List of packages installed on openSUSE-Edu-li-f-e-12.3-1-i686.iso
Mouse over the package name for description, click for more information.

PackageVersionSize
1ATutor 2.1.1-1.1 20.9 MiB
2AdobeICCProfiles 2.0-148.1.1 5.4 MiB
3ConsoleKit 0.4.5-16.2.1 332.6 KiB
4ConsoleKit-x11 0.4.5-16.2.1 27.4 KiB
5DirectFB 1.6.2-3.1.1 3.4 MiB
6DirectFB-Mesa 1.6.2-3.1.1 77.5 KiB
7FreeSMS 2.1.2-6.1 799.9 KiB
8GeoIP 1.4.8-5.2.1 1.2 MiB
9ImageMagick 6.7.8.8-4.5.1 22.5 MiB
10LibVNCServer 0.9.9-4.1.1 756.5 KiB
11MPlayer 1.1+35127-2.26 52.4 MiB
12Mesa 9.0.2-34.6.1 77.4 MiB
13Mesa-demo-x 8.0.1-8.1.1 57.2 KiB
14Mesa-devel 9.0.2-34.6.1 1004.9 KiB
15Mesa-libEGL-devel 9.0.2-34.6.1 55.9 KiB
16Mesa-libEGL1 9.0.2-34.6.1 114.8 KiB
17Mesa-libGL-devel 9.0.2-34.6.1 1.3 MiB
18Mesa-libGL1 9.0.2-34.6.1 374.2 KiB
19Mesa-libGLESv1_CM-devel 9.0.2-34.6.1 86.3 KiB
20Mesa-libGLESv1_CM1 9.0.2-34.6.1 20.3 KiB
21Mesa-libGLESv2-2 9.0.2-34.6.1 15.9 KiB
22Mesa-libGLESv2-devel 9.0.2-34.6.1 102.0 KiB
23Mesa-libIndirectGL-devel 9.0.2-34.6.1
24Mesa-libIndirectGL1 9.0.2-34.6.1 3.8 MiB
25Mesa-libglapi-devel 9.0.2-34.6.1
26Mesa-libglapi0 9.0.2-34.6.1 85.8 KiB
27MicrosoftFonts 2-4.2 217.7 KiB
28ModemManager 0.6.0.0-3.8.1 1.1 MiB
29MozillaFirefox 20.0-1.8.3 47.0 MiB
30MozillaFirefox-branding-openSUSE 6.1-2.2.1 142.7 KiB
31MyODBC-unixODBC 5.1.8-10.2.1 414.8 KiB
32NetworkManager 0.9.6.4-5.6.1 2.2 MiB
33NetworkManager-gnome 0.9.6.4-2.5.1 1.5 MiB
34NetworkManager-kde4-libs 0.9.0.7-1.4.1 2.6 MiB
35NetworkManager-openvpn 0.9.6.0-2.1.1 45.5 KiB
36NetworkManager-openvpn-gnome 0.9.6.0-2.1.1 217.4 KiB
37NetworkManager-openvpn-kde4 0.9.0.7-1.4.1 156.9 KiB
38NetworkManager-pptp 0.9.6.0-2.1.1 45.1 KiB
39NetworkManager-pptp-gnome 0.9.6.0-2.1.1 96.8 KiB
40NetworkManager-pptp-kde4 0.9.0.7-1.4.1 64.2 KiB
41NetworkManager-vpnc 0.9.6.0-3.1.2 32.6 KiB
42NetworkManager-vpnc-gnome 0.9.6.0-3.1.2 122.4 KiB
43NetworkManager-vpnc-kde4 0.9.0.7-1.4.1 108.4 KiB
44OpenIPMI 2.0.20rc1-2.1.1 4.3 MiB
45OpenPrintingPPDs 4.0.0-17.1.1 34.5 KiB
46OpenPrintingPPDs-ghostscript 4.0.0-17.1.1 10.5 MiB
47OpenPrintingPPDs-hpijs 4.0.0-17.1.1 1.6 MiB
48OpenPrintingPPDs-postscript 4.0.0-17.1.1 17.3 MiB
49PackageKit 0.8.7-4.5.1 1.3 MiB
50PackageKit-backend-zypp 0.8.7-4.5.1 275.8 KiB
51PackageKit-branding-openSUSE 12.3-4.2.1 32.3 KiB
52PackageKit-browser-plugin 0.8.7-4.5.1 42.0 KiB
53PackageKit-gstreamer-plugin 0.8.7-4.5.1 13.7 KiB
54PackageKit-gtk3-module 0.8.7-4.5.1 19.0 KiB
55SuSEfirewall2 3.6.302-1.1.1 269.4 KiB
56VirtualBox-4.2 4.2.12_84980_openSUSE114-1 138.6 MiB
57a2ps 4.13-1353.1.1 3.1 MiB
58a52dec 0.7.5svn-8.1 72.4 KiB
59aaa_base 12.3-14.8.1 272.6 KiB
60aaa_base-extras 12.3-14.8.1 44.0 KiB
61accountsservice 0.6.30-2.1.1 217.8 KiB
62acl 2.2.51-12.1.1 190.0 KiB
63acpica 20121220-7.1.1 2.0 MiB
64acpid 2.0.17-2.1.1 123.0 KiB
65adaptec-firmware 1.35-19.1.1 26.6 KiB
66aisleriot 3.6.2-2.1.2 3.1 MiB
67akonadi 4.10.2-1.4.4 168.5 KiB
68akonadi-runtime 1.9.0-2.1.1 2.5 MiB
69akregator 4.10.2-1.4.4 2.9 MiB
70alacarte 3.6.1-3.1.2 214.4 KiB
71alsa 1.0.26-7.5.1 1.4 MiB
72alsa-devel 1.0.26-7.5.1 358.7 KiB
73alsa-firmware 1.0.25-4.1.1 8.6 MiB
74alsa-oss 1.0.25-5.1.1 78.1 KiB
75alsa-plugins 1.0.26-1.1.2 135.5 KiB
76alsa-plugins-pulse 1.0.26-1.1.2 81.6 KiB
77alsa-utils 1.0.26-6.2.1 1.8 MiB
78amarok 2.7.0-14.52 20.6 MiB
79amavisd-new 2.8.0-1.1.1 1.6 MiB
80amavisd-new-docs 2.8.0-1.1.1 1.4 MiB
81ant 1.8.2-14.1.1 2.3 MiB
82ant-antlr 1.8.2-14.1.5 13.3 KiB
83ant-apache-bcel 1.8.2-14.1.5 11.4 KiB
84ant-apache-bsf 1.8.2-14.1.5 6.9 KiB
85ant-apache-log4j 1.8.2-14.1.5 5.8 KiB
86ant-apache-oro 1.8.2-14.1.5 59.7 KiB
87ant-apache-regexp 1.8.2-14.1.5 6.5 KiB
88ant-apache-resolver 1.8.2-14.1.5 6.8 KiB
89ant-commons-logging 1.8.2-14.1.5 6.7 KiB
90ant-javadoc 1.8.2-14.1.5 28.5 MiB
91ant-javamail 1.8.2-14.1.5 10.9 KiB
92ant-jdepend 1.8.2-14.1.5 41.8 KiB
93ant-jmf 1.8.2-14.1.1 9.3 KiB
94ant-junit 1.8.2-14.1.5 156.9 KiB
95ant-manual 1.8.2-14.1.5 6.1 MiB
96ant-scripts 1.8.2-14.1.1 12.9 KiB
97ant-swing 1.8.2-14.1.1 10.1 KiB
98antlr 2.7.7-92.1.6 21.8 KiB
99antlr-java 2.7.7-92.1.6 365.9 KiB
100aoetools 25-3.1 74.9 KiB
101apache-commons-beanutils 1.8.3-4.1.3 476.3 KiB
102apache-commons-daemon 1.0.10-6.1.4 110.6 KiB
103apache-commons-logging 1.1.1-6.1.1 166.0 KiB
104apache2 2.2.22-10.4.1 2.0 MiB
105apache2-doc 2.2.22-10.4.1 11.8 MiB
106apache2-example-pages 2.2.22-10.4.1 372 B
107apache2-mod_dnssd 0.6-18.1.1 37.4 KiB
108apache2-mod_mono 2.10-11.1.1 59.6 KiB
109apache2-mod_perl 2.0.6-5.1.1 7.3 MiB
110apache2-mod_php5 5.3.17-3.1.1 5.2 MiB
111apache2-mod_python 3.3.1-173.1.1 1.5 MiB
112apache2-prefork 2.2.22-10.4.1 624.6 KiB
113apache2-utils 2.2.22-10.4.1 176.8 KiB
114apper 0.8.0-2.4.1 1.3 MiB
115appmenu-qt 0.2.6-4.1.1 94.1 KiB
116appres 1.0.3-4.1.1 24.8 KiB
117aqbanking 5.0.25-2.1.1 17.2 MiB
118aqbanking-lang 5.0.25-2.1.1 80.3 KiB
119ark 4.10.2-1.4.3 875.1 KiB
120art-sharp2 2.24.2-15.4.1 113.4 KiB
121aspell 0.60.6.1-11.1.2 1.5 MiB
122aspell-en 7.1-8.1.2 3.6 MiB
123at 3.1.8-1116.2.1 102.0 KiB
124at-spi2-atk-common 2.6.2-2.1.1 591 B
125at-spi2-atk-gtk2 2.6.2-2.1.1 33.8 KiB
126at-spi2-core 2.6.3-2.1.2 128.2 KiB
127atk-devel 2.6.0-2.1.1 658.3 KiB
128atmel-firmware 1.3-157.1.1 743.7 KiB
129attr 2.4.46-11.1.1 122.1 KiB
130audacious 3.3.4-1.7 304.6 KiB
131audacious-lang 3.3.4-1.7 483.6 KiB
132audacious-plugins 3.3.4-1.1 4.3 MiB
133audacious-plugins-output-pulse 3.3.4-1.1 21.6 KiB
134audacity 2.0.3-80.7 14.0 MiB
135augeas-lenses 0.10.0-7.1.1 350.4 KiB
136autoconf 2.69-5.1.1 2.2 MiB
137autofs 5.0.7-10.2.1 1.9 MiB
138automake 1.12.1-1.3 1.9 MiB
139autopano-sift-C 2.5.1-3.2 439.0 KiB
140autoyast2-installation 2.23.6-1.4.1 1.5 MiB
141avahi 0.6.31-10.2.1 417.3 KiB
142avahi-mono 0.6.31-10.2.1 95.0 KiB
143avahi-utils 0.6.31-10.2.1 82.3 KiB
144avogadro 1.1.0-90.1 13.9 MiB
145awesfx 0.5.1d-10.1.1 245.5 KiB
146b43-firmware 4.174.64.19-3.1 9.4 MiB
147b43-fwcutter 017-21.5.1 34.7 KiB
148b43legacy-firmware 3.130.20.0-2.1 637.6 KiB
149banshee 2.6.1-52.2 74.1 KiB
150banshee-backend-engine-gstreamer 2.6.1-52.2 368.9 KiB
151banshee-backend-io-gio 2.6.1-52.2 419.3 KiB
152banshee-backend-platform-gnome 2.6.1-52.2 55.4 KiB
153banshee-backend-platform-unix 2.6.1-52.2 15.9 KiB
154banshee-core 2.6.1-52.2 2.7 MiB
155banshee-dmp 2.6.1-52.2 570.0 KiB
156banshee-dmp-apple-devices 2.6.1-52.2 1.4 MiB
157banshee-dmp-mtp 2.6.1-52.2 61.0 KiB
158banshee-extensions-default 2.6.1-52.2 1.8 MiB
159baobab 3.6.4-2.1.2 531.3 KiB
160bash 4.2-61.1.3 656.0 KiB
161bash-doc 4.2-61.1.3 1.5 MiB
162bc 1.06.95-3.1.1 247.7 KiB
163bcel 5.2-21.1.1 528.3 KiB
164bdftopcf 1.0.4-2.1.1 28.0 KiB
165bea-stax 1.2.0-26.1.1 171.2 KiB
166bea-stax-api 1.2.0-26.1.1 23.7 KiB
167beforelight 1.0.5-2.1.1 28.5 KiB
168bibletime 2.9.1-7.13 12.4 MiB
169bin86 0.16.17-113.1.1 131.1 KiB
170bind 9.9.2P2-2.3.1 827.1 KiB
171bind-chrootenv 9.9.2P2-2.3.1 1.6 KiB
172bind-libs 9.9.2P2-2.3.1 3.0 MiB
173bind-utils 9.9.2P2-2.3.1 748.6 KiB
174binutils 2.23.1-2.2.1 21.7 MiB
175binutils-devel 2.23.1-2.2.1 25.5 MiB
176bison 2.6.5-2.1.1 1.6 MiB
177bitmap 1.0.6-4.1.1 166.0 KiB
178blas-devel 3.4.2-48.1
179blas-man 3.4.2-48.1 184.7 KiB
180blender 2.64a-148.3 53.6 MiB
181bluedevil 1.3-2.1.2 1.2 MiB
182bluedevil-lang 1.3-2.1.2 632.4 KiB
183bluefish 2.2.4-7.8 8.2 MiB
184bluej 3.0.9-2.1 10.7 MiB
185bluej-extensions 20110529-4.2 2.8 KiB
186bluej-extensions-ACMInvoker 20110529-4.2 7.4 KiB
187bluej-extensions-CNUBlueJFormatterInstaller25x 20110529-4.2 4.6 MiB
188bluej-extensions-ClassWizard 20110529-4.2 228.4 KiB
189bluej-extensions-MainRunner 20110529-4.2 8.4 KiB
190bluej-extensions-SyntaxSourcePrinter 20110529-4.2 90.2 KiB
191bluej-extensions-UMLextension 20110529-4.2 10.6 KiB
192bluej-extensions-class_card 20110529-4.2 54.8 KiB
193bluej-extensions-multiproject 20110529-4.2 346.8 KiB
194bluej-extensions-objectdrawinvoker 20110529-4.2 5.8 KiB
195bluej-extensions-patterncoder 20110529-4.2 9.8 MiB
196bluej-extensions-rolesOfVariables 20110529-4.2 3.5 MiB
197bluez 4.101-7.2.1 1.9 MiB
198bluez-firmware 1.2-141.1.1 557.2 KiB
199bnh-lucida-fonts 2.00-2.3 656.6 KiB
200bogofilter 1.2.3-3.1.1 1.4 MiB
201boo 0.9.3.3457-15.1.1
202boo-2_0_9_3 0.9.3.3457-15.1.1 1.5 MiB
203boost-devel 1.49.0-12.1.1 79.4 MiB
204boost-jam 201104-5.1.1 153.0 KiB
205boost-license1_49_0 1.49.0-12.1.1 1.3 KiB
206bootcycle 0.3-243.1.1 4.1 KiB
207brainworkshop 4.8.4-1.2 15.7 MiB
208branding-openSUSE 12.3-6.11.3 1.6 KiB
209brasero 3.6.1-2.4.1 4.4 MiB
210brasero-nautilus 3.6.1-2.4.1 40.1 KiB
211bridge-utils 1.5-12.1.1 65.3 KiB
212brltty 4.3-4.1.5 5.4 MiB
213brltty-driver-at-spi2 4.3-4.1.5 21.7 KiB
214brltty-driver-brlapi 4.3-4.1.5 10.5 KiB
215brltty-driver-espeak 4.3-4.1.5 10.4 KiB
216brltty-driver-speech-dispatcher 4.3-4.1.5 10.9 KiB
217brltty-driver-xwindow 4.3-4.1.5 24.4 KiB
218broadcom-wl 5.100.82.112-11.1 13.6 KiB
219broadcom-wl-kmp-default 5.100.82.112_k3.7.10_1.1-11.1 2.5 MiB
220bsdtar 3.0.4-4.1.1 100.7 KiB
221bsf 2.3.0-342.1.3 156.4 KiB
222btrfsprogs 0.19-49.1.1 2.8 MiB
223build 20121123-2.1.1 631.2 KiB
224build-mkbaselibs 20121123-2.1.1 33.6 KiB
225build-mkdrpms 20121123-2.1.1 3.7 KiB
226bundle-lang-common-en 12.3-3.4.3 1.4 MiB
227bundle-lang-gnome-en 12.3-3.4.7 6.6 MiB
228bundle-lang-gnome-extras-en 12.3-3.4.1 7.8 MiB
229bundle-lang-kde-en 12.3-3.4.3 13.7 MiB
230bzip2 1.0.6-23.1.3 66.8 KiB
231bzr 2.5.1-3.1.1 12.0 MiB
232ca-certificates 1-21.1.1 23.6 KiB
233ca-certificates-mozilla 1.85-3.1.1 239.1 KiB
234cabextract 1.4-7.1.1 59.6 KiB
235cairo-devel 1.12.8-2.1.1 1.8 MiB
236cal10n 0.7.4-4.1.3 28.1 KiB
237canberra-gtk-play 0.30-3.2.2 10.4 KiB
238cantarell-fonts 0.0.12-2.1.1 106.0 KiB
239caribou 0.4.4.2-2.1.2 210.0 KiB
240caribou-gtk-module-common 0.4.4.2-2.1.2 227 B
241caribou-gtk2-module 0.4.4.2-2.1.2 29.9 KiB
242caribou-gtk3-module 0.4.4.2-2.1.2 29.9 KiB
243cdio-utils 0.90-1.1.1 269.1 KiB
244cdrdao 1.2.3-7.1.2 1.0 MiB
245cdrkit-cdrtools-compat 1.1.11-10.1.1
246cec 8-3.1 27.2 KiB
247check 0.9.9-2.1.1 324.8 KiB
248check-devel 0.9.9-2.1.1 71.7 KiB
249checkmedia 3.0-4.1.1 124.2 KiB
250cheese 3.6.2-3.1.2 3.5 MiB
251chkrootkit 0.49-13.1.1 742.4 KiB
252choqok 1.3-4.1.2 4.6 MiB
253cifs-utils 5.9-3.1.1 163.6 KiB
254cinnamon 1.7.6-2.1 7.1 MiB
255cinnamon-settings 1.7.6-2.1 2.4 KiB
256ckermit 9.0.302-5.1.1 2.1 MiB
257clamav 0.97.7-5.4.1 13.1 MiB
258claws-mail 3.9.0-63.1 9.3 MiB
259clicfs 1.4.6-2.1.1 101.6 KiB
260cln 1.3.2-13.1.1 1.6 MiB
261cmake 2.8.10.2-2.1.1 23.2 MiB
262command-not-found 0.1.0-52.1.1 80.4 KiB
263compat 2010.1.31-14.1.1 2.3 MiB
264compiz 0.8.8-6.1.2 4.5 MiB
265compiz-branding-openSUSE 0.8.8-6.1.2 9.8 KiB
266compiz-gnome 0.8.8-6.1.2 137.7 KiB
267coreutils 8.17-1.4 6.4 MiB
268cpio 2.11-21.1.1 216.2 KiB
269cpp 4.7-7.1.1 82 B
270cpp47 4.7.2_20130108-2.1.6 10.7 MiB
271cracklib 2.8.18-22.1.1 173.7 KiB
272cracklib-dict-full 2.8.12-60.1.1 10.5 MiB
273crda 1.1.2-4.1.1 24.9 KiB
274cron 4.2-43.3.1 181 B
275cronie 1.4.8-43.3.1 198.0 KiB
276cryptsetup 1.5.1-2.1.1 492.6 KiB
277cryptsetup-mkinitrd 0_201206151440-3.1.1 32.2 KiB
278ctags 2011.8.2-9.1.1 407.9 KiB
279cups 1.5.4-5.2.1 10.0 MiB
280cups-backends 1.0-273.1.1 3.1 KiB
281cups-client 1.5.4-5.2.1 277.4 KiB
282cups-libs 1.5.4-5.2.1 4.7 MiB
283cups-pk-helper 0.2.4-3.1.1 181.5 KiB
284curl 7.28.1-4.2.1 279.7 KiB
285cvs 1.12.12-176.1.1 910.9 KiB
286cvsps 3.8-2.1.1 112.0 KiB
287cyrus-imapd 2.3.18-29.1.1 52.7 MiB
288cyrus-sasl 2.1.25-24.1.1 251.4 KiB
289cyrus-sasl-crammd5 2.1.25-24.1.1 21.7 KiB
290cyrus-sasl-devel 2.1.25-24.1.1 1.2 MiB
291cyrus-sasl-digestmd5 2.1.25-24.1.1 54.0 KiB
292cyrus-sasl-gssapi 2.1.25-24.1.1 29.7 KiB
293cyrus-sasl-plain 2.1.25-24.1.1 17.6 KiB
294cyrus-sasl-saslauthd 2.1.25-24.1.1 113.9 KiB
295dante 1.3.2-5.1.1 351.7 KiB
296db-utils 4.8.30-20.1.1 320.1 KiB
297dbus-1 1.6.8-2.3.1 899.9 KiB
298dbus-1-devel 1.6.8-2.3.1 115.0 KiB
299dbus-1-glib 0.100.1-1.1.1 181.3 KiB
300dbus-1-mono 0.63-206.1.1 77.2 KiB
301dbus-1-python 1.1.1-2.1.1 846.2 KiB
302dbus-1-x11 1.6.8-2.3.1 28.9 KiB
303dbus-sharp 0.7.0-11.1.1 163.8 KiB
304dbus-sharp-glib 0.5.0-8.1.1 11.3 KiB
305dconf 0.14.1-2.1.2 117.7 KiB
306dconf-editor 0.14.1-2.1.2 155.0 KiB
307dcraw 9.16-2.1.1 327.1 KiB
308dcraw-lang 9.16-2.1.1 234.6 KiB
309dd_rescue 1.28-4.1.1 62.9 KiB
310dd_rhelp 0.3.0-4.1.1 90.4 KiB
311ddclient 3.8.1-6.1.1 179.9 KiB
312ddd 3.3.12-5.3.3 3.6 MiB
313dejavu-fonts 2.33-6.1.1 10.3 MiB
314deltarpm 3.5.git-12.1.1 775.4 KiB
315desktop-data-openSUSE 12.3-3.2.2 503.0 KiB
316desktop-file-utils 0.21-2.1.1 314.8 KiB
317device-mapper 1.02.77-20.2.1 466.1 KiB
318dhcp 4.2.5.P1-0.2.4.1 1.6 MiB
319dhcp-client 4.2.5.P1-0.2.4.1 1.8 MiB
320dhcp-server 4.2.5.P1-0.2.4.1 2.1 MiB
321dhcp-tools 1.6-182.1.1 54.5 KiB
322dhcpcd 3.2.3-47.76.1.1 96.4 KiB
323dia 0.97.2-29.11 12.5 MiB
324dialog 1.1-51.1.1 301.1 KiB
325diffstat 1.55-4.1.1 44.0 KiB
326diffutils 3.2-5.1.1 815.8 KiB
327digikam 3.1.0-1.7.1 26.6 MiB
328digikam-lang 3.1.0-1.7.1 14.0 MiB
329dirac-devel 1.0.2-25.1.1 37.9 KiB
330dirmngr 1.1.0-16.1.1 513.1 KiB
331dmidecode 2.11-26.1.1 180.2 KiB
332dmraid 1.0.0.rc16-22.1.1 344.9 KiB
333dmz-icon-theme-cursors 11.2.0-12.1.1 3.3 MiB
334dnsmasq 2.65-2.5.1 962.7 KiB
335docbook_4 4.5-133.1.1 5.7 MiB
336dolphin 4.10.2-1.4.4 2.6 MiB
337dos2unix 6.0-5.1.2 188.0 KiB
338dosbox 0.74-17.1.2 2.5 MiB
339dosfstools 3.0.10-26.1.1 175.0 KiB
340dotconf 1.3-9.1.1 56.5 KiB
341dtv-scan-tables 20130110-2.1.1 393.8 KiB
342dvb 1.1.1_20120913-2.2.1 769.3 KiB
343dvd+rw-tools 7.1-54.1.1 399.8 KiB
344dvdauthor 0.6.18-3.2 360.7 KiB
345dynamic-wallpaper-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 17.1 MiB
346dynamips 0.2.8RC3-24.2 864.2 KiB
347e2fsprogs 1.42.6-2.2.1 2.3 MiB
348easy-ltsp 0.5_081006-11.1 1.2 MiB
349ecj 4.2.1-1.1.1 1.5 MiB
350ed 1.6-5.1.1 110.0 KiB
351editres 1.0.6-2.1.1 92.8 KiB
352efont-unicode-bitmap-fonts 0.4.2-221.1.1 29.6 MiB
353eject 2.1.0-164.1.1 96.5 KiB
354ekiga 4.0.0-2.1.2 8.0 MiB
355elfutils 0.155-2.1.3 827.1 KiB
356elilo 3.12-12.1.1 329.0 KiB
357empathy 3.6.3-2.1.3 3.2 MiB
358enblend-enfuse 4.1-65.20 4.1 MiB
359enscript 1.6.4-176.1.1 1.7 MiB
360eog 3.6.2-2.1.2 1.9 MiB
361eog-plugins 3.6.1-2.1.1 263.1 KiB
362epdfview 0.1.8-11.1.2 178.3 KiB
363epoptes 0.5.6-39.1 1.5 MiB
364esound-daemon 0.2.41-23.1.1 89.8 KiB
365espeak 1.46.02-3.1.1 1.9 MiB
366ethtool 3.7-2.1.1 288.3 KiB
367evince 3.6.1-3.1.2 4.7 MiB
368evolution 3.6.3-1.2.1 15.1 MiB
369evolution-data-server 3.6.3-1.5.1 3.3 MiB
370exif 0.6.21-21.1 148.8 KiB
371exiftool 9.13-40.1 269.3 KiB
372expect 5.45-10.1.2 658.5 KiB
373f-spot 0.8.2-21.2.2 4.8 MiB
374faac 1.28-7.1 63.8 KiB
375faad2 2.7-9.1 72.4 KiB
376faenza-icon-theme 1.3-12.2 58.0 MiB
377farstream-data 0.2.2-2.1.1 2.6 KiB
378fbreader 0.12.10-38.15 2.5 MiB
379fbset 2.1-938.1.1 149.5 KiB
380fdupes 1.50-2.1.1 27.4 KiB
381fet 5.14.3-3.1 25.0 MiB
382fet-samples 5.14.3-3.1 25.2 MiB
383fetchmail 6.3.23-2.1.1 3.0 MiB
384ffmpeg 1.0.6-1.1 3.5 MiB
385ffmpegthumbnailer 2.0.8-2.1 40.8 KiB
386file 5.11-12.1.1 54.8 KiB
387file-roller 3.6.3-2.1.2 730.4 KiB
388filesystem 12.3-9.1.1
389fillup 1.42-267.1.1 35.7 KiB
390findutils 4.5.10-10.8.1 453.5 KiB
391finger 1.3-160.1.1 30.7 KiB
392flac 1.2.1_git201212051942-3.1.1 1.6 MiB
393flash-player 11.2.202.280-2.16.1 31.4 MiB
394flash-player-gnome 11.2.202.280-2.16.1 437.7 KiB
395flash-player-kde4 11.2.202.280-2.16.1 461.5 KiB
396flex 2.5.37-2.1.1 762.8 KiB
397flickrnet 3.5-2.1.1 576.6 KiB
398font-util 1.3.0-4.1.1 521.7 KiB
399fontconfig 2.10.2-2.2.1 1.2 MiB
400fontconfig-devel 2.10.2-2.2.1 827.2 KiB
401fonts-config 20080121-80.1.1 122.0 KiB
402fonttosfnt 1.0.4-4.1.1 45.6 KiB
403foomatic-filters 4.0.12-2.1.1 340.7 KiB
404fortune 1.99.1-4.1.2 4.3 MiB
405freenx-client 0.9-82.1.1 192.5 KiB
406freetype2-devel 2.4.11-3.1.1 2.4 MiB
407frei0r-plugins 1.3-8.1.1 4.7 MiB
408fribidi 0.19.2-8.1.1 184.5 KiB
409fslsfonts 1.0.4-4.1.1 31.2 KiB
410fstobdf 1.0.5-4.1.1 34.6 KiB
411fuse 2.9.0-7.1.1 233.6 KiB
412fuseiso 20070708-45.1.1 55.2 KiB
413galculator 2.0.1-2.1.2 698.8 KiB
414gawk 4.0.1-6.1.4 2.1 MiB
415gbrainy 2.2.0-57.1 1.1 MiB
416gcalctool 6.6.2-2.1.2 876.6 KiB
417gcc 4.7-7.1.1
418gcc-c++ 4.7-7.1.1
419gcc-gij 4.7-7.1.1
420gcc-info 4.7-7.1.1
421gcc-java 4.7-7.1.1
422gcc47 4.7.2_20130108-2.1.6 18.4 MiB
423gcc47-c++ 4.7.2_20130108-2.1.6 11.8 MiB
424gcc47-gij 4.7.2_20130108-2.1.6 108.7 KiB
425gcc47-info 4.7.2_20130108-2.1.6 1.9 MiB
426gcc47-java 4.7.2_20130108-2.1.6 12.1 MiB
427gccmakedep 1.0.2-4.1.1 4.7 KiB
428gcompris 12.11-12.1 119.1 MiB
