List of packages installed on openSUSE-Edu-li-f-e-11.4-3-i686.iso
Mouse over the package name for description, click for more information.

PackageVersionSize
12ManDVD 1.6.0-1.pm.1.1 32.7 MiB
2ATutor 2.0.2-10.1 16.4 MiB
3AdobeICCProfiles 2.0-140.1 5.4 MiB
4ConsoleKit 0.4.3-6.1 303.0 KiB
5ConsoleKit-x11 0.4.3-6.1 46.0 KiB
6DirectFB 1.4.5-14.2 4.0 MiB
7DirectFB-Mesa 1.4.5-14.2 74.0 KiB
8FreeNX 0.7.2-29.1 341.0 KiB
9FreeSMS 1.0-10.1 729.0 KiB
10GeoIP 1.4.6-10.1 1.2 MiB
11GraphicsMagick 1.3.12-9.1 6.1 MiB
12ImageMagick 6.7.1.0-85.1 278.0 KiB
13ImageMagick-extra 6.7.1.0-85.1 61.0 KiB
14LibVNCServer 0.9.7-9.1 475.0 KiB
15MPlayer 1.0rc4_r33574-1.pm.1.4 40.1 MiB
16Mesa 7.10.2-7.3.1 60.3 MiB
17ModemManager 0.4-8.9.1 604.0 KiB
18MozillaFirefox 5.0-6.1 32.4 MiB
19MozillaFirefox-branding-openSUSE 5.0-2.3.1 143.0 KiB
20MozillaFirefox-translations-common 5.0-6.1 12.0 MiB
21MultiplicationStation 0.5.2-23.2 4.7 MiB
22MyODBC-unixODBC 3.51.27r695-12.2 748.0 KiB
23NX 3.4.0-21.1 7.8 MiB
24NetworkManager 0.8.2-15.24.1 1.9 MiB
25NetworkManager-glib 0.8.2-15.24.1 505.0 KiB
26NetworkManager-gnome 0.8.2-9.10.1 1.9 MiB
27NetworkManager-kde4-libs 0.9.1git20110722-6.1 2.5 MiB
28NetworkManager-openvpn 0.8.2-6.1 46.0 KiB
29NetworkManager-openvpn-gnome 0.8.2-6.1 194.0 KiB
30NetworkManager-openvpn-kde4 0.9.1git20110722-6.1 111.0 KiB
31NetworkManager-openvpn-lang 0.8.2-6.1 300.0 KiB
32NetworkManager-pptp 0.8.2-4.1 46.0 KiB
33NetworkManager-pptp-gnome 0.8.2-4.1 94.0 KiB
34NetworkManager-pptp-kde4 0.9.1git20110722-6.1 71.0 KiB
35NetworkManager-pptp-lang 0.8.2-4.1 254.0 KiB
36NetworkManager-vpnc 0.8.2-4.1 33.0 KiB
37NetworkManager-vpnc-gnome 0.8.2-4.1 101.0 KiB
38NetworkManager-vpnc-kde4 0.9.1git20110722-6.1 111.0 KiB
39NetworkManager-vpnc-lang 0.8.2-4.1 205.0 KiB
40PackageKit 0.6.14-0.2.1 1.8 MiB
41PackageKit-branding-openSUSE 11.4-3.10.1 33.0 KiB
42PackageKit-browser-plugin 0.6.14-0.2.1 43.0 KiB
43PackageKit-gstreamer-plugin 0.6.14-0.2.1 14.0 KiB
44PackageKit-gtk-module 0.6.14-0.2.1 14.0 KiB
45PolicyKit 0.9-30.1 387.0 KiB
46PolicyKit-gnome 0.9.2-29.1 154.0 KiB
47PyGreSQL 3.8.1-201.1 347.0 KiB
48SuSEfirewall2 3.6.261-3.4.1 268.0 KiB
49TuxMathScrabble 0.7.3-2.1 10.7 MiB
50VirtualBox-4.1 4.1.0_73009_openSUSE114-1 117.9 MiB
51XaraLX 0.7r1785-5.1 48.3 MiB
52a2ps 4.13-1338.8 3.1 MiB
53aaa_base 11.4-54.68.1 244.0 KiB
54aaa_base-extras 11.4-54.68.1 67.0 KiB
55aalib 1.4.0-487.2 314.0 KiB
56acl 2.2.48-12.1 190.0 KiB
57acpica 20110112-4.7.1 1.5 MiB
58acpid 2.0.7-6.1 93.0 KiB
59adaptec-firmware 1.35-10.1 27.0 KiB
60aisleriot 2.32.1-10.1 1.4 MiB
61akonadi 4.7.0-10.1 204.0 KiB
62akonadi-runtime 1.6.0-8.1 2.5 MiB
63akregator 4.7.0-10.1 3.3 MiB
64alacarte 0.13.2-8.1 243.0 KiB
65alsa 1.0.24.1-4.9.1 1.4 MiB
66alsa-devel 1.0.24.1-4.9.1 351.0 KiB
67alsa-firmware 1.0.24.1-3.1 8.6 MiB
68alsa-oss 1.0.17-32.1 75.0 KiB
69alsa-plugins 1.0.24-6.1 136.0 KiB
70alsa-plugins-pulse 1.0.24-6.1 77.0 KiB
71alsa-utils 1.0.24.2-3.1 1.8 MiB
72amarok 2.4.3-3.1 27.5 MiB
73anthy 9100h-9.7 23.8 MiB
74aoetools 25-3.1 75.0 KiB
75apache2 2.2.17-4.5.1 2.0 MiB
76apache2-doc 2.2.17-4.5.1 10.4 MiB
77apache2-example-pages 2.2.17-4.5.1 1.0 KiB
78apache2-mod_dnssd 0.6-10.1 38.0 KiB
79apache2-mod_mono 2.8.2-0.2.1 60.0 KiB
80apache2-mod_perl 2.0.4-52.4 7.2 MiB
81apache2-mod_php5 5.3.5-5.14.1 4.9 MiB
82apache2-mod_python 3.3.1-161.3.1 2.9 MiB
83apache2-prefork 2.2.17-4.5.1 621.0 KiB
84apache2-utils 2.2.17-4.5.1 181.0 KiB
85apparmor-parser 2.5.1.r1445-52.59.1 800.0 KiB
86apparmor-profiles 2.5.1.r1445-52.59.1 187.0 KiB
87apparmor-utils 2.5.1.r1445-52.59.1 165.0 KiB
88aqbanking 5.0.14-4.1 17.5 MiB
89aria2 1.10.9-3.1 3.6 MiB
90ark 4.7.0-6.5 1.2 MiB
91art-sharp2 2.24.2-3.4 114.0 KiB
92arts 1.5.10-23.1 4.3 MiB
93aspell 0.60.6-35.1 3.3 MiB
94aspell-de 20100727-5.2 5.5 MiB
95aspell-en 6.0-168.1 3.4 MiB
96aspell-en-huge 6.0-164.2 7.9 MiB
97aspell-ru 0.99.f7.1-24.1 5.6 MiB
98at 3.1.8-1094.3.1 89.0 KiB
99at-spi 1.32.0-8.1 1011.0 KiB
100atk-devel 1.32.0-6.1 618.0 KiB
101atmel-firmware 1.3-148.1 744.0 KiB
102atomix 2.14.0-16.1 689.0 KiB
103attr 2.4.44-11.1 122.0 KiB
104audacious 3.0-1.pm.1.1 444.0 KiB
105audacious-lang 3.0-1.pm.1.1 448.0 KiB
106audacious-plugins 3.0-1.pm.3.1 3.9 MiB
107audacious-plugins-output-pulse 3.0-1.pm.3.1 26.0 KiB
108audacity 1.3.13-1.pm.57.3 13.5 MiB
109audiofile 0.2.7-4.1 252.0 KiB
