140.1 KiB
2172openSUSE-release-dvd 12.2-1.6 70 B
2173openal-soft 1.14-6.6.1 45.2 KiB
2174openbabel 2.3.1-25.19 8.3 MiB
2175openbox 3.5.0-18.1.2 1018.8 KiB
2176opencc 0.3.0git.1324715872-3.1.2 8.6 MiB
2177openldap2 2.4.31-2.1.3 2.8 MiB
2178openldap2-client 2.4.31-2.1.3 553.5 KiB
2179openldap2-devel 2.4.31-2.1.3 3.8 MiB
2180openmotif-libs 2.3.3-2.1.9 3.4 MiB
2181openmpi 1.5.4-4.1.4 6.1 MiB
2182openmpi-devel 1.5.4-4.1.4 7.1 MiB
2183openshot 1.4.2-2.4 44.9 MiB
2184openslp 1.2.0-194.1.3 121.0 KiB
2185opensp 1.5.2-194.1.2 2.1 MiB
2186openssh 6.0p1-2.3.3 2.7 MiB
2187openssh-askpass 1.2.4.1-1.1.2 40.7 KiB
2188openssl 1.0.1c-2.1.3 1.2 MiB
2189opensuse-manuals_en 12.2-3.5.1 19.7 MiB
2190openvpn 2.2.2-3.1.2 1.0 MiB
2191orbit2 2.14.19-9.1.2 507.5 KiB
2192orc 0.4.16-6.1.2 182.9 KiB
2193orca 3.4.2-2.1.2 5.9 MiB
2194oro 2.0.8-284.1.2 91.6 KiB
2195os-prober 1.49-2.1.2 75.4 KiB
2196osc 0.135.1-1.1.1 1.5 MiB
2197oxygen-icon-theme 4.8.4-2.1.1 9.5 MiB
2198oxygen-icon-theme-large 4.8.4-2.1.1 19.2 MiB
2199p7zip 9.20.1-6.1.2 4.0 MiB
2200pam 1.1.5-3.2.2 1.4 MiB
2201pam-config 0.80-2.1.2 490.2 KiB
2202pam-devel 1.1.5-3.2.2 124.8 KiB
2203pam-modules 12.1-11.5.1 423.3 KiB
2204pam_fprint 0.2-8.1.2 37.4 KiB
2205pam_krb5 2.3.13-14.1.2 391.2 KiB
2206pam_ldap 186-2.1.2 124.4 KiB
2207pam_mount 2.13-2.1.2 294.2 KiB
2208paman 0.9.4-151.1.2 502.0 KiB
2209pango-devel 1.30.1-1.1.2 2.9 MiB
2210pango-tools 1.30.1-1.1.2 54.0 KiB
2211papyon 0.5.6-3.1.1 2.0 MiB
2212parallel-printer-support 1.00-5.1.1 224 B
2213parcellite 0.9.2-20.1.2 163.1 KiB
2214parted 2.4-24.2.2 484.7 KiB
2215patch 2.6.1.136-2.1.2 166.0 KiB
2216patchutils 0.3.2-8.1.2 239.8 KiB
2217patterns-openSUSE-base 12.2-5.5.1 50 B
2218patterns-openSUSE-devel_C_C++ 12.2-5.5.1 57 B
2219patterns-openSUSE-devel_basis 12.2-5.5.1 57 B
2220patterns-openSUSE-devel_java 12.2-5.5.1 56 B
2221patterns-openSUSE-devel_kernel 12.2-5.5.1 58 B
2222patterns-openSUSE-devel_mono 12.2-5.5.1 56 B
2223patterns-openSUSE-devel_ruby 12.2-5.5.1 56 B
2224patterns-openSUSE-devel_web 12.2-5.5.1 55 B
2225patterns-openSUSE-enhanced_base 12.2-5.5.1 59 B
2226patterns-openSUSE-enhanced_base_opt 12.2-5.5.1 63 B
2227patterns-openSUSE-fonts 12.2-5.5.1 51 B
2228patterns-openSUSE-fonts_opt 12.2-5.5.1 55 B
2229patterns-openSUSE-games 12.2-5.5.1 51 B
2230patterns-openSUSE-gnome 12.2-5.5.1 51 B
2231patterns-openSUSE-gnome_admin 12.2-5.5.1 57 B
2232patterns-openSUSE-gnome_basis 12.2-5.5.1 57 B
2233patterns-openSUSE-gnome_basis_opt 12.2-5.5.1 61 B
2234patterns-openSUSE-gnome_games 12.2-5.5.1 57 B
2235patterns-openSUSE-gnome_imaging 12.2-5.5.1 59 B
2236patterns-openSUSE-gnome_imaging_opt 12.2-5.5.1 63 B
2237patterns-openSUSE-gnome_internet 12.2-5.5.1 60 B
2238patterns-openSUSE-gnome_multimedia 12.2-5.5.1 62 B
2239patterns-openSUSE-gnome_multimedia_opt 12.2-5.5.1 66 B
2240patterns-openSUSE-gnome_office 12.2-5.5.1 58 B
2241patterns-openSUSE-gnome_office_opt 12.2-5.5.1 62 B
2242patterns-openSUSE-gnome_utilities 12.2-5.5.1 61 B
2243patterns-openSUSE-gnome_yast 12.2-5.5.1 56 B
2244patterns-openSUSE-imaging 12.2-5.5.1 53 B
2245patterns-openSUSE-imaging_opt 12.2-5.5.1 57 B
2246patterns-openSUSE-kde4 12.2-5.5.1 50 B
2247patterns-openSUSE-kde4_basis 12.2-5.5.1 56 B
2248patterns-openSUSE-kde4_games 12.2-5.5.1 56 B
2249patterns-openSUSE-kde4_imaging 12.2-5.5.1 58 B
2250patterns-openSUSE-kde4_internet 12.2-5.5.1 59 B
2251patterns-openSUSE-kde4_multimedia 12.2-5.5.1 61 B
2252patterns-openSUSE-kde4_office 12.2-5.5.1 57 B
2253patterns-openSUSE-kde4_utilities 12.2-5.5.1 60 B
2254patterns-openSUSE-kde4_utilities_opt 12.2-5.5.1 64 B
2255patterns-openSUSE-kde4_yast 12.2-5.5.1 55 B
2256patterns-openSUSE-lamp_server 12.2-5.5.1 57 B
2257patterns-openSUSE-mail_server 12.2-5.5.1 57 B
2258patterns-openSUSE-multimedia 12.2-5.5.1 56 B
2259patterns-openSUSE-multimedia_opt 12.2-5.5.1 60 B
2260patterns-openSUSE-non_oss 12.2-5.5.1 53 B
2261patterns-openSUSE-non_oss_opt 12.2-5.5.1 57 B
2262patterns-openSUSE-office 12.2-5.5.1 52 B
2263patterns-openSUSE-office_opt 12.2-5.5.1 56 B
2264patterns-openSUSE-remote_desktop 12.2-5.5.1 60 B
2265patterns-openSUSE-sw_management 12.2-5.5.1 59 B
2266patterns-openSUSE-sw_management_gnome 12.2-5.5.1 65 B
2267patterns-openSUSE-sw_management_kde4 12.2-5.5.1 64 B
2268patterns-openSUSE-x11 12.2-5.5.1 49 B
2269patterns-openSUSE-x11_opt 12.2-5.5.1 53 B
2270patterns-openSUSE-yast2_basis 12.2-5.5.1 57 B
2271pauker 1.8-1.3 7.3 MiB
2272pauker-lessons 1-1.3 15.0 MiB
2273pavucontrol 1.0-11.2 343.8 KiB
2274pax 3.4-151.1.2 120.0 KiB
2275pciutils 3.1.9-3.1.2 117.9 KiB
2276pciutils-ids 2012.7.11-1.1.1 743.6 KiB
2277pcmciautils 017-122.1.2 52.8 KiB
2278pcre-devel 8.30-3.1.2 226.6 KiB
2279perl 5.16.0-3.1.16 31.6 MiB
2280perl-Archive-Zip 1.30-20.1.1 300.0 KiB
2281perl-Authen-SASL 2.15-10.1.1 106.0 KiB
2282perl-BerkeleyDB 0.50-2.1.2 478.2 KiB
2283perl-Bit-Vector 7.2-2.1.2 476.6 KiB
2284perl-Bootloader 0.6.7-1.1.1 359.4 KiB
2285perl-Cairo 1.090-3.1.2 379.7 KiB
2286perl-Carp-Clan 6.04-17.1.1 46.3 KiB
2287perl-Clone 0.31-19.1.2 18.3 KiB
2288perl-Config-Crontab 1.33-3.1.1 139.6 KiB
2289perl-Config-IniFiles 2.75-2.1.1 117.4 KiB
2290perl-Convert-ASN1 0.22-22.1.1 96.0 KiB
2291perl-Convert-BinHex 1.119-21.1.1 108.5 KiB
2292perl-Convert-TNEF 0.17-418.1.1 37.5 KiB
2293perl-Convert-UUlib 1.4-7.1.2 381.0 KiB
2294perl-Crypt-OpenSSL-RSA 0.28-3.1.2 75.7 KiB
2295perl-Crypt-OpenSSL-Random 0.04-19.1.2 35.6 KiB
2296perl-Crypt-SSLeay 0.58-12.1.2 349.0 KiB
2297perl-Crypt-SmbHash 0.12-149.1.1 24.5 KiB
2298perl-Cyrus-IMAP 2.3.18-26.2.3 184.4 KiB
2299perl-Cyrus-SIEVE-managesieve 2.3.18-26.2.3 178.3 KiB
2300perl-DBD-SQLite 1.35-3.1.2 948.8 KiB
2301perl-DBI 1.617-2.1.2 2.0 MiB
2302perl-Data-Dump 1.21-3.1.1 50.7 KiB