429gcompris-voices-en 12.11-12.1 7.3 MiB
430gconf-polkit 3.2.5-4.1.2 54.8 KiB
431gconf-sharp2 2.24.2-15.4.1 44.7 KiB
432gconf2 3.2.5-4.1.2 1.9 MiB
433gconf2-branding-openSUSE 12.2-4.1.1 3.1 KiB
434gcr-data 3.6.2-3.1.2 53.9 KiB
435gcr-prompter 3.6.2-3.1.2 10.1 KiB
436gcr-viewer 3.6.2-3.1.2 535.4 KiB
437gd 2.0.36.RC1-75.1.1 603.7 KiB
438gdata-sharp 1.4.0.2-17.1.1 520.4 KiB
439gdb 7.5.1-2.1.1 5.7 MiB
440gdbm-devel 1.10-2.2.1 437.5 KiB
441gdk-pixbuf-devel 2.26.5-3.1.1 1.0 MiB
442gdk-pixbuf-loader-libopenraw 0.0.9-7.1.1 9.7 KiB
443gdk-pixbuf-loader-rsvg 2.36.4-2.1.1 9.6 KiB
444gdk-pixbuf-query-loaders 2.26.5-3.1.1 10.6 KiB
445gdm 3.6.2-4.2.1 1.7 MiB
446gdm-branding-openSUSE 12.2-5.1.1 12.5 KiB
447gdmflexiserver 3.6.2-4.2.1 224 B
448gedit 3.6.2-2.1.2 3.8 MiB
449gedit-plugin-zeitgeist 3.6.2-2.1.2 23.9 KiB
450gegl-0_2 0.2.0-5.1.1 2.0 MiB
451genisoimage 1.1.11-10.1.1 1.6 MiB
452geoclue 0.12.99-2.1.1 92.3 KiB
453geoclue-recommended 0.12.99-2.1.1 132.3 KiB
454geogebra 4.0.41.0-2.1 15.4 MiB
455geogebra-mime-data 1.0-1.1 23.0 KiB
456geogebra-oxygen-icons 1.0-1.1 37.8 KiB
457geogebra-prim 4.0.41.0-2.1 7.1 KiB
458geogebra-thumbnail-gtk 1.0-1.1 427 B
459geogebra-thumbnail-kde 1.0-2.1 21.2 KiB
460geronimo-j2ee-1_4-apis 1.2-18.1.6 541.8 KiB
461geronimo-specs-poms 1.2-18.1.6 103.6 KiB
462gettext-runtime 0.18.1.1-21.1.1 2.2 MiB
463gettext-tools 0.18.1.1-21.1.1 12.4 MiB
464gftp 2.0.19-28.8 521.2 KiB
465gftp-common 2.0.19-28.8 295.9 KiB
466gfxboot 4.5.1-99 74.3 KiB
467gfxboot-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 4.7 MiB
468gfxboot-devel 4.5.1-99 12.5 MiB
469ggz-client-libs 0.0.14.1-80.1.1 213.8 KiB
470ghostscript 9.06-4.1.1 49.3 MiB
471ghostscript-fonts-other 9.06-2.1.1 1.4 MiB
472ghostscript-fonts-std 9.06-2.1.1 4.6 MiB
473ghostscript-x11 9.06-4.1.1 82.3 KiB
474gimp 2.8.4-68.2 27.3 MiB
475gimp-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 83.6 KiB
476gimp-descreen 1.0-2.1 3.5 KiB
477gimp-fourier 0.4.1-2.1 17.1 KiB
478gimp-gap 2.6.0-38.2 6.2 MiB
479gimp-help-browser 2.8.4-68.2 3.1 MiB
480gimp-plugin-lqr 0.7.1-19.2 828.2 KiB
481gimp-plugins-python 2.8.4-68.2 528.2 KiB
482gimp-save-for-web 0.29.3-24.2 103.5 KiB
483gimp-ufraw 0.18-13.1.2 872.5 KiB
484gio-branding-openSUSE 12.3-3.2.1 7.7 KiB
485gio-sharp 2.22.3-18.1.1 320.3 KiB
486girepository-1_0 1.34.2-3.2.1 544.4 KiB
487git 1.8.1.4-1.1.1 2.6 KiB
488git-core 1.8.1.4-1.1.1 16.2 MiB
489git-cvs 1.8.1.4-1.1.1 284.9 KiB
490git-email 1.8.1.4-1.1.1 97.6 KiB
491git-gui 1.8.1.4-1.1.1 1.1 MiB
492git-svn 1.8.1.4-1.1.1 780.5 KiB
493git-web 1.8.1.4-1.1.1 318.6 KiB
494gitk 1.8.1.4-1.1.1 576.4 KiB
495giver 0.1.8-443.4 188.6 KiB
496gjdoc 0.7.9-20.1.1 435.6 KiB
497gjs 1.34.0-3.1.1 9.7 KiB
498gkeyfile-sharp 0.2-13.1.1 22.8 KiB
499glade-sharp2 2.12.10-38.2.1 65.0 KiB
500glamor 0.5-3.1.3 236.5 KiB
501glchess 3.6.1-2.4.1 828.0 KiB
502glew 1.9.0-3.1.1 566.3 KiB
503glib-networking 2.34.2-2.1.1 173.3 KiB
504glib-sharp2 2.12.10-38.2.1 152.5 KiB
505glib2-devel 2.34.3-2.1.1 23.6 MiB
506glib2-tools 2.34.3-2.1.1 149.9 KiB
507glibc 2.17-4.4.1 4.9 MiB
508glibc-devel 2.17-4.4.1 2.8 MiB
509glibc-extra 2.17-4.4.1 22.9 KiB
510glibc-i18ndata 2.17-4.4.1 10.7 MiB
511glibc-info 2.17-4.4.1 867.3 KiB
512glibc-locale 2.17-4.4.1 113.3 MiB
513gmime-sharp 2.6.13-2.1.1 214.5 KiB
514gmixer 1.3-19.1.1 130.1 KiB
515gmp-devel 5.0.5-8.1.1 4.8 MiB
516gmplayer 1.1+35127-2.26 295.8 KiB
517gnokii 0.6.31-6.1.3 1.5 MiB
518gnome-activity-journal 0.8.0-8.1.2 825.3 KiB
519gnome-applets 3.5.92-2.1.1 3.4 MiB
520gnome-bluetooth 3.6.1-3.1.2 371.9 KiB
521gnome-bluetooth-plugin-phone-manager 0.68+20121106git-2.1.2 9.5 KiB
522gnome-bluetooth-plugins-geoclue 3.6.1-3.1.2 9.5 KiB
523gnome-color-chooser 0.2.5-20.2 857.7 KiB
524gnome-contacts 3.6.2-2.1.2 545.3 KiB
525gnome-control-center 3.6.3-3.20.1 11.7 MiB
526gnome-control-center-branding-openSUSE 12.2-4.7.1 3.8 KiB
527gnome-control-center-user-faces 3.6.3-3.20.1 114.2 KiB
528gnome-desktop2 2.32.1-18.1.1 291.7 KiB
529gnome-dictionary 3.6.0-2.1.2 328.7 KiB
530gnome-disk-utility 3.6.1-2.1.2 679.3 KiB
531gnome-documents 3.6.2-2.1.2 627.2 KiB
532gnome-font-viewer 3.6.2-2.1.2 94.3 KiB
533gnome-games-recommended 3.6.1-2.4.1 270 B
534gnome-games-support 3.6.1-2.4.1 2.3 MiB
535gnome-icon-theme 3.6.2-2.1.1 67.8 MiB
536gnome-icon-theme-extras 3.6.2-2.1.1 858.1 KiB
537gnome-icon-theme-symbolic 3.6.2-2.1.1 1.6 MiB
538gnome-js-common 0.1.2-10.1.1 120.4 KiB
539gnome-keyring 3.6.3-1.1.1 2.0 MiB
540gnome-keyring-pam 3.6.3-1.1.1 45.7 KiB
541gnome-keyring-sharp 1.0.2-18.1.1 31.5 KiB
542gnome-mahjongg 3.6.1-2.4.1 2.4 MiB
543gnome-menus 3.6.2-2.1.2 305.9 KiB
544gnome-menus-branding-openSUSE 12.2-4.1.1 5.8 KiB
545gnome-mime-data 2.18.0-156.1.1 3.3 MiB
546gnome-nettool 3.2.0-4.1.2 430.2 KiB
547gnome-online-accounts 3.6.3-1.1.1 168.7 KiB
548gnome-packagekit 3.6.1-3.3.1 3.5 MiB
549gnome-panel 3.6.2-2.1.2 2.0 MiB
550gnome-panel-applet-tracker 0.14.4-2.1.2 47.7 KiB
551gnome-panel-branding-openSUSE 12.2-4.1.1 821 B
552gnome-panel-lang 3.6.2-2.1.2 5.2 MiB
553gnome-phone-manager 0.68+20121106git-2.1.2 246.2 KiB
554gnome-phone-manager-lang 0.68+20121106git-2.1.2 380.3 KiB
555gnome-power-manager 3.6.0-3.1.2 1.3 MiB
556gnome-print-sharp 2.26.0-9.1.1 209.9 KiB
557gnome-pty-helper 0.34.2-2.1.1 13.8 KiB
558gnome-screensaver 3.6.1-2.1.2 262.8 KiB
559gnome-screenshot 3.6.1-2.1.2 146.8 KiB
560gnome-search-tool 3.6.0-2.1.2 253.3 KiB
561gnome-session 3.6.2-2.2.1 101.9 KiB
562gnome-session-core 3.6.2-2.2.1 659.6 KiB
563gnome-session-default-session 3.6.2-2.2.1 1.5 KiB
564gnome-session-fallback-session 3.6.2-2.2.1 2.4 KiB
565gnome-settings-daemon 3.6.3-3.10.1 2.1 MiB
566gnome-sharp2 2.24.2-15.4.1 611.9 KiB
567gnome-shell 3.6.3.1-1.1.1 2.7 MiB
568gnome-shell-browser-plugin 3.6.3.1-1.1.1 18.5 KiB
569gnome-shell-extension-alternative-status-menu 3.6.2-3.4.1 27.7 KiB
570gnome-shell-extensions-common 3.6.2-3.4.1 17.7 KiB
571gnome-shell-search-provider-contacts 3.6.2-2.1.2 171.7 KiB
572gnome-shell-search-provider-documents 3.6.2-2.1.2 919 B
573gnome-shell-search-provider-nautilus 3.6.3-3.2.1 509.4 KiB
574gnome-sudoku 3.6.1-2.4.1 1.6 MiB
575gnome-system-monitor 3.6.1-2.1.2 976.8 KiB
576gnome-terminal 3.6.1-2.1.2 4.7 MiB
577gnome-themes-accessibility 3.6.2-3.1.1 3.4 MiB
578gnome-tweak-tool 3.6.1-2.1.2 304.1 KiB
579gnome-user-docs 3.6.2-2.1.1 2.4 MiB
580gnome-user-share 3.0.4-2.1.2 200.0 KiB
581gnome-version 3.6.2-2.1.1 166 B
582gnome-vfs-sharp2 2.24.2-15.4.1 361.6 KiB
583gnome-vfs2 2.24.4-14.1.1 3.2 MiB
584gnome-video-effects 0.4.0-4.1.1 178.2 KiB
585gnome-web-photo 0.10.6-26.1 120.1 KiB
586gnomine 3.6.1-2.4.1 573.7 KiB
587gnote 3.6.2-1.1.1 4.0 MiB
588gns3 0.8.3.1-42.1 27.0 MiB
589gnu-free-fonts 0.20120503-2.1.1 10.8 MiB
590gnu-unifont-bitmap-fonts 20080123-80.1.1 1.8 MiB
591gnu_ddrescue 1.16-2.1.1 159.9 KiB
592gnucap 0.35-28.1 3.2 MiB
593gnuchess 6.0.2-160.1 3.2 MiB
594gnumeric 1.12.0-76.6 18.1 MiB
595gnuplot 4.6.1-2.1.1 4.3 MiB
596gnutls 3.0.28-1.1.1 2.3 MiB
597gobby 0.4.94-34.1 1.4 MiB
598gobject-introspection 1.34.2-3.2.1 7.0 MiB
599google-droid-fonts 1.0-18.1.1 5.9 MiB
600google-talkplugin 3.17.0.0-1 27.6 MiB
601gpart 0.1h-638.1.1 80.4 KiB
602gparted 0.14.1-2.2.1 1.8 MiB
603gperf 3.0.4-14.1.1 512.2 KiB
604gpg2 2.0.19-5.1.1 3.8 MiB
605gpgme 1.3.2-2.1.1 265.1 KiB
606gpm 1.20.6-478.1.1 414.4 KiB
607gptfdisk 0.8.5-2.1.1 605.1 KiB
608gq 1.2.3-161.2 562.9 KiB
609grep 2.14-2.1.1 919.0 KiB
610grilo-plugin-tracker 0.2.5-2.1.1 62.4 KiB
611grilo-plugin-upnp 0.2.5-2.1.1 30.2 KiB
612grilo-plugin-youtube 0.2.5-2.1.1 30.5 KiB
613grilo-plugins 0.2.5-2.1.1 838.0 KiB
614groff 1.21-14.1.2 8.6 MiB
615groff-devx 1.21-14.1.1 193.5 KiB
616grsync 1.2.2-2.1.2 442.7 KiB
617grub 0.97-188.1.1 1.4 MiB
618grub2 2.00-19.19.1 9.7 MiB
619grub2-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 8.7 MiB
620grub2-efi 2.00-19.19.1 878 B
621grub2-i386-efi 2.00-19.19.1 3.1 MiB
622grub2-i386-pc 2.00-19.19.1 2.6 MiB
623gsettings-backend-dconf 0.14.1-2.1.2 42.0 KiB
624gsettings-desktop-schemas 3.6.1-2.1.1 102.3 KiB
625gsf-office-thumbnailer 1.14.25-2.1.1 12.1 KiB
626gsf-sharp 0.8.1-272.1.1 142.7 KiB
627gsl 1.15-13.1.1 2.7 MiB
628gstreamer 1.0.6-3.1 3.4 MiB
629gstreamer-0_10 0.10.36-11.6 2.9 MiB
630gstreamer-0_10-devel 0.10.36-11.6 2.6 MiB
631gstreamer-0_10-fluendo-mp3 18-9.7.1 1.5 MiB
632gstreamer-0_10-libnice 0.1.3-2.1.1 17.8 KiB
633gstreamer-0_10-plugin-esd 0.10.31-11.24 17.7 KiB
634gstreamer-0_10-plugin-gnomevfs 0.10.36-9.22 38.1 KiB
635gstreamer-0_10-plugins-bad 0.10.23-19.26 5.2 MiB
636gstreamer-0_10-plugins-bad-lang 0.10.23-19.26 64.7 KiB
637gstreamer-0_10-plugins-base 0.10.36-9.22 2.6 MiB
638gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg 0.10.13-2000.2 298.1 KiB
639gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegdemux 0.10.71-2.2 321.0 KiB
640gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux 0.10.4-46.2 41.9 KiB
641gstreamer-0_10-plugins-good 0.10.31-11.24 4.7 MiB
642gstreamer-0_10-plugins-good-extra 0.10.31-11.24 146.0 KiB
643gstreamer-0_10-plugins-qt 0.10.2-3.1.1 161.0 KiB
644gstreamer-0_10-plugins-ugly 0.10.19-10.21 363.2 KiB
645gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon 0.10.19-10.21 539.5 KiB
646gstreamer-0_10-utils 0.10.36-11.6 112.4 KiB
647gstreamer-0_10-utils-unversioned 0.10.36-11.6 9.8 KiB
648gstreamer-libnice 0.1.3-2.1.1 17.9 KiB
649gstreamer-plugin-gstclutter 2.0.0-1.1.2 46.9 KiB
650gstreamer-plugins-bad 1.0.6-4.2 2.6 MiB
651gstreamer-plugins-base 1.0.6-2.6 2.0 MiB
652gstreamer-plugins-farstream 0.2.2-2.1.1 355.3 KiB
653gstreamer-plugins-good 1.0.6-2.8 4.3 MiB
654gstreamer-utils 1.0.6-3.1 85.2 KiB
655gtk-sharp-beans 2.14.1-15.1.1 57.4 KiB
656gtk-sharp2 2.12.10-38.2.1 2.9 MiB
657gtk-sharp2-complete 2.12.10-38.2.1
658gtk-sharp2-doc 2.12.10-38.2.1 3.0 MiB
659gtk-sharp2-gapi 2.12.10-38.2.1 1.7 MiB
660gtk2-branding-openSUSE 12.2-4.1.1 2.0 KiB
661gtk2-data 2.24.14-2.1.1 3.9 KiB
662gtk2-devel 2.24.14-2.1.1 27.2 MiB
663gtk2-engine-clearlooks 2.20.2-13.1.1 368.4 KiB
664gtk2-engine-crux 2.20.2-13.1.1 122.6 KiB
665gtk2-engine-glide 2.20.2-13.1.1 147.2 KiB
666gtk2-engine-hcengine 2.20.2-13.1.1 136.9 KiB
667gtk2-engine-industrial 2.20.2-13.1.1 134.4 KiB
668gtk2-engine-mist 2.20.2-13.1.1 114.4 KiB
669gtk2-engine-murrine 0.98.2-4.1.1 374.5 KiB
670gtk2-engine-oxygen 1.3.1-2.1.1 1.4 MiB
671gtk2-engine-redmond95 2.20.2-13.1.1 122.4 KiB
672gtk2-engine-thinice 2.20.2-13.1.1 216.3 KiB
673gtk2-engines 2.20.2-13.1.1 988.5 KiB
674gtk2-immodule-amharic 2.24.14-2.1.1 18.5 KiB
675gtk2-immodule-inuktitut 2.24.14-2.1.1 7.5 KiB
676gtk2-immodule-thai 2.24.14-2.1.1 13.5 KiB
677gtk2-immodule-vietnamese 2.24.14-2.1.1 7.4 KiB
678gtk2-metatheme-adwaita 3.6.2-3.1.1 174.4 KiB
679gtk2-theme-clearlooks 2.20.2-13.1.1 11.4 KiB
680gtk2-theme-crux 2.20.2-13.1.1 6.2 KiB
681gtk2-theme-industrial 2.20.2-13.1.1 7.9 KiB
682gtk2-theme-mist 2.20.2-13.1.1 4.1 KiB
683gtk2-theme-oxygen 1.3.1-2.1.1 137.0 KiB
684gtk2-theme-redmond95 2.20.2-13.1.1 3.0 KiB
685gtk2-theme-thinice 2.20.2-13.1.1 2.5 KiB
686gtk2-theming-engine-adwaita 3.6.2-3.1.1 9.5 KiB
687gtk2-tools 2.24.14-2.1.1 37.7 KiB
688gtk3-branding-openSUSE 12.3-2.1.1 2.0 KiB
689gtk3-data 3.6.4-2.1.1 6.3 KiB
690gtk3-immodule-amharic 3.6.4-2.1.1 18.5 KiB
691gtk3-immodule-inuktitut 3.6.4-2.1.1 7.5 KiB
692gtk3-immodule-thai 3.6.4-2.1.1 13.5 KiB
693gtk3-immodule-vietnamese 3.6.4-2.1.1 7.4 KiB
694gtk3-metatheme-adwaita 3.6.2-3.1.1 462.6 KiB
695gtk3-theming-engine-adwaita 3.6.2-3.1.1 17.6 KiB
696gtk3-tools 3.6.4-2.1.1 48.5 KiB
697gtksourceview-sharp2 0.12-113.1.1 161.8 KiB
698gucharmap 3.6.1-2.1.2 1.1 MiB
699gudev-sharp 0.2-13.1.1 13.4 KiB
700guile 2.0.7-2.2.1 2.2 MiB
701guile-modules-2_0 2.0.7-2.2.1 8.2 MiB
702guile1 1.8.8-8.1.1 2.1 MiB
703gutenprint 5.2.9-3.1.1 40.6 MiB
704gvfs 1.14.2-2.1.2 769.2 KiB
705gvfs-backend-afc 1.14.2-2.1.2 253.7 KiB
706gvfs-backends 1.14.2-2.1.2 3.7 MiB
707gvfs-fuse 1.14.2-2.1.2 31.0 KiB
708gwenhywfar-lang 4.3.3-5.1.1 15.7 KiB
709gwenview 4.10.2-1.4.8 3.4 MiB
710gxditview 1.21-14.1.1 101.4 KiB
711gzip 1.5-2.2.1 233.4 KiB
712harfbuzz-devel 0.9.11-2.1.1 75.4 KiB
713haveged 1.6-2.1.1 113.7 KiB
714hdparm 9.43-3.1.1 176.4 KiB
715hfsutils 3.2.6-1236.1.1 174.8 KiB
716hicolor-icon-theme 0.12-18.1.1 48.1 KiB
717hicolor-icon-theme-branding-openSUSE 12.3-2.1.1 46.3 KiB
718hplip 3.12.11-2.2.1 9.9 MiB
719hplip-hpijs 3.12.11-2.2.1 13.8 MiB
720hplip-sane 3.12.11-2.2.1 155.0 KiB
721htdig 3.2.0b6-234.1.1 3.1 MiB
722htop 1.0.2-1.2 162.8 KiB
723hugin 2012.0.0-48.1 40.7 MiB
724hunspell 1.3.2-12.1.1 458.9 KiB
725hunspell-tools 1.3.2-12.1.1 85.0 KiB
726hwinfo 20.1-2.1.1 1.9 MiB
727hxtools-data 20121125-44.1 399.6 KiB
728hydrogen 0.9.6-11.14 11.3 MiB
729iagno 3.6.1-2.4.1 424.3 KiB
730ibus 1.4.2-4.6.1 1.7 MiB
731ibus-gtk3 1.4.2-4.6.1 27.0 KiB
732ibus-m17n 1.3.4-5.1.1 64.6 KiB
733ibus-pinyin 1.4.0-6.1.1 64.1 MiB
734ibus-table 1.3.9.20110827-3.1.1 886.5 KiB
735ibus-table-others 1.3.0.20100528-13.1.1 36.9 KiB
736ibus-table-translit 1.3.0.20100528-13.1.1 106.6 KiB
737iceauth 1.0.5-4.1.1 47.1 KiB
738icedax 1.1.11-10.1.1 394.3 KiB
739icedtea-web 1.3.2-4.5.1 887.0 KiB
740icewm 1.3.7-23.1.2 1012.2 KiB
741icewm-lite 1.2.38-17.1.1 649.0 KiB
742ico 1.0.4-2.1.1 65.5 KiB
743icoutils 0.30.0-19.1 163.6 KiB
744ifplugd 0.28-230.1.1 85.0 KiB
745ignuit 2.20.0-20.1 934.1 KiB
746ikvm 0.44.0.5-8.1.1 36.0 MiB
747ilbc 3951-116.1.1 73.3 KiB
748ilmbase-devel 1.0.3-4.1.1 485.9 KiB
749imagewriter 1.10-2.1.2 227.2 KiB
750imake 1.0.5-5.1.1 76.1 KiB
751imlib2 1.4.5-12.1.1 604.4 KiB
752imlib2-loaders 1.4.5-12.1.1 147.1 KiB
753indent 2.2.10-33.1.1 328.0 KiB
754indic-fonts 2009.12.08-16.1.1 6.9 MiB
755info 4.13a-32.1.1 282.3 KiB
756info2html 2.0-213.1.1 38.3 KiB
757initviocons 0.5-98.1.1 45.1 KiB
758inkscape 0.48.4-57.2 57.5 MiB
759inkscape-extensions-dia 0.48.4-57.2 1.4 KiB
760inkscape-extensions-extra 0.48.4-57.2 1011.0 KiB
761inkscape-extensions-gimp 0.48.4-57.2 11.1 KiB
762inkscape-extensions-skencil 0.48.4-57.2 3.4 KiB
763input-utils 2007.06.22-176.1.1 99.5 KiB
764insserv-compat 0.1-4.2.1 6.3 KiB
765intel-gpu-tools 1.3-2.1.1 579.5 KiB
766intlfonts 1.2.1-8.1.1 9.6 KiB
767intlfonts-euro-bitmap-fonts 1.2.1-8.1.1 230.8 KiB
768intlfonts-ttf-fonts 1.2.1-8.1.1 1.1 MiB
769intltool 0.50.2-4.1.1 339.4 KiB
770iotop 0.4.4-5.1.1 134.8 KiB
771iperf 2.0.5-12.1.1 63.7 KiB
772ipmitool 1.8.11-17.1.1 912.6 KiB
773ipmiutil 2.8.5-2.1.1 1.3 MiB
774iproute2 3.7.0-2.5.1 1.1 MiB
775iptables 1.4.16.3-4.1.1 1.1 MiB
776iptraf-ng 1.1.3.1+git89-5.4.1 182.0 KiB
777iputils s20101006-18.1.1 216.8 KiB
778ipw-firmware 9-14.1.1 2.5 MiB
779irda 0.9.18-221.1.1 138.6 KiB
780iso-codes 3.40-2.1.1 1.6 MiB
781iso_ent 2000.11.03-823.1.1 86.3 KiB
782ispell 3.3.02-104.1.1 266.5 KiB
783ispell-american 3.3.02-104.1.1 2.9 MiB
784istanbul 0.2.2-330.9 252.7 KiB
785iw 3.7-2.1.1 109.8 KiB
786jakarta-commons-collections 3.2-103.1.3 597.1 KiB
787jakarta-commons-collections-tomcat5 3.2-103.1.3 24.0 KiB
788jakarta-commons-dbcp 1.2.2-105.1.1 145.5 KiB
789jakarta-commons-dbcp-tomcat 1.2.2-105.1.1 121.5 KiB
790jakarta-commons-digester 1.7-328.1.2 198.8 KiB
791jakarta-commons-fileupload 1.1.1-114.1.3 39.6 KiB
792jakarta-commons-pool 1.3-104.1.5 72.2 KiB
793jakarta-commons-pool-tomcat5 1.3-104.1.5 47.3 KiB
794jakarta-taglibs-standard 1.1.1-250.1.5 372.5 KiB
795java-1_5_0-gcj-compat 1.5.0.0-125.1.1 113.8 KiB
796java-1_5_0-gcj-compat-devel 1.5.0.0-125.1.1 44.0 KiB
797java-1_7_0-openjdk 1.7.0.6-8.8.1 59.0 MiB
798java-1_7_0-openjdk-devel 1.7.0.6-8.8.1 19.9 MiB
799java-ca-certificates 1-21.1.1 5.8 KiB
800jdepend 2.9.1-87.1.6 65.9 KiB
801jfsutils 1.1.15-10.1.1 1.8 MiB
802jing 20091111-14.1.1 2.8 MiB
803jline 0.9.94-19.1.1 89.6 KiB
804joe 3.7-1.4 1.2 MiB
805jpackage-utils 1.7.5-67.1 201.0 KiB
806junit 3.8.2-16.1.1 232.5 KiB
807k3b 2.0.2-15.39 13.9 MiB
808kactivities4 4.10.2-1.5.3 845.4 KiB
809kaddressbook 4.10.2-1.4.4 860.0 KiB
810kaffeine 1.2.2-22.1.2 1.8 MiB
811kalzium 4.10.2-1.4.7 12.3 MiB
812kanagram 4.10.2-1.4.3 844.2 KiB
813kate 4.10.2-1.5.10 6.6 MiB
814kbd 1.15.5-2.1.1 2.9 MiB
815kcalc 4.10.2-1.4.14 501.7 KiB
816kcharselect 4.10.2-1.4.1 111.1 KiB
817kcm_gtk 1.1-22.1.1 143.8 KiB
818kcolorchooser 4.10.2-1.4.1 19.3 KiB
819kde4-filesystem 4.10.2-1.4.1 30.8 KiB
820kde4-kgreeter-plugins 4.10.2-1.11.3 93.2 KiB
821kdeartwork4-screensaver 4.10.2-1.4.12 3.6 MiB
822kdebase4-artwork 4.10.2-1.4.1 7.2 MiB
823kdebase4-libkonq 4.10.2-1.4.4 238.1 KiB
824kdebase4-nsplugin 4.10.2-1.4.4 395.9 KiB