110audit 2.0.5-5.8.1 874.0 KiB
111augeas-lenses 0.7.4-3.1 245.0 KiB
112autofs 5.0.5-14.17.1 1.5 MiB
113autopano-sift-C 2.5.1-0.pm.1.1 448.0 KiB
114autotrace 0.31.1-1252.3 57.0 KiB
115autoyast2-installation 2.20.9-1.2.1 1.5 MiB
116avahi 0.6.28-7.10.1 394.0 KiB
117avahi-mono 0.6.28-4.10.2 94.0 KiB
118avahi-utils 0.6.28-7.10.1 82.0 KiB
119avidemux 2.5.5-1.pm.2.1 12.9 MiB
120avidemux-gtk 2.5.5-1.pm.2.1 2.6 MiB
121avidemux-qt 2.5.5-1.pm.2.1 6.0 MiB
122awesfx 0.5.1a-93.1 250.0 KiB
123b43-fwcutter 012-9.1 26.0 KiB
124banshee-1 2.0.0-0.3.2 22.0 KiB
125banshee-1-backend-engine-gstreamer 2.0.0-0.3.2 325.0 KiB
126banshee-1-backend-io-gio 2.0.0-0.3.2 413.0 KiB
127banshee-1-backend-platform-gnome 2.0.0-0.3.2 56.0 KiB
128banshee-1-backend-platform-unix 2.0.0-0.3.2 17.0 KiB
129banshee-1-client-classic 2.0.0-0.3.2 47.0 KiB
130banshee-1-core 2.0.0-0.3.2 3.3 MiB
131banshee-1-dmp 2.0.0-0.3.2 417.0 KiB
132banshee-1-dmp-apple-devices 2.0.0-0.3.2 90.0 KiB
133banshee-1-dmp-mtp 2.0.0-0.3.2 59.0 KiB
134banshee-1-extensions-default 2.0.0-0.3.2 1.3 MiB
135bash 4.1-20.25.1 651.0 KiB
136bash-doc 4.1-18.25.1 1.4 MiB
137bc 1.06-902.1 229.0 KiB
138bibletime 2.8.1-1.2 11.8 MiB
139bind 9.7.3P3-0.2.1 754.0 KiB
140bind-chrootenv 9.7.3P3-0.2.1 2.0 KiB
141bind-libs 9.7.3P3-0.2.1 2.9 MiB
142bind-utils 9.7.3P3-0.2.1 610.0 KiB
143binutils 2.21-13.1 17.7 MiB
144binutils-gold 2.21-13.1 2.8 MiB
145blas 3.3.1-3.1 2.0 MiB
146blas-man 3.3.1-3.1 133.0 KiB
147blender 2.58a-1 160.4 MiB
148bluedevil 1.1.1-5.1 1.5 MiB
149bluefish 2.0.1-1.2 7.8 MiB
150blueman 1.21-1.2 1.9 MiB
151bluez 4.88-2.1 1.3 MiB
152bluez-firmware 1.2-132.1 558.0 KiB
153bogofilter 1.2.1-9.3 1.4 MiB
154boost-devel 1.44.0-5.1 45.9 MiB
155boost-license1_44_0 1.44.0-5.1 2.0 KiB
156bootchart 2.0.12.4-5.1 299.0 KiB
157bootsplash 3.3-167.168.1 586.0 KiB
158bootsplash-branding-openSUSE 3.1-99.1 9.2 MiB
159bootsplash-branding-openSUSE-Education-life 11.4-1.1 2.4 MiB
160brainworkshop 4.4-3.1 17.9 MiB
161branding-openSUSE 11.4-2.1 2.0 KiB
162brasero 2.32.1-4.1 4.4 MiB
163brasero-nautilus 2.32.1-4.1 47.0 KiB
164bridge-utils 1.4-63.1 130.0 KiB
165brltty 4.2-7.4 5.3 MiB
166brltty-driver-at-spi 4.2-7.4 18.0 KiB
167brltty-driver-brlapi 4.2-7.4 10.0 KiB
168brltty-driver-espeak 4.2-7.4 11.0 KiB
169brltty-driver-xwindow 4.2-7.4 25.0 KiB
170broadcom-wl 5.100.82.38-7.pm.9.4 14.0 KiB
171broadcom-wl-kmp-default 5.100.82.38_k2.6.37.6_0.5-7.pm.9.4 2.7 MiB
172bsdtar 2.8.4-8.1 129.0 KiB
173btrfsprogs 0.19-17.18.1 1.5 MiB
174bug-buddy 2.32.0-4.1 250.0 KiB
175build 2011.07.01-2.2.1 518.0 KiB
176bundle-lang-common-de 11.4-12.13.1 2.2 MiB
177bundle-lang-common-en 11.4-12.13.1 1.7 MiB
178bundle-lang-common-ru 11.4-12.13.1 2.4 MiB
179bundle-lang-gnome-de 11.4-5.13.1 16.1 MiB
180bundle-lang-gnome-en 11.4-5.13.1 7.5 MiB
181bundle-lang-gnome-extras-en 11.4-5.13.1 7.0 MiB
182bundle-lang-gnome-ru 11.4-5.13.1 9.0 MiB
183bundle-lang-kde-de 11.4-5.13.1 1.5 MiB
184bundle-lang-kde-en 11.4-5.13.1 2.8 MiB
185bundle-lang-kde-ru 11.4-5.13.1 1.6 MiB
186bwbasic 2.50-3.2 236.0 KiB
187bwidget 1.9.0-8.1 1.2 MiB
188bzip2 1.0.6-6.11 92.0 KiB
189bzr 2.0.5-4.2 27.2 MiB
190ca-certificates 1-9.1 26.0 KiB
191ca-certificates-mozilla 1.70-3.1 212.0 KiB
192cairo-devel 1.10.2-6.11.1 1.6 MiB
193canberra-gtk-play 0.26-2.1 11.0 KiB
194cdrdao 1.2.2-319.1 1.1 MiB
195cdrkit-cdrtools-compat 1.1.10-4.3
196cec 8-3.1 24.0 KiB
197checkmedia 2.4-2.1 36.0 KiB
198cheese 2.32.0-6.1 3.1 MiB
199chemtool 1.6.12-75.2 885.0 KiB
200chmlib 0.40-9.1 65.0 KiB
201choqok 1.1-11.1 5.2 MiB
202chromium 15.0.846.0-2.1 90.0 MiB
203cifs-utils 4.6-3.6.1 76.0 KiB
204clamav 0.97.2-1.2.1 13.0 MiB
205clamav-db 0.97.2-1.2.1 28.6 MiB
206clicfs 1.4.1-51.4 93.0 KiB
207cln 1.3.2-6.1 1.8 MiB
208clucene-core 0.9.21-82.2 1.3 MiB
209cm-unicode 0.4.2-187.1 4.7 MiB
210cmake 2.8.3-5.2 19.2 MiB
211codeblocks 7215-25.2 10.5 MiB
212command-not-found 0.1.0-43.1 84.0 KiB
213common-branding-openSUSE-Education-life 11.4-1.1 832.0 KiB
214compcache 0.6.2-4.5.2 13.0 KiB
215compiz 0.9.5-124.1 9.0 MiB
216compiz-branding-openSUSE 0.9.5-124.1 10.0 KiB
217compiz-gnome 0.9.5-124.1 2.0 MiB
218compiz-kde4 0.9.5-124.1 170.0 KiB
219compiz-manager 0.6.0-77.1 13.0 KiB
220compiz-plugins-extra 0.9.5-37.1 5.7 MiB
221compiz-plugins-main 0.9.5-39.1 3.9 MiB
222compizconfig-settings-manager 0.9.5-38.1 498.0 KiB