2303perl-Date-Calc 6.3-15.1.1 689.7 KiB
2304perl-Date-Manip 6.31-2.1.1 10.9 MiB
2305perl-Digest-HMAC 1.03-12.1.1 12.4 KiB
2306perl-Digest-MD4 1.5-154.1.2 61.7 KiB
2307perl-Digest-SHA1 2.13-11.1.2 99.1 KiB
2308perl-Encode-Detect 1.01-13.1.8 175.9 KiB
2309perl-Encode-Locale 1.03-2.1.1 18.2 KiB
2310perl-Error 0.17017-8.1.1 47.9 KiB
2311perl-ExtUtils-Depends 0.304-9.1.1 27.8 KiB
2312perl-ExtUtils-PkgConfig 1.12-22.1.1 17.5 KiB
2313perl-File-Listing 6.04-2.1.1 16.7 KiB
2314perl-Finance-Quote 1.17.0.20110222-10.1.1 561.5 KiB
2315perl-GD 2.46-9.1.2 361.2 KiB
2316perl-Glib 1.250-2.1.2 984.2 KiB
2317perl-Gtk2 1.242-2.1.2 5.4 MiB
2318perl-HTML-Element-Extended 1.18-7.1.1 71.2 KiB
2319perl-HTML-Parser 3.69-12.1.2 222.1 KiB
2320perl-HTML-SimpleParse 0.12-276.1.1 23.2 KiB
2321perl-HTML-TableExtract 2.11-2.1.1 70.8 KiB
2322perl-HTML-Tagset 3.20-65.1.1 19.2 KiB
2323perl-HTML-TokeParser-Simple 3.15-13.1.1 63.0 KiB
2324perl-HTML-Tree 4.2-13.1.1 457.7 KiB
2325perl-HTTP-Cookies 6.01-2.1.1 45.8 KiB
2326perl-HTTP-Daemon 6.01-2.1.1 39.1 KiB
2327perl-HTTP-Date 6.02-2.1.1 19.6 KiB
2328perl-HTTP-Message 6.02-6.1.1 154.6 KiB
2329perl-HTTP-Negotiate 6.01-2.1.1 28.5 KiB
2330perl-IO-Socket-SSL 1.55-2.1.1 124.1 KiB
2332perl-IO-stringy 2.110-155.1.1 127.6 KiB
2333perl-IP-Country 2.27-14.9.1 476.0 KiB
2334perl-Image-ExifTool 8.65-2.1.1 12.6 MiB
2335perl-LWP-MediaTypes 6.02-2.1.1 61.3 KiB
2336perl-List-MoreUtils 0.33-2.1.2 147.0 KiB
2337perl-MIME-tools 5.502-5.1.1 512.3 KiB
2338perl-MLDBM 2.04-15.1.1 29.2 KiB
2339perl-Mail-DKIM 0.39-15.1.1 299.6 KiB
2340perl-Mail-SPF 2.007-12.1.1 324.0 KiB
2341perl-Mail-SpamAssassin 3.3.2-25.3.3 2.9 MiB
2342perl-MailTools 2.09-2.1.1 197.0 KiB
2343perl-Net-CIDR-Lite 0.21-12.1.1 27.2 KiB
2344perl-Net-DBus 1.0.0-3.1.2 569.2 KiB
2345perl-Net-DNS 0.68-2.1.2 652.7 KiB
2346perl-Net-Daemon 0.48-6.1.1 96.8 KiB
2347perl-Net-HTTP 6.03-2.1.1 48.9 KiB
2348perl-Net-IP 1.25-71.1.1 79.0 KiB
2349perl-Net-Ident 1.23-11.1.1 45.2 KiB
2350perl-Net-LibIDN 0.12-9.1.2 49.0 KiB
2351perl-Net-SMTP-SSL 1.01-6.1.1 4.4 KiB
2352perl-Net-SSLeay 1.42-3.1.2 545.0 KiB
2353perl-Net-Server 0.99-14.1.1 391.6 KiB
2354perl-NetAddr-IP 4.058-3.1.2 274.0 KiB
2355perl-NetxAP 0.02-714.1.1 134.4 KiB
2356perl-Pango 1.223-3.1.2 471.9 KiB
2357perl-Params-Util 1.07-2.1.2 87.6 KiB
2358perl-Parse-RecDescent 1.967009-2.1.1 285.4 KiB
2359perl-PlRPC 0.2020-17.1.1 66.8 KiB
2360perl-SQL-Statement 1.33-6.1.1 453.4 KiB
2361perl-Socket6 0.23-18.1.2 44.3 KiB
2362perl-Sub-Override 0.08-10.1.1 13.1 KiB
2363perl-Sub-Uplevel 0.240.0-5.1.1 44.8 KiB
2364perl-Sys-Hostname-Long 1.4-66.1.1 15.7 KiB
2365perl-TermReadLine-Gnu 1.16-122.1.2 225.4 KiB
2366perl-Test-Exception 0.31-13.1.1 39.2 KiB
2367perl-Tie-IxHash 1.22-17.1.1 20.1 KiB
2368perl-TimeDate 1.20-19.1.1 96.3 KiB
2369perl-URI 1.60-2.1.1 188.5 KiB
2370perl-Unix-Syslog 1.1-13.1.2 48.9 KiB
2371perl-WWW-RobotRules 6.02-2.1.1 26.0 KiB
2372perl-X11-Protocol 0.56-7.1.1 287.4 KiB
2373perl-X500-DN 0.29-98.1.1 15.4 KiB
2374perl-XML-LibXML 1.95-4.1.2 930.7 KiB
2375perl-XML-NamespaceSupport 1.11-15.1.1 28.2 KiB
2376perl-XML-Parser 2.41-15.1.2 624.5 KiB
2377perl-XML-SAX 0.99-16.1.1 126.2 KiB
2378perl-XML-SAX-Base 1.08-3.1.1 175.7 KiB
2379perl-XML-Simple 2.18-82.1.1 155.0 KiB
2380perl-XML-Twig 3.39-3.1.1 621.7 KiB
2381perl-XML-Writer 0.615-2.1.1 55.0 KiB
2382perl-XML-XPath 1.13-93.1.1 188.2 KiB
2383perl-YAML-Syck 1.19-3.1.2 180.3 KiB
2384perl-base 5.16.0-3.1.16 3.2 MiB
2385perl-gettext 1.05-157.1.2 29.6 KiB
2386perl-ldap 0.44-2.1.1 867.7 KiB
2387perl-libwww-perl 6.04-2.1.1 431.3 KiB
2388perl-razor-agents 2.84-70.1.2 255.9 KiB
2389perl-satsolver 0.45.0-2.1.2 809.9 KiB
2390permissions 2012.07.06.1059-1.1.2 87.8 KiB
2391phalanx 22-660.1.2 633.3 KiB
2392phonon-backend-gstreamer-0_10 4.6.1-2.4.1 304.1 KiB
2393php5 5.3.15-1.4.1 5.6 MiB
2394php5-bcmath 5.3.15-1.4.1 33.7 KiB
2395php5-bz2 5.3.15-1.4.1 22.1 KiB
2396php5-calendar 5.3.15-1.4.1 26.2 KiB
2397php5-ctype 5.3.15-1.4.1 13.7 KiB
2398php5-curl 5.3.15-1.4.1 70.2 KiB
2399php5-dba 5.3.15-1.4.1 50.3 KiB
2400php5-devel 5.3.15-1.4.1 3.3 MiB
2401php5-dom 5.3.15-1.4.1 166.5 KiB
2402php5-exif 5.3.15-1.4.1 57.8 KiB
2403php5-fastcgi 5.3.15-1.4.1 5.1 MiB
2404php5-ftp 5.3.15-1.4.1 53.9 KiB
2405php5-gd 5.3.15-1.4.1 358.5 KiB
2406php5-gettext 5.3.15-1.4.1 13.7 KiB
2407php5-gmp 5.3.15-1.4.1 46.0 KiB
2408php5-iconv 5.3.15-1.4.1 37.9 KiB
2409php5-imap 5.3.15-1.4.1 94.2 KiB
2410php5-intl 5.3.15-1.4.1 166.4 KiB
2411php5-json 5.3.15-1.4.1 37.8 KiB
2412php5-ldap 5.3.15-1.4.1 46.0 KiB
2413php5-mbstring 5.3.15-1.4.1 2.0 MiB
2414php5-mcrypt 5.3.15-1.4.1 38.0 KiB
2415php5-mysql 5.3.15-1.4.1 179.2 KiB
2416php5-odbc 5.3.15-1.4.1 88.1 KiB
2417php5-openssl 5.3.15-1.4.1 107.1 KiB
2418php5-pdo 5.3.15-1.4.1 110.2 KiB
2419php5-pear 5.3.15-1.4.1 2.0 MiB
2420php5-pear-File 1.4.0-2.1.1 35.3 KiB
2421php5-pear-Mail 1.2.0-10.1.1 104.6 KiB
2422php5-pear-Mail_Mime 1.8.1-9.1.1 146.0 KiB
2423php5-pear-Mail_mimeDecode 1.5.5-9.1.1 45.1 KiB
2424php5-pgsql 5.3.15-1.4.1 148.6 KiB
2425php5-shmop 5.3.15-1.4.1 9.7 KiB
2426php5-snmp 5.3.15-1.4.1 37.9 KiB
2427php5-sockets 5.3.15-1.4.1 45.9 KiB
2428php5-sqlite 5.3.15-1.4.1 143.5 KiB
2429php5-sysvsem 5.3.15-1.4.1 9.7 KiB
2430php5-sysvshm 5.3.15-1.4.1 13.7 KiB
2431php5-tidy 5.3.15-1.4.1 46.0 KiB
2432php5-tokenizer 5.3.15-1.4.1 17.7 KiB
2433php5-wddx 5.3.15-1.4.1 33.9 KiB
2434php5-xmlreader 5.3.15-1.4.1 29.9 KiB
2435php5-xmlrpc 5.3.15-1.4.1 94.3 KiB
2436php5-xmlwriter 5.3.15-1.4.1 37.9 KiB
2437php5-xsl 5.3.15-1.4.1 30.0 KiB
2438php5-zip 5.3.15-1.4.1 98.4 KiB
2439php5-zlib 5.3.15-1.4.1 34.1 KiB
2440phpMyAdmin 3.5.2.2-1.4.1 17.1 MiB
2441phpPgAdmin 5.0.4-2.1.2 4.7 MiB
2442pia 3.102-2.1.8 175.1 KiB
2443pidgin 2.10.6-84.7 3.9 MiB