825kdebase4-openSUSE 12.3-10.15.6 112.7 KiB
826kdebase4-runtime 4.10.2-1.4.5 18.1 MiB
827kdebase4-runtime-branding-openSUSE 12.3-10.15.6 834.4 KiB
828kdebase4-session 4.10.2-1.4.1 17.9 KiB
829kdebase4-workspace 4.10.2-1.11.3 41.8 MiB
830kdebase4-workspace-branding-openSUSE 12.3-10.15.6 413.9 KiB
831kdebase4-workspace-ksysguardd 4.10.2-1.11.3 789.0 KiB
832kdebase4-workspace-liboxygenstyle 4.10.2-1.11.3 867.7 KiB
833kdebase4-workspace-plasma-calendar 4.10.2-1.11.3 349.2 KiB
834kdegames4-carddecks-default 4.10.2-1.5.1 773.1 KiB
835kdelibs3-default-style 3.5.10-67.3.1 364.4 KiB
836kdelibs4 4.10.2-1.5.2 9.0 MiB
837kdelibs4-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 1.4 MiB
838kdelibs4-core 4.10.2-1.5.2 321.7 KiB
839kdenetwork4-filesharing 4.10.2-1.4.3 102.6 KiB
840kdepasswd 4.10.2-1.4.4 305.1 KiB
841kdepim4 4.10.2-1.4.4 17.8 MiB
842kdepim4-runtime 4.10.2-1.4.1 11.3 MiB
843kdepimlibs4 4.10.2-1.5.4 1.8 MiB
844kdevelop4 4.4.1-2.1.2 5.5 MiB
845kdevelop4-lang 4.4.1-2.1.2 1.9 MiB
846kdevelop4-plugins-php 1.4.1-2.1.1 4.3 MiB
847kdevplatform 1.4.1-2.1.1 3.8 MiB
848kdevplatform-lang 1.4.1-2.1.1 3.7 MiB
849kdialog 4.10.2-1.4.4 125.7 KiB
850kdm 4.10.2-1.11.3 2.8 MiB
851kdm-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 129.6 KiB
852kdnssd 4.10.2-1.4.3 113.3 KiB
853keditbookmarks 4.10.2-1.4.4 407.5 KiB
854kernel-default 3.7.10-1.4.1 119.9 MiB
855kernel-default-devel 3.7.10-1.4.1 2.6 MiB
856kernel-desktop-devel 3.7.10-1.4.1 2.7 MiB
857kernel-devel 3.7.10-1.4.1 42.4 MiB
858kernel-firmware 20130114git-1.2.1 44.1 MiB
859kernel-pae-devel 3.7.10-1.4.1 2.7 MiB
860kernel-source 3.7.10-1.4.1 405.8 MiB
861kernel-syms 3.7.10-1.4.1 345 B
862kernel-xen-devel 3.7.10-1.4.1 2.5 MiB
863keyutils 1.5.5-2.1.1 106.1 KiB
864kfind 4.10.2-1.4.4 260.6 KiB
865kgamma 4.10.2-1.4.1 111.0 KiB
866kget 4.10.2-1.4.3 3.6 MiB
867kgpg 4.10.2-1.4.3 1.6 MiB
868kio_audiocd 4.10.2-1.4.2 314.9 KiB
869kio_iso 2.4.0~beta3-2.1.2 69.2 KiB
870kio_kamera 4.10.2-1.4.3 156.7 KiB
871kipi-plugins 3.1.0-1.7.1 21.4 MiB
872kipi-plugins-acquireimage 3.1.0-1.7.1 111.7 KiB
873kipi-plugins-geolocation 3.1.0-1.7.1 526.0 KiB
874kipi-plugins-lang 3.1.0-1.7.1 8.9 MiB
875kiwi 5.04.82-1.8.1 2.2 MiB
876kiwi-config-openSUSE 12.3-1.6.1 257.8 KiB
877kiwi-desc-isoboot 5.04.82-1.8.1 805.5 KiB
878kiwi-desc-ltsp 0.9.2-1.1 4.9 MiB
879kiwi-desc-netboot 5.04.82-1.8.1 822.7 KiB
880kiwi-ltsp 0.9.2-1.1 370.3 KiB
881kiwi-pxeboot 5.04.82-1.8.1 60.2 KiB
882kiwi-tools 5.04.82-1.8.1 32.4 KiB
883klavaro 1.9.7-21.2 1.9 MiB
884klettres 4.10.2-1.4.2 3.4 MiB
885klogd 1.4.1-768.2.1 37.0 KiB
886kmag 4.10.2-1.4.2 193.0 KiB
887kmahjongg 4.10.2-1.4.6 1.6 MiB
888kmail 4.10.2-1.4.4 3.3 MiB
889kmines 4.10.2-1.4.4 785.6 KiB
890kmix 4.10.2-1.5.2 1.5 MiB
891kmousetool 4.10.2-1.4.2 145.1 KiB
892knotes 4.10.2-1.4.4 747.5 KiB
893kompare 4.10.2-1.4.3 962.6 KiB
894konqueror 4.10.2-1.4.4 3.9 MiB
895konqueror-plugins 4.10.2-1.4.4 1.7 MiB
896konsole 4.10.2-1.4.1 1.3 MiB
897kontact 4.10.2-1.4.4 1.5 MiB
898konversation 1.4-4.1.2 4.5 MiB
899kopete 4.10.2-1.4.3 18.1 MiB
900korganizer 4.10.2-1.4.4 4.5 MiB
901kpartx 0.4.9-7.2.1 44.2 KiB
902kpat 4.10.2-1.4.4 3.3 MiB
903kppp 4.10.2-1.4.3 1.9 MiB
904krb5 1.10.2-10.13.1 1.7 MiB
905krb5-client 1.10.2-10.13.1 315.8 KiB
906krdc 4.10.2-1.4.3 921.5 KiB
907kreversi 4.10.2-1.4.4 796.1 KiB
908krfb 4.10.2-1.4.3 857.7 KiB
909kruler 4.10.2-1.4.1 180.2 KiB
910kscd 4.10.2-1.4.1 1.2 MiB
911ksh 93u-19.3.1 2.6 MiB
912ksnapshot 4.10.2-1.4.1 496.5 KiB
913ksplash-qml-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 2.7 MiB
914ksplashx-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 1.7 MiB
915ksshaskpass 0.5.3-13.1.1 14.2 KiB
916ksudoku 4.10.2-1.4.4 2.8 MiB
917ktorrent 4.3.1-2.1.2 4.7 MiB
918kvkbd 0.6-21.1.2 128.4 KiB
919kvm 1.3.0-3.3.2 10.7 MiB
920kwalletmanager 4.10.2-1.4.3 609.6 KiB
921kwebkitpart 1.3.1-2.1.1 454.7 KiB
922kwin 4.10.2-1.11.3 9.0 MiB
923kwrite 4.10.2-1.5.10 93.3 KiB
924ladspa 1.13-19.1.1 5.2 MiB
925lame 3.99.5-1002.1 87.5 KiB
926latex2html-pngicons 2008-20.1.1 7.5 KiB
927lbxproxy 1.0.2-4.1.1 171.6 KiB
928lcms 1.19-11.1.1 132.2 KiB
929lcms2 2.4-70.1 120.6 KiB
930lensfun-data 0.2.6-3.1.1 410.9 KiB
931less 456-2.1.1 259.7 KiB
932lftp 4.4.0-3.1.2 2.7 MiB
933libEMF1 1.0.7-2.1.1 244.3 KiB
934libFLAC++6 1.2.1_git201212051942-3.1.1 98.4 KiB
935libFLAC8 1.2.1_git201212051942-3.1.1 230.1 KiB
936libFS-devel 1.0.4-5.1.1 15.4 KiB
937libFS6 1.0.4-5.1.1 46.0 KiB
938libGLEW1_9 1.9.0-3.1.1 818.9 KiB
939libGLU1 9.0.0-4.1.1 541.8 KiB
940libGLwM1 7.11.2-9.1 26.1 KiB
941libGeoIP1 1.4.8-5.2.1 225.5 KiB
942libHX28 3.15-63.2 79.9 KiB
943libHalf7 1.0.3-4.1.1 265.4 KiB
944libICE-devel 1.0.8-4.1.1 261.8 KiB
945libICE6 1.0.8-4.1.1 90.5 KiB
946libIDL-2-0 0.8.14-14.1.1 359.1 KiB
947libIex7 1.0.3-4.1.1 101.6 KiB
948libIexMath7 1.0.3-4.1.1 13.5 KiB
949libIlmImf7 1.7.1-3.1.1 806.2 KiB
950libIlmThread7 1.0.3-4.1.1 21.8 KiB
951libImath7 1.0.3-4.1.1 61.6 KiB
952libImlib2-1 1.4.5-12.1.1 365.9 KiB
953libMagick++5 6.7.8.8-4.5.1 441.2 KiB
954libMagickCore5 6.7.8.8-4.5.1 5.9 MiB
955libMagickWand5 6.7.8.8-4.5.1 1.1 MiB
956libOSMesa-devel 9.0.2-34.6.1 8.5 KiB
957libOSMesa9 9.0.2-34.6.1 3.6 MiB
958libOpenCOLLADA0 svn868-24.1 10.0 MiB
959libQtGLib-2_0-0 0.10.2-3.1.1 134.3 KiB
960libQtGStreamer-0_10-0 0.10.2-3.1.1 427.5 KiB
961libQtWebKit-devel 4.8.4+2.2.0-3.2.1 583.0 KiB
962libQtWebKit4 4.8.4+2.2.0-3.2.1 24.3 MiB
963libSDL-1_2-0 1.2.15-5.1.2 489.0 KiB
964libSDL_Pango1 0.1.2-229.1.1 44.0 KiB
965libSDL_gfx13 2.0.23-4.1.1 128.7 KiB
966libSDL_image-1_2-0 1.2.12-3.1.1 59.5 KiB
967libSDL_mixer-1_2-0 1.2.11-18.1.1 215.7 KiB
968libSDL_net-1_2-0 1.2.7-170.1.1 45.2 KiB
969libSDL_sound-1_0-1 1.0.3-86.1.1 170.0 KiB
970libSDL_ttf-2_0-0 2.0.9-172.1.1 51.1 KiB
971libSM-devel 1.2.1-4.1.1 225.3 KiB
972libSM6 1.2.1-4.1.1 29.5 KiB
973libSoundTouch0 1.6.0-8.1.1 61.9 KiB
974libVncExt2 20070501-6.1.1 43.9 KiB
975libWindowsWM-devel 1.0.1-5.1.1 3.9 KiB
976libWindowsWM7 1.0.1-5.1.1 9.5 KiB
977libX11-6 1.5.0-4.2.1 1.2 MiB
978libX11-data 1.5.0-4.2.1 1.5 MiB
979libX11-devel 1.5.0-4.2.1 8.3 MiB
980libX11-xcb1 1.5.0-4.2.1 5.4 KiB
981libXRes1 1.0.6-4.1.1 9.5 KiB
982libXScrnSaver-devel 1.2.2-4.1.1 9.5 KiB
983libXTrap-devel 1.0.1-2.1.1 225 B
984libXTrap6 1.0.1-2.1.1 38.7 KiB
985libXau-devel 1.0.7-4.1.1 5.8 KiB
986libXau6 1.0.7-4.1.1 9.5 KiB
987libXaw-devel 1.0.11-2.1.1 898.1 KiB
988libXaw6 1.0.11-2.1.1 295.2 KiB
989libXaw7 1.0.11-2.1.1 422.0 KiB
990libXaw8 1.0.11-2.1.1
991libXcliplist-devel 20070501-5.1.1 242 B
992libXcliplist1 20070501-5.1.1 5.5 KiB
993libXcomposite-devel 0.4.4-2.1.1 7.6 KiB
994libXcomposite1 0.4.4-2.1.1 9.4 KiB
995libXcursor-devel 1.1.13-4.1.1 17.2 KiB
996libXcursor1 1.1.13-4.1.1 41.8 KiB
997libXdamage-devel 1.1.4-2.1.1 2.5 KiB
998libXdamage1 1.1.4-2.1.1 9.4 KiB
999libXdmcp-devel 1.1.1-4.1.1 103.3 KiB
1000libXdmcp6 1.1.1-4.1.1 21.5 KiB
1001libXevie-devel 1.0.3-5.1.1 3.9 KiB
1002libXevie1 1.0.3-5.1.1 9.5 KiB
1003libXext-devel 1.3.1-4.1.1 220.8 KiB
1004libXext6 1.3.1-4.1.1 70.8 KiB
1005libXfixes-devel 5.0-5.1.1 9.0 KiB
1006libXfixes3 5.0-5.1.1 17.4 KiB
1007libXfont-devel 1.4.5-4.1.1 47.9 KiB
1008libXfont1 1.4.5-4.1.1 236.6 KiB
1009libXfontcache-devel 1.0.5-5.1.1 2.0 KiB
1010libXfontcache1 1.0.5-5.1.1 9.5 KiB
1011libXft-devel 2.3.1-4.1.1 23.1 KiB
1012libXft2 2.3.1-4.1.1 82.2 KiB
1013libXi-devel 1.6.1-4.1.1 407.7 KiB
1014libXi6 1.6.1-4.1.1 57.7 KiB
1015libXinerama-devel 1.1.2-4.1.1 6.9 KiB
1016libXinerama1 1.1.2-4.1.1 9.6 KiB
1017libXmu-devel 1.1.1-4.1.1 217.9 KiB
1018libXmu6 1.1.1-4.1.1 98.8 KiB
1019libXmuu1 1.1.1-4.1.1 13.5 KiB
1020libXp-devel 1.0.1-4.1.1 62.3 KiB
1021libXp6 1.0.1-4.1.1 33.9 KiB
1022libXpm-devel 3.5.10-4.1.1 16.0 KiB
1023libXpm-tools 3.5.10-4.1.1 42.8 KiB
1024libXpm4 3.5.10-4.1.1 70.0 KiB
1025libXprintAppUtil-devel 1.0.1-5.1.1 6.0 KiB
1026libXprintAppUtil1 1.0.1-5.1.1 13.6 KiB
1027libXprintUtil-devel 1.0.1-5.1.1 11.1 KiB
1028libXprintUtil1 1.0.1-5.1.1 33.7 KiB
1029libXrandr-devel 1.4.0-2.1.1 20.8 KiB
1030libXrandr2 1.4.0-2.1.1 37.6 KiB
1031libXrender-devel 0.9.7-4.1.1 29.4 KiB
1032libXrender1 0.9.7-4.1.1 37.8 KiB
1033libXres-devel 1.0.6-4.1.1 3.0 KiB
1034libXss1 1.2.2-4.1.1 9.6 KiB
1035libXt-devel 1.1.3-4.1.1 1.6 MiB
1036libXt6 1.1.3-4.1.1 371.4 KiB
1037libXtst-devel 1.2.1-4.1.1 80.2 KiB
1038libXtst6 1.2.1-4.1.1 21.7 KiB
1039libXv-devel 1.0.7-4.1.1 31.1 KiB
1040libXv1 1.0.7-4.1.1 17.7 KiB
1041libXvMC-devel 1.0.7-4.1.1 42.9 KiB
1042libXvMC1 1.0.7-4.1.1 31.1 KiB
1043libXxf86dga-devel 1.1.3-4.1.1 9.3 KiB
1044libXxf86dga1 1.1.3-4.1.1 21.7 KiB
1045libXxf86misc-devel 1.0.3-5.1.1 2.6 KiB
1046libXxf86misc1 1.0.3-5.1.1 13.6 KiB
1047libXxf86vm-devel 1.1.2-4.1.1 11.2 KiB
1048libXxf86vm1 1.1.2-4.1.1 17.6 KiB
1049liba52-0 0.7.5svn-8.1 38.4 KiB
1050libaa1 1.4.0-499.1.1 117.1 KiB
1051libabiword-2_8 2.8.6-41.11 17.3 MiB
1052libaccountsservice0 0.6.30-2.1.1 254.7 KiB
1053libacl1 2.2.51-12.1.1 33.8 KiB
1054libadns1 1.4-96.1.1 85.7 KiB
1055libaio-devel 0.3.109-12.1.1 8.8 KiB
1056libaio1 0.3.109-12.1.1 31.0 KiB
1057libakonadi4 4.10.2-1.5.4 3.4 MiB
1058libakonadiprotocolinternals1 1.9.0-2.1.1 118.0 KiB
1059libao-plugin4-esd 1.1.0-14.1.2 9.5 KiB
1060libao-plugins4 1.1.0-14.1.2 44.8 KiB
1061libao4 1.1.0-14.1.2 59.1 KiB
1062libapparmor-devel 2.8.1-3.1.1 179.6 KiB
1063libapparmor1 2.8.1-3.1.1 51.5 KiB
1064libapr-util1 1.4.1-6.1.1 199.0 KiB
1065libapr1 1.4.6-5.1.1 220.2 KiB
1066libapr1-devel 1.4.6-5.1.1 6.7 MiB
1067libarchive12 3.0.4-4.1.1 689.1 KiB
1068libart_lgpl-devel 2.3.21-14.1.1 72.1 KiB
1069libart_lgpl_2-2 2.3.21-14.1.1 168.2 KiB
1070libasm1 0.155-2.1.3 29.8 KiB
1071libasound2 1.0.26-7.5.1 1.1 MiB
1072libaspell15 0.60.6.1-11.1.2 2.0 MiB
1073libass4 0.10.1-2.1.1 113.9 KiB
1074libassuan0 2.0.3-2.1.1 82.5 KiB
1075libatasmart4 0.19-2.1.1 77.5 KiB
1076libatk-1_0-0 2.6.0-2.1.1 286.9 KiB
1077libatk-bridge-2_0-0 2.6.2-2.1.1 164.6 KiB
1078libatkmm-1_6-1 2.22.6-5.1.1 310.5 KiB
1079libatm1 2.5.0-158.1.1 37.9 KiB
1080libatspi0 2.6.3-2.1.2 142.7 KiB
1081libattica0_4 0.4.1-3.1.1 821.0 KiB
1082libattr1 2.4.46-11.1.1 18.2 KiB
1083libaudclient2 3.3.4-1.7 21.5 KiB
1084libaudcore1 3.3.4-1.7 58.1 KiB
1085libaudgui1 3.3.4-1.7 98.8 KiB
1086libaudiofile1 0.3.4-4.1.1 178.4 KiB
1087libaudit1 2.2.2-1.1.1 94.1 KiB
1088libaudtag1 3.3.4-1.7 50.8 KiB
1089libaugeas0 0.10.0-7.1.1 335.7 KiB
1090libavahi-client3 0.6.31-10.2.1 66.0 KiB
1091libavahi-common3 0.6.31-10.2.1 50.0 KiB
1092libavahi-core7 0.6.31-10.2.1 226.8 KiB
1093libavahi-glib1 0.6.31-10.2.2 13.5 KiB
1094libavahi-gobject0 0.6.31-10.2.2 42.0 KiB
1095libavahi-ui-gtk3-0 0.6.31-10.2.2 46.2 KiB
1096libavahi-ui0 0.6.31-10.2.2 50.2 KiB
1097libavc1394-0 0.5.4-10.1.1 35.0 KiB
1098libavcodec52 0.7.15-1.4 6.7 MiB
1099libavcodec54 1.0.6-1.1 8.3 MiB
1100libavdevice54 1.0.6-1.1 70.9 KiB
1101libavfilter1 0.7.15-1.4 434.0 KiB
1102libavfilter3 1.0.6-1.1 723.5 KiB
1103libavformat52 0.7.15-1.4 1.1 MiB
1104libavformat54 1.0.6-1.1 1.4 MiB
1105libavogadro1 1.1.0-90.1 1.2 MiB
1106libavresample0 1.0.6-1.1 113.5 KiB
1107libavutil50 0.7.15-1.4 122.6 KiB
1108libavutil51 1.0.6-1.1 173.5 KiB
1109libbabl-0_1-0 0.1.10-10.1 330.9 KiB
1110libblas3 3.4.2-48.1 355.1 KiB
1111libblkid-devel 2.21.2-10.2.1 13.4 KiB
1112libblkid1 2.21.2-10.2.1 166.7 KiB
1113libblocxx6 2.1.0.342-159.1.1 1.1 MiB
1114libbluedevil1 1.9.2-4.1.1 230.0 KiB
1115libbluetooth3 4.101-7.2.1 186.5 KiB
1116libbluray1 0.2.3-2.1.1 185.7 KiB
1117libbonobo 2.32.1-7.1.1 1.1 MiB
1118libbonoboui 2.24.5-7.1.2 678.3 KiB
1119libboost_chrono1_49_0 1.49.0-12.1.1 29.7 KiB
1120libboost_date_time1_49_0 1.49.0-12.1.1 57.8 KiB
1121libboost_filesystem1_49_0 1.49.0-12.1.1 122.2 KiB
1122libboost_graph1_49_0 1.49.0-12.1.1 667.0 KiB
1123libboost_iostreams1_49_0 1.49.0-12.1.1 94.1 KiB
1124libboost_locale1_49_0 1.49.0-12.1.1 869.5 KiB
1125libboost_math1_49_0 1.49.0-12.1.1 962.1 KiB
1126libboost_mpi1_49_0 1.49.0-12.1.1 972.6 KiB
1127libboost_program_options1_49_0 1.49.0-12.1.1 366.9 KiB
1128libboost_python1_49_0 1.49.0-12.1.1 296.6 KiB
1129libboost_random1_49_0 1.49.0-12.1.1 9.6 KiB
1130libboost_regex1_49_0 1.49.0-12.1.1 1.0 MiB
1131libboost_serialization1_49_0 1.49.0-12.1.1 781.5 KiB
1132libboost_signals1_49_0 1.49.0-12.1.1 81.9 KiB
1133libboost_system1_49_0 1.49.0-12.1.1 13.6 KiB
1134libboost_test1_49_0 1.49.0-12.1.1 774.0 KiB
1135libboost_thread1_49_0 1.49.0-12.1.1 98.0 KiB
1136libboost_timer1_49_0 1.49.0-12.1.1 17.6 KiB
1137libboost_wave1_49_0 1.49.0-12.1.1 1.6 MiB
1138libbotan-1_10-0 1.10.3-2.1.1 3.1 MiB
1139libbrasero-burn3-1 3.6.1-2.4.1 577.8 KiB
1140libbrasero-media3-1 3.6.1-2.4.1 154.7 KiB
1141libbrasero-utils3-1 3.6.1-2.4.1 159.9 KiB
1142libbrlapi0_5 4.3-4.1.5 114.4 KiB
1143libbs2b0 3.1.0-4.1.1 26.7 KiB
1144libbz2-1 1.0.6-23.1.3 60.6 KiB
1145libc-client2007e_suse 2007e_suse-14.1.1 1.0 MiB
1146libcaca0 0.99.beta18-6.1.5 1.5 MiB
1147libcacard0 0.1.2-5.1.1 37.9 KiB
1148libcairo-gobject2 1.12.8-2.1.1 25.5 KiB
1149libcairo-script-interpreter2 1.12.8-2.1.1 124.3 KiB
1150libcairo2 1.12.8-2.1.1 3.1 MiB
1151libcairomm-1_0-1 1.10.0-9.1.1 277.7 KiB
1152libcamel-1_2-40 3.6.3-1.5.1 1.3 MiB
1153libcamgm100 1.0.0-2.1.1 2.4 MiB
1154libcanberra-gtk-module-common 0.30-3.2.2 369 B
1155libcanberra-gtk0 0.30-3.2.2 17.6 KiB
1156libcanberra-gtk2-module 0.30-3.2.2 21.7 KiB
1157libcanberra-gtk3-0 0.30-3.2.2 17.6 KiB
1158libcanberra-gtk3-module 0.30-3.2.2 21.7 KiB
1159libcanberra0 0.30-3.2.2 173.9 KiB
1160libcap-ng0 0.6.6-11.1.1 43.5 KiB
1161libcap2 2.22-7.1.2 17.7 KiB
1162libcapi20-3 2011.8.29-12.1.1 41.6 KiB
1163libcares2 1.7.5-16.1.1 61.8 KiB
1164libcaribou0 0.4.4.2-2.1.2 114.5 KiB
1165libcdaudio1 0.99.12-161.1.1 79.4 KiB
1166libcdda_interface0 3.10.2-19.1.1 86.5 KiB
1167libcdda_paranoia0 3.10.2-19.1.1 33.7 KiB
1168libcddb2 1.3.2-19.1.1 66.1 KiB
1169libcdio14 0.90-1.1.1 147.5 KiB
1170libcdio_cdda1 10.2+0.90-1.1.1 29.7 KiB
1171libcdio_paranoia1 10.2+0.90-1.1.1 29.6 KiB
1172libcelt0-2 0.11.1-12.1.1 85.5 KiB
1173libcelt051-0 0.5.1.3-5.1.1 61.4 KiB
1174libchamplain-0_12-0 0.12.3-2.1.1 742.2 KiB
1175libcheese-common 3.6.2-3.1.2 4.8 KiB
1176libcheese-gtk23 3.6.2-3.1.2 46.2 KiB
1177libcheese7 3.6.2-3.1.2 66.3 KiB
1178libchm0 0.40-17.1.1 61.0 KiB
1179libcloog0 0.15.10+ppl-13.1.1 130.2 KiB
1180libclucene2 2.3.3.4-8.1.1 1.7 MiB
1181libclutter-1_0-0 1.12.2-2.1.1 1.7 MiB
1182libclutter-gst-2_0-0 2.0.0-1.1.2 110.3 KiB
1183libclutter-gtk-1_0-0 1.4.2-2.1.1 72.8 KiB
1184libcogl-pango0 1.12.2-2.2.1 97.0 KiB
1185libcogl11 1.12.2-2.2.1 659.0 KiB
1186libcollection2 0.6.0-13.1.1 49.7 KiB
1187libcolord1 0.1.26-3.2.1 174.7 KiB
1188libcom_err-devel 1.42.6-2.2.1 27.0 KiB
1189libcom_err2 1.42.6-2.2.1 35.3 KiB
1190libcompizconfig 0.8.8-4.1.1 126.3 KiB
1191libcrack2 2.8.18-22.1.1 29.6 KiB
1192libcroco-0_6-3 0.6.8-2.1.1 237.8 KiB
1193libcryptmount0 2.13-5.1.1 21.8 KiB
1194libcryptsetup4 1.5.1-2.1.1 130.0 KiB
1195libcryptui-data 3.6.0-2.1.1 506 B
1196libcryptui0 3.6.0-2.1.1 129.2 KiB
1197libcrystalhd3 3.6.5-9.1.1 110.9 KiB
1198libctemplate2 2.2-2.1.1 735.0 KiB
1199libcue1 1.4.0-4.1.1 41.7 KiB
1200libcurl4 7.28.1-4.2.1 415.0 KiB
1201libdaemon0 0.14-11.1.1 58.6 KiB
1202libdb-4_5 4.5.20-122.1.2 2.6 MiB
1203libdb-4_5-devel 4.5.20-122.1.2 141.9 KiB
1204libdb-4_8 4.8.30-20.1.1 3.2 MiB
1205libdb-4_8-devel 4.8.30-20.1.1 154.1 KiB
1206libdbus-1-3 1.6.8-2.3.1 298.3 KiB
1207libdbusmenu-qt2 0.9.2-4.1.1 222.4 KiB
1208libdc1394 2.2.0-4.1.1 122.1 KiB
1209libdc1394-22 2.2.0-4.1.1 218.9 KiB
1210libdc1394-devel 2.2.0-4.1.1 124.7 KiB
1211libdca0 0.0.5-3.1 156.4 KiB
1212libdconf1 0.14.1-2.1.2 46.0 KiB
1213libdhash1 0.4.3-13.1.1 13.4 KiB
1214libdirac_decoder0 1.0.2-25.1.1 399.6 KiB
1215libdirac_encoder0 1.0.2-25.1.1 568.4 KiB
1216libdirectfb-1_6-0 1.6.2-3.1.1 2.5 MiB
1217libdiscid0 0.3.0-2.1.1 13.5 KiB
1218libdjvulibre21 3.5.25.3-25.3 1.6 MiB
1219libdmapsharing-3_0-2 2.9.15-4.1.1 296.1 KiB
1220libdmtx0 0.7.4-9.1.1 105.4 KiB
1221libdmx-devel 1.1.2-4.1.1 29.7 KiB
1222libdmx1 1.1.2-4.1.1 17.6 KiB
1223libdnet1 1.12-17.1.1 50.3 KiB
1224libdns_sd 0.6.31-10.2.1 33.7 KiB
1225libdotconf0 1.3-9.1.1 21.7 KiB
1226libdrm-devel 2.4.42-1.1.1 274.5 KiB
1227libdrm-tools 2.4.42-1.1.1 90.8 KiB
1228libdrm2 2.4.42-1.1.1 49.6 KiB
1229libdrm_intel1 2.4.42-1.1.1 134.8 KiB
1230libdrm_nouveau2 2.4.42-1.1.1 25.6 KiB
1231libdrm_radeon1 2.4.42-1.1.1 45.7 KiB
1232libdv4 1.0.0-168.1.1 199.2 KiB
1233libdvbpsi7 0.2.2-6.1.1 74.6 KiB
1234libdvdnav4 4.2.0-5.1.1 163.4 KiB
1235libdvdread4 4.2.0-6.1.1 117.8 KiB
1236libdw1 0.155-2.1.3 234.1 KiB