223coreutils 8.9-9.1 4.7 MiB
224courseware-6200 1-2.1 28.7 MiB
225courseware-6201 1-2.1 13.2 MiB
226cpio 2.11-10.1 221.0 KiB
227cpp 4.5-19.1 1.0 KiB
228cpp45 4.5.1_20101208-9.8 9.4 MiB
229cracklib 2.8.18-6.1 149.0 KiB
230cracklib-dict-full 2.8.12-50.1 10.5 MiB
231crda 1.1.1-6.1 25.0 KiB
232cron 4.2-9.23.1 1.0 KiB
233cronie 1.4.7-9.23.1 212.0 KiB
234cryptsetup 1.2.0-6.9.1 279.0 KiB
235cups 1.4.6-7.8.1 7.3 MiB
236cups-backends 1.0-264.1 4.0 KiB
237cups-client 1.4.6-7.8.1 203.0 KiB
238cups-libs 1.4.6-7.8.1 3.3 MiB
239cups-pk-helper 0.1.1-3.1 86.0 KiB
240curl 7.21.2-9.1 290.0 KiB
241cvs 1.12.12-165.1 919.0 KiB
242cvsps 2.1-170.1 120.0 KiB
243cyrus-sasl 2.1.23-15.1 1.2 MiB
244cyrus-sasl-crammd5 2.1.23-15.1 22.0 KiB
245cyrus-sasl-digestmd5 2.1.23-15.1 50.0 KiB
246cyrus-sasl-gssapi 2.1.23-15.1 30.0 KiB
247cyrus-sasl-plain 2.1.23-15.1 18.0 KiB
248dante 1.2.2-3.1 536.0 KiB
249dasher 4.11-8.1 2.6 MiB
250dasher-data-recommended 4.11-8.1 10.0 MiB
251db-utils 4.8.30-2.4 325.0 KiB
252dbus-1 1.4.1-7.8.1 843.0 KiB
253dbus-1-glib 0.92-2.1 182.0 KiB
254dbus-1-python 0.83.2-2.1 600.0 KiB
255dbus-1-x11 1.4.1-6.1 29.0 KiB
256dconf 0.7.2-2.1 86.0 KiB
257dcraw 1.432-4.1 271.0 KiB
258ddrescue 1.14_0.0.6-77.1 81.0 KiB
259dejavu 2.32-2.1 9.6 MiB
260deltarpm 3.5.git-2.1 768.0 KiB
261desktop-data-openSUSE 11.4-13.18.1 1.1 MiB
262desktop-file-utils 0.18-5.1 164.0 KiB
263desktop-translations 11.4-8.17.1 35.4 MiB
264device-mapper 1.02.49-18.1 346.0 KiB
265dhcp 4.2.1-0.7.1 1.6 MiB
266dhcp-client 4.2.1-0.7.1 1.8 MiB
267dhcp-server 4.2.1-0.7.1 2.1 MiB
268dhcpcd 3.2.3-66.69.1 93.0 KiB
269dia 0.97.1-8.3 13.7 MiB
270dialog 1.1-42.1 306.0 KiB
271diffstat 1.54-2.1 44.0 KiB
272diffutils 3.0-2.1 1.0 MiB
273digikam 2.0.0rc1-7.5 20.7 MiB
274digikam-lang 2.0.0rc1-7.5 1.0 KiB
275dirac-devel 1.0.2-12.1 38.0 KiB
276dirmngr 1.1.0-4.1 514.0 KiB
277dmidecode 2.11-15.1 181.0 KiB
278dmraid 1.0.0.rc16-7.1 345.0 KiB
279dmz-icon-theme-cursors 11.2.0-2.1 3.3 MiB
280dnsmasq 2.55-4.1 848.0 KiB
281docbook_4 4.5-120.1 5.7 MiB
282dolphin 4.7.0-7.1 2.2 MiB
283dosbox 0.74-4.1 2.4 MiB
284dosfstools 3.0.10-12.3.1 176.0 KiB
285droid-fonts 1.0-10.1 4.1 MiB
286dvb 1.1.1_20100509-4.1 1.2 MiB
287dvd+rw-tools 7.1-42.1 391.0 KiB
288dvdauthor 0.6.18-1.pm.2.1 353.0 KiB
289dvgrab 3.5-5.1 311.0 KiB
290dynamips 0.2.8RC3-4.1 1009.0 KiB
291e2fsprogs 1.41.14-5.1 1.9 MiB
292easy-ltsp 0.5_081006-3.1 1.2 MiB
293ecj 3.3-126.1 1.3 MiB
294ed 1.5-2.1 116.0 KiB
295eject 2.1.0-151.1 101.0 KiB
296electronics-menu 1.0-6.1 7.0 KiB
297elfutils 0.149-2.7 787.0 KiB
298empathy 2.32.2-6.4 3.5 MiB
299enblend-enfuse 4.0-25.8 6.0 MiB
300enscript 1.6.4-166.1 1.7 MiB
301eog 2.32.1-4.3 2.9 MiB
302espeak 1.43.03-5.6.1 1.5 MiB
303ethtool 2.6.36-2.1 236.0 KiB
304euler 1.61.0-3.2 1.7 MiB
305evince 2.32.0-7.10.1 3.4 MiB
306evolution 2.32.1-9.12.1 17.3 MiB
307evolution-data-server 2.32.1-4.3.1 2.2 MiB
308evolution-mono-plugins 2.32.1-9.12.1 10.0 KiB
309evolution-python-plugins 2.32.1-9.12.1 10.0 KiB
310evolution-sharp 0.21.1-12.1 577.0 KiB
311evolution-webcal 2.32.0-2.1 74.0 KiB
312exif 0.6.20-10.1 122.0 KiB
313exiftool 8.40-3.1 11.7 MiB
314expat 2.0.1-101.1 144.0 KiB
315expect 5.44.1.11-9.1 655.0 KiB
316f-spot 0.8.2-4.5 4.8 MiB
317faac 1.28-3.pm.6.1 64.0 KiB
318faad2 2.7-1.pm.6.1 73.0 KiB
319fam 2.7.0-146.1 83.0 KiB
320fbset 2.1-928.1 150.0 KiB
321fet 5.14.3-3.2 24.5 MiB
322ffmpeg 0.8.1-0.pm.1.2 1.8 MiB
323ffmpegthumbnailer 2.0.6-0.pm.2.6 41.0 KiB
324fftw3 3.2.2-15.1 1.8 MiB
325fftw3-devel 3.2.2-15.1 2.3 MiB
326fftw3-threads 3.2.2-15.1 61.0 KiB
327fftw3-threads-devel 3.2.2-15.1
328fifth-leg-font 0.6-8.1 204.0 KiB
329file 5.04-10.1 2.4 MiB
330file-roller 2.32.1-4.1 784.0 KiB
331filesystem 11.4-11.14.1
332fillup 1.42-254.1 36.0 KiB
333findutils 4.4.2-11.1 430.0 KiB
334flash-player 10.3.183.5-0.2.1 22.2 MiB
335flex 2.5.35-54.4 682.0 KiB
336flickrnet 2.1.5-9.1 185.0 KiB
337fluidsynth 1.1.3-8.1 138.0 KiB
338folks-tools 0.2.1-3.1 30.0 KiB
339fontconfig 2.8.0-88.1 1.0 MiB
340fontconfig-devel 2.8.0-88.1 1.1 MiB
341fontconfig-feature-subpixel-hinting 2.8.0-88.1 1.0 KiB
342fonts-config 20080121-61.1 123.0 KiB
343fonts-thryomanes 1.2-176.1 1.6 MiB
344foomatic-filters 4.0.6-7.8.1 334.0 KiB
345freefont 0.20101118-4.4 5.0 MiB
346freeglut 100529-4.1 276.0 KiB
347freenx-client 0.9-76.1 197.0 KiB