2444pidgin-evolution 2.10.6-84.7 46.2 KiB
2445pin 0.38-105.1.1 14.6 KiB
2446pinentry 0.8.1-16.1.2 151.6 KiB
2447pinentry-gtk2 0.8.1-16.1.2 98.9 KiB
2448pinentry-qt4 0.8.1-16.1.2 147.3 KiB
2449pkcs11-helper 1.07-16.1.2 29.1 KiB
2450pkg-config 0.25-11.1.2 205.1 KiB
2451plasma-addons 4.8.4-2.1.2 7.5 MiB
2452plasma-addons-akonadi 4.8.4-2.1.2 228.2 KiB
2453plasma-addons-lancelot 4.8.4-2.1.2 1.4 MiB
2454plasmoid-folderview 4.8.4-2.1.2 512.6 KiB
2455plasmoid-networkmanagement 0.9.0.2-2.1.2 411.7 KiB
2456plasmoid-quickaccess 0.8.1-19.1.2 213.8 KiB
2457plotutils 2.6-13.1.2 1.3 MiB
2458plymouth 0.8.6.1-1.15.1 199.6 KiB
2459plymouth-branding-basedonopensuse 12.2-3.3.1 1.4 MiB
2460plymouth-branding-life 12.2-4.1 1.4 MiB
2461plymouth-plugin-label 0.8.6.1-1.15.1 9.6 KiB
2462plymouth-plugin-script 0.8.6.1-1.15.1 74.2 KiB
2463plymouth-scripts 0.8.6.1-1.15.1 8.9 KiB
2464pm-profiler 0.1_git20110726-5.1.1 45.8 KiB
2465pm-utils 1.4.1-18.3.2 197.0 KiB
2466pm-utils-ndiswrapper 1.4.1-18.3.2 319 B
2467polkit 0.104-6.1.2 126.8 KiB
2468polkit-default-privs 12.2-8.3.1 52.5 KiB
2469polkit-gnome 0.105-3.1.2 82.8 KiB
2470polkit-kde-agent-1 0.99.0-13.1.2 78.9 KiB
2471polkit-kde-kcmmodules-1 0.98.1+git20110929-3.1.2 315.7 KiB
2472poppler-data 0.4.5-5.1.1 11.4 MiB
2473poppler-tools 0.20.0-2.2.1 373.5 KiB
2474popt-devel 1.16-14.1.2 33.3 KiB
2475posix_cc 1.4-504.1.2 15.3 KiB
2476postfix 2.8.11-2.6.1 2.4 MiB
2477postgresql 9.1.1-7.1.3 4.3 MiB
2478postgresql-contrib 9.1.1-7.1.3 1.5 MiB
2479postgresql-server 9.1.1-7.1.3 14.2 MiB
2480pothana2000-fonts 1.1-139.1.1 486.3 KiB
2481ppp 2.4.5-13.1.2 804.0 KiB
2482pptp 1.7.2-37.1.2 132.5 KiB
2483pptpd 1.3.4-111.1.3 292.5 KiB
2484prctl 1.5-11.1.2 29.9 KiB
2485procinfo 18-214.1.2 70.7 KiB
2486procmail 3.22-258.1.2 247.8 KiB
2487procps 3.3.3-2.2.2 474.4 KiB
2488providers 2006.11.21-119.1.1 135.9 KiB
2489proxymngr 1.0.2-2.1.2 44.4 KiB
2490psiconv 0.9.8-246.1.2 387.7 KiB
2491psmisc 22.16-3.1.2 333.8 KiB
2492pspp 0.7.9-9.2 5.6 MiB
2493pstoedit 3.60-4.1.2 1.7 MiB
2494ptools 0.1-19.1.2 41.5 KiB
2495pullin-flash-player 12.1-6.5.1 236 B
2496pullin-fluendo-mp3 12.1-5.1.1 264 B
2497pulseaudio 1.1-6.1.2 2.8 MiB
2498pulseaudio-equalizer 2.7rev4-1.6 39.4 KiB
2499pulseaudio-module-bluetooth 1.1-6.1.2 195.5 KiB
2500pulseaudio-module-gconf 1.1-6.1.2 23.0 KiB
2501pulseaudio-module-jack 1.1-6.1.2 53.0 KiB
2502pulseaudio-module-lirc 1.1-6.1.2 9.5 KiB
2503pulseaudio-module-x11 1.1-6.1.2 49.7 KiB
2504pulseaudio-module-zeroconf 1.1-6.1.2 97.5 KiB
2505pulseaudio-utils 1.1-6.1.2 134.5 KiB
2506pwdutils 3.2.19-2.1.3 1.8 MiB
2507pwgen 2.06-97.1.2 24.3 KiB
2508python 2.7.3-3.6.1 1.3 MiB
2509python-M2Crypto 0.21.1-7.1.2 1.6 MiB
2510python-Twisted 12.0.0-2.1.2 20.1 MiB
2511python-abiword 0.8.0-1.1 74.6 KiB
2512python-atspi 2.4.0-2.1.2 301.9 KiB
2513python-base 2.7.3-3.6.1 20.6 MiB
2514python-beautifulsoup 3.2.1-2.1.1 223.8 KiB
2515python-bonobo 2.28.1-15.1.2 203.5 KiB
2516python-box2d 2.0.2-4.3 1.7 MiB
2517python-brlapi 4.3-2.1.2 107.9 KiB
2518python-bugbuddy 2.32.0-15.1.2 3.0 KiB
2519python-cairo 1.10.0-6.1.2 163.0 KiB
2520python-ccm 0.8.4-8.1.2 2.9 MiB
2521python-cjson 1.0.5-6.1 35.8 KiB
2522python-compizconfig 0.8.4-8.1.2 111.0 KiB
2523python-cups 1.9.61-2.1.2 155.2 KiB
2524python-cupshelpers 1.3.9-2.2.1 127.4 KiB
2525python-curses 2.7.3-3.6.1 121.8 KiB
2526python-dateutil 2.1-2.1.1 386.0 KiB
2527python-decorator 3.3.3-3.1.1 23.0 KiB
2528python-devel 2.7.3-3.6.1 18.6 MiB
2529python-distribute 0.6.27-2.1.1 1.1 MiB
2530python-egg 2.25.3-30.1.2 153.5 KiB
2531python-elements 0.13-3.1 193.0 KiB
2532python-evolution 2.32.0-15.1.2 117.2 KiB
2533python-gconf 2.28.1-15.1.2 93.3 KiB
2534python-gnome 2.28.1-15.1.2 367.2 KiB
2535python-gnome-extras 2.25.3-30.1.2 104.0 KiB
2536python-gnomecanvas 2.28.1-15.1.2 67.0 KiB
2537python-gnomedesktop 2.32.0-15.1.2 43.0 KiB
2538python-gnomekeyring 2.32.0-15.1.2 54.6 KiB
2539python-gnomeprint 2.32.0-15.1.2 136.4 KiB
2540python-gnomevfs 2.28.1-15.1.2 174.5 KiB
2541python-gobject 3.2.2-2.1.2 1.4 MiB
2542python-gobject-cairo 3.2.2-2.1.2 5.4 KiB
2543python-gobject2 2.28.6-14.1.2 1.1 MiB
2544python-goocanvas 0.14.1-19.1.2 171.6 KiB
2545python-gstreamer-0_10 0.10.22-5.4 1.0 MiB
2546python-gtk 2.24.0-7.1.2 3.2 MiB
2547python-gtksourceview 2.10.1-12.1.2 231.8 KiB
2548python-gtkspell 2.25.3-30.1.2 27.4 KiB
2549python-gtop 2.32.0-15.1.2 39.5 KiB
2550python-httplib2 0.7.4-2.4.1 169.9 KiB
2551python-imaging 1.1.7-13.1.3 2.1 MiB
2552python-json 3.4-7.1 76.9 KiB
2553python-kde4 4.8.4-2.1.2 27.5 MiB
2554python-kdebase4 4.8.4-2.3.1 110.8 KiB
2555python-lcms 1.19-9.1.4 635.5 KiB
2556python-libproxy 0.4.7-14.1.2 4.8 KiB
2557python-libxml2 2.7.8+git20120223-8.4.1 794.2 KiB
2558python-louis 2.4.1-2.1.2 22.9 KiB
2559python-lxml 2.3.4-2.1.2 2.1 MiB
2560python-mlt 0.8.0-5.1 364.5 KiB
2561python-notify 0.1.1-23.1.2 50.7 KiB
2562python-numpy 1.6.2-39.1 9.0 MiB
2563python-olpcsound 5.10.90-4.1 992.7 KiB
2564python-orbit 2.24.0-15.1.2 136.7 KiB
2565python-pam 0.5.0-82.1.2 48.6 KiB
2566python-paramiko 1.7.7.1-6.1.1 7.4 MiB
2567python-pexpect 2.3-36.1.1 786.9 KiB
2568python-protobuf 2.4.1-4.1.2 540.5 KiB
2569python-pyOpenSSL 0.12-7.1.2 499.9 KiB
2570python-pycrypto 2.5-3.1.2 1.8 MiB
2571python-pycurl 7.19.0-6.1.2 131.2 KiB
2572python-pygame 1.9.1-10.1.2 5.3 MiB
2573python-pyserial 2.5-5.1.2 1.3 MiB
2574python-pyudev 0.15-2.1.1 257.0 KiB
2575python-qt4 4.9.1-2.1.2 16.9 MiB
2576python-rsvg 2.32.0-15.1.2 26.2 KiB
2577python-satsolver 0.45.0-2.1.2 735.3 KiB
2578python-simplejson 2.5.2-2.1.2 284.6 KiB
2579python-sip 4.13.2-3.1.2 101.9 KiB
2580python-six 1.1.0-2.1.1 24.5 KiB
2581python-smbc 1.0.13-2.1.2 51.9 KiB
2582python-smbios 2.2.28-5.1.2 431.8 KiB