1237libdxflib-2_5_0_0_1 2.5.0.0.1-13.1 121.9 KiB
1238libeXosip2-6 3.5.0-11.1.1 307.7 KiB
1239libebackend-1_2-5 3.6.3-1.5.1 256.0 KiB
1240libebl1 0.155-2.1.3 241.1 KiB
1241libebml3 1.2.2-8.1.2 130.1 KiB
1242libebook-1_2-14 3.6.3-1.5.1 283.5 KiB
1243libecal-1_2-15 3.6.3-1.5.1 393.0 KiB
1244libedata-book-1_2-15 3.6.3-1.5.1 219.9 KiB
1245libedata-cal-1_2-18 3.6.3-1.5.1 255.6 KiB
1246libedataserver-1_2-17 3.6.3-1.5.1 509.5 KiB
1247libedataserverui-3_0-4 3.6.3-1.5.1 264.4 KiB
1248libedit0 3.0.snap20110802-5.1.1 227.4 KiB
1249libelf0 0.8.13-13.1.1 102.8 KiB
1250libelf1 0.155-2.1.3 89.7 KiB
1251libenca0 1.14-28.1 175.3 KiB
1252libenchant1 1.6.0-17.1.1 153.4 KiB
1253libepc-1_0-2 0.4.4-26.1 140.6 KiB
1254libepub0 0.2.1-21.1.1 41.6 KiB
1255liberation-fonts 1.07.2-2.1.1 2.0 MiB
1256libesd0 0.2.41-23.1.1 42.9 KiB
1257libestr0 0.1.4-2.1.1 13.4 KiB
1258libetpan16 1.1-4.1.1 963.0 KiB
1259libevdocument3-4 3.6.1-3.1.2 215.0 KiB
1260libevent-2_0-5 2.0.20-2.1.1 615.1 KiB
1261libevview3-3 3.6.1-3.1.2 272.9 KiB
1262libewf2 0.0.0+20120813-2.4.1 1.2 MiB
1263libexempi3 2.2.0-5.1.1 1.1 MiB
1264libexif12 0.6.21-2.1.1 1.7 MiB
1265libexiv2-12 0.23-5.1.1 2.0 MiB
1266libexpat-devel 2.1.0-7.1.1 44.8 KiB
1267libexpat1 2.1.0-7.1.1 157.5 KiB
1268libext2fs-devel 1.42.6-2.2.1 144.1 KiB
1269libext2fs2 1.42.6-2.2.1 314.1 KiB
1270libfaac0 1.28-7.1 71.3 KiB
1271libfaad2 2.7-9.1 261.9 KiB
1272libfam0 2.7.0-163.1.1 33.8 KiB
1273libfarstream-0_2-2 0.2.2-2.1.1 923.0 KiB
1274libfdt1 1.3.0-9.1.1 39.3 KiB
1275libffi4 4.7.2_20130108-2.1.6 25.6 KiB
1276libffmpeg-devel 1.0.6-1.1 691.1 KiB
1277libffmpegthumbnailer4 2.0.8-2.1 74.1 KiB
1278libfftw3-3 3.3.3-5.2 3.4 MiB
1279libfftw3_threads3 3.3.3-5.2 61.0 KiB
1280libfltk1 1.3.2-2.2.1 1.5 MiB
1281libfluidsynth1 1.0.8-40.1 396.3 KiB
1282libfm 1.1.0-2.1.1 706.9 KiB
1283libfolks-data 0.8.0-2.1.1 654 B
1284libfolks-eds25 0.8.0-2.1.1 209.2 KiB
1285libfolks-libsocialweb25 0.8.0-2.1.1 67.9 KiB
1286libfolks-telepathy25 0.8.0-2.1.1 205.0 KiB
1287libfolks25 0.8.0-2.1.1 1.4 MiB
1288libfontenc-devel 1.1.1-4.1.1 5.1 KiB
1289libfontenc1 1.1.1-4.1.1 23.6 KiB
1290libfprint0 0.4.0-2.1.1 238.4 KiB
1291libfreebl3 3.14.3-1.8.1 362.6 KiB
1292libfreetype6 2.4.11-3.1.1 949.1 KiB
1293libftgl2 2.1.2.99.5-28.1.1 361.2 KiB
1294libfuse2 2.9.0-7.1.1 207.4 KiB
1295libgadu3 1.11.2-2.1.1 184.9 KiB
1296libgavl1 1.4.0-5.1.1 5.1 MiB
1297libgbm-devel 0.0.0-34.6.1 11.8 KiB
1298libgbm1 0.0.0-34.6.1 21.7 KiB
1299libgc1 7.1.9.6-151.1.1 468.5 KiB
1300libgcc_s1 4.7.2_20130108-2.1.6 113.6 KiB
1301libgcj-devel 4.7-7.1.1 72 B
1302libgcj47 4.7.2_20130108-2.1.6 39.2 MiB
1303libgcj47-devel 4.7.2_20130108-2.1.6 5.5 MiB
1304libgcj47-jar 4.7.2_20130108-2.1.6 10.8 MiB
1305libgcj_bc1 4.7.2_20130108-2.1.6
1306libgck-1-0 3.6.2-3.1.2 738.4 KiB
1307libgck-modules-gnome-keyring 3.6.3-1.1.1 2.4 MiB
1308libgcr-3-1 3.6.2-3.1.2 1.5 MiB
1309libgcrypt11 1.5.0-12.1.1 662.6 KiB
1310libgdata13 0.13.2-2.1.1 1.5 MiB
1311libgdbm4 1.10-2.2.1 153.9 KiB
1312libgdict-1_0-6 3.6.0-2.1.2 210.1 KiB
1313libgdiplus0 2.10-9.1.1 1.0 MiB
1314libgdk_pixbuf-2_0-0 2.26.5-3.1.1 483.9 KiB
1315libgdm1 3.6.2-4.2.1 130.4 KiB
1316libgdmsimplegreeter1 3.6.2-4.2.1 96.5 KiB
1317libgee2 0.6.6-5.1 399.6 KiB
1318libgegl-0_2-0 0.2.0-34.11 1.0 MiB
1319libgeoclue0 0.12.99-2.1.1 79.9 KiB
1320libgeocode-glib0 0.99.0-8.1.1 43.2 KiB
1321libgexiv2-1 0.5.0-2.1.1 143.1 KiB
1322libgfortran3 4.7.2_20130108-2.1.6 1003.5 KiB
1323libggz2 0.0.14.1-65.1.1 111.0 KiB
1324libgif4 4.1.6-34.1.1 39.7 KiB
1325libgimp-2_0-0 2.8.4-68.2 523.6 KiB
1326libgimpui-2_0-0 2.8.4-68.2 1.4 MiB
1327libgio-2_0-0 2.34.3-2.1.1 1.4 MiB
1328libgiomm-2_4-1 2.34.1-2.1.1 1.3 MiB
1329libgirepository-1_0-1 1.34.2-3.2.1 247.2 KiB
1330libgjs0 1.34.0-3.1.1 665.2 KiB
1331libglade-2_0-0 2.6.4-18.1.1 263.2 KiB
1332libglademm 2.6.7-19.1.1 43.5 KiB
1333libglademm-2_4-1 2.6.7-19.1.1 37.9 KiB
1334libglib-2_0-0 2.34.3-2.1.1 1.3 MiB
1335libglibmm-2_4-1 2.34.1-2.1.1 996.8 KiB
1336libglut3 2.8.0-7.1.1 243.1 KiB
1337libgme0 0.5.5-5.1.1 379.4 KiB
1338libgmime-2_6-0 2.6.13-2.1.1 773.4 KiB
1339libgmodule-2_0-0 2.34.3-2.1.1 13.5 KiB
1340libgmp10 5.0.5-8.1.1 498.9 KiB
1341libgmpxx4 5.0.5-8.1.1 13.6 KiB
1342libgnome 2.32.1-9.1.1 4.0 MiB
1343libgnome-bluetooth11 3.6.1-3.1.2 151.0 KiB
1344libgnome-desktop-2-17 2.32.1-18.1.1 318.3 KiB
1345libgnome-desktop-3-4 3.6.2-2.1.1 295.3 KiB
1346libgnome-desktop-3_0-common 3.6.2-2.1.1 135.3 KiB
1347libgnome-keyring0 3.6.0-2.1.1 275.6 KiB
1348libgnome-menu-3-0 3.6.2-2.1.2 98.2 KiB
1349libgnomecanvas-2-0 2.30.3-8.1.1 347.5 KiB
1350libgnomecups 0.2.3-131.1.1 148.2 KiB
1351libgnomekbd 3.6.0-2.1.2 195.5 KiB
1352libgnomeprint 2.18.8-14.1.1 1.1 MiB
1353libgnomesu 1.0.0-347.1.1 40.3 KiB
1354libgnomesu0 1.0.0-347.1.1 42.2 KiB
1355libgnomeui 2.24.5-10.1.1 1.1 MiB
1356libgnutls28 3.0.28-1.1.1 1.0 MiB
1357libgoa-1_0-0 3.6.3-1.1.1 190.3 KiB
1358libgoa-backend-1_0-0 3.6.3-1.1.1 324.6 KiB
1359libgobject-2_0-0 2.34.3-2.1.1 314.0 KiB
1360libgoffice-0_10-10 0.10.0-63.2 3.0 MiB
1361libgoffice-0_8-8 0.8.17-15.2 2.9 MiB
1362libgomp1 4.7.2_20130108-2.1.6 65.7 KiB
1363libgoocanvas3 1.0.0-7.1.1 289.0 KiB
1364libgpg-error0 1.10-9.1.1 160.4 KiB
1365libgpgme11 1.3.2-2.1.1 415.4 KiB
1366libgphoto2-6 2.5.0.2-2.1.1 7.0 MiB
1367libgpod-tools 0.8.2-12.1.1 59.1 KiB
1368libgpod4 0.8.2-12.1.1 643.1 KiB
1369libgps20 3.5-5.1.2 94.4 KiB
1370libgrantlee_core0 0.3.0-2.1.1 866.8 KiB
1371libgrantlee_gui0 0.3.0-2.1.1 117.9 KiB
1372libgrilo-0_2-1 0.2.4-2.1.1 696.7 KiB
1373libgrlnet-0_2-0 0.2.4-2.1.1 55.8 KiB
1374libgsasl-lang 1.6.1-14.1.1 163.4 KiB
1375libgsasl7 1.6.1-14.1.1 204.8 KiB
1376libgsf-1-114 1.14.25-2.1.1 473.8 KiB
1377libgsm-devel 1.0.13-20.1.1 16.5 KiB
1378libgsm1 1.0.13-20.1.1 52.8 KiB
1379libgssdp-1_0-3 0.12.2.1-2.1.1 88.0 KiB
1380libgssglue1 0.3-9.1.1 34.6 KiB
1381libgstapp-0_10-0 0.10.36-9.22 50.0 KiB
1382libgstapp-1_0-0 1.0.6-2.6 50.0 KiB
1383libgstaudio-1_0-0 1.0.6-2.6 320.8 KiB
1384libgstbasecamerabinsrc-0_10-23 0.10.23-19.26 26.0 KiB
1385libgstbasecamerabinsrc-1_0-0 1.0.6-4.2 25.8 KiB
1386libgstbasevideo-0_10-23 0.10.23-19.26 90.1 KiB
1387libgstcodecparsers-0_10-23 0.10.23-19.26 169.5 KiB
1388libgstcodecparsers-1_0-0 1.0.6-4.2 173.5 KiB
1389libgstfft-1_0-0 1.0.6-2.6 41.4 KiB
1390libgstinterfaces-0_10-0 0.10.36-9.22 1.1 MiB
1391libgstpbutils-1_0-0 1.0.6-2.6 138.5 KiB
1392libgstphotography-0_10-23 0.10.23-19.26 25.6 KiB
1393libgstphotography-1_0-0 1.0.6-4.2 25.6 KiB
1394libgstreamer-0_10-0 0.10.36-11.6 1.6 MiB
1395libgstreamer-1_0-0 1.0.6-3.1 1.5 MiB
1396libgstriff-1_0-0 1.0.6-2.6 53.6 KiB
1397libgstrtp-1_0-0 1.0.6-2.6 94.0 KiB
1398libgstrtsp-1_0-0 1.0.6-2.6 90.0 KiB
1399libgstsdp-1_0-0 1.0.6-2.6 33.5 KiB
1400libgstsignalprocessor-0_10-23 0.10.23-19.26 21.6 KiB
1401libgsttag-1_0-0 1.0.6-2.6 262.3 KiB
1402libgstvdp-0_10-23 0.10.23-19.26 86.6 KiB
1403libgstvideo-1_0-0 1.0.6-2.6 270.6 KiB
1404libgthread-2_0-0 2.34.3-2.1.1 5.4 KiB
1405libgtk-2_0-0 2.24.14-2.1.1 7.6 MiB
1406libgtk-3-0 3.6.4-2.1.1 6.2 MiB
1407libgtk-vnc-2_0-0 0.5.1-2.1.2 159.3 KiB
1408libgtkdatabox-0_9_1-3 0.9.1.3-21.1 147.5 KiB
1409libgtkglext-x11-1_0-0 1.2.0git20110529-2.1 651.0 KiB
1410libgtkhtml-4_0-0 4.6.4-1.1.1 1.3 MiB
1411libgtkhtml-editor-4_0-0 4.6.4-1.1.1 223.0 KiB
1412libgtkimageview0 1.6.4-14.1.1 100.7 KiB
1413libgtkmm-2_4-1 2.24.2-7.1.1 4.3 MiB
1414libgtkmm-3_0-1 3.6.0-2.1.1 4.7 MiB
1415libgtksourceview-2_0-0 2.10.5-10.1.1 1.4 MiB
1416libgtksourceview-3_0-0 3.6.1-2.1.1 1.9 MiB
1417libgtkspell0 2.0.16-12.1.1 50.2 KiB
1418libgtop-2_0-7 2.28.4-8.1.1 103.5 KiB
1419libgucharmap_2_90-7 3.6.1-2.1.2 4.0 MiB
1420libgudev-1_0-0 195-13.25.1 37.4 KiB
1421libguess1 1.1-1.1 27.2 KiB
1422libguile-2_0-22 2.0.7-2.2.1 1.4 MiB
1423libguile-srfi-srfi-1-v-3-3 1.8.8-8.1.1 33.5 KiB
1424libguile-srfi-srfi-13-14-v-3-3 1.8.8-8.1.1 5.4 KiB
1425libguile-srfi-srfi-4-v-3-3 1.8.8-8.1.1 5.4 KiB
1426libguile-srfi-srfi-60-v-2-2 1.8.8-8.1.1 9.5 KiB
1427libguile17 1.8.8-8.1.1 980.1 KiB
1428libguilereadline-v-17-17 1.8.8-8.1.1 13.7 KiB
1429libgupnp-1_0-4 0.18.4-2.1.1 206.1 KiB
1430libgupnp-av-1_0-2 0.10.3-2.1.1 152.1 KiB
1431libgupnp-igd-1_0-4 0.2.2-2.1.1 57.9 KiB
1432libgvfscommon0 1.14.2-2.1.2 214.8 KiB
1433libgvnc-1_0-0 0.5.1-2.1.2 243.6 KiB
1434libgweather-3-1 3.6.2-2.1.1 102.6 KiB
1435libgweather-data 3.6.2-2.1.1 2.8 MiB
1436libgwengui-gtk2-0 4.3.3-5.1.1 102.4 KiB
1437libgwenhywfar60 4.3.3-5.1.1 2.1 MiB
1438libgwenhywfar60-plugins 4.3.3-5.1.1 130.4 KiB
1439libgxps2 0.2.2-4.1.1 169.1 KiB
1440libharfbuzz0 0.9.11-2.1.1 624.2 KiB
1441libhdf5-0 1.8.10.patch1-50.1 4.4 MiB
1442libhdf5_hl0 1.8.10.patch1-50.1 234.1 KiB
1443libhogweed2 2.5-2.1.1 74.0 KiB
1444libhydrogen-core0 0.9.6-11.14 1.1 MiB
1445libibus-1_0-0 1.4.2-4.6.1 282.9 KiB
1446libical0 0.48-4.1.1 579.6 KiB
1447libicu49 49.1-6.1.1 21.2 MiB
1448libid3tag0 0.15.1b-179.1.1 73.7 KiB
1449libidn-tools 1.25-5.1.1 801.9 KiB
1450libidn11 1.25-5.1.1 201.7 KiB
1451libiec61883 1.2.0-2.1.1 113.8 KiB
1452libieee1284 0.2.11-49.1.2 123.0 KiB
1453libiksemel3 1.4-8.1.1 49.8 KiB
1454libimobiledevice3 1.1.4-7.1.1 124.0 KiB
1455libinfinity-1_0-0 0.5.3-27.2 1.2 MiB
1456libini_config2 0.6.1-13.1.1 33.7 KiB
1457libiniparser0 3.1-5.1.1 17.5 KiB
1458libiodbc3 3.52.8-2.1.1 529.3 KiB
1459libiptc0 1.4.16.3-4.1.1 60.9 KiB
1460libiptcdata 1.0.4-19.1.1 60.9 KiB
1461libiptcdata0 1.0.4-19.1.1 44.8 KiB
1462libiso9660-8 0.90-1.1.1 45.7 KiB
1463libiw30 30.pre9-28.2.1 33.7 KiB
1464libjack-devel 1.9.8-8.1.1 19.6 MiB
1465libjack0 1.9.8-8.1.1 949.1 KiB
1466libjasper1 1.900.1-156.1.1 318.9 KiB
1467libjavascriptcoregtk-1_0-0 1.10.2-3.2.1 4.4 MiB
1468libjavascriptcoregtk-3_0-0 1.10.2-3.2.1 4.4 MiB
1469libjbig2 2.0-17.1 65.9 KiB
1470libjpeg-turbo 1.2.1-44.1 210.5 KiB
1471libjpeg8 8.0.2-44.1 281.8 KiB
1472libjpeg8-devel 8.0.2-44.1 313.6 KiB
1473libjson-glib-1_0-0 0.15.2-2.1.1 454.4 KiB
1474libjson0 0.9-13.1.1 29.7 KiB
1475libkactivities6 4.10.2-1.5.3 220.0 KiB
1476libkanagramengine4 4.10.2-1.4.3 37.8 KiB
1477libkate1 0.4.1-17.1.1 97.2 KiB
1478libkcddb4 4.10.2-1.4.1 576.7 KiB
1479libkcompactdisc4 4.10.2-1.4.1 114.3 KiB
1480libkdcraw22 4.10.2-1.4.1 1.2 MiB
1481libkde4 4.10.2-1.5.2 25.9 MiB
1482libkdecore4 4.10.2-1.5.2 2.9 MiB
1483libkdeedu4-data 4.10.2-1.4.2 220.8 KiB
1484libkdegames 4.10.2-1.5.1 39.6 KiB
1485libkdegames6 4.10.2-1.5.1 1.1 MiB
1486libkdepim4 4.10.2-1.4.4 979.2 KiB
1487libkdepimlibs4 4.10.2-1.5.4 7.0 MiB
1488libkdevplatform0 1.4.1-2.1.1 4.7 MiB
1489libkeduvocdocument4 4.10.2-1.4.2 299.0 KiB
1490libkerfuffle4 4.10.2-1.4.3 204.6 KiB
1491libkexiv2-11 4.10.2-1.4.1 1.5 MiB
1492libkeyutils1 1.5.5-2.1.1 39.4 KiB
1493libkface1 3.1.0-1.7.1 11.8 MiB
1494libkgapi0 0.4.4-2.1.1 518.4 KiB
1495libkgeomap1 3.1.0-1.7.1 399.1 KiB
1496libkipi10 4.10.2-1.4.1 238.0 KiB
1497libkmahjongg 4.10.2-1.4.1 6.4 MiB
1498libkmahjongglib4 4.10.2-1.4.1 108.2 KiB
1499libkmod2 12-2.1.1 93.9 KiB
1500libkms-devel 2.4.42-1.1.1 2.7 KiB
1501libkms1 2.4.42-1.1.1 13.5 KiB
1502libkolab0 0.4.1-2.1.1 927.2 KiB
1503libkolabxml0 0.8.1-4.1.5 3.0 MiB
1504libkonq5 4.10.2-1.4.4 249.6 KiB
1505libkpathsea6 6.1.0-3.3.1 93.7 KiB
1506libksane0 4.10.2-1.4.1 277.2 KiB
1507libksba8 1.3.0-3.1.1 238.4 KiB
1508libksuseinstall1 4.10.2-1.5.2 70.0 KiB
1509libktexteditor 4.10.2-1.5.10 7.8 MiB
1510libktoblzcheck1 1.36-8.1.1 162.5 KiB
1511libktorrent5 1.3.1-2.1.1 1.6 MiB
1512libkvkontakte1 1.0.0-5.1.1 274.2 KiB
1513liblapack3 3.4.2-48.1 5.4 MiB
1514liblash1 0.5.4-17.1.1 46.0 KiB
1515liblastfm1 1.0.2-2.1.1 672.8 KiB
1516liblazy1 0.2-83.1.1 17.5 KiB
1517liblbxutil-devel 1.1.0-5.1.1 16.6 KiB
1518liblbxutil1 1.1.0-5.1.1 159.4 KiB
1519liblcms-devel 1.19-11.1.1 272.1 KiB
1520liblcms1 1.19-11.1.1 222.5 KiB
1521liblcms2-2 2.4-70.1 330.1 KiB
1522liblcms2-devel 2.4-70.1 121.7 KiB
1523libldap-2_4-2 2.4.33-4.1.1 682.2 KiB
1524libldapcpp1 0.3.1-1.1.1 215.2 KiB
1525libldb1 1.1.14-2.1.1 316.7 KiB
1526liblensfun0 0.2.6-3.1.1 110.5 KiB
1527liblinebreak2 2.1-16.1 56.7 KiB
1528liblirc_client0 0.9.0-5.1.1 25.6 KiB
1529liblo 0.25-19.1.1 79.1 KiB
1530liblockdev1 1.0.3_git201003141408-22.1.1 13.6 KiB
1531libloudmouth-1-0 1.4.3-19.1.1 195.5 KiB
1532liblouis2 2.5.2-3.1.1 5.1 MiB
1533liblpsolve55-0 5.5.2.0-2.1.1 618.7 KiB
1534liblqr-1-0 0.4.1-16.1.1 119.0 KiB
1535liblrdf2 0.4.0-143.1.1 47.8 KiB
1536libltdl7 2.4.2-8.1.1 37.7 KiB
1537liblua5_1 5.1.5-2.1.3 190.7 KiB
1538liblua5_2 5.2.1-2.2.1 214.8 KiB
1539liblzma5 5.0.4-2.1.1 161.7 KiB
1540liblzo2-2 2.06-9.1.1 133.5 KiB
1541libm17n0 1.6.3-4.1.1 559.9 KiB
1542libmad0 0.15.1b-3.1 135.1 KiB
1543libmagic-data 5.11-12.1.1 2.8 MiB
1544libmagic1 5.11-12.1.1 101.8 KiB
1545libmarblewidget15 4.10.2-1.4.2 3.5 MiB
1546libmatroska5 1.3.0-8.1.1 450.8 KiB
1547libmcrypt 2.5.8-112.1.1 191.0 KiB
1548libmcs1 0.7.2-2.1 13.6 KiB
1549libmeanwhile1 1.0.2-131.1.1 261.1 KiB
1550libmediastreamer1 2.8.2-2.1.2 220.4 KiB
1551libmediawiki1 3.1.0-1.7.1 214.0 KiB
1552libmemphis-0_2-0 0.2.3-17.1.1 86.8 KiB
1553libmetacity-private0 2.34.13-2.1.2 166.6 KiB
1554libmicrohttpd10 0.9.22-2.1.1 74.4 KiB
1555libmikmod2 3.1.12-20.1.1 359.1 KiB
1556libminiupnpc8 1.7-2.1.1 57.5 KiB
1557libmission-control-plugins0 5.14.0-3.1.1 41.8 KiB
1558libmjpegutils-2_0-0 2.0.0-53.1 645.8 KiB
1559libmlt++3 0.8.8-42.1 118.9 KiB
1560libmlt5 0.8.8-42.1 682.0 KiB
1561libmlt5-modules 0.8.8-42.1 33.2 MiB
1562libmms0 0.6.2-10.1.1 117.4 KiB
1563libmng-devel 1.0.10-108.1.1 1.9 MiB
1564libmng1 1.0.10-108.1.1 565.8 KiB
1565libmnl0 1.0.3-5.1.1 21.6 KiB
1566libmodman1 2.0.1-12.1.1 29.7 KiB
1567libmodplug1 0.8.8.4-9.1.1 310.4 KiB
1568libmono-2_0-1 3.0.4-1.4.1 3.4 MiB
1569libmount1 2.21.2-10.2.1 182.6 KiB
1570libmowgli2 1.0.0-4.1.1 70.0 KiB
1571libmozjs185-1_0 1.8.5-12.1.1 3.1 MiB
1572libmp3 5.0.5-8.1.1 333.8 KiB
1573libmp3lame-devel 3.99.5-1002.1 62.0 KiB
1574libmp3lame0 3.99.5-1002.1 310.8 KiB
1575libmp4v2-1 1.9.1-2.1 1.2 MiB
1576libmpc3 1.0-2.1.1 98.1 KiB
1577libmpcdec5 1.2.6-28.1.1 37.7 KiB
1578libmpeg2-0 0.5.1-1.1 197.4 KiB
1579libmpeg3-1 1.8-4.1 240.9 KiB
1580libmpeg3-utils 1.8-4.1 38.3 KiB
1581libmpfr4 3.1.1-2.1.1 370.6 KiB
1582libmpg123-0 1.15.3-1.1 202.6 KiB
1583libmsn0_3 4.2.1-5.1.1 732.3 KiB
1584libmspack0 0.3-2.1.1 117.6 KiB
1585libmtdev1 1.1.0-5.1.1 21.5 KiB
1586libmtp9 1.1.5-3.1.1 545.0 KiB
1587libmuparser2 2.2.3-15.1 391.3 KiB
1588libmusicbrainz3-6 3.0.3-14.1.1 371.4 KiB
1589libmusicbrainz4 2.1.5-24.1.1 191.8 KiB
1590libmusicbrainz5-0 5.0.1-3.1.1 628.8 KiB
1591libmutter0 3.6.3-1.1.1 773.9 KiB
1592libmx-1_0-2 1.4.7-2.1.1 1.9 MiB
1593libmygpo-qt1 1.0.6-3.1.1 245.9 KiB
1594libmysqlclient18 5.5.29-1.1.1 2.9 MiB
1595libmysqld18 5.5.29-1.1.1 11.5 MiB
1596libnautilus-extension1 3.6.3-3.2.1 47.3 KiB
1597libncurses5 5.9-26.1.1 797.7 KiB
1598libncurses6 5.9-26.1.1 809.9 KiB
1599libneon-devel 0.29.6-18.1.1 424.3 KiB
1600libneon27 0.29.6-18.1.1 490.1 KiB
1601libnepomukwidgets4 4.10.2-1.4.1 375.9 KiB
1602libnetfilter_conntrack3 1.0.2-3.1.1 105.6 KiB
1603libnetpbm11 10.61.1-2.1.1 223.9 KiB
1604libnettle4 2.5-2.1.1 414.8 KiB
1605libnfnetlink0 1.0.1-3.1.1 48.3 KiB
1606libnice10 0.1.3-2.1.1 190.4 KiB
1607libnl-1_1 1.1-65.1.2 365.7 KiB
1608libnl-config 3.2.16-2.1.1 2.6 KiB
1609libnl3-200 3.2.16-2.1.1 590.8 KiB
1610libnm-glib-vpn1 0.9.6.4-5.6.1 33.8 KiB
1611libnm-glib4 0.9.6.4-5.6.1 239.2 KiB
1612libnm-gtk0 0.9.6.4-2.5.1 185.2 KiB
1613libnm-util2 0.9.6.4-5.6.1 384.0 KiB
1614libnotify-tools 0.7.5-5.1.1 9.6 KiB
1615libnotify4 0.7.5-5.1.1 89.4 KiB
1616libnscd 2.0.2-129.1.1 31.9 KiB
1617libnsssharedhelper0 1.0.10-4.1.1 35.4 KiB
1618libntfs-3g-devel 2012.1.15-7.2.1 253.9 KiB
1619libntfs-3g83 2012.1.15-7.2.1 351.6 KiB
1620libntlm0 1.3-5.1.1 121.0 KiB
1621libntrack-qt4-1 016-4.1.1 114.2 KiB
1622libntrack0 016-4.1.1 130.2 KiB
1623libnxcl1 0.9-82.1.1 98.1 KiB
1624liboauth0 0.9.4-11.1.1 52.3 KiB
1625libofa0 0.9.3-96.1.1 86.9 KiB
1626libofx 0.9.5-5.1.1 448.3 KiB
1627libofx5 0.9.5-5.1.1 229.9 KiB
1628libogg-devel 1.3.0-6.1.1 267.4 KiB
1629libogg0 1.3.0-6.1.1 32.6 KiB
1630liboggkate1 0.4.1-17.1.1 21.0 KiB
1631liboil 0.3.17-15.1.1 496.9 KiB
1632liboil-devel 0.3.17-15.1.1 188.3 KiB
1633liboldX-devel 1.0.1-5.1.1 3.4 KiB
1634liboldX6 1.0.1-5.1.1 9.7 KiB
1635libopal3_10_9 3.10.9-3.1.1 12.4 MiB
1636libopenal1 1.15-4.6.1 338.4 KiB
1637libopenbabel4 2.3.1-28.7 3.5 MiB
1638libopencc1 0.3.0.git20121105-2.1.1 25.5 KiB
1639libopencore-amr-devel 0.1.3-4.1 87.1 KiB
1640libopencore-amrnb0 0.1.3-4.1 183.5 KiB
1641libopencore-amrwb0 0.1.3-4.1 91.5 KiB
1642libopencv2_4 2.4.5-60.1 12.6 MiB
1643libopenjpeg1 1.5.1-31.3 147.8 KiB