348freetype2-devel 2.4.4-88.1 5.2 MiB
349freetype2-feature-subpixel-hinting 2.4.4-88.1 1.0 KiB
350frei0r-plugins 1.3-1.pm.3.1 4.7 MiB
351fribidi 0.10.9-67.1 173.0 KiB
352ft2demos 2.4.4-6.1 504.0 KiB
353fuse 2.8.5-5.1 160.0 KiB
354galculator 1.3.4-6.1 645.0 KiB
355gawk 3.1.6-35.2 1.7 MiB
356gbrainy 2.00-5.1 1021.0 KiB
357gc 6.6-146.1 395.0 KiB
358gcalctool 6.1.3-10.1 971.0 KiB
359gcc 4.5-19.1
360gcc-c++ 4.5-19.1
361gcc-fortran 4.5-19.1
362gcc-gij 4.5-19.1
363gcc45 4.5.1_20101208-9.8 15.4 MiB
364gcc45-c++ 4.5.1_20101208-9.8 10.2 MiB
365gcc45-fortran 4.5.1_20101208-9.8 16.1 MiB
366gcc45-gij 4.5.1_20101208-9.4 110.0 KiB
367gcompris 9.6.1-14.1 113.8 MiB
368gcompris-voices-en 9.6.1-14.1 5.3 MiB
369gconf-editor 2.32.0-6.1 257.0 KiB
370gconf-polkit 2.32.1-4.1 54.0 KiB
371gconf-sanity-check 2.32.1-4.1 14.0 KiB
372gconf-sharp2 2.24.2-3.4 78.0 KiB
373gconf2 2.32.1-4.1 861.0 KiB
374gconf2-branding-openSUSE 11.4-14.19.1 58.0 KiB
375gconfmm 2.28.2-2.1 160.0 KiB
376gd 2.0.36.RC1-62.1 614.0 KiB
377gdata-sharp 1.4.0.2-9.2 536.0 KiB
378gdb 7.2-3.3 5.0 MiB
379gdbm 1.8.3-384.1 54.0 KiB
380gdk-pixbuf-devel 2.22.1-4.1 837.0 KiB
381gdk-pixbuf-loader-libopenraw 0.0.8-11.12.1 10.0 KiB
382gdk-pixbuf-loader-rsvg 2.32.1-2.1 6.0 KiB
383gdk-pixbuf-query-loaders 2.22.1-4.1 11.0 KiB
384gdm 2.32.0-9.16.1 2.0 MiB
385gdm-branding-openSUSE 11.4-3.4 1.0 KiB
386gedit 2.30.4-5.8.2 5.6 MiB
387gegl-0_1 0.1.6-25.1 1.5 MiB
388gelemental 1.2.0-3.2 1.3 MiB
389genisoimage 1.1.10-4.3 1.5 MiB
390geoclue 0.12.0-6.1 88.0 KiB
391geoclue-recommended 0.12.0-6.1 109.0 KiB
392geogebra 3.2.47.0-2.1 5.6 MiB
393geogebra-oxygen-icons 0-17.2 45.0 KiB
394geogebra-thumbnail-kde 0-39.1 51.0 KiB
395gettext-runtime 0.18.1.1-4.1 2.3 MiB
396gftp 2.0.19-12.1 526.0 KiB
397gftp-common 2.0.19-12.1 296.0 KiB
398gfxboot 4.4.3-52.1 75.0 KiB
399gfxboot-branding-life 4.3.8-99.2 4.1 MiB
400gfxboot-branding-openSUSE 4.4.3-52.1 4.4 MiB
401ggz 0.0.14.1-52.1 4.0 KiB
402ggz-client-libs 0.0.14.1-71.1 214.0 KiB
403ghostscript-fonts-other 9.00-4.10.1 1.4 MiB
404ghostscript-fonts-rus 9.00-4.10.1 872.0 KiB
405ghostscript-fonts-std 9.00-4.10.1 7.7 MiB
406ghostscript-library 9.00-4.10.1 39.8 MiB
407ghostscript-x11 9.00-4.10.1 141.0 KiB
408giflib 4.1.6-20.1 40.0 KiB
409gimp 2.6.11-13.16.1 16.9 MiB
410gimp-branding-openSUSE 11.3-9.3 68.0 KiB
411gimp-gap 2.6.0-13.1 6.3 MiB
412gimp-help-browser 2.6.11-13.16.1 369.0 KiB
413gimp-module-hal 2.6.11-13.16.1 22.0 KiB
414gimp-plugin-lqr 0.7.1-5.1 829.0 KiB
415gimp-plugins-python 2.6.11-13.16.1 548.0 KiB
416gimp-save-for-web 0.29.0-8.1 112.0 KiB
417gio-sharp 2.22.3-0.3.1 316.0 KiB
418git 1.7.3.4-3.6 3.0 KiB
419git-arch 1.7.3.4-3.6 56.0 KiB
420git-core 1.7.3.4-3.6 10.6 MiB
421git-cvs 1.7.3.4-3.6 254.0 KiB
422git-email 1.7.3.4-3.6 80.0 KiB
423git-gui 1.7.3.4-3.6 1006.0 KiB
424git-svn 1.7.3.4-3.6 271.0 KiB
425git-web 1.7.3.4-4.5.1 272.0 KiB
426gitk 1.7.3.4-3.6 537.0 KiB
427giver 0.1.8-218.1 187.0 KiB
428gjs 0.7.11-1.3.1 10.0 KiB
429gkeyfile-sharp 0.2-3.1 24.0 KiB
430glade-sharp2 2.12.10-29.3 65.0 KiB
431glchess 2.32.1-10.1 2.2 MiB
432glib-networking 2.27.90-5.1 90.0 KiB
433glib-sharp2 2.12.10-29.3 148.0 KiB
434glib2-branding-openSUSE 11.4-4.2 5.0 KiB
435glib2-devel 2.28.0-3.6.1 17.7 MiB
436glib2-tools 2.28.0-3.6.1 132.0 KiB
437glibc 2.11.3-12.17.1 4.6 MiB
438glibc-devel 2.11.3-12.17.1 22.2 MiB
439glibc-i18ndata 2.11.3-12.17.1 10.5 MiB
440glibc-locale 2.11.3-12.17.1 105.8 MiB
441gmime-2_4-sharp 2.4.21-3.2 88.0 KiB
442gmult 7.0-1.2 174.0 KiB
443gnet 2.0.8-12.1 143.0 KiB
444gnokii 0.6.29-8.4 1.5 MiB
445gnome-about 2.32.1-6.1 348.0 KiB
446gnome-activity-journal 0.5.0.1-8.1 567.0 KiB
447gnome-applets 2.32.1.1-8.1 5.3 MiB
448gnome-applets-colorblind 0.16.3-4.1 238.0 KiB
449gnome-applets-gdm 2.32.0-9.16.1 134.0 KiB
450gnome-bluetooth 2.32.0-5.6.1 1001.0 KiB
451gnome-bluetooth-plugins-geoclue 2.32.0-5.6.1 10.0 KiB
452gnome-control-center 2.32.1-7.12.1 2.6 MiB
453gnome-desktop-sharp2 2.26.0-15.1 31.0 KiB
454gnome-desktop2 2.32.1-6.1 292.0 KiB
455gnome-disk-utility 2.32.0-5.1 777.0 KiB
456gnome-do 0.8.4-7.12.2 881.0 KiB
457gnome-do-plugins 0.8.2.1-11.4 4.9 MiB
458gnome-do-plugins-lang 0.8.2.1-11.4 662.0 KiB
459gnome-doc-utils 0.20.3-5.1 1.9 MiB
460gnome-docker 0.1-97.1 68.0 KiB
461gnome-games-recommended 2.32.1-10.1 1.0 KiB
462gnome-games-support 2.32.1-10.1 2.3 MiB