2583python-speechd 0.7.1-10.1.3 146.1 KiB
2584python-telepathy 0.15.19-12.1.2 1.1 MiB
2585python-tk 2.7.3-3.6.1 1.2 MiB
2586python-totem 2.32.0-15.1.2 25.7 KiB
2587python-urlgrabber 3.9.1-4.1.1 292.4 KiB
2588python-vte 0.28.2-9.5.1 49.7 KiB
2589python-wnck 2.32.0-15.1.2 76.6 KiB
2590python-xapian 1.2.8-14.2 2.1 MiB
2591python-xcb-proto-devel 7.6-32.1.2 73.7 KiB
2592python-xdg 0.19-13.1.1 299.9 KiB
2593python-xklavier 0.4-6.1.2 35.1 KiB
2594python-xlib 0.14-99.1.2 731.1 KiB
2595python-xml 2.7.3-3.6.1 858.5 KiB
2596python-zope.interface 3.8.0-6.1.1 737.9 KiB
2597python3-base 3.2.3-1.1.32 18.4 MiB
2598python3-xml 3.2.3-1.1.32 1.2 MiB
2599q4wine 0.999.rc8-1.1.2 3.2 MiB
2600q4wine-lang 0.999.rc8-1.1.2 733.8 KiB
2601qemu 1.1.0-3.6.1 71.9 MiB
2602qemu-tools 1.1.0-3.6.1 1.4 MiB
2603qt-creator 2.5.0-2.1.2 50.6 MiB
2604qt3 3.3.8c-118.1.4 8.9 MiB
2605qt4-qtscript 0.2.0-2.1.2 25.2 MiB
2606quadrapassel 3.4.2-3.1.2 263.0 KiB
2607quilt 0.60-2.1.2 570.5 KiB
2608quota 4.00-23.1.2 1.3 MiB
2609rasmol 2.7.4.2-67.1.2 4.7 MiB
2610rcc-runtime 0.2.9-2.1.2 85.9 KiB
2611rcs 5.8-1011.1.2 1.0 MiB
2612rdesktop 1.7.1-2.1.2 406.6 KiB
2613re2c 0.13.5-42.1.2 614.1 KiB
2614readline-devel 6.2-51.6.1 75.6 KiB
2615readline-doc 6.2-51.6.1 611.2 KiB
2616recode 3.6-657.1.2 1.7 MiB
2617regexp 1.5-9.1.1 44.2 KiB
2618reiserfs 3.6.21-19.1.2 1.1 MiB
2619release-notes-openSUSE 12.2.6-1.1.1 876.0 KiB
2620rendercheck 1.4-2.1.2 74.9 KiB
2621rfkill 0.4-14.1.2 11.4 KiB
2622rgb 1.0.4-2.1.2 40.2 KiB
2623rhino 1.7R3-3.1.1 1.1 MiB
2624rp-pppoe 3.10-42.1.3 384.7 KiB
2625rpcbind 0.2.0_git201103171419-3.1.3 96.2 KiB
2626rpm 4.9.1.2-18.2.2 4.0 MiB
2627rpm-build 4.9.1.2-18.2.2 18.8 KiB
2628rpm-python 4.9.1.2-18.2.2 123.8 KiB
2629rstart 1.0.4-2.1.2 57.3 KiB
2630rsvg-view 2.36.1-2.1.2 36.5 KiB
2631rsync 3.0.9-14.2.1 567.0 KiB
2632rsyslog 5.8.11-2.1.3 1.4 MiB
2633rtkit 0.10_git201107141740-9.1.2 130.1 KiB
2634rubberband-cli 1.6.0-6.1.2 172.2 KiB
2635ruby 1.9.3-2.2.1 815 B
2636ruby-common 1.9.3-2.2.1 891 B
2637ruby-devel 1.9.3-2.2.1
2638ruby19 1.9.3.p194-3.1.2 16.5 MiB
2639ruby19-devel 1.9.3.p194-3.1.2 9.1 MiB
2640rzsz 0.12.20-991.1.2 234.7 KiB
2641samba 3.6.7-48.12.1 25.2 MiB
2642samba-client 3.6.7-48.12.1 71.9 MiB
2643samba-krb-printing 3.6.7-48.12.1 9.5 KiB
2644samba-winbind 3.6.7-48.12.1 12.7 MiB
2645sane-backends 1.0.22-80.1 13.6 MiB
2646sane-backends-autoconfig 1.0.22-80.1 45.5 KiB
2647sarg 2.3.2-2.1.2 1.4 MiB
2648sash 3.7-187.1.2 149.6 KiB
2649sax2-tools 8.1-611.1.2 177.4 KiB
2650saxon 9.3.0.4-1.1.6 2.1 MiB
2651sbl 3.5.0-15.1.2 508.2 KiB
2652schroedinger-devel 1.0.11-2.1.2 92.8 KiB
2653scout 0.1.0-50.1.1 213.3 KiB
2654scratch 1.3.1-3.4 46.7 MiB
2655screen 4.0.4-2.2.1 783.0 KiB
2656scribus 1.4.1-2.2.2 81.0 MiB
2657seahorse 3.4.1-3.1.2 1.9 MiB
2658seahorse-daemon 3.4.1-2.1.2 679.1 KiB
2659sed 4.2.1-9.1.2 470.4 KiB
2660seed 3.2.0-5.1.2 10.3 KiB
2661servletapi5 5.0.18-276.1.2 139.7 KiB
2662sessreg 1.0.7-2.1.2 39.0 KiB
2663setserial 2.17-733.1.2 29.2 KiB
2664setxkbmap 1.3.0-2.1.2 52.6 KiB
2665sg3_utils 1.33-2.2.2 1.5 MiB
2666sgml-skel 0.6-430.1.1 37.4 KiB
2667shared-desktop-ontologies 0.9.0-3.1.1 571.8 KiB
2668shared-mime-info 1.0-4.1.2 5.2 MiB
2669sharutils 4.11.1-7.1.2 158.2 KiB
2670sharutils-lang 4.11.1-7.1.2 439.2 KiB
2671showfont 1.0.3-2.1.2 30.1 KiB
2672silc-toolkit 1.1.10-18.1.2 221.4 KiB
2673simple-scan 3.3.92-42.3 426.3 KiB
2674site-config 0.2-6.5.1 20.7 KiB
2675sk1 0.9.1pre_rev730-19.1.2 6.1 MiB
2676skanlite 0.8-2.1.2 113.2 KiB
2677skanlite-doc 0.8-2.1.2 2.7 MiB
2678skanlite-lang 0.8-2.1.2 148.6 KiB
2679slang-devel 2.2.4-2.1.2 4.7 MiB
2680slf4j 1.6.1-2.1.1 183.9 KiB
2681slib 3b3-9.1.1 2.0 MiB
2682smartmontools 5.42-8.1.3 1.2 MiB
2683smbios-utils-python 2.2.28-5.1.2 427.3 KiB
2684smolt 1.4.3-20.1.3 1.0 MiB
2685smolt-gui 1.4.3-20.1.3 87.7 KiB
2686smp_utils 0.94-15.1.2 461.7 KiB
2687smpppd 1.60.56-3.1.3 468.1 KiB
2688smproxy 1.0.5-2.1.2 35.5 KiB
2689snapper 0.0.11-2.1.2 250.9 KiB
2690snapper-zypp-plugin 0.0.11-2.1.2 719 B
2691snmp-mibs 5.7.1-9.1.3 1.6 MiB
2692socat 1.7.2.1-2.1.3 570.8 KiB
2693soprano 2.7.6-2.1.2 339.0 KiB
2694soprano-backend-redland 2.7.6-2.1.2 86.9 KiB
2695soprano-backend-virtuoso 2.7.6-2.1.2 191.1 KiB
2696sound-theme-freedesktop 0.7-14.1.1 472.0 KiB
2697sox 14.4.0-30.5 210.3 KiB
2698spamassassin 3.3.2-25.3.3 447.4 KiB
2699speech-dispatcher 0.7.1-10.1.3 993.0 KiB
2700speech-dispatcher-module-espeak 0.7.1-10.1.3 106.9 KiB
2701speex 1.1.999_1.2rc1-16.1.2 487.1 KiB
2702speex-devel 1.1.999_1.2rc1-16.1.2 508.1 KiB
2703splashy 0.3.13-35.1.2 1.5 MiB
2704splashy-branding-openSUSE 0.3.13-35.1.2 1.1 MiB
2705sqlite2 2.8.17-183.1.2 343.9 KiB
2706sqlite3 3.7.12.1-2.1.2 59.5 KiB
2707sqlite3-devel 3.7.12.1-2.1.2 351.9 KiB
2708squashfs 4.2-6.1.2 279.6 KiB
2709squeak-vm 3.10.3-10.1 1.3 MiB
2710squid 2.7.STABLE9-9.1.3 4.5 MiB
2711squidGuard 1.4-19.6 486.7 KiB
2712squidguard-blacklists 1.0-1.18 2.6 MiB
2713squidview 0.79-7.1.2 188.8 KiB
2714sshfs 2.4-3.1.2 107.9 KiB
2715sssd 1.8.3-2.1.3 5.2 MiB
2716stardict 3.0.3-7.1.2 4.5 MiB
2717stardict-dictionaries-dictd_www.mova.org_slovnyk_ru-en 2.4.2-1.3 2.3 MiB
2718stardict-sounds-wyabdcrealpeopletts 2.1.0-8.1.1 166.1 MiB
2719stellarium 0.11.3-3.1.2 58.2 MiB
2720strace 4.7-3.1.2 293.8 KiB
2721strigi 0.7.7-5.16 1.8 MiB
2722subversion 1.7.5-4.1.3 6.9 MiB
2723subversion-perl 1.7.5-4.1.3 3.8 MiB
2724sudo 1.8.5p2-2.1.2 2.2 MiB
2725sugar 0.96.3-2.1 3.2 MiB
2726sugar-activities 0.84.0-31.1 1.3 KiB
2727sugar-analyze 8-5.1 70.9 KiB
2728sugar-artwork 0.96.5-1.2 679.7 KiB
2729sugar-base 0.96.0-1.1 166.2 KiB
2730sugar-browse 140-1.1 453.4 KiB
2731sugar-calculate 40-1.1 582.8 KiB
2732sugar-cartoon-builder-activity 17-1.1 933.7 KiB
2733sugar-chat 77-1.1 897.3 KiB