1644libopenobex1 1.5-16.1.1 89.0 KiB
1645libopenraw1 0.0.9-7.1.1 391.3 KiB
1646libopenssl-devel 1.0.1e-1.1.1 1.4 MiB
1647libopenssl1_0_0 1.0.1e-1.1.1 2.3 MiB
1648libopus0 1.0.1-3.1.1 264.9 KiB
1649liborc-0_4-0 0.4.16-9.1.1 604.2 KiB
1650libortp8 0.20.0-2.1.1 133.5 KiB
1651libosinfo 0.2.2-2.1.1 1.7 MiB
1652libosinfo-1_0-0 0.2.2-2.1.1 170.9 KiB
1653libosip2 3.5.0-14.1.1 268.6 KiB
1654libosip2-devel 3.5.0-14.1.1 279.8 KiB
1655libossp-uuid16 1.6.2-12.1.1 50.0 KiB
1656libotf0 0.9.12-15.1.1 81.6 KiB
1657libotr2 3.2.1-2.1.1 162.4 KiB
1658libp11-kit0 0.14-2.1.1 159.0 KiB
1659libpackagekit-glib2-16 0.8.7-4.5.1 381.2 KiB
1660libpackagekit-qt2-5 0.8.7-3.1.1 271.5 KiB
1661libpanel-applet-4-0 3.6.2-2.1.2 91.3 KiB
1662libpango-1_0-0 1.32.5-3.4.2 891.1 KiB
1663libpangomm-1_4-1 2.28.4-5.1.1 183.2 KiB
1664libpano-devel 2.9.18-26.1 81.5 KiB
1665libpano-utils 2.9.18-26.1 121.1 KiB
1666libpano13-2 2.9.18-26.1 812.2 KiB
1667libpaper1 1.1.24-7.2 13.0 KiB
1668libparted0 2.4-30.1.1 477.0 KiB
1669libpath_utils1 0.2.1-13.1.1 13.5 KiB
1670libpcap1 1.3.0-4.1 324.7 KiB
1671libpci3 3.1.9-6.1.1 46.1 KiB
1672libpciaccess-devel 0.13.1-4.1.1 14.9 KiB
1673libpciaccess0 0.13.1-4.1.1 37.7 KiB
1674libpcre1 8.31-4.1.1 682.8 KiB
1675libpcre16-0 8.31-4.1.1 345.6 KiB
1676libpcrecpp0 8.31-4.1.1 33.7 KiB
1677libpcreposix0 8.31-4.1.1 9.5 KiB
1678libpcsclite1 1.8.8-2.1.1 41.6 KiB
1679libpeas-1_0-0 1.6.2-2.1.1 108.1 KiB
1680libpeas-gtk-1_0-0 1.6.2-2.1.1 76.2 KiB
1681libpeas-loader-gjs 1.6.2-2.1.1 21.7 KiB
1682libpeas-loader-python 1.6.2-2.1.1 17.7 KiB
1683libpeas-loader-seed 1.6.2-2.1.1 17.7 KiB
1684libpgf6 6.12.24-8.2 81.9 KiB
1685libphonon4 4.6.0-7.1.2 477.7 KiB
1686libpipeline1 1.2.2-2.1.1 49.7 KiB
1687libpisock9 0.12.5-18.1.1 258.1 KiB
1688libpixman-1-0 0.28.2-2.1.1 631.9 KiB
1689libpixman-1-0-devel 0.28.2-2.1.1 43.6 KiB
1690libpkcs11-helper1 1.09-2.1.1 105.9 KiB
1691libplist1 1.8-5.1.1 70.5 KiB
1692libplot2 2.6-17.1.1 1.2 MiB
1693libplotter2 2.6-17.1.1 1.1 MiB
1694libply-boot-client2 0.8.8_git201211022126-4.3.1 21.5 KiB
1695libply-splash-core2 0.8.8_git201211022126-4.3.1 77.9 KiB
1696libply-splash-graphics2 0.8.8_git201211022126-4.3.1 37.8 KiB
1697libply2 0.8.8_git201211022126-4.3.1 94.0 KiB
1698libpng12-0 1.2.50-3.1.1 166.0 KiB
1699libpng12-compat-devel 1.2.50-3.1.1 52.8 KiB
1700libpng12-devel 1.2.50-3.1.1 495.4 KiB
1701libpng15-15 1.5.13-3.1.1 185.9 KiB
1702libpng15-devel 1.5.13-3.1.1 539.3 KiB
1703libpodofo0_9_1 0.9.1-10.1.1 1.4 MiB
1704libpolkit-qt-1-1 0.99.1-22.1.1 177.6 KiB
1705libpolkit0 0.110-2.2.1 148.5 KiB
1706libpoppler-glib8 0.22.1-1.1.1 259.7 KiB
1707libpoppler-qt4-4 0.22.1-1.1.1 401.1 KiB
1708libpoppler34 0.22.1-1.1.1 3.6 MiB
1709libpopt0 1.16-17.2.1 116.7 KiB
1710libportaudio2 19_20111121-4.1.1 182.7 KiB
1711libpostproc51 0.7.15-1.4 37.5 KiB
1712libpostproc52 1.0.6-1.1 153.5 KiB
1713libppl9 0.11.2-13.1.1 1005.6 KiB
1714libppl_c4 0.11.2-13.1.1 4.2 MiB
1715libpq5 9.2.4-1.8.1 437.8 KiB
1716libprison0 1.0-10.1.1 33.7 KiB
1717libprocps1 3.3.5-4.2.1 65.9 KiB
1718libprojectM2 2.1.0-4.1.1 1.1 MiB
1719libproxy1 0.4.11-2.1.1 156.7 KiB
1720libproxy1-config-gnome3 0.4.11-2.1.1 47.4 KiB
1721libproxy1-config-kde4 0.4.11-2.1.1 21.8 KiB
1722libproxy1-networkmanager 0.4.11-2.1.1 9.6 KiB
1723libproxy1-pacrunner-webkit 0.4.11-2.1.1 21.7 KiB
1724libpst4 0.6.57-2.1.1 181.7 KiB
1725libpt2_10_9 2.10.9-2.1.2 4.1 MiB
1726libpth20 2.0.7-135.1.1 189.9 KiB
1727libpulse-mainloop-glib0 3.0-1.6.1 17.6 KiB
1728libpulse0 3.0-1.6.1 819.8 KiB
1729libpurple 2.10.7-4.4.1 4.4 MiB
1730libpurple-branding-openSUSE 12.2-4.4.1 2.2 KiB
1731libpurple-lang 2.10.7-4.4.1 20.6 MiB
1732libpurple-tcl 2.10.7-4.4.1 58.5 KiB
1733libpwquality1 1.2.1-2.1.1 46.6 KiB
1734libpyglib-gi-2_0-python0 3.4.2-2.1.1 13.6 KiB
1735libpython2_7-1_0 2.7.3-10.1.2 1.4 MiB
1736libpython3_3m1_0 3.3.0-6.7.1 1.9 MiB
1737libqalculate5 0.9.7-13.1.1 2.0 MiB
1738libqca2 2.0.3-10.1.1 1.8 MiB
1739libqimageblitz4 0.0.6-7.1.1 117.6 KiB
1740libqjson0 0.8.1-2.1.1 188.4 KiB
1741libqoauth1 1.0.1-15.1.1 62.1 KiB
1742libqrencode3 3.4.1-3.1.1 45.7 KiB
1743libqt4 4.8.4-3.3.1 14.8 MiB
1744libqt4-devel 4.8.4-3.3.1 36.1 MiB
1745libqt4-qt3support 4.8.4-3.3.1 3.1 MiB
1746libqt4-sql 4.8.4-3.3.1 254.1 KiB
1747libqt4-sql-mysql 4.8.4-3.3.1 85.4 KiB
1748libqt4-sql-sqlite 4.8.4-3.3.1 50.1 KiB
1749libqt4-x11 4.8.4-3.3.1 30.1 MiB
1750libquadmath0 4.7.2_20130108-2.1.6 474.3 KiB
1751libquicktime0 1.2.4-61.1 970.1 KiB
1752libquvi-scripts 0.4.6-1.1 239.2 KiB
1753libquvi7 0.4.1-1.1 75.5 KiB
1754libraptor2-0 2.0.8-4.1.1 367.7 KiB
1755librasqal3 0.9.29-4.1.1 898.2 KiB
1756libraw-devel 0.14.7-63.1 747.9 KiB
1757libraw1394-11 2.0.7-9.1.1 62.0 KiB
1758libraw1394-devel 2.0.7-9.1.1 47.7 KiB
1759libraw5 0.14.7-63.1 1.1 MiB
1760librcc0 0.2.10-2.1.1 140.7 KiB
1761librcd0 0.1.13-14.1.1 201.4 KiB
1762libreadline6 6.2-61.1.3 274.9 KiB
1763librecad 1.0.2-8.11 14.6 MiB
1764libredland0 1.0.16-2.1.1 271.6 KiB
1765libref_array1 0.1.1-13.1.1 9.4 KiB
1766libreiserfs-0_3-0 0.3.0.5-162.1.1 115.8 KiB
1767libreoffice 3.6.3.2.4-2.4.1 260.6 MiB
1768libreoffice-base 3.6.3.2.4-2.4.1 9.9 MiB
1769libreoffice-base-drivers-mysql 3.6.3.2.4-2.4.1 1.7 MiB
1770libreoffice-base-extensions 3.6.3.2.4-2.4.1 3.5 MiB
1771libreoffice-branding-openSUSE 3.6-2.1.1 5.7 MiB
1772libreoffice-calc 3.6.3.2.4-2.4.1 23.4 MiB
1773libreoffice-calc-extensions 3.6.3.2.4-2.4.1 2.3 MiB
1774libreoffice-converter 3.3-16.1.1 37.8 KiB
1775libreoffice-draw 3.6.3.2.4-2.4.1 33.2 KiB
1776libreoffice-draw-extensions 3.6.3.2.4-2.4.1 1.8 MiB
1777libreoffice-filters-optional 3.6.3.2.4-2.4.1 31.1 MiB
1778libreoffice-gnome 3.6.3.2.4-2.4.1 2.0 MiB
1779libreoffice-help-en-US 3.6.3.2.4-2.4.1 20.7 MiB
1780libreoffice-hyphen 20110203.1-6.1.1 3.0 MiB
1781libreoffice-icon-theme-oxygen 3.6.3.2.4-2.4.1 2.9 MiB
1782libreoffice-icon-theme-tango 3.6.3.2.4-2.4.1 2.4 MiB
1783libreoffice-impress 3.6.3.2.4-2.4.1 850.7 KiB
1784libreoffice-impress-extensions 3.6.3.2.4-2.4.1 4.3 MiB
1785libreoffice-kde4 3.6.3.2.4-2.4.1 267.1 KiB
1786libreoffice-math 3.6.3.2.4-2.4.1 1.3 MiB
1787libreoffice-pyuno 3.6.3.2.4-2.4.1 860.2 KiB
1788libreoffice-templates-en 3.3-7.1.2 3.6 MiB
1789libreoffice-templates-labels-a4 1.0.1-7.1.1 215.9 KiB
1790libreoffice-templates-labels-letter 1.0.1-7.1.1 515.8 KiB
1791libreoffice-thesaurus-en-US 20060111.1-15.1.1 20.6 MiB
1792libreoffice-writer 3.6.3.2.4-2.4.1 14.3 MiB
1793libreoffice-writer-extensions 3.6.3.2.4-2.4.1 7.2 MiB
1794librest0 0.7.90-25.2 140.5 KiB
1795librsvg-2-2 2.36.4-2.1.1 849.8 KiB
1796librtmp-devel 2.4.git20121102-1.1 476.5 KiB
1797librtmp0 2.4.git20121102-1.1 131.8 KiB
1798librubberband2 1.6.0-8.1.1 217.7 KiB
1799libsamplerate0 0.1.8-6.1.1 1.4 MiB
1800libsbc1 1.0-2.1.1 69.5 KiB
1801libschroedinger-1_0-0 1.0.11-4.1.1 911.2 KiB
1802libsecret-1-0 0.12-2.1.1 452.7 KiB
1803libseed-gtk3-0 3.2.0-8.1.1 1.4 MiB
1804libselinux1 2.1.9-5.1.3 122.1 KiB
1805libsemanage1 2.1.6-4.1.4 205.3 KiB
1806libsensors4 3.3.3-2.2.1 69.9 KiB
1807libsepol1 2.1.8-2.1.5 266.4 KiB
1808libserf-1-0 1.1.1-2.1.1 111.4 KiB
1809libsexy 0.1.11-186.1.1 137.6 KiB
1810libshout3 2.2.2-137.1.1 70.1 KiB
1811libsidplay1 1.36.59-154.1.1 266.3 KiB
1812libsigc-2_0-0 2.2.11-2.1.1 166.7 KiB
1813libsilc-1_1-2 1.1.10-21.1.1 829.9 KiB
1814libsilcclient-1_1-3 1.1.10-21.1.1 222.7 KiB
1815libslang2 2.2.4-4.1.1 929.3 KiB
1816libslv2-9 0.6.6-3.10 54.0 KiB
1817libsmbclient0 3.6.12-59.2.1 6.2 MiB
1818libsmbios2 2.2.28-7.1.1 930.7 KiB
1819libsmi 0.4.8-14.1.1 15.8 MiB
1820libsmi2 0.4.8-14.1.1 459.9 KiB
1821libsnapper2 0.1.2-1.5.1 362.3 KiB
1822libsndfile1 1.0.25-14.1.1 454.8 KiB
1823libsnmp30 5.7.2-3.1.1 3.4 MiB
1824libsocialweb 0.25.21-2.1.1 612.8 KiB
1825libsocialweb-branding-openSUSE 12.2-4.1.1 460 B
1826libsocialweb-client2 0.25.21-2.1.1 57.9 KiB
1827libsocialweb-lang 0.25.21-2.1.1 109.7 KiB
1828libsocialweb0 0.25.21-2.1.1 145.7 KiB
1829libsocks0 1.3.2-5.1.1 254.7 KiB
1830libsofia-sip-ua-glib3 1.12.11-10.1.1 17.7 KiB
1831libsofia-sip-ua0 1.12.11-10.1.1 1.6 MiB
1832libsoftokn3 3.14.3-1.8.1 426.3 KiB
1833libsolv-tools 0.2.4-2.1.1 5.2 MiB
1834libsoprano4 2.9.0-2.1.1 1.6 MiB
1835libsoup-2_4-1 2.40.3-2.1.1 753.9 KiB
1836libsox2 14.4.0-38.1 640.3 KiB
1837libspandsp2 0.0.6pre20-4.1.1 731.8 KiB
1838libspectre1 0.2.7-2.1.1 62.0 KiB
1839libspeechd2 0.7.1-12.1.2 33.7 KiB
1840libspeex1 1.1.999_1.2rc1-18.1.1 89.6 KiB
1841libspeexdsp1 1.1.999_1.2rc1-18.1.1 71.0 KiB
1842libspice-client-glib-2_0-8 0.14-3.1.2 1.0 MiB
1843libspice-client-gtk-3_0-4 0.14-3.1.2 86.5 KiB
1844libspice-server1 0.12.0-2.1.1 1.1 MiB
1845libsqlite3-0 3.7.14.1-2.1.1 773.6 KiB
1846libssh2-1 1.4.3-2.1.1 162.1 KiB
1847libssh4 0.5.3-2.1.1 289.1 KiB
1848libsss_idmap0 1.9.4-1.9.1 13.5 KiB
1849libstartup-notification-1-0 0.12-7.1.1 72.4 KiB
1850libstdc++-devel 4.7-7.1.1 72 B
1851libstdc++33 3.3.3-38.1.1 831.2 KiB
1852libstdc++47-devel 4.7.2_20130108-2.1.6 15.9 MiB
1853libstdc++6 4.7.2_20130108-2.1.6 912.7 KiB
1854libstorage4 2.23.10-1.4.1 2.9 MiB
1855libstrigi0 0.7.8-4.1 1009.9 KiB
1856libswfdec0_9_2 0.9.2-3.2 1.2 MiB
1857libsword-1_6_2 1.6.2+svn2679-13.1 1.3 MiB
1858libswresample0 1.0.6-1.1 85.5 KiB
1859libswscale0 0.7.15-1.4 257.5 KiB
1860libswscale2 1.0.6-1.1 341.5 KiB
1861libtag-extras1 1.0.1-17.1.1 79.8 KiB
1862libtag1 1.8-3.2.1 846.2 KiB
1863libtag_c0 1.8-3.2.1 17.6 KiB
1864libtalloc2 2.0.8-2.1.1 49.7 KiB
1865libtasn1 3.0-2.1.1 104.9 KiB
1866libtasn1-6 3.0-2.1.1 65.7 KiB
1867libtcnative-1-0 1.1.24-2.1.1 159.1 KiB
1868libtdb1 1.2.11-3.1.1 73.8 KiB
1869libtelepathy-farstream3 0.6.0-2.1.1 585.1 KiB
1870libtelepathy-glib0 0.20.1-3.1.1 2.2 MiB
1871libtelepathy-logger3 0.6.0-2.1.1 183.4 KiB
1872libtevent0 0.9.17-2.1.1 49.9 KiB
1873libtheora-devel 1.1.1-22.1.1 1.1 MiB
1874libtheora0 1.1.1-22.1.1 728.9 KiB
1875libtidy-0_99-0 1.0.20100204cvs-15.1.1 346.8 KiB
1876libtiff-devel 4.0.3-2.1.1 146.4 KiB
1877libtiff3 3.9.5-1.1 411.5 KiB
1878libtiff5 4.0.3-2.1.1 478.9 KiB
1879libtimidity-0_1-0 0.1.0-12.1.1 91.4 KiB
1880libtirpc1 0.2.2-18.1.1 160.6 KiB
1881libtool 2.4.2-8.1.1 2.2 MiB
1882libtotem-plparser-mini17 3.4.3-2.1.1 17.6 KiB
1883libtotem-plparser17 3.4.3-2.1.1 118.6 KiB
1884libtracker-common-0_14-0 0.14.4-2.1.2 761.9 KiB
1885libtracker-extract-0_14-0 0.14.4-2.1.2 67.7 KiB
1886libtracker-miner-0_14-0 0.14.4-2.1.2 211.1 KiB
1887libtracker-sparql-0_14-0 0.14.4-2.1.2 130.2 KiB
1888libtsmux0 0.3.0-2.1 87.2 KiB
1889libtwolame0 0.3.13-2.1 117.8 KiB
1890libudev-devel 195-13.25.1 217.4 KiB
1891libudev1 195-13.25.1 65.5 KiB
1892libudf0 0.90-1.1.1 17.5 KiB
1893libudisks2-0 2.0.0-5.4.1 403.4 KiB
1894libunique-1_0-0 1.1.6-21.1.1 70.3 KiB
1895libunique-3_0-0 3.0.2-8.1.1 80.0 KiB
1896libunistring-devel 0.9.3-13.1.1 708.4 KiB
1897libunistring0 0.9.3-13.1.1 1.1 MiB
1898libupnp6 1.6.13-9.1.1 329.3 KiB
1899libupower-glib1 0.9.19-2.1.1 69.9 KiB
1900liburiparser1 0.7.5-16.1.1 105.7 KiB
1901libusb-0_1-4 0.1.13-23.1.1 61.6 KiB
1902libusb-1_0-0 1.0.9-5.1.1 91.2 KiB
1903libusbmuxd2 1.0.8-5.5.1 25.7 KiB
1904libusbredirhost1 0.6-2.1.1 33.6 KiB
1905libusbredirparser1 0.6-2.1.1 29.5 KiB
1906libustr-1_0-1 1.0.4-26.1.1 268.6 KiB
1907libuuid-devel 2.21.2-10.2.1 16.6 KiB
1908libuuid1 2.21.2-10.2.1 17.7 KiB
1909libv4l 0.8.9-2.1.2 110.0 KiB
1910libv4l1-0 0.8.9-2.1.2 22.8 KiB
1911libv4l2-0 0.8.9-2.1.2 45.9 KiB
1912libv4lconvert0 0.8.9-2.1.2 150.0 KiB
1913libv8-3 3.16.4.0-2.1.2 6.1 MiB
1914libva-devel 1.1.0-6.1.1 122.5 KiB
1915libva-drm1 1.1.0-6.1.1 9.5 KiB
1916libva-egl1 1.1.0-6.1.1 5.4 KiB
1917libva-glx1 1.1.0-6.1.1 17.8 KiB
1918libva-x11-1 1.1.0-6.1.1 21.8 KiB
1919libva1 1.1.0-6.1.1 75.1 KiB
1920libvamp-hostsdk3 2.2.1-8.1.1 241.9 KiB
1921libvcdinfo0 0.7.24cvs-6.1.2 186.4 KiB
1922libvdehist0 2.3.2-2.1.1 55.6 KiB
1923libvdemgmt0 2.3.2-2.1.1 56.3 KiB
1924libvdeplug3 2.3.2-2.1.1 81.6 KiB
1925libvdpau-devel 0.6-2.4.1 1.6 MiB
1926libvdpau1 0.6-2.4.1 36.1 KiB
1927libvigraimpex4 1.8.0-2.1.1 499.5 KiB
1928libvisual 0.4.0-197.1.1 412.5 KiB
1929libvlc5 2.0.6-117.1 110.0 KiB
1930libvlccore5 2.0.6-117.1 1020.2 KiB
1931libvmtools0 9.2.2-2.4.1 652.0 KiB
1932libvnc-devel 20070501-6.1.1 8.3 KiB
1933libvo-aacenc0 0.1.2-3.1 141.2 KiB
1934libvorbis-devel 1.3.3-2.1.2 45.3 KiB
1935libvorbis0 1.3.3-2.1.2 169.8 KiB
1936libvorbisenc2 1.3.3-2.1.2 1.5 MiB
1937libvorbisfile3 1.3.3-2.1.2 33.7 KiB
1938libvpx1 1.1.0-3.1.1 682.2 KiB
1939libvte2_90-9 0.34.2-2.1.1 2.1 MiB
1940libvte9 0.28.2-13.1.1 2.1 MiB
1941libwacom-data 0.6.1-2.1.1 39.2 KiB
1942libwacom2 0.6.1-2.1.1 37.3 KiB
1943libwavpack1 4.60.1-22.1.1 165.6 KiB
1944libwbclient0 3.6.12-59.2.1 53.6 KiB
1945libwebkitgtk-1_0-0 1.10.2-3.2.1 28.0 MiB
1946libwebkitgtk-3_0-0 1.10.2-3.2.1 28.0 MiB
1947libwebp4 0.3.0-32.2 286.2 KiB
1948libwebrtc_audio_processing0 0.1-6.1.1 248.1 KiB
1949libwmf-0_2-7 0.2.8.4-231.1.1 458.8 KiB
1950libwmf-tools 0.2.8.4-231.1.1 1.0 MiB
1951libwnck-1-22 2.31.0-4.1.1 358.3 KiB
1952libwnck-3-0 3.4.4-2.1.1 414.7 KiB
1953libwpd-0_9-9 0.9.6-2.1.1 812.0 KiB
1954libwpg-0_2-2 0.2.1-9.1.1 158.2 KiB
1955libwps-0_2-2 0.2.6-2.1.1 118.3 KiB
1956libwrap0 7.6-877.1.1 35.2 KiB
1957libwv-1_2-1 1.2.2-232.1.1 317.0 KiB
1958libwx_baseu-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 1.3 MiB
1959libwx_baseu-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 1.3 MiB
1960libwx_baseu_net-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 183.0 KiB
1961libwx_baseu_net-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 175.0 KiB
1962libwx_baseu_xml-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 37.8 KiB
1963libwx_baseu_xml-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 37.8 KiB
1964libwx_gtk2u_adv-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 781.4 KiB
1965libwx_gtk2u_adv-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 753.4 KiB
1966libwx_gtk2u_aui-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 395.7 KiB
1967libwx_gtk2u_aui-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 383.7 KiB
1968libwx_gtk2u_core-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 3.6 MiB
1969libwx_gtk2u_core-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 3.5 MiB
1970libwx_gtk2u_gl-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 45.9 KiB
1971libwx_gtk2u_html-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 658.6 KiB
1972libwx_gtk2u_html-2_8-0-wxcontainer 2.8.12-17.1.1 626.5 KiB
1973libwx_gtk2u_xrc-2_8-0-stl 2.8.12-17.1.1 563.6 KiB
1974libx264-129 0.129svn20130224-2.1 890.0 KiB
1975libx264-devel 0.129svn20130224-2.1 43.1 KiB
1976libx86-1 1.1-38.1.1 221.5 KiB
1977libx86emu1 1.1-18.1.1 139.5 KiB
1978libxapian22 1.2.12-19.1 2.2 MiB
1979libxatracker1 1.0.0-34.6.1 10.3 MiB
1980libxcb-composite0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1981libxcb-damage0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1982libxcb-devel 1.9-2.1.1 3.6 MiB
1983libxcb-dpms0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1984libxcb-dri2-0 1.9-2.1.1 17.5 KiB
1985libxcb-glx0 1.9-2.1.1 97.5 KiB
1986libxcb-randr0 1.9-2.1.1 41.5 KiB
1987libxcb-record0 1.9-2.1.1 13.5 KiB
1988libxcb-render0 1.9-2.1.1 37.5 KiB
1989libxcb-res0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1990libxcb-screensaver0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1991libxcb-shape0 1.9-2.1.1 13.5 KiB
1992libxcb-shm0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1993libxcb-sync0 1.9-2.1.1 21.5 KiB
1994libxcb-util1 0.3.9-5.1.1 17.6 KiB
1995libxcb-xevie0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1996libxcb-xf86dri0 1.9-2.1.1 17.5 KiB
1997libxcb-xfixes0 1.9-2.1.1 25.5 KiB
1998libxcb-xinerama0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
1999libxcb-xprint0 1.9-2.1.1 29.5 KiB
2000libxcb-xtest0 1.9-2.1.1 9.5 KiB
2001libxcb-xv0 1.9-2.1.1 29.5 KiB
2002libxcb-xvmc0 1.9-2.1.1 13.5 KiB
2003libxcb1 1.9-2.1.1 133.8 KiB
2004libxerces-c-3_1 3.1.1-7.1.1 3.6 MiB
2005libxfce4util6 4.10.0-4.1.1 237.1 KiB
2006libxfconf-0-2 4.10.0-5.1.1 87.7 KiB
2007libxine2 1.2.2-83.2 5.8 MiB
2008libxkbfile-devel 1.0.8-4.1.1 37.1 KiB
2009libxkbfile1 1.0.8-4.1.1 146.5 KiB
2010libxkbui-devel 1.0.2-5.1.1 5.2 KiB
2011libxkbui1 1.0.2-5.1.1 13.5 KiB
2012libxklavier16 5.3-2.1.1 135.0 KiB
2013libxmi0 2.6-17.1.1 121.6 KiB
2014libxml++-2_6-2 2.36.0-2.1.1 317.1 KiB
2015libxml2-2 2.9.0-2.9.1 1.5 MiB
2016libxml2-devel 2.9.0-2.9.1 429.1 KiB
2017libxml2-tools 2.9.0-2.9.1 78.4 KiB
2018libxmmsclient-glib1 0.8-1.5 5.5 KiB
2019libxmmsclient6 0.8-1.5 170.6 KiB
2020libxslt-tools 1.1.28-3.4.1 78.2 KiB