463gnome-icon-theme 2.31.0-3.1 8.2 MiB
464gnome-icon-theme-extras 2.30.1-5.1 672.0 KiB
465gnome-icon-theme-symbolic 2.31.0-4.1 502.0 KiB
466gnome-js-common 0.1.2-2.1 121.0 KiB
467gnome-keyring 2.32.1-8.4 1.5 MiB
468gnome-keyring-pam 2.32.1-8.4 42.0 KiB
469gnome-keyring-sharp 1.0.2-9.1 32.0 KiB
470gnome-mag 0.16.3-4.1 366.0 KiB
471gnome-main-menu 0.9.15-13.1 738.0 KiB
472gnome-media 2.32.0-6.1 2.4 MiB
473gnome-menus 2.30.5-8.4 114.0 KiB
474gnome-menus-branding-openSUSE 11.4-2.4 9.0 KiB
475gnome-nettool 2.32.0-9.3.1 425.0 KiB
476gnome-packagekit 2.32.0-7.8.1 4.4 MiB
477gnome-panel 2.32.1-7.12.1 4.8 MiB
478gnome-panel-applet-dictionary 2.32.0-8.1 113.0 KiB
479gnome-panel-applet-tracker 0.9.38-3.6.1 48.0 KiB
480gnome-panel-bonobo-support 2.32.1-7.12.1 28.0 KiB
481gnome-panel-branding-openSUSE 11.4-14.19.1 2.0 KiB
482gnome-panel-sharp 2.26.0-15.1 41.0 KiB
483gnome-phone-manager 0.65-15.1 295.0 KiB
484gnome-power-manager 2.32.0-7.10.3 3.9 MiB
485gnome-python-desktop 2.32.0-6.1 120.0 KiB
486gnome-screensaver 2.30.2-13.14.1 5.0 MiB
487gnome-screensaver-extra 2.30.2-13.14.1 75.0 KiB
488gnome-search-tool 2.32.0-8.1 861.0 KiB
489gnome-session 2.32.1-5.8.1 108.0 KiB
490gnome-session-core 2.32.1-5.8.1 586.0 KiB
491gnome-settings-daemon 2.32.1-4.1 2.1 MiB
492gnome-settings-daemon-polkit-datetime 2.32.1-4.1 53.0 KiB
493gnome-sharp2 2.24.2-3.4 603.0 KiB
494gnome-shell 2.91.6-6.9.1 1.8 MiB
495gnome-speech 0.4.25-9.1 214.0 KiB
496gnome-sudoku 2.32.1-10.1 1.1 MiB
497gnome-system-monitor 2.28.2-6.1 1.3 MiB
498gnome-terminal 2.32.1-6.1 4.6 MiB
499gnome-themes 2.32.1-2.1 5.6 MiB
500gnome-user-docs 2.32.0-4.1 2.4 MiB
501gnome-user-share 2.30.1-11.1 361.0 KiB
502gnome-utils 2.32.0-8.1 2.0 MiB
503gnome-vfs-sharp2 2.24.2-3.4 357.0 KiB
504gnome-vfs2 2.24.4-2.2 3.2 MiB
505gnome-web-photo 0.10-1.2.1 141.0 KiB
506gnomine 2.32.1-10.1 665.0 KiB
507gns3 0.7.4-55.1 27.3 MiB
508gnucap 0.35-12.3 2.6 MiB
509gnucash 2.4.0-5.3 18.1 MiB
510gnucash-docs 2.2.0-183.1 10.3 MiB
511gnuchess 5.07.94.1b-1.pm.1.1 3.9 MiB
512gnuplot 4.4.2-4.8 3.0 MiB
513gnutls 2.8.6-4.3 1.2 MiB
514gobby 0.4.93-11.1 1.4 MiB
515goffice 0.8.12-2.1 2.8 MiB
516gpart 0.1h-629.1 81.0 KiB
517gpg2 2.0.16-7.1 3.9 MiB
518gpgme 1.3.0-12.1 256.0 KiB
519gpm 1.20.6-467.1 415.0 KiB
520gramofile 1.6-384.2 235.0 KiB
521graphviz 2.26.3-9.2 2.6 MiB
522graphviz-gd 2.26.3-9.3 40.0 KiB
523graphviz-gnome 2.26.3-9.3 69.0 KiB
524graphviz-php 2.26.3-9.3 103.0 KiB
525grep 2.7-3.1 675.0 KiB
526groff 1.20.1-3.4.1 8.4 MiB
527grub 0.97-174.1 1.4 MiB
528gsettings-backend-dconf 0.7.2-2.1 30.0 KiB
529gsettings-desktop-schemas 0.1.5-2.1 53.0 KiB
530gsl 1.14-4.1 2.5 MiB
531gstreamer-0_10 0.10.35-1.pm.57.2 2.8 MiB
532gstreamer-0_10-ffmpeg 0.10.11-999.pm.1000.8 5.9 MiB
533gstreamer-0_10-fluendo-mp3 12-2.1 205.0 KiB
534gstreamer-0_10-fluendo-mpegdemux 0.10.57-42.pm.43.7 299.0 KiB
535gstreamer-0_10-fluendo-mpegmux 0.10.4-43.pm.44.6 42.0 KiB
536gstreamer-0_10-libnice 0.1.0-0.pm.2.21 18.0 KiB
537gstreamer-0_10-plugin-gnomevfs 0.10.35-4.pm.55.1 35.0 KiB
538gstreamer-0_10-plugins-bad 0.10.22-1.pm.131.3 4.7 MiB
539gstreamer-0_10-plugins-base 0.10.35-4.pm.55.1 2.5 MiB
540gstreamer-0_10-plugins-farsight 0.12.11-8.1 255.0 KiB
541gstreamer-0_10-plugins-good 0.10.30-2.pm.56.1 4.6 MiB
542gstreamer-0_10-plugins-good-extra 0.10.30-2.pm.56.1 146.0 KiB
543gstreamer-0_10-utils 0.10.35-1.pm.57.2 117.0 KiB
544gstreamer-utils 0.10.35-1.pm.57.2 10.0 KiB
545gtk-recordMyDesktop 0.3.8-1.2 197.0 KiB
546gtk-recordMyDesktop-lang 0.3.8-1.2 187.0 KiB
547gtk-sharp-beans 2.14.1-7.3 59.0 KiB
548gtk-sharp2 2.12.10-29.3 2.8 MiB
549gtk2-branding-openSUSE 11.4-5.4 2.0 KiB
550gtk2-data 2.22.1-13.15.1 4.0 KiB
551gtk2-devel 2.22.1-13.15.1 28.5 MiB
552gtk2-engine-murrine 0.98.1.1-2.1 356.0 KiB
553gtk2-engines 2.20.2-2.1 1.9 MiB
554gtk2-immodule-amharic 2.22.1-13.15.1 19.0 KiB
555gtk2-immodule-inuktitut 2.22.1-13.15.1 8.0 KiB
556gtk2-immodule-thai 2.22.1-13.15.1 14.0 KiB
557gtk2-immodule-vietnamese 2.22.1-13.15.1 8.0 KiB
558gtk2-metatheme-sonar 11.3.0-13.1 17.0 KiB
559gtk2-tools 2.22.1-13.15.1 39.0 KiB
560gtk3-branding-openSUSE 11.4-6.3 2.0 KiB
561gtk3-data 3.0.0-3.3 7.0 KiB
562gtk3-immodule-amharic 3.0.0-3.3 19.0 KiB
563gtk3-immodule-inuktitut 3.0.0-3.3 8.0 KiB
564gtk3-immodule-thai 3.0.0-3.3 14.0 KiB
565gtk3-immodule-vietnamese 3.0.0-3.3 8.0 KiB