2734sugar-clock 9-1.1 193.9 KiB
2735sugar-colors 15-13.5 736.5 KiB
2736sugar-connect 22-5.1 112.8 KiB
2737sugar-datastore 0.96.0-1.1 136.3 KiB
2738sugar-drgeo-activity 1204-1.1 11.8 MiB
2739sugar-emulator 0.96.3-2.1 1.7 KiB
2740sugar-etoys 102-1.1 133.1 KiB
2741sugar-fiftytwo 2-4.1 3.4 MiB
2742sugar-finance 9-1.1 256.8 KiB
2743sugar-flipsticks-activity 13-1.1 387.0 KiB
2744sugar-fructose 0.84.2-3.1 1 B
2745sugar-glucose 0.84.2-2.1 1 B
2746sugar-help 14-2.1 12.9 MiB
2747sugar-imageviewer 21-1.1 120.7 KiB
2748sugar-implode 13-1.1 253.7 KiB
2749sugar-infoslicer 15-2.1 3.8 MiB
2750sugar-irc 10-20090129.1 179.5 KiB
2751sugar-jigsaw-puzzle-activity 10-1.1 489.2 KiB
2752sugar-joke-machine-activity 14-1.1 522.9 KiB
2753sugar-jukebox 26-1.1 112.1 KiB
2754sugar-labyrinth 14-1.1 631.8 KiB
2755sugar-log-activity 29-1.1 145.4 KiB
2756sugar-memorize 41-3.1 1004.5 KiB
2757sugar-moon 14-1.1 239.8 KiB
2758sugar-paint-activity 43-2.1 470.4 KiB
2759sugar-pippy 49-1.1 454.7 KiB
2760sugar-platform 0.84.2-3.1 1 B
2761sugar-presence-service 0.90.2-1.1 413.6 KiB
2762sugar-read 99-1.1 295.2 KiB
2763sugar-readetexts-activity 24-1.1 2.5 MiB
2764sugar-record 96-1.1 251.4 KiB
2765sugar-slider-puzzle-activity 10-1.1 814.2 KiB
2766sugar-speak 11-7.1 15.3 MiB
2767sugar-storybuilder 19-1.1 1.4 MiB
2768sugar-tamtam-edit 65-2.1 12.1 MiB
2769sugar-tamtam-jam 65-2.1 12.0 MiB
2770sugar-tamtam-mini 65-2.1 12.0 MiB
2771sugar-tamtam-synthlab 65-2.1 11.9 MiB
2772sugar-terminal 40-1.1 98.3 KiB
2773sugar-toolkit 0.96.3-2.1 1.2 MiB
2774sugar-toolkit-gtk3 0.96.5-1.1 1.3 MiB
2775sugar-toolkit-gtk3-devel 0.96.5-1.1 49.3 KiB
2776sugar-turtleart 154-1.1 3.3 MiB
2777sugar-typing-turtle 29-1.1 1.2 MiB
2778sugar-viewslides 13-1.1 192.2 KiB
2779sugar-write 79-1.1 265.3 KiB
2780sugar-xomail 0-3.1 77.9 KiB
2781susegreeter-branding-life 12.2-18.6 100.5 KiB
2782susehelp 2009.10.06-14.4.1 286.3 KiB
2783susehelp_en 2009.10.06-14.4.1 10.0 KiB
2784sushi 0.4.1-2.1.2 141.5 KiB
2785sushi-lang 0.4.1-2.1.2 46.7 KiB
2786suspend 1.0-18.1.2 360.0 KiB
2787sweeper 4.8.4-2.1.2 138.6 KiB
2788swell-foop 3.4.2-3.1.2 275.4 KiB
2789swig 2.0.7-2.1.2 4.7 MiB
2790synaptiks 0.8.1-3.1.1 536.8 KiB
2791sysconfig 0.76.4-1.1.1 732.5 KiB
2792sysfsutils 2.1.0-146.1.2 86.9 KiB
2793syslinux 4.04-18.1.2 1.9 MiB
2794syslog-service 1.4.1-759.1.3 25.2 KiB
2795system-config-printer 1.3.9-2.2.1 242.9 KiB
2796system-config-printer-applet 1.3.9-2.2.1 9.2 KiB
2797system-config-printer-common 1.3.9-2.2.1 1.4 MiB
2798system-config-printer-dbus-service 1.3.9-2.2.1 8.8 KiB
2799systemd 44-10.1.1 3.6 MiB
2800systemd-presets-branding-basedonopensuse 12.2-3.3.1 253 B
2801systemd-sysvinit 44-10.1.1 4.8 KiB
2802systemtap 1.7-3.1.2 4.0 MiB
2803systemtap-runtime 1.7-3.1.2 382.8 KiB
2804sysvinit 2.88+-77.3.1 38.6 KiB
2805sysvinit-tools 2.88+-77.3.1 542.0 KiB
2806t1lib 5.1.2-20.1.2 391.5 KiB
2807tack 5.9-12.5.1 168.5 KiB
2808taglib 1.7.2-2.1.2 1 B
2809taglib-sharp 2.0.5.0-1.1.2 958.2 KiB
2810tango-icon-theme 0.8.90-19.1.1 14.5 MiB
2811tar 1.26-11.1.2 1.0 MiB
2812tcl 8.5.11-3.1.10 5.1 MiB
2813tcpd 7.6-874.1.2 194.1 KiB
2814tcpdump 4.3.0-2.1.2 1.5 MiB
2815tcsh 6.18.00-4.1.8 510.0 KiB
2816tcsh-lang 6.18.00-4.1.8 527.5 KiB
2817telepathy-butterfly 0.5.15-10.1.2 385.5 KiB
2818telepathy-gabble 0.16.0-3.1.3 2.1 MiB
2819telepathy-haze 0.6.0-2.1.2 178.7 KiB
2820telepathy-idle 0.1.11-3.1.2 141.0 KiB
2821telepathy-logger 0.4.0-2.1.2 11.4 KiB
2822telepathy-mission-control 5.12.0-2.1.2 858.1 KiB
2823telepathy-mission-control-plugin-goa 3.4.2.3-1.1.2 17.7 KiB
2824telepathy-rakia 0.7.4-1.1.2 160.0 KiB
2825telepathy-salut 0.8.0-2.1.3 1.2 MiB
2826telnet 1.2-159.1.2 110.0 KiB
2827terminfo 5.9-12.5.1 1.7 MiB
2828terminfo-base 5.9-12.5.1 1.0 MiB
2829testdisk 6.12-44.4 1.3 MiB
2830texinfo 4.13a-26.1.2 3.9 MiB
2831tftp 5.1-8.1.2 77.6 KiB
2832tightvnc 1.3.10-8.1.4 582.0 KiB
2833timezone 2012e-1.1.1 1.3 MiB
2834timezone-java 2012e-1.1.1 270.5 KiB
2835tix 8.4.3-63.1.2 2.9 MiB
2836tk 8.5.11-2.1.2 4.0 MiB
2837tkgate 1.8.7-5.18 3.3 MiB
2838tomahawk-kde 0.4.2-2.1.2 2.0 KiB
2839tomboy 1.10.2-2.1.2 2.2 MiB
2840tomcat 7.0.27-2.6.1 297.3 KiB
2841tomcat-admin-webapps 7.0.27-2.6.1 74.8 KiB
2842tomcat-el-2_2-api 7.0.27-2.6.1 46.9 KiB
2843tomcat-jsp-2_2-api 7.0.27-2.6.1 88.8 KiB
2844tomcat-lib 7.0.27-2.6.1 3.7 MiB
2845tomcat-servlet-3_0-api 7.0.27-2.6.1 229.8 KiB
2846tomcat-webapps 7.0.27-2.6.1 1.2 MiB
2847totem 3.4.3-1.1.1 1.6 MiB
2848totem-browser-plugin 3.4.3-1.1.1 505.5 KiB
2849totem-browser-plugin-gmp 3.4.3-1.1.1 106.9 KiB
2850totem-plugin-zeitgeist 3.4.3-1.1.1 22.0 KiB
2851totem-plugins 3.4.3-1.1.1 737.5 KiB
2852tracker 0.14.2-1.1.4 2.0 MiB
2853tracker-gui 0.14.2-1.1.2 496.1 KiB
2854tracker-miner-evolution 0.14.2-1.1.2 41.0 KiB
2855tracker-miner-files 0.14.2-1.1.4 135.6 KiB
2856tracker-miner-firefox 0.14.2-1.1.2 20.4 KiB
2857translation-update 12.1-5.1.1 17.9 KiB
2858transmission-common 2.61-79.1 739.4 KiB
2859transmission-gtk 2.61-79.1 914.5 KiB
2860tsclient 2.0.2-61.3 339.5 KiB
2861tunctl 1.5-17.1.2 11.4 KiB
2862tuxpaint 0.9.21-15.9 15.1 MiB
2863tuxpaint-config 0.0.12-5.12 145.3 KiB
2864tuxpaint-config-lang 0.0.12-5.12 296.4 KiB
2865tuxpaint-stamps 2009.06.28-3.1 263.1 KiB
2866tuxpaint-stamps-animals 2009.06.28-3.1 11.8 MiB
2867tuxpaint-stamps-clothes 2009.06.28-3.1 589.4 KiB
2868tuxpaint-stamps-food 2009.06.28-3.1 5.2 MiB
2869tuxpaint-stamps-hobbies 2009.06.28-3.1 967.8 KiB
2870tuxpaint-stamps-household 2009.06.28-3.1 1.5 MiB
2871tuxpaint-stamps-medical 2009.06.28-3.1 187.1 KiB
2872tuxpaint-stamps-military 2009.06.28-3.1 913.0 KiB
2873tuxpaint-stamps-naturalforces 2009.06.28-3.1 683.6 KiB
2874tuxpaint-stamps-people 2009.06.28-3.1 762.0 KiB
2875tuxpaint-stamps-plants 2009.06.28-3.1 2.5 MiB