2021libxslt1 1.1.28-3.4.1 325.0 KiB
2022libxtables9 1.4.16.3-4.1.1 45.8 KiB
2023libxvidcore-devel 1.3.2-2.1 309.9 KiB
2024libxvidcore4 1.3.2-2.1 730.5 KiB
2025libyaml-0-2 0.1.3-11.1.1 117.5 KiB
2026libyelp0 3.6.2-2.2.1 240.3 KiB
2027libyui-gtk-pkg4 2.42.2-3.1.1 676.4 KiB
2028libyui-gtk4 2.42.3-1.1.1 580.9 KiB
2029libyui-ncurses-pkg4 2.43.4-1.1.1 799.3 KiB
2030libyui-ncurses4 2.43.3-1.1.1 935.3 KiB
2031libyui-qt-pkg4 2.42.5-1.2.1 1.1 MiB
2032libyui-qt4 2.42.5-1.1.1 969.5 KiB
2033libyui4 2.42.6-1.1.1 597.4 KiB
2034libz1 1.2.7-7.1.1 85.5 KiB
2035libzapojit-0_0-0 0.0.2-2.1.1 95.5 KiB
2036libzeitgeist-1_0-1 0.3.18-4.1.1 193.2 KiB
2037libzio1 1.00-4.1.1 21.6 KiB
2038libzip2 0.10.1-4.1.1 53.7 KiB
2039libzvbi0 0.2.33-21.1.1 550.1 KiB
2040libzypp 12.9.0-1.2 7.4 MiB
2041liferea 1.8.12-57.6 1.5 MiB
2042lightsoff 3.6.1-2.4.1 761.6 KiB
2043limal 1.6.3-10.1.1 540.6 KiB
2044limal-nfs-server 1.6.3-7.1.1 506.6 KiB
2045limal-nfs-server-perl 1.6.3-7.1.1 577.1 KiB
2046limal-perl 1.6.3-10.1.1 346.7 KiB
2047link-grammar 4.7.9-2.1.1 1.9 MiB
2048linphone 3.5.2-42.1.2 7.8 MiB
2049linux-glibc-devel 3.7.1-2.1.3 3.5 MiB
2050lirc 0.9.0-5.1.1 1.6 MiB
2051lirc-remotes 0.9.0-5.1.1 569.7 KiB
2052listres 1.0.3-4.1.1 27.5 KiB
2053littlewizard 1.2.2-21.1 789.9 KiB
2054littlewizard-examples 20071206-18.1 35.8 KiB
2055live-fat-stick 0.2-2.1 10.9 KiB
2056lndir 1.0.3-4.1.1 23.5 KiB
2057lockdev 1.0.3_git201003141408-22.1.1 32.8 KiB
2058log4j 1.2.15-120.1.5 394.0 KiB
2059logrotate 3.8.1-20.1.1 69.5 KiB
2060lomoco 1.0-118.1.1 71.1 KiB
2061lsb 4.0-20.1.1 104 B
2062lsb-release 2.0-18.1.1 16.2 KiB
2063lsof 4.84-17.1.1 950.1 KiB
2064lsscsi 0.23-14.1.1 53.7 KiB
2065ltrace 0.7.2-2.1.1 297.0 KiB
2066ltsp-server 5.4.2-13.1 41.9 KiB
2067ltspfs 1.1-1.1 47.5 KiB
2068luit 1.2_20121014-2.1.1 42.1 KiB
2069lukemftp 1.5-743.1.1 270.0 KiB
2070lvm2 2.02.98-20.2.1 2.4 MiB
2071lynx 2.8.7-21.2.1 5.9 MiB
2072m17n-db 1.6.3-4.1.1 5.0 MiB
2073m17n-lib 1.6.3-4.1.1 190.6 KiB
2074m4 1.4.16-11.1.1 493.8 KiB
2075mailx 12.5-9.1.2 514.0 KiB
2076make 3.82-154.1.1 1.0 MiB
2077makedepend 1.0.4-4.1.1 54.8 KiB
2078makeinfo 4.13a-32.1.1 1.4 MiB
2079man 2.6.3-4.1.3 1.8 MiB
2080man-pages 3.46-1.1.1 2.2 MiB
2081man-pages-posix 2003a-25.1.2 2.2 MiB
2082manufacturer-PPDs 10.2-266.1.1 15.5 MiB
2083mariadb 5.5.29-1.1.1 59.3 MiB
2084mariadb-client 5.5.29-1.1.1 17.4 MiB
2085mariadb-errormessages 5.5.29-1.1.1 1.6 MiB
2086master-boot-code 1.22-12.1.1 8.0 KiB
2087mathrider 76-2.1 22.9 MiB
2088mc 4.8.7-3.1 2.5 MiB
2089mcs 0.7.2-2.1 60.5 KiB
2090mdadm 3.2.6-3.1.1 1005.0 KiB
2091media-player-info 17-3.1.1 110.1 KiB
2092melt 0.8.8-42.1 †††ᅙ
2093melt5 0.8.8-42.1 31.0 KiB
2094memtest86+ 4.20-11.1.1 212.1 KiB
2095menu-cache 0.4.1-2.1.1 140.4 KiB
2096mercurial 2.4.2-1.1.1 5.7 MiB
2097mercurial-lang 2.4.2-1.1.1 4.1 MiB
2098metacity 2.34.13-2.1.2 1.4 MiB
2099metamail 2.7.19-1262.1.1 411.4 KiB
2100metatheme-adwaita-common 3.6.2-3.1.1 2.3 MiB
2101microcode_ctl 1.17-142.5.1 537.1 KiB
2102microsoft-comic-fonts 2.20-2.2 233.5 KiB
2103microsoft-dingbat-fonts 2.55-2.2 309.4 KiB
2104microsoft-georgia-fonts 2.12-2.2 598.9 KiB
2105microsoft-tahoma-fonts 3.14-2.2 721.3 KiB
2106microsoft-trebuchet-fonts 1.23-2.2 515.3 KiB
2107microsoft-verdana-fonts 2.43-2.2 604.8 KiB
2108mimetex 1.74-2.1 1.5 MiB
2109mingetty 1.0.8s-16.1.1 24.0 KiB
2110minicom 2.6.1-3.1.1 703.0 KiB
2111mjpegtools 2.0.0-53.1 1.4 MiB
2112mkcomposecache 1.2.1-4.1.1 11.4 KiB
2113mkfontdir 1.0.7-5.1.1 19.8 KiB
2114mkfontscale 1.1.0-4.1.1 58.1 KiB
2115mkinitrd 2.7.2-3.2.1 176.7 KiB
2116mobile-broadband-provider-info 20120614-2.1.1 258.3 KiB
2117module-init-tools 3.15-9.1.1 243.4 KiB
2118mono-addins 0.6.2-7.2.1 1.2 MiB
2119mono-basic 2.10-8.1.1 2.8 MiB
2120mono-core 3.0.4-1.4.1 64.9 MiB
2121mono-data 3.0.4-1.4.1 12.6 MiB
2122mono-data-oracle 3.0.4-1.4.1 640.4 KiB
2123mono-data-postgresql 3.0.4-1.4.1 645.8 KiB
2124mono-data-sqlite 3.0.4-1.4.1 577.2 KiB
2125mono-devel 3.0.4-1.4.1 12.1 MiB
2126mono-extras 3.0.4-1.4.1 3.6 MiB
2127mono-locale-extras 3.0.4-1.4.1 2.8 MiB
2128mono-mvc 3.0.4-1.4.1 4.8 MiB
2129mono-nunit 3.0.4-1.4.1 450.5 KiB
2130mono-wcf 3.0.4-1.4.1 7.2 MiB
2131mono-web 3.0.4-1.4.1 14.8 MiB
2132mono-winforms 3.0.4-1.4.1 13.1 MiB
2133mono-winfxcore 3.0.4-1.4.1 2.2 MiB
2134mono-zeroconf 0.9.0-16.1.1 72.3 KiB
2135mono-zeroconf-provider-avahi 0.9.0-16.1.1 131.0 KiB
2136monodevelop 3.0.6-1.2.1 30.4 MiB
2137monodoc-core 3.0.4-1.4.1 13.3 MiB
2138monotype-andale-fonts 2.00-2.2 375.1 KiB
2139monotype-arial-fonts 3.00-3.2 24.8 MiB
2140monotype-courier-fonts 2.90-3.2 1.0 MiB
2141monotype-times-fonts 3.00-3.2 1.2 MiB
2142moodbar 0.1.2-15.1.1 68.1 KiB
2143moodle2 2.2.7-1.1 87.0 MiB
2144mousetweaks 3.6.0-2.1.1 109.4 KiB
2145mozilla-kde4-integration 0.6.4-2.1.1 53.8 KiB
2146mozilla-nspr 4.9.6-1.4.1 267.3 KiB
2147mozilla-nss 3.14.3-1.8.1 1.8 MiB
2148mozilla-nss-certs 3.14.3-1.8.1 447.0 KiB
2149mpi-selector 1.0.3-5.1.1 48.6 KiB
2150mpt-firmware 1.0-253.1.1 163 B
2151mpt-status 1.2.0-187.1.1 66.8 KiB
2152mtools 4.0.17-10.1.1 357.7 KiB
2153mtpaint 3.40-2.1.2 767.0 KiB
2154muffin 1.7.4-2.1 1.9 MiB
2155multipath-tools 0.4.9-7.2.1 620.1 KiB
2156mutter 3.6.3-1.1.1 730.4 KiB
2157mutter-data 3.6.3-1.1.1 5.7 KiB
2158mypaint 1.1.0-2.8 35.1 MiB
2159mypaint-lang 1.1.0-2.8 867.2 KiB
2160myspell-american 20100316-30.1.1 724.6 KiB
2161mysql-connector-java 5.1.19-6.1.1 1.1 MiB
2162mysql-workbench 5.2.44-2.4.2 71.3 MiB
2163nano 2.3.1-7.1.1 900.4 KiB
2164nasm 2.09.08-16.1.1 939.0 KiB
2165nautilus 3.6.3-3.2.1 12.1 MiB
2166nautilus-evince 3.6.1-3.1.2 17.7 KiB
2167nautilus-extension-seahorse 3.6.1-2.1.2 174.9 KiB
2168nautilus-extension-tracker-tags 0.14.4-2.1.2 29.9 KiB
2169nautilus-file-roller 3.6.3-2.1.2 13.6 KiB
2170nautilus-open-terminal 0.20-22.2 117.1 KiB
2171nautilus-search-tool 0.3.1-15.1 45.3 KiB
2172nautilus-sendto 3.6.1-2.1.1 122.6 KiB
2173nautilus-sendto-plugin-empathy 3.6.3-2.1.3 9.6 KiB
2174nautilus-sendto-plugin-evolution 3.6.1-2.1.1 34.0 KiB
2175nautilus-sendto-plugin-pidgin 3.6.1-2.1.1 13.7 KiB
2176nautilus-sendto-plugin-upnp 3.6.1-2.1.1 13.7 KiB
2177nautilus-share 0.7.3-18.1 67.9 KiB
2178nautilus-totem 3.6.3-2.5.1 58.3 KiB
2179nbd 3.1-5.1.1 92.8 KiB
2180ncurses-devel 5.9-26.1.1 17.6 MiB
2181ncurses-utils 5.9-26.1.1 114.9 KiB
2182ndesk-dbus 0.6.0-79.1.1 98.9 KiB
2183ndesk-dbus-glib 0.4.1-53.1.1 10.0 KiB
2184ndiswrapper 1.57.99-6.1.3 78.2 KiB
2185ndiswrapper-kmp-default 1.57.99_k3.7.6_1.2-5.1.2 268.7 KiB
2186nepomuk-core 4.10.2-1.8.2 2.8 MiB
2187net-tools 1.60-2.1 783.9 KiB
2188netcat-openbsd 1.89-87.1.1 34.4 KiB
2189netcfg 11.5-14.1.1 779.6 KiB
2190netpbm 10.61.1-2.1.1 6.4 MiB
2191nfs-client 1.2.7-2.1.1 554.2 KiB
2192nfs-kernel-server 1.2.7-2.1.1 429.8 KiB
2193nfsidmap 0.24-19.1.1 76.8 KiB
2194nilfs-utils 2.1.4-2.1.1 292.6 KiB
2195nmap 6.25-3.1.2 15.4 MiB
2196notification-daemon 0.7.6-2.1.2 99.1 KiB
2197notify-sharp 0.4.0.r3032-4.1.1 13.2 KiB
2198npapi-vlc 2.0.2_git201206081001-1.2 162.6 KiB
2199nscd 2.17-4.4.1 141.6 KiB
2200nss-mdns 0.10-58.1.1 121.9 KiB
2201nss_ldap 265-19.5.1 201.8 KiB
2202ntfs-3g 2012.1.15-7.2.1 223.3 KiB
2203ntfs-config 1.0.1-155.1 401.9 KiB
2204ntfsprogs 2012.1.15-7.2.1 573.6 KiB
2205ntp 4.2.6p5-9.3.1 1.8 MiB
2206ntrack-libnl3_x 016-4.1.1 114.2 KiB
2207numlockx 1.2-174.1.1 14.9 KiB
2208obconf 2.0.4.git500163e-18.1.1 533.5 KiB
2209obex-data-server 0.4.6-8.1.1 272.2 KiB
2210obexd 0.45-6.1.2 29.4 KiB
2211obexd-client 0.45-6.1.2 141.5 KiB
2212obs-service-download_files 0.4-3.1.1 7.1 KiB
2213obs-service-format_spec_file 0.4.1-29.3.1 76.1 KiB
2214obs-service-source_validator 0.2-8.2.1 54.2 KiB
2215obs-service-tar_scm 0.2.3-13.1.1 14.2 KiB
2216oclock 1.0.3-4.1.1 38.3 KiB
2217okteta 4.10.2-1.4.3 2.9 MiB
2218okular 4.10.2-1.4.1 4.3 MiB
2219open-vm-tools 9.2.2-2.4.1 618.6 KiB
2220open-vm-tools-gui 9.2.2-2.4.1 368.8 KiB
2221openSUSE-build-key 1.0-22.1.1 4.8 KiB
2222openSUSE-release 12.3-1.7 180.4 KiB
2223openSUSE-release-dvd 12.3-1.7 66 B
2224openal-soft 1.15-4.6.1 49.9 KiB
2225openbabel 2.3.1-28.7 8.3 MiB
2226openbox 3.5.0-21.1.2 1018.8 KiB
2227opencc 0.3.0.git20121105-2.1.1 50.9 KiB
2228opencc-data 0.3.0.git20121105-2.1.1 8.5 MiB
2229openldap2 2.4.33-4.1.1 3.0 MiB
2230openldap2-client 2.4.33-4.1.1 553.5 KiB
2231openmotif-libs 2.3.3-5.1.1 3.4 MiB
2232openmpi 1.6-3.1.2 8.7 MiB
2233openmpi-devel 1.6-3.1.2 8.7 MiB
2234openshot 1.4.2-3.13 44.9 MiB
2235openslp 1.2.0-198.1.1 121.0 KiB
2236opensp 1.5.2-196.1.1 2.1 MiB
2237openssh 6.1p1-4.1 3.2 MiB
2238openssh-askpass 1.2.4.1-2.1.1 40.7 KiB
2239openssl 1.0.1e-1.1.1 1.2 MiB
2240openvpn 2.2.2-9.2.1 1.0 MiB
2241orbit2 2.14.19-11.1.1 507.5 KiB
2242orc 0.4.16-9.1.1 183.2 KiB
2243orca 3.6.3-2.1.4 5.8 MiB
2244oro 2.0.8-286.1.6 91.6 KiB
2245os-prober 1.49-7.7.1 79.6 KiB
2246osc 0.139.1-1.1.1 1.5 MiB
2247oxygen-icon-theme 4.10.2-1.4.1 9.6 MiB
2248p7zip 9.20.1-8.1.1 4.0 MiB
2249pam 1.1.6-3.3.1 1.4 MiB
2250pam-config 0.86-1.1.1 486.8 KiB
2251pam-devel 1.1.6-3.3.1 124.8 KiB
2252pam-modules 12.1-16.1.1 425.3 KiB
2253pam_fprint 0.2-10.1.1 37.4 KiB
2254pam_krb5 2.3.13-16.1.1 391.2 KiB
2255pam_ldap 186-4.1.1 124.4 KiB
2256pam_mount 2.13-5.1.1 294.2 KiB
2257paman 0.9.4-160.1 502.0 KiB
2258pango-devel 1.32.5-3.4.2 2.8 MiB
2259pango-tools 1.32.5-3.4.2 54.3 KiB
2260parallel-printer-support 1.00-8.1.1 494 B
2261parcellite 1.0.2rc5-2.1.2 437.3 KiB
2262parted 2.4-30.1.1 484.8 KiB
2263patch 2.7.1-2.1.1 175.1 KiB
2264patchutils 0.3.2-10.1.1 239.8 KiB
2265patterns-openSUSE-base 12.3-7.10.1 50 B
2266patterns-openSUSE-devel_C_C++ 12.3-7.10.1 57 B
2267patterns-openSUSE-devel_basis 12.3-7.10.1 57 B
2268patterns-openSUSE-devel_java 12.3-7.10.1 56 B
2269patterns-openSUSE-devel_kernel 12.3-7.10.1 58 B
2270patterns-openSUSE-devel_mono 12.3-7.10.1 56 B
2271patterns-openSUSE-devel_ruby 12.3-7.10.1 56 B
2272patterns-openSUSE-devel_web 12.3-7.10.1 55 B
2273patterns-openSUSE-enhanced_base 12.3-7.10.1 59 B
2274patterns-openSUSE-fonts 12.3-7.10.1 51 B
2275patterns-openSUSE-games 12.3-7.10.1 51 B
2276patterns-openSUSE-gnome 12.3-7.10.1 51 B
2277patterns-openSUSE-gnome_admin 12.3-7.10.1 57 B
2278patterns-openSUSE-gnome_basis 12.3-7.10.1 57 B
2279patterns-openSUSE-gnome_games 12.3-7.10.1 57 B
2280patterns-openSUSE-gnome_imaging 12.3-7.10.1 59 B
2281patterns-openSUSE-gnome_internet 12.3-7.10.1 60 B
2282patterns-openSUSE-gnome_laptop 12.3-7.10.1 58 B
2283patterns-openSUSE-gnome_multimedia 12.3-7.10.1 62 B
2284patterns-openSUSE-gnome_office 12.3-7.10.1 58 B
2285patterns-openSUSE-gnome_utilities 12.3-7.10.1 61 B
2286patterns-openSUSE-gnome_yast 12.3-7.10.1 56 B
2287patterns-openSUSE-imaging 12.3-7.10.1 53 B
2288patterns-openSUSE-kde4 12.3-7.10.1 50 B
2289patterns-openSUSE-kde4_basis 12.3-7.10.1 56 B
2290patterns-openSUSE-kde4_games 12.3-7.10.1 56 B
2291patterns-openSUSE-kde4_imaging 12.3-7.10.1 58 B
2292patterns-openSUSE-kde4_internet 12.3-7.10.1 59 B
2293patterns-openSUSE-kde4_multimedia 12.3-7.10.1 61 B
2294patterns-openSUSE-kde4_office 12.3-7.10.1 57 B
2295patterns-openSUSE-kde4_utilities 12.3-7.10.1 60 B
2296patterns-openSUSE-kde4_yast 12.3-7.10.1 55 B
2297patterns-openSUSE-lamp_server 12.3-7.10.1 57 B
2298patterns-openSUSE-mail_server 12.3-7.10.1 57 B
2299patterns-openSUSE-multimedia 12.3-7.10.1 56 B
2300patterns-openSUSE-non_oss 12.3-7.10.1 53 B
2301patterns-openSUSE-office 12.3-7.10.1 52 B
2302patterns-openSUSE-remote_desktop 12.3-7.10.1 60 B
2303patterns-openSUSE-sw_management 12.3-7.10.1 59 B
2304patterns-openSUSE-sw_management_gnome 12.3-7.10.1 65 B
2305patterns-openSUSE-sw_management_kde4 12.3-7.10.1 64 B
2306patterns-openSUSE-x11 12.3-7.10.1 49 B
2307patterns-openSUSE-yast2_basis 12.3-7.10.1 57 B
2308patterns-openSUSE-yast2_install_wf 12.3-7.10.1 62 B
2309pauker 1.8-1.1 7.3 MiB
2310pauker-lessons 1-1.1 15.0 MiB
2311pavucontrol 2.0-14.2 369.3 KiB
2312pax 3.4-153.1.1 120.0 KiB
2313pciutils 3.1.9-6.1.1 117.9 KiB
2314pciutils-ids 2013.2.12-1.1.1 787.1 KiB
2315pcmciautils 017-125.1.1 52.9 KiB
2316pcre-devel 8.31-4.1.1 229.7 KiB
2317pcsc-lite 1.8.8-2.1.1 132.7 KiB
2318perl 5.16.2-2.5.1 30.8 MiB
2319perl-Archive-Zip 1.30-22.1.1 300.0 KiB
2320perl-Authen-SASL 2.15-12.1.1 106.0 KiB
2321perl-BerkeleyDB 0.50-4.1.1 478.2 KiB
2322perl-Bit-Vector 7.2-4.1.1 476.6 KiB
2323perl-Bootloader 0.708-1.1.1 365.5 KiB
2324perl-Cairo 1.090-5.1.1 379.7 KiB
2325perl-Carp-Clan 6.04-19.1.1 46.3 KiB
2326perl-Class-Singleton 1.4-14.1.1 28.1 KiB
2327perl-Clone 0.31-21.1.1 18.3 KiB
2328perl-Config-Crontab 1.33-5.1.1 139.6 KiB
2329perl-Config-IniFiles 2.75-4.1.1 117.4 KiB
2330perl-Convert-ASN1 0.22-24.1.1 96.0 KiB
2331perl-Convert-BinHex 1.119-23.1.1 108.5 KiB
2332perl-Convert-TNEF 0.17-420.1.1 37.5 KiB
2333perl-Convert-UUlib 1.4-9.1.1 381.0 KiB
2334perl-Crypt-OpenSSL-RSA 0.28-5.1.1 75.7 KiB
2335perl-Crypt-OpenSSL-Random 0.04-21.1.1 35.7 KiB
2336perl-Crypt-SSLeay 0.58-14.1.1 349.0 KiB
2337perl-Crypt-SmbHash 0.12-151.1.1 24.5 KiB
2338perl-Cyrus-IMAP 2.3.18-29.1.1 184.4 KiB
2339perl-Cyrus-SIEVE-managesieve 2.3.18-29.1.1 178.3 KiB
2340perl-DBD-SQLite 1.37-2.1.1 982.4 KiB
2341perl-DBI 1.617-4.1.1 2.0 MiB
2342perl-Date-Calc 6.3-17.1.1 689.7 KiB
2343perl-Date-Manip 6.31-4.1.1 10.9 MiB
2344perl-Digest-HMAC 1.03-14.1.1 12.4 KiB
2345perl-Digest-MD4 1.5-156.1.1 61.7 KiB
2346perl-Digest-SHA1 2.13-13.1.1 99.1 KiB
2347perl-Encode-Detect 1.01-15.1.2 175.9 KiB
2348perl-Encode-Locale 1.03-4.1.1 18.2 KiB
2349perl-Error 0.17017-10.1.1 47.9 KiB
2350perl-ExtUtils-Depends 0.304-11.1.1 27.8 KiB
2351perl-ExtUtils-PkgConfig 1.12-24.1.1 17.5 KiB
2352perl-File-Listing 6.04-4.1.1 16.7 KiB
2353perl-File-RandomAccess 9.13-40.1 19.0 KiB
2354perl-Finance-Quote 1.18-1.2.1 588.3 KiB
2355perl-GD 2.46-11.1.1 361.3 KiB
2356perl-Glib 1.250-5.1.1 984.1 KiB
2357perl-Gtk2 1.242-4.2.1 5.4 MiB
2358perl-HTML-Element-Extended 1.18-9.1.1 71.2 KiB
2359perl-HTML-Parser 3.69-14.1.1 222.1 KiB
2360perl-HTML-SimpleParse 0.12-278.1.1 23.2 KiB
2361perl-HTML-TableExtract 2.11-4.1.1 70.8 KiB
2362perl-HTML-Tagset 3.20-67.1.1 19.2 KiB
2363perl-HTML-TokeParser-Simple 3.15-15.1.1 63.0 KiB
2364perl-HTML-Tree 4.2-15.1.1 457.7 KiB
2365perl-HTTP-Cookies 6.01-4.1.1 45.8 KiB
2366perl-HTTP-Daemon 6.01-4.1.1 39.1 KiB
2367perl-HTTP-Date 6.02-4.1.1 19.6 KiB
2368perl-HTTP-Message 6.02-8.1.1 154.6 KiB
2369perl-HTTP-Negotiate 6.01-4.1.1 28.5 KiB
2370perl-IO-Socket-INET6 2.69-5.1.1 31.0 KiB
2371perl-IO-Socket-SSL 1.55-4.1.1 124.1 KiB
2372perl-IO-stringy 2.110-157.1.1 127.6 KiB
2373perl-IP-Country 2.27-17.1.1 476.0 KiB
2374perl-Image-ExifTool 9.13-40.1 14.1 MiB
2375perl-JSON 2.53-8.1.1 262.0 KiB
2376perl-LWP-MediaTypes 6.02-4.1.1 61.3 KiB
2377perl-List-MoreUtils 0.33-4.1.1 147.0 KiB
2378perl-MIME-tools 5.502-7.1.1 512.3 KiB
2379perl-MLDBM 2.04-17.1.1 29.2 KiB
2380perl-Mail-DKIM 0.39-17.1.1 299.6 KiB
2381perl-Mail-SPF 2.008-6.1.1 325.1 KiB
2382perl-Mail-SpamAssassin 3.3.2-31.2.1 2.9 MiB
2383perl-MailTools 2.09-4.1.1 197.0 KiB
2384perl-Net-CIDR-Lite 0.21-14.1.1 27.2 KiB
2385perl-Net-DBus 1.0.0-5.1.1 569.2 KiB
2386perl-Net-DNS 0.68-5.1.1 652.7 KiB
2387perl-Net-Daemon 0.48-8.1.1 96.8 KiB
2388perl-Net-HTTP 6.03-4.1.1 48.9 KiB
2389perl-Net-IP 1.25-73.1.1 79.0 KiB
2390perl-Net-Ident 1.23-13.1.1 45.2 KiB
2391perl-Net-LibIDN 0.12-11.1.1 49.0 KiB
2392perl-Net-SMTP-SSL 1.01-8.1.1 4.4 KiB
2393perl-Net-SSLeay 1.42-5.1.1 545.0 KiB
2394perl-Net-Server 0.99-16.1.1 391.6 KiB
2395perl-NetAddr-IP 4.058-5.1.1 274.0 KiB
2396perl-NetxAP 0.02-716.1.1 134.4 KiB
2397perl-Pango 1.223-5.1.1 473.7 KiB
2398perl-Params-Util 1.07-4.1.1 87.6 KiB
2399perl-Parse-RecDescent 1.967009-4.1.1 285.4 KiB
2400perl-PlRPC 0.2020-19.1.1 66.8 KiB
2401perl-Readonly 1.03-18.1.1 35.4 KiB
2402perl-SQL-Statement 1.33-8.1.1 453.4 KiB
2403perl-Socket6 0.23-20.1.1 44.3 KiB
2404perl-Sub-Override 0.08-12.1.1 13.1 KiB
2405perl-Sub-Uplevel 0.240.0-7.1.1 44.8 KiB
2406perl-Sys-Hostname-Long 1.4-68.1.1 15.7 KiB
2407perl-TermReadLine-Gnu 1.20-2.1.1 224.3 KiB
2408perl-Test-Exception 0.31-15.1.1 39.2 KiB
2409perl-Tie-IxHash 1.22-19.1.1 20.1 KiB
2410perl-TimeDate 1.20-21.1.1 96.3 KiB
2411perl-URI 1.60-4.1.1 188.5 KiB
2412perl-Unix-Syslog 1.1-15.1.1 48.9 KiB
2413perl-WWW-RobotRules 6.02-4.1.1 26.0 KiB
2414perl-X11-Protocol 0.56-9.1.1 287.4 KiB
2415perl-X500-DN 0.29-100.1.1 15.4 KiB
2416perl-XML-LibXML 1.95-6.1.1 930.7 KiB
2417perl-XML-NamespaceSupport 1.11-17.1.1 28.2 KiB
2418perl-XML-Parser 2.41-17.1.1 624.6 KiB
2419perl-XML-SAX 0.99-18.1.1 126.2 KiB
2420perl-XML-SAX-Base 1.08-5.1.1 175.7 KiB