566gtk3-tools 3.0.0-3.3 38.0 KiB
567gtksourceview18 1.8.5-139.1 1.9 MiB
568gtkspell 2.0.15-10.1 50.0 KiB
569gucharmap 2.32.1-6.1 1.1 MiB
570gudev-sharp 0.2-3.1 14.0 KiB
571guile 1.8.7-8.2 3.1 MiB
572gvfs 1.6.6-6.1 581.0 KiB
573gvfs-backend-afc 1.6.6-6.1 206.0 KiB
574gvfs-backends 1.6.6-6.1 3.2 MiB
575gvfs-fuse 1.6.6-6.1 31.0 KiB
576gwenhywfar-lang 4.1.0-4.5 16.0 KiB
577gwenview 4.7.0-3.1 3.3 MiB
578gxditview 1.20.1-4.4.1 102.0 KiB
579gzip 1.4-4.11 195.0 KiB
580hal 0.5.14-18.1 1.6 MiB
581hamster-applet 2.32.1-6.1 913.0 KiB
582hdf5 1.8.7-13.1 2.1 MiB
583hdparm 9.37-2.1 171.0 KiB
584hicolor-icon-theme 0.12-10.1 49.0 KiB
585hicolor-icon-theme-branding-openSUSE 11.4-10.2 47.0 KiB
586hp2xx 3.4.2-584.1 229.0 KiB
587hplip-hpijs 3.11.5-1.3.1 13.5 MiB
588htdig 3.2.0b6-225.1 3.1 MiB
589hugin 2011.0.0-30.3 36.4 MiB
590hunspell 1.2.12-2.1 454.0 KiB
591hunspell-tools 1.2.12-2.1 86.0 KiB
592hwinfo 18.3-1.2.2 1.9 MiB
593hydrogen 0.9.5-3.1 12.7 MiB
594iagno 2.32.1-10.1 629.0 KiB
595icecream 0.9.6-2.1 850.0 KiB
596icecream-monitor 1.0-286.1 344.0 KiB
597icedax 1.1.10-4.3 375.0 KiB
598icewm 1.3.6-9.1 1012.0 KiB
599icewm-lite 1.2.38-7.1 678.0 KiB
600ifnteuro 1.2.1-418.1 232.0 KiB
601ifplugd 0.28-221.1 86.0 KiB
602igerman98-doc 20100727-5.2 78.0 KiB
603ignuit 0.0.16-1.2 848.0 KiB
604imagewriter 1.9-2.3.1 168.0 KiB
605imlib2 1.4.4-5.1 975.0 KiB
606imlib2-loaders 1.4.4-5.1 133.0 KiB
607indic-fonts 2009.12.08-7.1 6.9 MiB
608info 4.13a-14.1 283.0 KiB
609info2html 2.0-205.1 39.0 KiB
610initviocons 0.5-88.1 61.0 KiB
611inkscape 0.48.1-5.1 56.4 MiB
612inkscape-extensions-dia 0.48.1-5.1 2.0 KiB
613inkscape-extensions-extra 0.48.1-5.1 987.0 KiB
614inkscape-extensions-fig 0.48.1-5.1 2.0 KiB
615inkscape-extensions-gimp 0.48.1-5.1 12.0 KiB
616inkscape-extensions-skencil 0.48.1-5.1 4.0 KiB
617input-utils 2007.06.22-168.1 100.0 KiB
618insserv 1.14.0-20.24.1 64.0 KiB
619iproute2 2.6.37-4.5.1 982.0 KiB
620iptables 1.4.10-3.1 1.2 MiB
621iputils s20101006-7.3 217.0 KiB
622ipw-firmware 9-6.1 2.5 MiB
623irda 0.9.18-213.1 139.0 KiB
624iso-codes 3.24-7.1 1.1 MiB
625iso_ent 2000.11.03-815.1 87.0 KiB
626ispell 3.3.02-94.2 284.0 KiB
627ispell-american 3.3.02-94.2 2.9 MiB
628italc 1.0.13-1.1 1.6 MiB
629italc-client 1.0.13-1.1 1.4 MiB
630italc-master 1.0.13-1.1 1.1 MiB
631itcl 3.4-50.1 329.0 KiB
632iw 0.9.18-6.1 77.0 KiB
633jack 1.9.6-5.1 932.0 KiB
634jakarta-commons-beanutils 1.7.0-326.1 395.0 KiB
635jakarta-commons-collections 3.2-95.3 598.0 KiB
636jakarta-commons-collections-tomcat5 3.2-95.3 24.0 KiB
637jakarta-commons-daemon 1.0.5-3.1 47.0 KiB
638jakarta-commons-daemon-java 1.0.5-3.1 21.0 KiB
639jakarta-commons-dbcp-tomcat5 1.2.2-95.3 120.0 KiB
640jakarta-commons-digester 1.7-320.1 199.0 KiB
641jakarta-commons-fileupload 1.1.1-106.3 40.0 KiB
642jakarta-commons-logging 1.0.4-321.1 87.0 KiB
643jakarta-commons-net 1.4.1-9.3 187.0 KiB
644jakarta-commons-pool-tomcat5 1.3-96.4 48.0 KiB
645jakarta-commons-validator 1.1.4-320.3 130.0 KiB
646jakarta-taglibs-standard 1.1.1-241.2 373.0 KiB
647java-1_6_0-sun 1.6.0.u26-0.2.1 92.2 MiB
648java-1_6_0-sun-alsa 1.6.0.u26-0.2.1 78.0 KiB
649java-1_6_0-sun-devel 1.6.0.u26-0.2.1 58.4 MiB
650java-1_6_0-sun-jdbc 1.6.0.u26-0.2.1 69.0 KiB
651java-1_6_0-sun-plugin 1.6.0.u26-0.2.1 2.7 MiB
652java-ca-certificates 1-9.1 5.0 KiB
653jfsutils 1.1.14-6.1 1.8 MiB
654jing 20091111-4.1 2.8 MiB
655jpackage-utils 1.7.5-22.1 174.0 KiB
656k3b 2.0.2-15.1 15.4 MiB
657k3b-lang 2.0.2-15.1 13.1 MiB
658k3dsurf 0.6.2-1.2 3.4 MiB
659kaddressbook 4.7.0-10.1 945.0 KiB
660kaffeine 1.2.2-12.1 2.0 MiB
661kalgebra 4.7.0-5.1 1.4 MiB
662kanagram 4.7.0-4.1 879.0 KiB
663kbd 1.15.2-39.42.1 2.7 MiB
664kcalc 4.7.0-6.5 503.0 KiB
665kcharselect 4.7.0-6.5 165.0 KiB
666kcm_gtk 1.1-17.1 169.0 KiB
667kcolorchooser 4.7.0-4.1 24.0 KiB
668kde4-filesystem 4.7.0-11.1 31.0 KiB
669kde4-kgreeter-plugins 4.7.0-5.1 129.0 KiB
670kde4-l10n-de 4.7.0-6.4 9.0 MiB
671kde4-l10n-ru 4.7.0-6.4 9.4 MiB
672kdeartwork4-screensaver 4.7.0-8.1 3.9 MiB
673kdeartwork4-weatherwallpapers 4.7.0-8.1 5.1 MiB
674kdebase4 4.7.0-7.1 639.0 KiB
675kdebase4-libkonq 4.7.0-7.1 262.0 KiB
676kdebase4-nsplugin 4.7.0-7.1 472.0 KiB
677kdebase4-openSUSE 11.4-42.1 130.0 KiB
678kdebase4-runtime 4.7.0-5.1 19.9 MiB
679kdebase4-runtime-branding-openSUSE 11.4-42.1 141.0 KiB