2876tuxpaint-stamps-seasonal 2009.06.28-3.1 3.6 MiB
2877tuxpaint-stamps-space 2009.06.28-3.1 1.0 MiB
2878tuxpaint-stamps-sports 2009.06.28-3.1 516.4 KiB
2879tuxpaint-stamps-symbols 2009.06.28-3.1 7.5 MiB
2880tuxpaint-stamps-town 2009.06.28-3.1 7.8 MiB
2881tuxpaint-stamps-vehicles 2009.06.28-3.1 4.5 MiB
2882tuxtype 1.8.1-3.4 13.4 MiB
2883tv-common 3.102-2.1.8 437.5 KiB
2884tv-fonts 1.1-439.431.1 277.2 KiB
2885twm 1.0.7-2.1.2 215.2 KiB
2886typelib-1_0-AccountsService-1_0 0.6.22-1.1.1 6.8 KiB
2887typelib-1_0-Atk-1_0 2.4.0-2.1.2 62.2 KiB
2888typelib-1_0-Atspi-2_0 2.4.2-2.1.2 42.7 KiB
2889typelib-1_0-Caribou-1_0 0.4.2-2.1.2 12.9 KiB
2890typelib-1_0-Clutter-1_0 1.10.6-2.1.2 466.4 KiB
2891typelib-1_0-ClutterGst-1_0 1.6.0-2.5.1 9.5 KiB
2892typelib-1_0-Cogl-1_0 1.10.2-3.1.2 44.0 KiB
2893typelib-1_0-CoglPango-1_0 1.10.2-3.1.2 2.4 KiB
2894typelib-1_0-EvinceDocument-3_0 3.4.0-3.1.2 47.3 KiB
2895typelib-1_0-EvinceView-3_0 3.4.0-3.1.2 20.3 KiB
2896typelib-1_0-Folks-0_6 0.6.9-2.1.2 47.4 KiB
2897typelib-1_0-GData-0_0 0.12.0-2.1.2 137.1 KiB
2898typelib-1_0-GMenu-3_0 3.4.2-2.1.2 4.9 KiB
2899typelib-1_0-GTop-2_0 2.28.4-6.1.2 41.8 KiB
2900typelib-1_0-Gck-1 3.4.1-2.1.2 31.8 KiB
2901typelib-1_0-Gcr-3 3.4.1-2.1.2 60.6 KiB
2902typelib-1_0-GdkPixbuf-2_0 2.26.1-2.1.4 15.6 KiB
2903typelib-1_0-GdmGreeter-1_0 3.4.1-4.5.1 5.3 KiB
2904typelib-1_0-Gee-1_0 0.6.5-23.1 35.3 KiB
2905typelib-1_0-GjsDBus-1_0 1.32.0-2.2.2 1.4 KiB
2906typelib-1_0-GnomeBluetooth-1_0 3.4.1-1.1.2 11.1 KiB
2907typelib-1_0-GnomeDesktop-3_0 3.4.2-2.1.2 18.7 KiB
2908typelib-1_0-Goa-1_0 3.4.2-2.1.2 30.5 KiB
2909typelib-1_0-Gst-0_10 0.10.36-6.7 213.5 KiB
2910typelib-1_0-GstInterfaces-0_10 0.10.36-5.17 185.2 KiB
2911typelib-1_0-Gtk-2_0 2.24.10-3.1.2 808.2 KiB
2912typelib-1_0-Gtk-3_0 3.4.4-2.4.1 766.3 KiB
2913typelib-1_0-GtkClutter-1_0 1.2.0-2.1.2 4.3 KiB
2914typelib-1_0-GtkSource-3_0 3.4.2-2.1.2 46.6 KiB
2915typelib-1_0-JSCore-3_0 1.8.1-2.3.3 276 B
2916typelib-1_0-Json-1_0 0.14.2-2.1.2 20.9 KiB
2917typelib-1_0-NMClient-1_0 0.9.4.0-5.8.1 46.5 KiB
2918typelib-1_0-NetworkManager-1_0 0.9.4.0-5.8.1 98.5 KiB
2919typelib-1_0-Pango-1_0 1.30.1-1.1.2 61.7 KiB
2920typelib-1_0-Peas-1_0 1.4.0-2.1.2 8.1 KiB
2921typelib-1_0-PeasGtk-1_0 1.4.0-2.1.2 3.0 KiB
2922typelib-1_0-Polkit-1_0 0.104-6.1.2 20.8 KiB
2923typelib-1_0-Rsvg-2_0 2.36.1-2.1.2 4.1 KiB
2924typelib-1_0-Soup-2_4 2.38.1-2.1.2 70.8 KiB
2925typelib-1_0-Sushi-1_0 0.4.1-2.1.2 23.1 KiB
2926typelib-1_0-TelepathyGlib-0_12 0.18.1-2.1.2 214.8 KiB
2927typelib-1_0-TelepathyLogger-0_2 0.4.0-2.1.2 6.7 KiB
2928typelib-1_0-TotemPlParser-1_0 3.4.2-2.1.3 9.3 KiB
2929typelib-1_0-Tracker-0_14 0.14.2-1.1.4 14.6 KiB
2930typelib-1_0-UpowerGlib-1_0 0.9.16-2.1.2 15.3 KiB
2931typelib-1_0-WebKit-3_0 1.8.1-2.3.3 229.9 KiB
2932typelib-1_0-Wnck-1_0 2.31.0-2.1.2 28.3 KiB
2933typelib-1_0-Xkl-1_0 5.2.1-2.1.2 12.1 KiB
2934udev 182-4.14.1 693.7 KiB
2935udev-configure-printer 1.3.9-2.2.1 39.4 KiB
2936udisks 1.0.4-7.2.2 833.5 KiB
2937udisks2 1.97.0-2.2.2 412.1 KiB
2938ufraw 0.18-10.1.2 1.6 MiB
2939ufraw-lang 0.18-10.1.2 753.9 KiB
2940ulimit 1.2-16.1.1 13.1 KiB
2941umbrello 4.8.4-2.1.2 5.7 MiB
2942uml-utilities 20070815-50.1.2 118.6 KiB
2943unarj 2.65-291.1.2 46.9 KiB
2944unixODBC 2.2.12-217.1.2 1.6 MiB
2945unoconv 0.4-7.1.1 102.4 KiB
2946unrar 4.0.4-10.1.7 246.0 KiB
2947unscd 0.48-3.1.3 56.1 KiB
2948unzip 6.00-17.1.2 709.9 KiB
2949update-alternatives 1.16.3-3.1.2 64.9 KiB
2950update-desktop-files 12.1-16.1.1 17.2 KiB
2951upower 0.9.16-2.1.2 288.2 KiB
2952usb_modeswitch 1.2.3-6.1 116.8 KiB
2953usb_modeswitch-data 1.2.3-6.1 55.0 KiB
2954usbmuxd 1.0.8-2.1.2 138.6 KiB
2955usbutils 004-5.1.2 587.5 KiB
2956utempter 0.5.5-163.1.2 40.2 KiB
2957util-linux 2.21.2-4.2.3 2.1 MiB
2958v4l-conf 3.102-2.1.8 40.6 KiB
2959vaapi-dummy-driver 1.1.0-2.1.2 17.4 KiB
2960vaapi-intel-driver 1.0.18-2.1.2 639.9 KiB
2961vacation 1.2.7.1-2.1.2 56.2 KiB
2962valgrind 3.7.0-10.4.1 35.8 MiB
2963vblade 15-3.1 44.5 KiB
2964vcdimager 0.7.24cvs-2.1.2 946.5 KiB
2965vde2 2.3.1-6.1.2 435.7 KiB
2966vde2-cryptcab 2.3.1-6.1.2 57.6 KiB
2967vde2-slirp 2.3.1-6.1.2 94.0 KiB
2968viewnior 1.3-2.1.2 262.4 KiB
2969viewnior-lang 1.3-2.1.2 216.1 KiB
2970viewres 1.0.3-2.1.2 44.3 KiB
2971vim 7.3.566-1.2.2 1.7 MiB
2972vim-base 7.3.566-1.2.2 322.0 KiB
2973vim-data 7.3.566-1.2.2 20.5 MiB
2974vinagre 3.4.2-2.2.1 2.0 MiB
2975vino 3.4.2-3.1.4 480.2 KiB
2976virt-utils 1.1.9-2.2.1 23.4 KiB
2977virtualbox 4.1.18-1.3.1 23.9 MiB
2978virtualbox-guest-kmp-default 4.1.18_k3.4.6_2.10-1.3.1 311.7 KiB
2979virtualbox-guest-tools 4.1.18-1.3.1 939.4 KiB
2980virtualbox-guest-x11 4.1.18-1.3.1 4.6 MiB
2981virtualbox-host-kmp-default 4.1.18_k3.4.6_2.10-1.3.1 384.6 KiB
2982virtualbox-qt 4.1.18-1.3.1 16.6 MiB
2983virtuoso-drivers 6.1.6-3.4.1 2.6 MiB
2984virtuoso-server 6.1.6-3.4.1 11.9 MiB
2985vlan 1.9-132.1.2 92.3 KiB
2986vlc 2.0.2-3.5 305.3 KiB
2987vlc-aout-pulse 2.0.2-3.5 29.8 KiB
2988vlc-gnome 2.0.2-3.5 13.5 KiB
2989vlc-noX 2.0.2-3.5 31.1 MiB
2990vlc-qt 2.0.2-3.5 2.1 MiB
2991vmware-guest-kmp-default 8.8.2_k3.4.6_2.10-3.3.1 253.5 KiB
2992vobcopy 1.2.0-2.3 190.5 KiB
2993vorbis-tools 1.4.0-8.1.2 291.3 KiB
2994vpnc 0.5.3r512-2.1.2 218.6 KiB
2995vsftpd 3.0.0-3.1.3 331.0 KiB
2996vym 2.2.4-2.4 7.8 MiB
2997w32codec-all 20100303-1.1 47.7 MiB
2998w3m 0.5.3-143.1.2 1.8 MiB
2999wallpaper-branding-life 12.2-18.6 4.1 MiB
3000wdiff 1.0.1-3.1.2 245.9 KiB
3001wdiff-lang 1.0.1-3.1.2 349.0 KiB
3002webkit-sharp 0.3-4.1.1 63.6 KiB
3003wget 1.13.4-10.1.2 1.8 MiB
3004whois 5.0.11-10.1.2 196.4 KiB
3005wine 1.5.12-186.1 105.0 MiB
3006wine-gecko 1.7-29.1 32.8 MiB
3007wine-mp3 1.1.39-12.3 83.1 KiB
3008wireless-regdb 2009.11.25-12.4.1 4.1 KiB
3009wireless-tools 30.pre9-25.2.2 283.5 KiB