2421perl-XML-Simple 2.18-84.1.1 155.0 KiB
2422perl-XML-Twig 3.39-5.1.1 621.7 KiB
2423perl-XML-Writer 0.615-4.1.1 55.0 KiB
2424perl-XML-XPath 1.13-95.1.1 188.2 KiB
2425perl-YAML-Syck 1.19-5.1.1 180.4 KiB
2426perl-base 5.16.2-2.5.1 3.2 MiB
2427perl-camgm 1.0.0-2.1.1 1.8 MiB
2428perl-gettext 1.05-159.1.1 29.6 KiB
2429perl-ldap 0.44-4.1.1 867.7 KiB
2430perl-libwww-perl 6.04-4.1.1 431.3 KiB
2431perl-razor-agents 2.84-72.1.1 255.9 KiB
2432perl-satsolver 0.45.0-4.1.1 810.0 KiB
2433permissions 2013.01.29.1841-1.1.1 87.4 KiB
2434phalanx 22.9-2.1.1 620.9 KiB
2435phonon-backend-gstreamer-0_10 4.6.2-3.1.1 304.1 KiB
2436phonon-backend-vlc 0.6.0-1.2 245.9 KiB
2437php5 5.3.17-3.1.1 5.6 MiB
2438php5-bcmath 5.3.17-3.1.1 33.7 KiB
2439php5-bz2 5.3.17-3.1.1 22.1 KiB
2440php5-calendar 5.3.17-3.1.1 26.2 KiB
2441php5-ctype 5.3.17-3.1.1 13.7 KiB
2442php5-curl 5.3.17-3.1.1 70.2 KiB
2443php5-dba 5.3.17-3.1.1 50.3 KiB
2444php5-devel 5.3.17-3.1.1 3.3 MiB
2445php5-dom 5.3.17-3.1.1 166.6 KiB
2446php5-exif 5.3.17-3.1.1 57.9 KiB
2447php5-fastcgi 5.3.17-3.1.1 5.1 MiB
2448php5-ftp 5.3.17-3.1.1 53.9 KiB
2449php5-gd 5.3.17-3.1.1 358.6 KiB
2450php5-gettext 5.3.17-3.1.1 13.7 KiB
2451php5-gmp 5.3.17-3.1.1 46.0 KiB
2452php5-iconv 5.3.17-3.1.1 37.9 KiB
2453php5-imap 5.3.17-3.1.1 94.2 KiB
2454php5-intl 5.3.17-3.1.1 166.4 KiB
2455php5-json 5.3.17-3.1.1 37.8 KiB
2456php5-ldap 5.3.17-3.1.1 46.0 KiB
2457php5-mbstring 5.3.17-3.1.1 2.0 MiB
2458php5-mcrypt 5.3.17-3.1.1 38.0 KiB
2459php5-mysql 5.3.17-3.1.1 179.3 KiB
2460php5-odbc 5.3.17-3.1.1 88.1 KiB
2461php5-openssl 5.3.17-3.1.1 107.1 KiB
2462php5-pdo 5.3.17-3.1.1 110.2 KiB
2463php5-pear 5.3.17-3.1.1 2.0 MiB
2464php5-pear-File 1.4.0-4.1.1 35.3 KiB
2465php5-pear-Mail 1.2.0-12.1.1 104.6 KiB
2466php5-pear-Mail_Mime 1.8.1-11.1.1 146.0 KiB
2467php5-pear-Mail_mimeDecode 1.5.5-11.1.1 45.1 KiB
2468php5-pgsql 5.3.17-3.1.1 148.6 KiB
2469php5-shmop 5.3.17-3.1.1 9.7 KiB
2470php5-snmp 5.3.17-3.1.1 37.9 KiB
2471php5-sockets 5.3.17-3.1.1 45.9 KiB
2472php5-sqlite 5.3.17-3.1.1 143.5 KiB
2473php5-sysvsem 5.3.17-3.1.1 9.7 KiB
2474php5-sysvshm 5.3.17-3.1.1 13.7 KiB
2475php5-tidy 5.3.17-3.1.1 46.0 KiB
2476php5-tokenizer 5.3.17-3.1.1 17.7 KiB
2477php5-wddx 5.3.17-3.1.1 33.9 KiB
2478php5-xmlreader 5.3.17-3.1.1 29.9 KiB
2479php5-xmlrpc 5.3.17-3.1.1 94.3 KiB
2480php5-xmlwriter 5.3.17-3.1.1 37.9 KiB
2481php5-xsl 5.3.17-3.1.1 30.0 KiB
2482php5-zip 5.3.17-3.1.1 98.4 KiB
2483php5-zlib 5.3.17-3.1.1 34.1 KiB
2484phpMyAdmin 3.5.6-1.1.1 17.8 MiB
2485phpPgAdmin 5.0.4-4.1.1 4.7 MiB
2486pia 3.102-5.1.2 175.1 KiB
2487pidgin 2.10.7-4.4.1 3.8 MiB
2488pin 0.38-107.1.1 14.6 KiB
2489pinentry 0.8.1-18.1.1 151.6 KiB
2490pinentry-gtk2 0.8.1-18.1.1 98.9 KiB
2491pinentry-qt4 0.8.1-18.1.1 147.3 KiB
2492pkcs11-helper 1.09-2.1.1 29.5 KiB
2493pkg-config 0.27.1-2.1.1 603.3 KiB
2494plasma-addons 4.10.2-1.6.3 7.9 MiB
2495plasma-addons-akonadi 4.10.2-1.6.3 228.9 KiB
2496plasma-addons-lancelot 4.10.2-1.6.3 1.4 MiB
2497plasmoid-folderview 4.10.2-1.4.4 536.9 KiB
2498plasmoid-networkmanagement 0.9.0.7-1.4.1 416.3 KiB
2499plasmoid-quickaccess 0.8.1-21.1.1 213.8 KiB
2500plotutils 2.6-17.1.1 1.3 MiB
2501plymouth 0.8.8_git201211022126-4.3.1 200.0 KiB
2502plymouth-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 9.0 MiB
2503plymouth-plugin-label 0.8.8_git201211022126-4.3.1 9.6 KiB
2504plymouth-plugin-script 0.8.8_git201211022126-4.3.1 74.2 KiB
2505plymouth-scripts 0.8.8_git201211022126-4.3.1 8.8 KiB
2506pm-profiler 0.1_git20110726-7.1.1 45.8 KiB
2507pm-utils 1.4.1-26.5.1 193.8 KiB
2508pm-utils-ndiswrapper 1.4.1-26.5.1 319 B
2509polkit 0.110-2.2.1 223.4 KiB
2510polkit-default-privs 12.3-6.15.1 53.1 KiB
2511polkit-gnome 0.105-5.1.2 82.8 KiB
2512polkit-kde-agent-1 0.99.0-15.1.1 78.9 KiB
2513polkit-kde-kcmmodules-1 0.98.1+git20110929-5.1.1 315.8 KiB
2514poppler-tools 0.22.1-1.1.1 377.6 KiB
2515popt-devel 1.16-17.2.1 33.3 KiB
2516posix_cc 1.4-506.1.1 15.3 KiB
2517postfix 2.9.6-1.2.1 2.5 MiB
2518postgresql 9.2-2.1.1 83 B
2519postgresql-contrib 9.2-2.1.1 83 B
2520postgresql-init 9.2-0.6.13.1.1 7.5 KiB
2521postgresql-server 9.2-2.1.1 83 B
2522postgresql92 9.2.4-1.8.1 5.1 MiB
2523postgresql92-contrib 9.2.4-1.8.1 1.6 MiB
2524postgresql92-server 9.2.4-1.8.1 15.6 MiB
2525ppp 2.4.5-15.1.1 804.2 KiB
2526pptp 1.7.2-39.1.1 132.5 KiB
2527pptpd 1.3.4-113.1.1 292.6 KiB
2528prctl 1.5-13.1.1 29.9 KiB
2529procinfo 18-216.1.1 70.7 KiB
2530procmail 3.22-260.1.1 247.9 KiB
2531procps 3.3.5-4.2.1 479.4 KiB
2532providers 2006.11.21-121.1.1 135.9 KiB
2533proxymngr 1.0.2-4.1.1 44.4 KiB
2534psiconv 0.9.8-248.1.1 387.7 KiB
2535psmisc 22.20-2.1.1 109.6 KiB
2536pspp 0.7.10-2.1 5.8 MiB
2537pstoedit 3.61-2.1.1 1.7 MiB
2538ptools 0.1-21.1.1 41.5 KiB
2539pullin-flash-player 12.3-2.1.1 236 B
2540pullin-fluendo-mp3 12.1-7.1.1 264 B
2541pulseaudio 3.0-1.6.1 3.0 MiB
2542pulseaudio-equalizer 2.7rev4-1.3 39.4 KiB
2543pulseaudio-module-bluetooth 3.0-1.6.1 162.2 KiB
2544pulseaudio-module-gconf 3.0-1.6.1 23.1 KiB
2545pulseaudio-module-jack 3.0-1.6.1 57.1 KiB
2546pulseaudio-module-lirc 3.0-1.6.1 9.5 KiB
2547pulseaudio-module-x11 3.0-1.6.1 53.7 KiB
2548pulseaudio-module-zeroconf 3.0-1.6.1 97.5 KiB
2549pulseaudio-utils 3.0-1.6.1 138.9 KiB
2550pwgen 2.06-99.1.1 24.3 KiB
2551python 2.7.3-10.1.1 1.3 MiB
2552python-M2Crypto 0.21.1-10.1.1 1.6 MiB
2553python-Twisted 12.3.0-2.1.1 21.4 MiB
2554python-atspi 2.6.0-3.1.1 357.7 KiB
2555python-base 2.7.3-10.1.2 20.6 MiB
2556python-beautifulsoup 3.2.1-4.1.1 223.8 KiB
2557python-bonobo 2.28.1-17.1.1 203.5 KiB
2558python-brlapi 4.3-4.1.5 107.9 KiB
2559python-cairo 1.10.0-9.1.1 159.1 KiB
2560python-ccm 0.8.4-10.1.2 2.9 MiB
2561python-compizconfig 0.8.4-10.1.1 111.1 KiB
2562python-cups 1.9.61-5.1.1 155.2 KiB
2563python-cupshelpers 1.3.12-4.2.1 129.1 KiB
2564python-curses 2.7.3-10.1.1 121.8 KiB
2565python-devel 2.7.3-10.1.2 18.6 MiB
2566python-distribute 0.6.31-2.1.1 1.1 MiB
2567python-egg 2.25.3-32.1.1 153.5 KiB
2568python-gconf 2.28.1-17.1.1 93.3 KiB
2569python-gnome 2.28.1-17.1.1 367.3 KiB
2570python-gnome-extras 2.25.3-32.1.1 104.0 KiB
2571python-gnomecanvas 2.28.1-17.1.1 67.0 KiB
2572python-gnomekeyring 2.32.0-18.1.1 40.0 KiB
2573python-gnomevfs 2.28.1-17.1.1 174.5 KiB
2574python-gobject 3.4.2-2.1.1 1.6 MiB
2575python-gobject-cairo 3.4.2-2.1.1 9.4 KiB
2576python-gobject2 2.28.6-18.1.1 1.1 MiB
2577python-goocanvas 0.14.1-21.1.1 171.6 KiB
2578python-gstreamer-0_10 0.10.22-8.2 1.0 MiB
2579python-gtk 2.24.0-9.1.1 3.2 MiB
2580python-gtkspell 2.25.3-32.1.1 27.4 KiB
2581python-httplib2 0.7.6-2.1.1 172.8 KiB
2582python-imaging 1.1.7-15.1.1 2.1 MiB
2583python-kde4 4.10.2-1.5.3 38.2 MiB
2584python-lcms 1.19-11.1.1 635.5 KiB
2585python-libproxy 0.4.11-2.1.1 4.8 KiB
2586python-libxml2 2.9.0-2.9.1 796.6 KiB
2587python-louis 2.5.2-3.1.1 23.9 KiB
2588python-lxml 2.3.4-6.1.1 2.1 MiB
2589python-mlt 0.8.8-42.1 369.0 KiB
2590python-notify 0.1.1-25.1.1 46.7 KiB
2591python-numpy 1.7.0-63.1 9.5 MiB
2592python-orbit 2.24.0-17.1.1 136.7 KiB
2593python-pam 0.5.0-84.1.1 48.6 KiB
2594python-paramiko 1.9.0-2.1.1 7.3 MiB
2595python-pexpect 2.3-38.1.1 786.9 KiB
2596python-protobuf 2.4.1-6.1.1 540.5 KiB
2597python-pyOpenSSL 0.13-3.1.1 543.4 KiB
2598python-pycrypto 2.5-7.1.1 1.8 MiB
2599python-pycurl 7.19.0-9.1.1 131.3 KiB
2600python-pyserial 2.5-7.1.1 1.3 MiB
2601python-pyudev 0.16.1-3.1.1 932.9 KiB
2602python-qt4 4.9.6-3.2.2 17.1 MiB
2603python-satsolver 0.45.0-4.1.1 735.3 KiB
2604python-simplejson 2.1.1-2.1 236.8 KiB
2605python-sip 4.14.6-1.4.1 106.0 KiB
2606python-smbc 1.0.13-4.1.1 51.9 KiB
2607python-smbios 2.2.28-7.1.1 431.8 KiB
2608python-speechd 0.7.1-12.1.2 146.1 KiB
2609python-tk 2.7.3-10.1.1 1.2 MiB
2610python-urlgrabber 3.9.1-7.2.1 297.0 KiB
2611python-xcb-proto-devel 7.6-37.1.1 76.8 KiB
2612python-xdg 0.25-2.1.1 325.1 KiB
2613python-xlib 0.14-102.1.1 731.1 KiB
2614python-xml 2.7.3-10.1.2 858.6 KiB
2615python-zope.interface 4.0.3-2.1.1 1.3 MiB
2616python3 3.3.0-6.7.1 1.6 MiB
2617python3-base 3.3.0-6.7.1 22.9 MiB
2618q4wine 0.999.rc8-2.1.2 3.2 MiB
2619qemu 1.3.0-3.1.1 86.5 MiB
2620qemu-tools 1.3.0-3.1.1 1.9 MiB
2621qt-creator 2.6.2-1.1.1 49.6 MiB
2622qt3 3.3.8c-124.1.1 8.9 MiB
2623qt4-qtscript 0.2.0-6.1.1 22.6 MiB
2624quadrapassel 3.6.1-2.4.1 430.8 KiB
2625quilt 0.60-5.1.1 571.7 KiB
2626quota 4.00-26.1.1 1.3 MiB
2627rasmol 2.7.4.2-75.1 4.8 MiB
2628rcc-runtime 0.2.10-2.1.1 85.9 KiB
2629rcs 5.8-1015.1.1 1.0 MiB
2630rdesktop 1.7.1-5.1.1 406.6 KiB
2631re2c 0.13.5-44.1.1 614.1 KiB
2632readline-devel 6.2-61.1.3 75.6 KiB
2633readline-doc 6.2-61.1.3 611.2 KiB
2634recode 3.6-659.1.1 1.7 MiB
2635regexp 1.5-11.1.1 44.2 KiB
2636reiserfs 3.6.21-21.1.1 1.0 MiB
2637release-notes-openSUSE 12.3.8-1.14.1 1.5 MiB
2638rendercheck 1.4-4.1.1 75.0 KiB
2639rfkill 0.4-16.1.1 11.5 KiB
2640rgb 1.0.5-2.1.1 42.7 KiB
2641rhino 1.7R3-6.1.1 1.1 MiB
2642rhythmbox 2.98-3.1.2 5.3 MiB
2643rhythmbox-lang 2.98-3.1.2 8.7 MiB
2644rp-pppoe 3.10-44.1.1 384.7 KiB
2645rpcbind 0.2.0_git201103171419-7.1.1 100.2 KiB
2646rpm 4.10.2-2.1.1 4.3 MiB
2647rpm-build 4.10.2-2.1.1 18.9 KiB
2648rpm-python 4.10.2-2.1.1 123.9 KiB
2649rstart 1.0.4-4.1.1 57.3 KiB
2650rsvg-view 2.36.4-2.1.1 36.5 KiB
2651rsync 3.0.9-17.1.1 567.0 KiB
2652rsyslog 7.2.5-2.2.1 1.7 MiB
2653rtkit 0.11_git201205151338-3.1.1 126.2 KiB
2654rubberband-cli 1.6.0-8.1.1 172.2 KiB
2655ruby 1.9.3-15.2.1 1.9 KiB
2656ruby-common 2.0-3.1.1 13.7 KiB
2657ruby-devel 1.9.3-15.2.1
2658ruby19 1.9.3.p392-1.5.2 16.6 MiB
2659ruby19-devel 1.9.3.p392-1.5.2 9.1 MiB
2660rzsz 0.12.20-993.1.1 234.7 KiB
2661samba 3.6.12-59.2.1 18.9 MiB
2662samba-client 3.6.12-59.2.1 71.9 MiB
2663samba-krb-printing 3.6.12-59.2.1 9.6 KiB
2664samba-winbind 3.6.12-59.2.1 12.7 MiB
2665sane-backends 1.0.23-98.1 13.9 MiB
2666sane-backends-autoconfig 1.0.23-98.1 46.9 KiB
2667sarg 2.3.2-4.1.1 1.4 MiB
2668sash 3.7-189.1.1 145.6 KiB
2669sax2-tools 8.1-613.1.1 177.5 KiB
2670saxon9 9.4.0.4-4.1.3 2.2 MiB
2671sbc 1.0-2.1.1 175.0 KiB
2672sbl 3.5.0-17.1.4 508.3 KiB
2673schroedinger-devel 1.0.11-4.1.1 92.8 KiB
2674scout 0.1.0-52.1.1 213.3 KiB
2675scratch 1.4.0-2.1 56.3 MiB
2676screen 4.0.4-3.1 813.7 KiB
2677scribus 1.4.2-2.1.1 96.4 MiB
2678seahorse 3.6.3-2.5.1 2.0 MiB
2679seahorse-daemon 3.6.0-2.1.1 681.6 KiB
2680sed 4.2.1-11.1.1 470.4 KiB
2681seed 3.2.0-8.1.1 10.4 KiB
2682servletapi5 5.0.18-278.1.1 139.7 KiB
2683sessreg 1.0.7-4.1.1 39.0 KiB
2684setserial 2.17-736.1.1 29.2 KiB
2685setxkbmap 1.3.0-4.1.1 52.6 KiB
2686sg3_utils 1.33-5.1.1 1.5 MiB
2687sgml-skel 0.6-432.1.1 37.4 KiB
2688shadow 4.1.5.1-4.2.1 2.7 MiB
2689shared-desktop-ontologies 0.10.0-2.1.1 573.5 KiB
2690shared-mime-info 1.0-7.1.1 3.8 MiB
2691sharutils 4.11.1-10.1.1 158.2 KiB
2692sharutils-lang 4.11.1-10.1.1 439.2 KiB
2693shotwell 0.13.1-2.1.2 6.8 MiB
2694showfont 1.0.4-2.1.1 31.8 KiB
2695silc-toolkit 1.1.10-21.1.1 221.5 KiB
2696simple-scan 3.8.0-48.1 470.1 KiB
2697site-config 0.2-3.1.1 20.7 KiB
2698sk1 0.9.1pre_rev730-21.1.2 6.1 MiB
2699skanlite 0.9-2.1.2 113.2 KiB
2700slang-devel 2.2.4-4.1.1 4.7 MiB
2701slf4j 1.6.1-4.1.1 183.6 KiB
2702slib 3b3-13.1.1 2.0 MiB
2703smartmontools 6.0-5.1.1 1.3 MiB
2704smbios-utils-python 2.2.28-7.1.1 427.3 KiB
2705smp_utils 0.94-17.1.1 461.8 KiB
2706smplayer 0.8.4-1.10 3.2 MiB
2707smpppd 1.60.56-5.1.1 468.1 KiB
2708smproxy 1.0.5-4.1.1 35.5 KiB
2709snapper 0.1.2-1.5.1 658.6 KiB
2710snapper-zypp-plugin 0.1.2-1.5.1 1.1 KiB
2711snmp-mibs 5.7.2-3.1.1 1.6 MiB
2712socat 1.7.2.1-4.1.1 570.9 KiB
2713soprano 2.9.0-2.1.1 324.2 KiB
2714soprano-backend-redland 2.9.0-2.1.1 82.9 KiB
2715soprano-backend-virtuoso 2.9.0-2.1.1 167.0 KiB
2716sound-theme-freedesktop 0.8-2.1.1 460.3 KiB
2717sox 14.4.0-38.1 210.3 KiB
2718spamassassin 3.3.2-31.2.1 447.8 KiB
2719speech-dispatcher 0.7.1-12.1.2 993.2 KiB
2720speech-dispatcher-module-espeak 0.7.1-12.1.2 106.9 KiB
2721speex 1.1.999_1.2rc1-18.1.1 487.1 KiB
2722speex-devel 1.1.999_1.2rc1-18.1.1 508.1 KiB
2723splashy 0.3.13-39.1.1 1.5 MiB
2724splashy-branding-openSUSE 0.3.13-39.1.1 1.1 MiB
2725splashy-mkinitrd 0.3.13-39.1.1 1.4 KiB
2726sqlite2 2.8.17-186.1.1 344.0 KiB
2727sqlite3 3.7.14.1-2.1.1 59.5 KiB
2728sqlite3-devel 3.7.14.1-2.1.1 356.0 KiB
2729squashfs 4.2-8.1.1 279.6 KiB
2730squeak-vm 4.10.2-3.1 2.4 MiB
2731squid 3.2.6-3.1.1 8.5 MiB
2732squidGuard 1.4-21.1 486.7 KiB
2733squidguard-blacklists 1.0-1.9 2.6 MiB
2734squidview 0.79-9.1.1 188.9 KiB
2735sshfs 2.4-5.1.1 107.9 KiB
2736sssd 1.9.4-1.9.1 9.6 MiB
2737stardict 3.0.4-99.12 4.7 MiB
2738stardict-dictionaries-extras 2.4.2-5.1 14.3 MiB
2739stellarium 0.12.0-2.4.1 61.0 MiB
2740strace 4.7-5.1.1 293.9 KiB
2741strigi 0.7.8-4.1 1.8 MiB
2742subversion 1.7.9-2.4.1 6.9 MiB
2743subversion-perl 1.7.9-2.4.1 3.8 MiB
2744sudo 1.8.6p3-3.5.1 2.3 MiB
2745suse-module-tools 12.3-2.1.1 40.3 KiB
2746susegreeter-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 108.9 KiB
2747susehelp 2009.10.06-17.1.1 286.3 KiB
2748susehelp_en 2009.10.06-17.1.1 10.0 KiB
2749sushi 3.6.1-2.1.1 229.0 KiB
2750suspend 1.0-22.2.1 360.1 KiB
2751sweeper 4.10.2-1.4.1 142.4 KiB
2752swell-foop 3.6.1-2.4.1 321.9 KiB
2753swig 2.0.9-3.1.1 4.7 MiB
2754synaptiks 0.8.1-6.2.1 536.0 KiB
2755sysconfig 0.80.5-1.5.1 689.1 KiB
2756sysfsutils 2.1.0-148.1.1 86.9 KiB
2757syslinux 4.04-20.5.1 1.9 MiB
2758syslog-service 2.0-768.2.1 6.4 KiB
2759system-config-printer 1.3.12-4.2.1 248.2 KiB
2760system-config-printer-applet 1.3.12-4.2.1 9.2 KiB
2761system-config-printer-common 1.3.12-4.2.1 1.4 MiB
2762system-config-printer-dbus-service 1.3.12-4.2.1 8.8 KiB
2763systemd 195-13.25.1 4.5 MiB
2764systemd-presets-branding-openSUSE 0.2.0-2.2.1 243 B
2765systemd-sysvinit 195-13.25.1 4.5 KiB
2766systemtap 2.0-2.4.1 4.3 MiB
2767systemtap-runtime 2.0-2.4.1 395.7 KiB
2768sysvinit 2.88+-83.2.1 38.6 KiB
2769sysvinit-tools 2.88+-83.2.1 540.9 KiB
2770t1lib 5.1.2-22.1.1 391.6 KiB
2771tack 5.9-26.1.1 167.5 KiB
2772taglib 1.8-3.2.1 1 B
2773taglib-sharp 2.1.0.0-2.1.1 989.7 KiB
2774tango-icon-theme 0.8.90-21.1.1 14.4 MiB
2775tar 1.26-11.1 1.1 MiB
2776tcl 8.5.12-3.1.3 5.1 MiB
2777tcpd 7.6-877.1.1 155.7 KiB
2778tcpdump 4.3.0-5.1.1 1.5 MiB
2779tcsh 6.18.00-6.1.1 510.0 KiB
2780telepathy-gabble 0.17.1-2.4.1 2.1 MiB
2781telepathy-haze 0.6.0-4.1.1 178.8 KiB
2782telepathy-idle 0.1.14-2.1.1 144.9 KiB
2783telepathy-logger 0.6.0-2.1.1 11.2 KiB
2784telepathy-mission-control 5.14.0-3.1.1 888.8 KiB
2785telepathy-mission-control-plugin-goa 3.6.3-2.1.3 17.7 KiB
2786telepathy-rakia 0.7.4-2.1.1 160.1 KiB
2787telepathy-salut 0.8.1-2.1.1 1.2 MiB
2788telnet 1.2-161.1.1 110.0 KiB
2789terminfo 5.9-26.1.1 1.7 MiB
2790terminfo-base 5.9-26.1.1 1.0 MiB
2791testdisk 6.12-1 5.7 MiB
2792tftp 5.2-3.5.1 77.8 KiB
2793tightvnc 1.3.10-10.1.1 582.0 KiB
2794timezone 2013c-2.13.1 1.3 MiB
2795timezone-java 2013c-2.13.1 274.3 KiB
2796tix 8.4.3-65.1.1 2.9 MiB
2797tk 8.5.12-3.1.1 4.0 MiB
2798tkgate 1.8.7-6.9 4.3 MiB
2799tomboy 1.12.2-2.1.2 2.2 MiB
2800tomcat 7.0.35-2.2.1 309.0 KiB
2801tomcat-admin-webapps 7.0.35-2.2.1 75.4 KiB
2802tomcat-el-2_2-api 7.0.35-2.2.1 47.2 KiB
2803tomcat-jsp-2_2-api 7.0.35-2.2.1 89.3 KiB
2804tomcat-lib 7.0.35-2.2.1 3.7 MiB
2805tomcat-servlet-3_0-api 7.0.35-2.2.1 231.3 KiB
2806tomcat-webapps 7.0.35-2.2.1 1.2 MiB
2807totem 3.6.3-2.5.1 1.7 MiB
2808totem-browser-plugin 3.6.3-2.5.1 501.5 KiB
2809totem-browser-plugin-gmp 3.6.3-2.5.1 106.9 KiB
2810totem-lang 3.6.3-2.5.1 5.8 MiB
2811totem-plugin-zeitgeist 3.6.3-2.5.1 22.0 KiB
2812totem-plugins 3.6.3-2.5.1 643.5 KiB
2813tracker 0.14.4-2.1.2 2.1 MiB
2814tracker-gui 0.14.4-2.1.2 496.1 KiB
2815tracker-miner-files 0.14.4-2.1.2 135.6 KiB
2816tracker-miner-firefox 0.14.4-2.1.2 20.4 KiB
2817translation-update 12.1-7.2.1 17.9 KiB
2818transmission-common 2.77-97.1 741.4 KiB
2819transmission-gtk 2.77-97.1 933.4 KiB
2820tsclient 2.0.2-63.1 339.5 KiB
2821tunctl 1.5-19.1.1 11.4 KiB
2822tuxpaint 0.9.21-20.12 15.1 MiB
2823tuxpaint-config 0.0.12-10.9 145.2 KiB
2824tuxpaint-config-lang 0.0.12-10.9 296.4 KiB
2825tuxpaint-stamps 2009.06.28-4.1 263.1 KiB
2826tuxpaint-stamps-animals 2009.06.28-4.1 11.8 MiB
2827tuxpaint-stamps-clothes 2009.06.28-4.1 589.4 KiB
2828tuxpaint-stamps-food 2009.06.28-4.1 5.2 MiB
2829tuxpaint-stamps-hobbies 2009.06.28-4.1 967.8 KiB
2830tuxpaint-stamps-household 2009.06.28-4.1 1.5 MiB
2831tuxpaint-stamps-medical 2009.06.28-4.1 187.1 KiB
2832tuxpaint-stamps-military 2009.06.28-4.1 913.0 KiB
2833tuxpaint-stamps-naturalforces 2009.06.28-4.1 683.6 KiB
2834tuxpaint-stamps-people 2009.06.28-4.1 762.0 KiB