680kdebase4-runtime-xine 4.7.0-5.1 48.0 KiB
681kdebase4-session 4.7.0-17.1 18.0 KiB
682kdebase4-workspace 4.7.0-5.1 37.4 MiB
683kdebase4-workspace-branding-openSUSE 11.4-42.1 1.1 MiB
684kdebase4-workspace-ksysguardd 4.7.0-5.1 219.0 KiB
685kdebase4-workspace-liboxygenstyle 4.7.0-5.1 1.0 MiB
686kdegames4 4.7.0-6.2 68.0 KiB
687kdegames4-carddecks-default 4.7.0-11.2 2.4 MiB
688kdegames4-carddecks-other 4.7.0-11.2 6.3 MiB
689kdelibs3 3.5.10-44.1 36.6 MiB
690kdelibs3-default-style 3.5.10-44.1 381.0 KiB
691kdelibs4 4.7.0-6.2 10.3 MiB
692kdelibs4-branding-openSUSE 11.4-42.1 284.0 KiB
693kdelibs4-core 4.7.0-6.2 442.0 KiB
694kdemultimedia4 4.7.0-6.1 173.0 KiB
695kdenetwork4-filesharing 4.7.0-6.1 123.0 KiB
696kdepasswd 4.7.0-7.1 310.0 KiB
697kdepim4 4.7.0-10.1 23.1 MiB
698kdepim4-runtime 4.7.0-5.1 11.7 MiB
699kdepim4-wizards 4.7.0-10.1 356.0 KiB
700kdepimlibs4 4.7.0-5.1 1.9 MiB
701kdesdk4 4.7.0-6.1 300.0 KiB
702kdevelop4 4.2.3-2.1 6.2 MiB
703kdevelop4-lang 4.2.3-2.1 1.4 MiB
704kdevelop4-plugins-php 1.2.3-3.1 4.6 MiB
705kdevelop4-plugins-php-doc 1.2.3-3.1 206.0 KiB
706kdevplatform 1.2.3-7.1 4.4 MiB
707kdevplatform-lang 1.2.3-7.1 3.0 MiB
708kdialog 4.7.0-7.1 121.0 KiB
709kdm 4.7.0-5.1 3.8 MiB
710kdm-branding-openSUSE 11.4-42.1 685.0 KiB
711kdnssd 4.7.0-6.1 134.0 KiB
712keditbookmarks 4.7.0-7.1 524.0 KiB
713kernel-default 2.6.37.6-0.7.1 107.3 MiB
714kernel-default-devel 2.6.37.6-0.7.1 7.1 MiB
715kernel-desktop-devel 2.6.37.6-0.7.1 7.8 MiB
716kernel-devel 2.6.37.6-0.7.1 35.2 MiB
717kernel-firmware 2.6.38-1.2.1 21.4 MiB
718kernel-pae-devel 2.6.37.6-0.7.1 7.4 MiB
719kernel-source 2.6.37.6-0.7.1 353.5 MiB
720kernel-syms 2.6.37.6-0.7.1 1.0 KiB
721kernel-xen-devel 2.6.37.6-0.7.1 6.3 MiB
722keyutils 1.3-4.1 86.0 KiB
723keyutils-libs 1.3-4.1 36.0 KiB
724kfind 4.7.0-7.1 322.0 KiB
725kgamma 4.7.0-4.1 141.0 KiB
726kgeography 4.7.0-4.1 6.6 MiB
727kget 4.7.0-6.1 4.4 MiB
728kgpg 4.7.0-6.5 1.8 MiB
729khangman 4.7.0-4.1 1.4 MiB
730kio_audiocd 4.7.0-6.1 438.0 KiB
731kio_iso 2.0.0-21.4 84.0 KiB
732kio_kamera 4.7.0-4.1 199.0 KiB
733kio_sysinfo 11.4-42.1 168.0 KiB
734kio_sysinfo-branding-openSUSE 11.4-42.1 266.0 KiB
735kipi-plugins 2.0.0rc1-5.2 12.9 MiB
736kipi-plugins-acquireimage 2.0.0rc1-5.2 151.0 KiB
737kiwi 4.94.1-278.1 36.2 MiB
738kiwi-config-openSUSE 11.4-6.6.3 446.0 KiB
739kiwi-desc-isoboot 4.94.1-278.1 78.0 KiB
740kiwi-desc-ltsp 0.8.7-1 13.1 MiB
741kiwi-desc-netboot 4.94.1-278.1 95.0 KiB
742kiwi-doc 4.94.1-278.1 25.9 MiB
743kiwi-pxeboot 4.94.1-278.1 47.0 KiB
744kiwi-tools 4.94.1-278.1 31.0 KiB
745klavaro 1.9.2-1.1 1.8 MiB
746klettres 4.7.0-4.1 3.5 MiB
747klogd 1.4.1-730.1 58.0 KiB
748kmag 4.7.0-5.1 274.0 KiB
749kmahjongg 4.7.0-6.2 3.6 MiB
750kmail 4.7.0-10.1 3.9 MiB
751kmines 4.7.0-6.2 851.0 KiB
752kmix 4.7.0-6.1 1.4 MiB
753kmousetool 4.7.0-5.1 167.0 KiB
754knotes 4.7.0-10.1 942.0 KiB
755kompare 4.7.0-6.1 1.1 MiB
756kompozer 0.7.99.3-12.1 33.5 MiB
757konqueror 4.7.0-7.1 6.8 MiB
758konqueror-plugins 4.7.0-7.1 2.1 MiB
759konsole 4.7.0-5.1 1.5 MiB
760kontact 4.7.0-10.1 1.8 MiB
761konversation 1.3.1-12.1 4.2 MiB
762korganizer 4.7.0-10.1 5.6 MiB
763kpackagekit 0.6.3.3-6.11.1 1.2 MiB
764kpartx 0.4.8-57.1 46.0 KiB
765kpat 4.7.0-6.2 3.5 MiB
766kppp 4.7.0-6.1 1.8 MiB
767krb5 1.8.3-16.17.1 1.6 MiB
768krb5-client 1.8.3-16.17.1 277.0 KiB
769krdc 4.7.0-6.1 1.1 MiB
770kreversi 4.7.0-6.2 614.0 KiB
771krfb 4.7.0-6.1 944.0 KiB
772kruler 4.7.0-5.1 203.0 KiB
773kscd 4.7.0-6.1 1.4 MiB
774kseg 0.403-208.1 2.3 MiB
775ksimus 0.3.6.2-265.2 4.6 MiB
776ksmolt 0.2.3-9.1 24.0 KiB
777ksnapshot 4.7.0-4.1 591.0 KiB
778ksociograma 2.0.1-3.2 491.0 KiB
779ksshaskpass 0.5.3-6.1 18.0 KiB
780ksudoku 4.7.0-6.2 2.8 MiB
781ktorrent 4.1.1-3.1 5.8 MiB
782ktorrent-lang 4.1.1-3.1 6.5 MiB
783ktuberling 4.7.0-6.2 7.3 MiB
784kturtle 4.7.0-5.1 726.0 KiB
785kvkbd 0.6-13.1 155.0 KiB
786kvm 0.14.0.0-1.10.1 9.5 MiB
787kwalletmanager 4.7.0-6.5 722.0 KiB
788kwebkitpart 1.1.0.60.git20110722-5.1 462.0 KiB
789kwin 4.7.0-5.1 7.3 MiB
790kwrite 4.7.0-7.1 247.0 KiB
791ladspa 1.13-6.2 5.3 MiB
792lame 3.98.4-3.pm.5.1 109.0 KiB
793latex2html-pngicons 2008-10.1 8.0 KiB
794lcms 1.19-2.2 137.0 KiB
795lensfun-data 0.2.5-22.1 353.0 KiB
796less 436-10.1 262.0 KiB
797libEMF 1.0-302.1 192.0 KiB
798libFLAC++6 1.2.1-80.1 95.0 KiB
799libFLAC8 1.2.1-80.1 344.0 KiB
800libGLEW1_5 1.5.8-11.1 342.0 KiB