3010wireshark 1.8.2-1.3.1 49.6 MiB
3011wodim 1.1.11-8.1.2 1.2 MiB
3012wol 0.7.1-152.1.2 145.2 KiB
3013words 7.1-10.3.1 3.0 MiB
3014wpa_supplicant 1.0-2.1.2 1.1 MiB
3015wv 1.2.2-230.1.2 343.4 KiB
3016wvdial 1.60-76.1.2 208.6 KiB
3017wvstreams 4.4.1-81.1.3 2.1 MiB
3018wxWidgets-lang 2.8.12-13.1.2 1.9 MiB
3019x11-tools 0.1-189.1.1 12.2 KiB
3020x11perf 1.5.4-2.1.2 185.0 KiB
3021x11vnc 0.9.13-2.1.4 3.8 MiB
3022xalan-j2 2.7.0-256.1.2 2.0 MiB
3023xauth 1.0.7-2.1.2 61.1 KiB
3024xawtv 3.102-2.1.8 524.0 KiB
3025xbacklight 1.1.2-2.1.2 18.9 KiB
3026xbiff 1.0.3-2.1.2 33.5 KiB
3027xbitmaps-devel 1.1.1-3.1.1 176.5 KiB
3028xbrlapi 4.3-2.1.2 70.8 KiB
3029xcalc 1.0.4.1-2.1.2 86.0 KiB
3030xcb-util-devel 0.3.9-3.1.2 10.9 KiB
3031xchat 2.8.8-34.10 870.4 KiB
3032xchat-perl 2.8.8-34.10 73.7 KiB
3033xchat-python 2.8.8-34.10 35.2 KiB
3034xchat-tcl 2.8.8-34.10 50.7 KiB
3035xclipboard 1.1.2-2.1.2 56.2 KiB
3036xclock 1.0.6-2.1.2 71.3 KiB
3037xcmsdb 1.0.4-2.1.2 43.5 KiB
3038xcompmgr 1.1.6-2.1.2 53.0 KiB
3039xconsole 1.0.4-2.1.2 35.9 KiB
3040xcursor-themes 1.0.3-2.1.1 3.5 MiB
3041xcursorgen 1.0.5-2.1.2 31.5 KiB
3042xdbedizzy 1.1.0-2.1.2 34.0 KiB
3043xdg-menu 0.2-208.1.1 45.9 KiB
3044xdg-user-dirs 0.14-7.1.2 197.4 KiB
3045xdg-user-dirs-gtk 0.9-2.1.2 39.6 KiB
3046xdg-utils 20120310-1.1.1 264.0 KiB
3047xditview 1.0.2-2.1.2 84.0 KiB
3048xdm 1.1.10-3.4.1 418.1 KiB
3049xdmbgrd 0.6-208.1.2 17.4 KiB
3050xdpyinfo 1.3.0-2.1.2 65.2 KiB
3051xedit 1.2.0-2.1.2 908.3 KiB
3052xerces-j2 2.8.1-257.1.2 1.2 MiB
3053xerces-j2-xml-apis 2.8.1-257.1.2 190.5 KiB
3054xerces-j2-xml-resolver 2.8.1-257.1.2 58.6 KiB
3055xev 1.2.0-2.1.2 46.3 KiB
3056xeyes 1.1.1-2.1.2 36.9 KiB
3057xf86-input-evdev 2.7.0-2.1.2 274.5 KiB
3058xf86-input-joystick 1.6.1-2.1.2 113.6 KiB
3059xf86-input-keyboard 1.6.1-2.1.2 96.4 KiB
3060xf86-input-mouse 1.7.2-2.1.2 167.1 KiB
3061xf86-input-synaptics 1.6.2-2.3.1 124.9 KiB
3062xf86-input-vmmouse 12.9.0-2.1.2 59.1 KiB
3063xf86-input-void 1.4.0-2.1.2 30.9 KiB
3064xf86-input-wacom 0.15.0-2.1.2 728.7 KiB
3065xf86-video-ark 0.7.4-4.1.2 44.8 KiB
3066xf86-video-ast 0.95.0-2.1.2 102.8 KiB
3067xf86-video-ati 6.14.4-4.1.2 1.8 MiB
3068xf86-video-chips 1.2.4-2.1.2 245.8 KiB
3069xf86-video-cirrus 1.4.0-4.1.2 107.2 KiB
3070xf86-video-dummy 0.3.5-2.1.2 38.9 KiB
3071xf86-video-fbdev 0.4.2-2.1.2 42.4 KiB
3072xf86-video-geode 2.11.13-2.1.2 388.9 KiB
3073xf86-video-glint 1.2.7-2.1.2 268.2 KiB
3074xf86-video-i128 1.3.5-2.1.2 88.5 KiB
3075xf86-video-intel 2.20.3-1.8.1 1.6 MiB
3076xf86-video-mach64 6.9.1-2.1.2 590.9 KiB
3077xf86-video-mga 1.5.0-4.1.2 259.3 KiB
3078xf86-video-neomagic 1.2.6-4.1.2 106.1 KiB
3079xf86-video-newport 0.2.4-2.1.2 56.9 KiB
3080xf86-video-nv 2.1.20-2.4.1 185.7 KiB
3081xf86-video-qxl 0.0.17-2.1.2 217.4 KiB
3082xf86-video-r128 6.8.2-2.1.2 470.4 KiB
3083xf86-video-savage 2.3.4-4.1.2 222.2 KiB
3084xf86-video-siliconmotion 1.7.6-2.1.2 217.4 KiB
3085xf86-video-sis 0.10.4-5.1.2 670.6 KiB
3086xf86-video-tdfx 1.4.4-2.1.2 103.6 KiB
3087xf86-video-tga 1.2.1-2.1.2 58.7 KiB
3088xf86-video-v4l 0.2.0-2.1.2 21.7 KiB
3089xf86-video-vesa 2.3.1-2.1.2 60.9 KiB
3090xf86-video-vmware 12.0.2-2.2.2 240.2 KiB
3091xf86-video-voodoo 1.2.4-2.1.2 50.2 KiB
3092xf86dga 1.0.3-2.1.2 22.2 KiB
3093xfconf 4.10.0-3.1.2 288.0 KiB
3094xfconf-lang 4.10.0-3.1.2 278.0 KiB
3095xfd 1.1.1-3.1.2 51.8 KiB
3096xfindproxy 1.0.2-2.1.2 25.7 KiB
3097xfontsel 1.0.4-2.1.2 58.6 KiB
3098xfs 1.1.2-3.1.3 173.1 KiB
3099xfsdump 3.0.5-4.1.2 650.1 KiB
3100xfsinfo 1.0.3-2.1.2 23.0 KiB
3101xfsprogs 3.1.6-9.1.2 3.5 MiB
3102xfwp 1.0.2-2.1.2 51.8 KiB
3103xgamma 1.0.5-2.1.2 26.5 KiB
3104xgc 1.0.3-2.1.2 85.0 KiB
3105xhost 1.0.5-2.1.2 38.7 KiB
3106xinetd 2.3.14-160.1.3 277.8 KiB
3107xinit 1.3.2-2.2.2 103.5 KiB
3108xinput 1.6.0-2.1.2 122.9 KiB
3109xkbcomp 1.2.4-4.1.2 241.0 KiB
3110xkbevd 1.1.3-2.1.2 53.3 KiB
3111xkbprint 1.0.3-2.1.2 108.1 KiB
3112xkbutils 1.0.3-2.1.2 65.8 KiB
3113xkeyboard-config 2.5.1-3.2.2 4.4 MiB
3114xkill 1.0.3-2.1.2 27.1 KiB
3115xli 20061110-141.1.4 278.8 KiB
3116xload 1.1.1-2.1.2 45.0 KiB
3117xlogo 0.9.95-6.3 3.1 MiB
3118xlsatoms 1.1.1-2.1.2 27.2 KiB
3119xlsclients 1.1.2-2.1.2 34.8 KiB
3120xlsfonts 1.0.4-2.1.2 41.0 KiB
3121xmag 1.0.4-2.1.2 59.1 KiB
3122xman 1.1.2-2.1.2 107.7 KiB
3123xmessage 1.0.3-2.1.2 36.7 KiB
3124xml-commons 1.3.04-14.1.1 10.9 KiB
3125xml-commons-jaxp-1.1-apis 1.3.04-14.1.1 113.1 KiB
3126xml-commons-which10 1.3.04-14.1.1 16.6 KiB
3127xmlbeans 2.1.0-16.1.6 2.9 MiB
3128xmodmap 1.0.7-2.1.2 62.2 KiB
3129xmore 1.0.2-2.1.2 29.4 KiB
3130xoEditor 6-1.1 88.4 KiB
3131xorg-cf-files 1.0.4-2.2.1 1.2 MiB
3132xorg-scripts 1.0.1-2.1.1 6.1 KiB
3133xorg-sgml-doctools 1.11-2.1.1 66.8 KiB
3134xorg-x11 7.6_1-3.2.1 3.9 KiB
3135xorg-x11-Xvnc 7.6_1.12.3-1.2.3 1.9 MiB
3136xorg-x11-devel 7.6-37.1.1 182 B
3137xorg-x11-driver-input 7.6_1-3.1.1 254 B
3138xorg-x11-driver-video 7.6_1-4.4.1 2.1 KiB
3139xorg-x11-driver-video-intel-legacy 2.9.1-22.1.2 1.1 MiB
3140xorg-x11-driver-video-nouveau 0.0.16_20120321_ab7291d-3.5.1 212.7 KiB
3141xorg-x11-driver-video-radeonhd 1.3.0_20100512_80ba041-11.1.2 632.8 KiB
3142xorg-x11-fonts 7.6-19.2.1 30.3 MiB
3143xorg-x11-fonts-core 7.6-19.2.1 10.4 MiB
3144xorg-x11-libX11-ccache 7.6-11.2.2 1.2 MiB
3145xorg-x11-libs 7.6-37.1.1 182 B
3146xorg-x11-proto-devel 7.6-32.1.2 4.3 MiB
3147xorg-x11-server 7.6_1.12.3-1.2.3 5.8 MiB
3148xorg-x11-server-extra 7.6_1.12.3-1.2.3 5.5 MiB
3149xorg-x11-util-devel 7.6_1-2.1.1 172 B
3150xosd 2.2.14-103.1.2 81.8 KiB
3151xplsprinters 1.0.1-2.1.2 11.7 KiB
3152xpr 1.0.4-2.1.2 71.0 KiB
3153xprehashprinterlist 1.0.1-2.1.2 7.4 KiB
3154xprop 1.2.1-2.1.2 62.7 KiB
3155xrandr 1.3.5-2.1.2 114.6 KiB
3156xrdb 1.0.9-2.1.2 48.8 KiB
3157xrefresh 1.0.4-2.1.2 25.0 KiB