2835tuxpaint-stamps-plants 2009.06.28-4.1 2.5 MiB
2836tuxpaint-stamps-seasonal 2009.06.28-4.1 3.6 MiB
2837tuxpaint-stamps-space 2009.06.28-4.1 1.0 MiB
2838tuxpaint-stamps-sports 2009.06.28-4.1 516.4 KiB
2839tuxpaint-stamps-symbols 2009.06.28-4.1 7.5 MiB
2840tuxpaint-stamps-town 2009.06.28-4.1 7.8 MiB
2841tuxpaint-stamps-vehicles 2009.06.28-4.1 4.5 MiB
2842tuxtype 1.8.1-3.11 13.4 MiB
2843tv-common 3.102-5.1.2 433.7 KiB
2844tv-fonts 1.1-443.1.1 277.2 KiB
2845twm 1.0.7-4.1.2 215.2 KiB
2846typelib-1_0-AccountsService-1_0 0.6.30-2.1.1 7.7 KiB
2847typelib-1_0-Atk-1_0 2.6.0-2.1.1 62.3 KiB
2848typelib-1_0-Atspi-2_0 2.6.3-2.1.2 42.8 KiB
2849typelib-1_0-Caribou-1_0 0.4.4.2-2.1.2 12.9 KiB
2850typelib-1_0-Clutter-1_0 1.12.2-2.1.1 489.4 KiB
2851typelib-1_0-ClutterGst-2_0 2.0.0-1.1.2 9.4 KiB
2852typelib-1_0-Cogl-1_0 1.12.2-2.2.1 44.1 KiB
2853typelib-1_0-CoglPango-1_0 1.12.2-2.2.1 2.4 KiB
2854typelib-1_0-EvinceDocument-3_0 3.6.1-3.1.2 49.1 KiB
2855typelib-1_0-EvinceView-3_0 3.6.1-3.1.2 21.9 KiB
2856typelib-1_0-GData-0_0 0.13.2-2.1.1 141.0 KiB
2857typelib-1_0-GMenu-3_0 3.6.2-2.1.2 5.7 KiB
2858typelib-1_0-GTop-2_0 2.28.4-8.1.1 41.8 KiB
2859typelib-1_0-Gck-1 3.6.2-3.1.2 31.8 KiB
2860typelib-1_0-Gcr-3 3.6.2-3.1.2 60.9 KiB
2861typelib-1_0-GdkPixbuf-2_0 2.26.5-3.1.1 15.6 KiB
2862typelib-1_0-Gdm-1_0 3.6.2-4.2.1 35.7 KiB
2863typelib-1_0-GjsPrivate-1_0 1.34.0-3.1.1 1.4 KiB
2864typelib-1_0-GnomeBluetooth-1_0 3.6.1-3.1.2 11.8 KiB
2865typelib-1_0-GnomeDesktop-3_0 3.6.2-2.1.1 20.0 KiB
2866typelib-1_0-GnomeKeyring-1_0 3.6.0-2.1.1 14.2 KiB
2867typelib-1_0-Goa-1_0 3.6.3-1.1.1 39.7 KiB
2868typelib-1_0-Gst-0_10 0.10.36-11.6 213.7 KiB
2869typelib-1_0-Gst-1_0 1.0.6-3.1 229.4 KiB
2870typelib-1_0-GstAudio-1_0 1.0.6-2.6 38.7 KiB
2871typelib-1_0-GstInterfaces-0_10 0.10.36-9.22 185.2 KiB
2872typelib-1_0-GstPbutils-1_0 1.0.6-2.6 19.2 KiB
2873typelib-1_0-GstTag-1_0 1.0.6-2.6 14.1 KiB
2874typelib-1_0-GstVideo-1_0 1.0.6-2.6 47.8 KiB
2875typelib-1_0-Gtk-2_0 2.24.14-2.1.1 808.3 KiB
2876typelib-1_0-Gtk-3_0 3.6.4-2.1.1 773.8 KiB
2877typelib-1_0-GtkClutter-1_0 1.4.2-2.1.1 4.5 KiB
2878typelib-1_0-GtkSource-3_0 3.6.1-2.1.1 47.1 KiB
2879typelib-1_0-IBus-1_0 1.4.2-4.6.1 161.3 KiB
2880typelib-1_0-JSCore-1_0 1.10.2-3.2.1 276 B
2881typelib-1_0-Json-1_0 0.15.2-2.1.1 20.9 KiB
2882typelib-1_0-Meta-3_0 3.6.3-1.1.1 61.6 KiB
2883typelib-1_0-NMClient-1_0 0.9.6.4-5.6.1 49.3 KiB
2884typelib-1_0-NetworkManager-1_0 0.9.6.4-5.6.1 102.5 KiB
2885typelib-1_0-Pango-1_0 1.32.5-3.4.2 63.0 KiB
2886typelib-1_0-Peas-1_0 1.6.2-2.1.1 8.5 KiB
2887typelib-1_0-PeasGtk-1_0 1.6.2-2.1.1 3.0 KiB
2888typelib-1_0-Polkit-1_0 0.110-2.2.1 21.6 KiB
2889typelib-1_0-Rest-0_7 0.7.90-25.2 20.7 KiB
2890typelib-1_0-Soup-2_4 2.40.3-2.1.1 77.9 KiB
2891typelib-1_0-TelepathyGlib-0_12 0.20.1-3.1.1 235.2 KiB
2892typelib-1_0-TelepathyLogger-0_2 0.6.0-2.1.1 6.7 KiB
2893typelib-1_0-TotemPlParser-1_0 3.4.3-2.1.1 9.3 KiB
2894typelib-1_0-Tracker-0_14 0.14.4-2.1.2 14.6 KiB
2895typelib-1_0-TrackerMiner-0_14 0.14.4-2.1.2 22.9 KiB
2896typelib-1_0-UpowerGlib-1_0 0.9.19-2.1.1 15.3 KiB
2897typelib-1_0-WebKit-1_0 1.10.2-3.2.1 243.6 KiB
2898typelib-1_0-Wnck-1_0 2.31.0-4.1.1 28.3 KiB
2899typelib-1_0-Xkl-1_0 5.3-2.1.1 12.5 KiB
2900typelib-1_0-Zpj-0_0 0.0.2-2.1.1 9.4 KiB
2901udev 195-13.25.1 697.2 KiB
2902udev-configure-printer 1.3.12-4.2.1 39.2 KiB
2903udisks 1.0.4-11.1.1 833.8 KiB
2904udisks2 2.0.0-5.4.1 542.0 KiB
2905ufraw 0.18-13.1.2 1.6 MiB
2906ufraw-lang 0.18-13.1.2 753.9 KiB
2907umbrello 4.10.2-1.4.3 5.9 MiB
2908uml-utilities 20070815-52.1.1 118.7 KiB
2909unixODBC 2.2.12-219.1.1 1.6 MiB
2910unoconv 0.6-2.1.1 148.9 KiB
2911unrar 4.2.4-2.1.1 255.5 KiB
2912unzip 6.00-19.1.1 709.9 KiB
2913update-alternatives 1.16.8-3.1.1 64.9 KiB
2914update-desktop-files 12.1-18.1.1 17.2 KiB
2915upower 0.9.19-2.1.1 298.1 KiB
2916usb_modeswitch 1.2.5-2.12 121.3 KiB
2917usb_modeswitch-data 1.2.5-2.12 62.7 KiB
2918usbmuxd 1.0.8-5.5.1 138.8 KiB
2919usbutils 006-2.1.1 632.8 KiB
2920utempter 0.5.5-165.1.1 40.2 KiB
2921util-linux 2.21.2-10.2.1 2.1 MiB
2922v4l-conf 3.102-5.1.2 41.1 KiB
2923vaapi-intel-driver 1.0.19-2.1.1 957.1 KiB
2924vacation 1.2.7.1-4.1.1 56.2 KiB
2925vblade 15-3.1 44.5 KiB
2926vcdimager 0.7.24cvs-6.1.2 950.0 KiB
2927vde2 2.3.2-2.1.1 440.0 KiB
2928vde2-cryptcab 2.3.2-2.1.1 57.9 KiB
2929vde2-slirp 2.3.2-2.1.1 94.4 KiB
2930viewnior 1.3-4.1.2 262.4 KiB
2931viewres 1.0.3-4.1.1 44.3 KiB
2932vim 7.3.831-1.1.1 1.7 MiB
2933vim-base 7.3.831-1.1.1 322.1 KiB
2934vim-data 7.3.831-1.1.1 20.5 MiB
2935vinagre 3.6.2-2.1.2 2.0 MiB
2936vino 3.6.2-2.1.2 498.8 KiB
2937virt-utils 1.1.9-6.1.1 23.4 KiB
2938virtuoso-drivers 6.1.6-3.1.1 2.6 MiB
2939virtuoso-server 6.1.6-3.1.1 11.9 MiB
2940vlan 1.9-134.1.1 92.3 KiB
2941vlc 2.0.6-117.1 301.6 KiB
2942vlc-aout-pulse 2.0.6-117.1 29.8 KiB
2943vlc-codecs 2.0.6-117.1 770.7 KiB
2944vlc-gnome 2.0.6-117.1 13.5 KiB
2945vlc-noX 2.0.6-117.1 33.4 MiB
2946vlc-qt 2.0.6-117.1 2.1 MiB
2947vmware-guest-kmp-default 9.2.2_k3.7.10_1.1-2.4.1 239.2 KiB
2948vobcopy 1.2.0-2.1 190.5 KiB
2949vorbis-tools 1.4.0-10.1.1 291.3 KiB
2950vpnc 0.5.3r517-3.1.1 218.6 KiB
2951vsftpd 3.0.2-4.5.1 335.8 KiB
2952vym 2.3.14-2.1 8.0 MiB
2953w32codec-all 20110131-1.1 64.7 MiB
2954w3m 0.5.3-1.3 1.6 MiB
2955wallpaper-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 5.7 MiB
2956wdiff 1.1.2-2.1.1 260.9 KiB
2957webkit-sharp 0.3-6.1.1 63.6 KiB
2958wget 1.13.4-15.1.1 1.8 MiB
2959whois 5.0.11-12.1.1 196.5 KiB
2960wine 1.5.23-1.1.1 109.4 MiB
2961wine-gecko 1.9-35.1 36.9 MiB
2962wine-mp3 1.1.39-12.23 83.1 KiB
2963wireless-regdb 2012.06.08-2.1.1 4.1 KiB
2964wireless-tools 30.pre9-28.2.1 283.6 KiB
2965wodim 1.1.11-10.1.1 1.2 MiB
2966wol 0.7.1-154.1.1 145.2 KiB
2967words 7.1-16.1.1 3.0 MiB
2968wpa_supplicant 1.1-2.1.1 1.1 MiB
2969wv 1.2.2-232.1.1 343.4 KiB
2970wvdial 1.60-78.1.1 208.6 KiB
2971wvstreams 4.4.1-84.1.1 2.1 MiB
2972wxWidgets-lang 2.8.12-17.1.1 1.9 MiB
2973x11-tools 0.1-191.1.1 12.2 KiB
2974x11perf 1.5.4-4.1.1 185.0 KiB
2975x11vnc 0.9.13-4.1.2 3.8 MiB
2976xalan-j2 2.7.0-259.1.1 2.0 MiB
2977xauth 1.0.7-4.1.1 61.1 KiB
2978xawtv 3.102-5.1.2 524.1 KiB
2979xbacklight 1.2.0-3.1.1 16.7 KiB
2980xbiff 1.0.3-4.1.1 33.5 KiB
2981xbitmaps-devel 1.1.1-5.1.1 176.5 KiB
2982xbrlapi 4.3-4.1.5 70.8 KiB
2983xcalc 1.0.4.1-4.1.2 86.0 KiB
2984xcb-util-devel 0.3.9-5.1.1 10.9 KiB
2985xchat 2.8.8-36.9 870.4 KiB
2986xchat-perl 2.8.8-16.1.2 73.7 KiB
2987xchat-python 2.8.8-16.1.2 35.3 KiB
2988xchat-tcl 2.8.8-16.1.2 50.8 KiB
2989xclipboard 1.1.2-4.1.2 56.2 KiB
2990xclock 1.0.6-4.1.1 71.3 KiB
2991xcmsdb 1.0.4-4.1.1 43.5 KiB
2992xcompmgr 1.1.6-4.1.1 53.0 KiB
2993xconsole 1.0.5-2.1.1 40.7 KiB
2994xcursor-themes 1.0.3-4.1.1 3.5 MiB
2995xcursorgen 1.0.5-4.1.1 31.6 KiB
2996xdbedizzy 1.1.0-4.1.1 34.0 KiB
2997xdg-menu 0.2-210.1.1 45.9 KiB
2998xdg-user-dirs 0.14-10.1.1 98.6 KiB
2999xdg-user-dirs-gtk 0.9-4.1.2 39.6 KiB
3000xdg-utils 20120916-2.1.1 298.3 KiB
3001xditview 1.0.3-2.1.1 86.0 KiB
3002xdm 1.1.10-14.6.1 424.7 KiB
3003xdmbgrd 0.6-210.1.1 17.4 KiB
3004xdpyinfo 1.3.0-4.1.1 65.2 KiB
3005xedit 1.2.1-2.1.1 910.9 KiB
3006xerces-j2 2.8.1-261.1.1 1.2 MiB
3007xerces-j2-xml-apis 2.8.1-261.1.1 190.5 KiB
3008xerces-j2-xml-resolver 2.8.1-261.1.1 58.6 KiB
3009xev 1.2.1-1.1.1 48.9 KiB
3010xeyes 1.1.1-4.1.1 37.0 KiB
3011xf86-input-evdev 2.7.3-4.1.1 62.2 KiB
3012xf86-input-joystick 1.6.2-2.1.1 123.8 KiB
3013xf86-input-keyboard 1.6.2-2.1.1 35.4 KiB
3014xf86-input-mouse 1.8.1-3.1.1 101.3 KiB
3015xf86-input-synaptics 1.6.3-1.1.1 125.1 KiB
3016xf86-input-vmmouse 13.0.0-2.1.1 61.4 KiB
3017xf86-input-void 1.4.0-4.1.1 30.9 KiB
3018xf86-input-wacom 0.19.0-2.1.1 794.9 KiB
3019xf86-video-ark 0.7.5-2.1.1 42.0 KiB
3020xf86-video-ast 0.97.0-2.1.1 92.9 KiB
3021xf86-video-ati 7.0.0-2.1.1 429.4 KiB
3022xf86-video-chips 1.2.5-2.1.1 210.6 KiB
3023xf86-video-cirrus 1.5.2-2.1.1 102.4 KiB
3024xf86-video-dummy 0.3.6-2.1.1 41.2 KiB
3025xf86-video-fbdev 0.4.3-2.1.1 48.6 KiB
3026xf86-video-geode 2.11.14-2.1.1 394.7 KiB
3027xf86-video-glint 1.2.8-2.1.1 177.0 KiB
3028xf86-video-i128 1.3.6-2.1.1 85.2 KiB
3029xf86-video-intel 2.20.19-2.1.1 1.7 MiB
3030xf86-video-mach64 6.9.4-2.1.1 576.3 KiB
3031xf86-video-mga 1.6.2-2.1.1 234.7 KiB
3032xf86-video-modesetting 0.6.0-2.1.1 42.2 KiB
3033xf86-video-neomagic 1.2.7-2.1.1 99.1 KiB
3034xf86-video-nv 2.1.20-3.1.1 165.7 KiB
3035xf86-video-qxl 0.1.0-2.1.1 253.6 KiB
3036xf86-video-r128 6.9.1-2.1.1 475.7 KiB
3037xf86-video-savage 2.3.6-2.2.1 215.7 KiB
3038xf86-video-siliconmotion 1.7.7-2.1.1 210.3 KiB
3039xf86-video-sis 0.10.7-2.1.1 641.3 KiB
3040xf86-video-sisusb 0.9.6-2.1.1 104.0 KiB
3041xf86-video-tdfx 1.4.5-2.1.1 96.3 KiB
3042xf86-video-tga 1.2.2-2.1.1 59.3 KiB
3043xf86-video-v4l 0.2.0-4.1.1 21.7 KiB
3044xf86-video-vesa 2.3.2-2.1.1 62.1 KiB
3045xf86-video-vmware 13.0.0-2.1.1 243.5 KiB
3046xf86-video-voodoo 1.2.5-2.1.1 47.7 KiB
3047xf86dga 1.0.3-4.1.1 22.2 KiB
3048xfconf 4.10.0-5.1.1 288.0 KiB
3049xfd 1.1.1-5.1.1 51.8 KiB
3050xfindproxy 1.0.2-4.1.1 25.7 KiB
3051xfontsel 1.0.4-4.1.1 58.6 KiB
3052xfs 1.1.2-5.1.1 173.1 KiB
3053xfsdump 3.0.5-6.1.1 646.1 KiB
3054xfsinfo 1.0.3-4.1.1 23.0 KiB
3055xfsprogs 3.1.6-12.1.1 3.5 MiB
3056xfwp 1.0.2-4.1.1 51.8 KiB
3057xgamma 1.0.5-4.1.1 26.5 KiB
3058xgc 1.0.4-2.1.1 87.9 KiB
3059xhost 1.0.5-4.1.1 38.7 KiB
3060xinetd 2.3.14-163.1.1 277.8 KiB
3061xinit 1.3.2-6.1.1 103.1 KiB
3062xinput 1.6.0-4.1.1 122.9 KiB
3063xkbcomp 1.2.4-6.1.1 241.0 KiB
3064xkbevd 1.1.3-4.1.1 53.3 KiB
3065xkbprint 1.0.3-4.1.1 108.1 KiB
3066xkbutils 1.0.3-4.1.1 65.9 KiB
3067xkeyboard-config 2.7-3.1.1 2.5 MiB
3068xkill 1.0.3-4.1.2 27.1 KiB
3069xli 20061110-143.1.1 278.9 KiB
3070xload 1.1.1-4.1.2 45.0 KiB
3071xlogo 0.9.95-8.1 3.1 MiB
3072xlsatoms 1.1.1-4.1.1 27.2 KiB
3073xlsclients 1.1.2-4.1.1 34.8 KiB
3074xlsfonts 1.0.4-4.1.1 41.1 KiB
3075xmag 1.0.5-2.1.2 61.4 KiB
3076xman 1.1.2-4.1.1 107.7 KiB
3077xmessage 1.0.4-2.1.1 41.3 KiB
3078xml-commons 1.3.04-16.1.1 10.9 KiB
3079xml-commons-jaxp-1.1-apis 1.3.04-16.1.1 113.1 KiB
3080xml-commons-which10 1.3.04-16.1.1 16.6 KiB
3081xmlbeans 2.4.0-4.1.7 3.0 MiB
3082xmodmap 1.0.7-4.1.1 62.2 KiB
3083xmore 1.0.2-4.1.1 29.4 KiB
3084xorg-cf-files 1.0.4-5.1.1 1.2 MiB
3085xorg-scripts 1.0.1-4.1.1 6.1 KiB
3086xorg-sgml-doctools 1.11-4.1.1 66.8 KiB
3087xorg-x11 7.6_1-7.1.1 3.9 KiB
3088xorg-x11-Xvnc 7.6_1.0.1-3.1.1 2.2 MiB
3089xorg-x11-devel 7.6-39.1.1 182 B
3090xorg-x11-driver-input 7.6_1-5.1.1 254 B
3091xorg-x11-driver-video 7.6_1-8.1.1 2.1 KiB
3092xorg-x11-driver-video-nouveau 1.0.6-2.1.1 197.9 KiB
3093xorg-x11-fonts 7.6-24.1.1 30.3 MiB
3094xorg-x11-fonts-core 7.6-24.1.1 10.4 MiB
3095xorg-x11-libX11-ccache 7.6-14.1.1 1.2 MiB
3096xorg-x11-libs 7.6-39.1.1 182 B
3097xorg-x11-proto-devel 7.6-37.1.1 4.5 MiB
3098xorg-x11-server 7.6_1.13.2-1.2.1 5.3 MiB
3099xorg-x11-server-extra 7.6_1.13.2-1.2.1 5.3 MiB
3100xorg-x11-util-devel 7.6_1-4.1.1 172 B
3101xosd 2.2.14-105.1.1 81.8 KiB
3102xplsprinters 1.0.1-4.1.1 11.7 KiB
3103xpr 1.0.4-4.1.1 71.0 KiB
3104xprehashprinterlist 1.0.1-4.1.1 7.4 KiB
3105xprop 1.2.1-4.1.1 62.7 KiB
3106xrandr 1.4.0-4.4.1 145.6 KiB
3107xrdb 1.0.9-4.1.1 48.8 KiB
3108xrefresh 1.0.4-4.1.2 25.0 KiB
3109xrestop 0.4-4.1.1 34.3 KiB
3110xrx 1.0.4-4.1.1 159.7 KiB
3111xsane 0.998-17.1.2 4.9 MiB
3112xscope 1.4-2.1.1 445.2 KiB
3113xscreensaver 5.20-2.1.2 2.1 MiB
3114xscreensaver-data 5.20-2.1.2 838.5 KiB
3115xset 1.2.2-4.1.1 69.1 KiB
3116xsetmode 1.0.0-4.1.1 7.6 KiB
3117xsetpointer 1.0.1-4.1.1 18.2 KiB
3118xsetroot 1.1.0-4.1.1 30.4 KiB
3119xsm 1.0.2-4.1.1 105.9 KiB
3120xsp 2.10.2-10.1.1 893.0 KiB
3121xstdcmap 1.0.2-4.1.1 24.4 KiB
3122xstroke 0.6-246.1.2 174.2 KiB
3123xterm 290-3.2 2.2 MiB
3124xtermset 0.5.2-274.1.1 35.4 KiB
3125xtrans 1.2.7-5.1.1 328.0 KiB
3126xtrap 1.0.2-4.1.1 71.3 KiB
3127xvidcore 1.3.2-2.1 228.4 KiB
3128xvidtune 1.0.3-2.1.1 60.2 KiB
3129xvinfo 1.1.1-4.1.1 28.8 KiB
3130xwd 1.0.5-4.1.1 46.9 KiB
3131xwininfo 1.1.2-4.1.1 70.7 KiB
3132xwud 1.0.4-4.1.1 44.2 KiB
3133xz 5.0.4-2.1.1 271.0 KiB
3134xz-devel 5.0.4-2.1.1 153.0 KiB
3135yasm 1.2.0-4.1.1 1.9 MiB
3136yast2 2.23.23-1.4.1 3.6 MiB
3137yast2-add-on 2.23.1-2.1.2 150.6 KiB
3138yast2-backup 2.23.1-2.1.2 699.4 KiB
3139yast2-bootloader 2.23.11-1.1.1 2.4 MiB
3140yast2-branding-openSUSE 2.18.0-19.1.1 17.6 KiB
3141yast2-ca-management 2.23.0-2.1.2 937.3 KiB
3142yast2-control-center 2.22.2-4.1.2 3.3 KiB
3143yast2-control-center-gnome 2.21.3-4.1.1 91.1 KiB
3144yast2-control-center-qt 2.22.2-4.1.2 269.3 KiB
3145yast2-core 2.23.4-2.1.1 3.2 MiB
3146yast2-country 2.23.1-1.1.2 501.0 KiB
3147yast2-country-data 2.23.1-1.1.2 172.2 KiB
3148yast2-dbus-client 2.22.0-4.1.1 69.3 KiB
3149yast2-fingerprint-reader 2.22.3-4.1.2 340.4 KiB
3150yast2-firewall 2.21.2.1-5.4.1 504.1 KiB
3151yast2-hardware-detection 2.22.0-4.1.1 468.9 KiB
3152yast2-http-server 2.22.0-4.1.2 658.7 KiB
3153yast2-inetd 2.21.4-2.1.2 234.3 KiB
3154yast2-installation 2.23.14-1.8.7 843.7 KiB
3155yast2-irda 2.23.0-2.1.2 59.9 KiB
3156yast2-iscsi-client 2.23.4-1.1.1 267.8 KiB
3157yast2-kerberos-client 2.23.3-2.1.2 202.2 KiB
3158yast2-ldap 2.23.0-1.1.1 538.1 KiB
3159yast2-ldap-client 2.23.2-2.1.2 540.0 KiB
3160yast2-ldap-server 2.22.2-4.1.2 1.2 MiB
3161yast2-mail 2.21.1-9.5.1 733.9 KiB
3162yast2-mail-plugins 2.21.1-9.5.1 64.9 KiB
3163yast2-metapackage-handler 0.8.14-7.1.2 192.6 KiB
3164yast2-mouse 2.21.0-7.1.2 94.3 KiB
3165yast2-network 2.24.16-1.1.1 2.1 MiB
3166yast2-nfs-client 2.21.9-2.1.2 263.3 KiB
3167yast2-nfs-common 2.21.6-2.1.2 3.2 KiB
3168yast2-nis-client 2.23.1-2.1.2 542.4 KiB
3169yast2-ntp-client 2.21.2-6.1.2 457.9 KiB
3170yast2-online-update 2.23.1-2.1.2 189.6 KiB
3171yast2-online-update-frontend 2.23.1-2.1.2 657 B
3172yast2-packager 2.23.3-1.1.2 1.6 MiB
3173yast2-packager-webpin 2.23.3-1.1.2 42.5 KiB
3174yast2-pam 2.23.1-1.1.1 94.4 KiB
3175yast2-perl-bindings 2.19.2-2.1.1 340.2 KiB
3176yast2-pkg-bindings 2.23.1-1.1.1 1.7 MiB
3177yast2-printer 2.23.1-5.1.2 1022.1 KiB
3178yast2-proxy 2.22.1-4.1.2 83.8 KiB
3179yast2-qt-branding-openSUSE 12.3-6.11.3 2.6 MiB
3180yast2-restore 2.23.3-2.1.2 373.3 KiB
3181yast2-runlevel 2.21.9-2.1.2 226.4 KiB
3182yast2-samba-client 2.23.2-1.1.1 324.9 KiB
3183yast2-samba-server 2.23.2-1.1.1 363.4 KiB
3184yast2-scanner 2.23.0-4.1.2 422.2 KiB
3185yast2-security 2.23.5-1.4.1 250.4 KiB
3186yast2-slp 2.23.0-1.1.1 354.4 KiB
3187yast2-snapper 2.23.0-2.1.2 445.6 KiB
3188yast2-sound 2.22.1-4.1.2 1.1 MiB
3189yast2-squid 2.21.2.1-8.4.1 544.6 KiB
3190yast2-storage 2.23.9-1.4.1 3.6 MiB
3191yast2-sudo 2.22.0-4.1.2 161.5 KiB
3192yast2-sysconfig 2.22.0-4.1.2 283.0 KiB
3193yast2-theme-openSUSE 2.21.18-7.1.1 12.0 MiB
3194yast2-theme-openSUSE-Oxygen 2.21.18-7.1.1 1.2 MiB
3195yast2-trans-cs 2.23.0-5.4.1 2.4 MiB
3196yast2-trans-da 2.23.0-5.4.1 2.3 MiB
3197yast2-trans-de 2.23.0-5.4.1 2.5 MiB
3198yast2-trans-en_GB 2.23.0-5.4.1 1.3 MiB
3199yast2-trans-en_US 2.23.0-5.4.1 130.5 KiB
3200yast2-trans-es 2.23.0-5.4.1 2.5 MiB
3201yast2-trans-fr 2.23.0-5.4.1 2.3 MiB
3202yast2-trans-hu 2.23.0-5.4.1 2.5 MiB
3203yast2-trans-it 2.23.0-5.4.1 2.5 MiB
3204yast2-trans-ja 2.23.0-5.4.1 2.8 MiB
3205yast2-trans-pl 2.23.0-5.4.1 2.5 MiB
3206yast2-trans-pt 2.23.0-5.4.1 1.6 MiB
3207yast2-trans-pt_BR 2.23.0-5.4.1 2.4 MiB
3208yast2-trans-ru 2.23.0-5.4.1 3.1 MiB
3209yast2-trans-stats 2.19.0-12.1.1 192 B
3210yast2-trans-sv 2.23.0-5.4.1 1.2 MiB
3211yast2-trans-zh_CN 2.23.0-5.4.1 2.2 MiB
3212yast2-trans-zh_TW 2.23.0-5.4.1 1.8 MiB
3213yast2-transfer 2.22.0-4.1.1 444.1 KiB
3214yast2-tune 2.22.0-4.1.2 317.2 KiB
3215yast2-tv 2.21.4-7.1.2 1.1 MiB
3216yast2-update 2.23.1-1.1.1 449.4 KiB
3217yast2-users 2.23.4-1.1.1 1.2 MiB
3218yast2-vm 2.22.4-1.1.1 156.5 KiB
3219yast2-x11 2.22.1-4.1.1 29.6 KiB
3220yast2-xml 2.16.1-71.1.1 126.8 KiB
3221yast2-ycp-ui-bindings 2.21.6-2.1.1 608.1 KiB
3222yelp 3.6.2-2.2.1 574.9 KiB
3223yelp-xsl 3.6.1-2.1.1 1.7 MiB
3224yp-tools 2.12-15.1.1 197.9 KiB
3225ypbind 1.35-6.1.1 78.8 KiB
3226yudit 2.9.2-5.1.6 15.0 MiB
3227zd1211-firmware 1.4-79.1.1 46.2 KiB
3228zeitgeist 0.9.5-2.1.1 1.3 MiB
3229zeitgeist-datahub 0.9.5-2.1.2 148.1 KiB
3230zenity 3.6.0-2.1.1 1.2 MiB
3231zip 3.0-10.1.1 786.4 KiB
3232zisofs-tools 1.0.8-16.1.1 48.0 KiB
3233zlib-devel 1.2.7-7.1.1 185.0 KiB
3234zlibrary 0.12.10-38.15 3.1 MiB
3235zlibrary-ui-qt 0.12.10-38.15 254.8 KiB
3236zoo 2.10-1017.1.1 110.9 KiB
3237zsh 5.0.2-2.9.1 6.7 MiB
3238zypp-plugin-python 0.3-8.1.1 4.9 KiB
3239zypper 1.8.11-1.2 5.3 MiB
3240zypper-aptitude 1.8.11-1.2 1.8 KiB
3241zypper-log 1.8.11-1.2 5.6 KiB