3158xrestop 0.4-2.1.2 34.2 KiB
3159xrx 1.0.4-2.1.2 159.7 KiB
3160xsane 0.998-13.1.2 4.9 MiB
3161xscope 1.3.1-2.1.2 360.7 KiB
3162xscreensaver 5.15-2.2.2 2.1 MiB
3163xscreensaver-data 5.15-2.2.2 834.0 KiB
3164xscreensaver-data-extra 5.15-2.2.2 15.9 MiB
3165xset 1.2.2-2.1.2 69.1 KiB
3166xsetmode 1.0.0-2.1.2 7.5 KiB
3167xsetpointer 1.0.1-2.1.2 18.2 KiB
3168xsetroot 1.1.0-2.1.2 30.3 KiB
3169xsm 1.0.2-2.1.2 105.9 KiB
3170xsp 2.10.2-8.1.3 901.4 KiB
3171xstdcmap 1.0.2-2.1.2 24.4 KiB
3172xstroke 0.6-244.1.2 174.2 KiB
3173xterm 279-2.2.2 2.1 MiB
3174xtermset 0.5.2-271.1.2 35.4 KiB
3175xtrans 1.2.7-2.1.1 328.0 KiB
3176xtrap 1.0.2-2.1.2 71.2 KiB
3177xvidcore 1.3.2-2.3 228.4 KiB
3178xvidtune 1.0.2-2.1.2 55.4 KiB
3179xvinfo 1.1.1-2.1.2 28.8 KiB
3180xwd 1.0.5-2.1.2 46.9 KiB
3181xwininfo 1.1.2-2.1.2 70.7 KiB
3182xwud 1.0.4-2.1.2 44.2 KiB
3183xz 5.0.3-12.2.2 244.8 KiB
3184xz-devel 5.0.3-12.2.2 153.0 KiB
3185yasm 1.1.0-14.1.2 1.8 MiB
3186yast2 2.23.3-1.2.1 3.5 MiB
3187yast2-add-on 2.22.0-2.1.1 149.3 KiB
3188yast2-backup 2.22.2-2.1.1 699.3 KiB
3189yast2-bootloader 2.23.7-1.1.1 2.3 MiB
3190yast2-branding-openSUSE 2.18.0-17.1.1 17.6 KiB
3191yast2-ca-management 2.22.2-2.1.1 940.8 KiB
3192yast2-control-center 2.22.2-2.1.2 3.3 KiB
3193yast2-control-center-gnome 2.21.3-2.1.3 91.1 KiB
3194yast2-control-center-qt 2.22.2-2.1.2 269.2 KiB
3195yast2-core 2.23.4-1.1.3 3.2 MiB
3196yast2-country 2.22.6-2.1.2 498.3 KiB
3197yast2-country-data 2.22.6-2.1.2 172.2 KiB
3198yast2-dbus-client 2.22.0-2.1.3 69.2 KiB
3199yast2-fingerprint-reader 2.22.3-2.1.3 331.3 KiB
3200yast2-firewall 2.21.2-3.1.2 504.7 KiB
3201yast2-gtk 2.22.5-2.2.3 1.2 MiB
3202yast2-hardware-detection 2.22.0-2.1.4 457.6 KiB
3203yast2-http-server 2.22.0-2.1.2 658.7 KiB
3204yast2-inetd 2.21.1-5.1.2 207.6 KiB
3205yast2-installation 2.22.10-1.1.4 854.5 KiB
3206yast2-irda 2.22.0-2.1.1 60.1 KiB
3207yast2-iscsi-client 2.22.1-2.1.2 267.8 KiB
3208yast2-kerberos-client 2.22.2-2.1.2 195.1 KiB
3209yast2-ldap 2.22.2-2.1.3 525.6 KiB
3210yast2-ldap-client 2.22.8-2.1.2 531.5 KiB
3211yast2-ldap-server 2.22.2-2.1.3 1.2 MiB
3212yast2-libyui 2.21.4-2.1.2 536.0 KiB
3213yast2-mail 2.21.1-7.1.2 735.5 KiB
3214yast2-mail-plugins 2.21.1-7.1.2 64.9 KiB
3215yast2-metapackage-handler 0.8.14-5.1.2 192.6 KiB
3216yast2-mouse 2.21.0-5.1.1 94.3 KiB
3217yast2-ncurses 2.22.4-1.1.2 894.0 KiB
3218yast2-ncurses-pkg 2.22.7-2.1.2 755.4 KiB
3219yast2-network 2.24.3-1.1.1 2.0 MiB
3220yast2-nfs-client 2.21.6-1.1.1 259.6 KiB
3221yast2-nfs-common 2.21.4-1.1.1 3.2 KiB
3222yast2-nis-client 2.22.2-2.1.3 543.4 KiB
3223yast2-ntp-client 2.21.2-2.2.1 457.9 KiB
3224yast2-online-update 2.22.2-2.1.2 188.5 KiB
3225yast2-online-update-frontend 2.22.2-2.1.2 657 B
3226yast2-packager 2.22.6-2.1.2 1.6 MiB
3227yast2-packager-webpin 2.22.6-2.1.2 42.5 KiB
3228yast2-pam 2.22.1-2.1.1 111.5 KiB
3229yast2-perl-bindings 2.19.2-1.1.2 340.2 KiB
3230yast2-pkg-bindings 2.22.2-2.1.3 1.7 MiB
3231yast2-printer 2.23.1-2.1.3 1022.1 KiB
3232yast2-proxy 2.22.1-2.1.1 83.8 KiB
3233yast2-qt 2.22.6-2.1.2 911.6 KiB
3234yast2-qt-branding-life 12.2-24.1 1.2 MiB
3235yast2-qt-branding-openSUSE 12.2-11.6.15 1.2 MiB
3236yast2-qt-graph 2.19.0-10.1.2 87.9 KiB
3237yast2-qt-pkg 2.21.26-1.1.2 1.1 MiB
3238yast2-restore 2.21.2-5.1.1 366.7 KiB
3239yast2-runlevel 2.21.3-5.1.2 210.8 KiB
3240yast2-samba-client 2.22.2-2.1.2 316.6 KiB
3241yast2-samba-server 2.22.3-2.1.1 364.2 KiB
3242yast2-scanner 2.23.0-2.1.2 422.2 KiB
3243yast2-security 2.22.5-2.1.2 254.2 KiB
3244yast2-slp 2.22.0-2.1.3 344.9 KiB
3245yast2-snapper 2.22.5-2.1.3 385.8 KiB
3246yast2-sound 2.22.1-2.1.3 1.1 MiB
3247yast2-squid 2.21.2-6.1.3 544.8 KiB
3248yast2-storage 2.22.10-1.1.1 3.5 MiB
3249yast2-sudo 2.22.0-2.1.2 161.5 KiB
3250yast2-sysconfig 2.22.0-2.1.2 283.1 KiB
3251yast2-theme-openSUSE 2.21.18-5.1.1 12.0 MiB
3252yast2-theme-openSUSE-Oxygen 2.21.18-5.1.1 1.2 MiB
3253yast2-trans-cs 2.22.0-8.7.1 2.3 MiB
3254yast2-trans-da 2.22.0-8.7.1 2.3 MiB
3255yast2-trans-de 2.22.0-8.7.1 2.4 MiB
3256yast2-trans-en_GB 2.22.0-8.7.1 1.4 MiB
3257yast2-trans-en_US 2.22.0-8.7.1 146.8 KiB
3258yast2-trans-es 2.22.0-8.7.1 2.5 MiB
3259yast2-trans-fr 2.22.0-8.7.1 2.3 MiB
3260yast2-trans-hu 2.22.0-8.7.1 2.5 MiB
3261yast2-trans-it 2.22.0-8.7.1 2.4 MiB
3262yast2-trans-ja 2.22.0-8.7.1 2.8 MiB
3263yast2-trans-pl 2.22.0-8.7.1 2.4 MiB
3264yast2-trans-pt 2.22.0-8.7.1 1.7 MiB
3265yast2-trans-pt_BR 2.22.0-8.7.1 2.4 MiB
3266yast2-trans-ru 2.22.0-8.7.1 3.0 MiB
3267yast2-trans-stats 2.19.0-10.1.2 195 B
3268yast2-trans-sv 2.22.0-8.7.1 1.3 MiB
3269yast2-trans-zh_CN 2.22.0-8.7.1 2.2 MiB
3270yast2-trans-zh_TW 2.22.0-8.7.1 1.8 MiB
3271yast2-transfer 2.22.0-2.1.3 428.4 KiB
3272yast2-tune 2.22.0-2.1.3 317.2 KiB
3273yast2-tv 2.21.4-5.1.3 1.1 MiB
3274yast2-update 2.22.3-1.1.1 449.0 KiB
3275yast2-users 2.22.4-2.1.3 1.2 MiB
3276yast2-vm 2.22.1-2.1.2 154.3 KiB
3277yast2-x11 2.22.1-2.1.2 29.6 KiB
3278yast2-xml 2.16.1-69.1.3 126.8 KiB
3279yast2-ycp-ui-bindings 2.21.4-1.1.2 604.1 KiB
3280yelp 3.4.2-2.3.2 573.8 KiB
3281yelp-xsl 3.4.2-2.1.1 1.6 MiB
3282yp-tools 2.12-13.1.2 197.8 KiB
3283ypbind 1.35-2.2.1 78.5 KiB
3284yudit 2.9.2-2.1.20 15.0 MiB
3285zd1211-firmware 1.4-77.1.1 46.2 KiB
3286zeitgeist 0.9.0.1-2.1.2 1.3 MiB
3287zeitgeist-datahub 0.8.2-2.1.2 123.7 KiB
3288zenity 3.4.0-2.1.2 1.2 MiB
3289zip 3.0-8.1.2 790.3 KiB
3290zisofs-tools 1.0.8-14.1.2 48.0 KiB
3291zlib 1.2.7-2.1.2 85.5 KiB
3292zlib-devel 1.2.7-2.1.2 185.0 KiB
3293zlibrary 0.12.10-8.1.2 3.1 MiB
3294zlibrary-ui-qt 0.12.10-8.1.2 254.8 KiB
3295zoo 2.10-1015.1.2 110.9 KiB
3296zsh 4.3.17-2.1.2 6.8 MiB
3297zypp-plugin-python 0.3-5.2.1 4.9 KiB
3298zypper 1.7.3-1.2.2 4.9 MiB
3299zypper-aptitude 1.7.3-1.2.2 1.8 KiB
3300zypper-log 1.7.3-1.2.2 5.5 KiB