801libGeoIP1 1.4.6-10.1 217.0 KiB
802libGraphicsMagick3 1.3.12-9.1 3.9 MiB
803libHX25 3.9.1-3.1 62.0 KiB
804libIDL-2-0 0.8.14-6.1 360.0 KiB
805libIlmImf6 1.7.0-3.1 855.0 KiB
806libMagick++4 6.7.1.0-85.1 493.0 KiB
807libMagickCore4 6.7.1.0-85.1 5.8 MiB
808libMagickWand4 6.7.1.0-85.1 1.2 MiB
809libOpenCOLLADA0 svn839-78.1 13.4 MiB
810libQtWebKit4 4.7.3-186.1 19.9 MiB
811libSDL-1_2-0 1.2.14-13.1 497.0 KiB
812libSDL_Pango1 0.1.2-219.1 45.0 KiB
813libSDL_image-1_2-0 1.2.10-6.1 82.0 KiB
814libSDL_mixer-1_2-0 1.2.11-8.1 217.0 KiB
815libSDL_net-1_2-0 1.2.7-161.1 42.0 KiB
816libSDL_sound-1_0-1 1.0.3-76.1 171.0 KiB
817libSDL_ttf-2_0-0 2.0.9-162.1 52.0 KiB
818libSoundTouch0 1.5.0-4.1 62.0 KiB
819libXi6 1.4.0-7.1 58.0 KiB
820libXi6-devel 1.4.0-7.1 441.0 KiB
821liba52-0 0.7.5svn-3.pm.7.1 43.0 KiB
822libacl 2.2.48-12.1 34.0 KiB
823libadns1 1.4-86.1 86.0 KiB
824libaften0 0.08-4.pm.5.1 169.0 KiB
825libaio 0.3.107-7.1 31.0 KiB
826libakonadi4 4.7.0-5.1 3.8 MiB
827libakonadiprotocolinternals1 1.6.0-8.1 120.0 KiB
828libao-plugin4-arts 1.0.0-9.1 10.0 KiB
829libao-plugin4-esd 1.0.0-9.1 10.0 KiB
830libao-plugins4 1.0.0-9.1 41.0 KiB
831libao4 1.0.0-9.1 59.0 KiB
832libapparmor1 2.5.1.r1445-52.59.1 50.0 KiB
833libapr-util1 1.3.9-10.11.1 219.0 KiB
834libapr1 1.4.2-4.5.1 216.0 KiB
835libarchive2 2.8.4-8.1 318.0 KiB
836libart_lgpl_2-2 2.3.21-5.1 173.0 KiB
837libasm1 0.149-2.7 30.0 KiB
838libasound2 1.0.24.1-4.9.1 1.0 MiB
839libass4 0.9.11-19.1 110.0 KiB
840libassuan0 2.0.1-4.1 86.0 KiB
841libatasmart4 0.17-9.1 78.0 KiB
842libatk-1_0-0 1.32.0-6.1 323.0 KiB
843libatkmm-1_6-1 2.22.2-3.1 305.0 KiB
844libattica0 0.2.2-4.1 839.0 KiB
845libattr 2.4.44-11.1 19.0 KiB
846libaudclient2 3.0-1.pm.1.1 22.0 KiB
847libaudcore1 3.0-1.pm.1.1 83.0 KiB
848libaudgui1 3.0-1.pm.1.1 95.0 KiB
849libaudit1 2.0.5-5.8.1 91.0 KiB
850libaudtag1 3.0-1.pm.1.1 54.0 KiB
851libaugeas0 0.7.4-3.1 300.0 KiB
852libauparse0 2.0.5-5.8.1 58.0 KiB
853libautotrace3 0.31.1-1252.3 236.0 KiB
854libavahi-client3 0.6.28-7.10.1 66.0 KiB
855libavahi-common3 0.6.28-7.10.1 50.0 KiB
856libavahi-core7 0.6.28-7.10.1 227.0 KiB
857libavahi-glib1 0.6.28-4.10.1 14.0 KiB
858libavahi-gobject0 0.6.28-4.10.1 51.0 KiB
859libavahi-ui0 0.6.28-4.10.1 51.0 KiB
860libavc1394-0 0.5.4-2.1 31.0 KiB
861libavcodec52 0.7.2-0.pm.1.2 6.2 MiB
862libavcodec53 0.8.1-0.pm.1.2 6.1 MiB
863libavdevice52 0.7.2-0.pm.1.2 67.0 KiB
864libavdevice53 0.8.1-0.pm.1.2 67.0 KiB
865libavfilter1 0.7.2-0.pm.1.2 427.0 KiB
866libavfilter2 0.8.1-0.pm.1.2 427.0 KiB
867libavformat52 0.7.2-0.pm.1.2 1.1 MiB
868libavformat53 0.8.1-0.pm.1.2 1.1 MiB
869libavutil50 0.7.2-0.pm.1.2 127.0 KiB
870libavutil51 0.8.1-0.pm.1.2 127.0 KiB
871libbabl-0_1-0 0.1.4-1.1 282.0 KiB
872libblas3 3.3.1-3.1 359.0 KiB
873libblkid1 2.19-3.6.1 155.0 KiB
874libblocxx6 2.1.0.342-139.1 1.1 MiB
875libbluedevil1 1.9.0-4.1 279.0 KiB
876libbluetooth3 4.88-2.1 190.0 KiB
877libbluray0 0+20110223-0.pm.2.1 150.0 KiB
878libbonobo 2.32.0-10.1 1.1 MiB
879libbonoboui 2.24.4-9.1 683.0 KiB
880libboost_date_time1_44_0 1.44.0-5.1 74.0 KiB
881libboost_filesystem1_44_0 1.44.0-5.1 151.0 KiB
882libboost_graph1_44_0 1.44.0-5.1 610.0 KiB
883libboost_iostreams1_44_0 1.44.0-5.1 99.0 KiB
884libboost_math1_44_0 1.44.0-5.1 884.0 KiB
885libboost_mpi1_44_0 1.44.0-5.1 968.0 KiB
886libboost_program_options1_44_0 1.44.0-5.1 431.0 KiB
887libboost_python1_44_0 1.44.0-5.1 309.0 KiB
888libboost_random1_44_0 1.44.0-5.1 14.0 KiB
889libboost_regex1_44_0 1.44.0-5.1 1.0 MiB
890libboost_serialization1_44_0 1.44.0-5.1 737.0 KiB
891libboost_signals1_44_0 1.44.0-5.1 78.0 KiB
892libboost_system1_44_0 1.44.0-5.1 14.0 KiB
893libboost_test1_44_0 1.44.0-5.1 802.0 KiB
894libboost_thread1_44_0 1.44.0-5.1 98.0 KiB
895libboost_wave1_44_0 1.44.0-5.1 1.3 MiB
896libbotan-1_8_2 1.8.10-2.1 3.1 MiB
897libbrasero-burn1 2.32.1-4.1 623.0 KiB
898libbrasero-media1 2.32.1-4.1 167.0 KiB
899libbrlapi0_5 4.2-7.4 115.0 KiB
900libbs2b0 3.1.0-1.pm.4.1 22.0 KiB
901libbz2-1 1.0.6-6.11 82.0 KiB
902libc-client2007e_suse 2007e_suse-6.1 1.1 MiB
903libcaca0 0.99.16-5.3 727.0 KiB
904libcairo-gobject2 1.10.2-6.11.1 26.0 KiB
905libcairo-script-interpreter2 1.10.2-6.11.1 124.0 KiB
906libcairo2 1.10.2-6.11.1 2.8 MiB
907libcairomm-1_0-1 1.9.8-3.1 282.0 KiB
908libcamel-1_2-19 2.32.1-4.3.1 1.0 MiB
909libcanberra-gtk-module-common 0.26-2.1 1.0 KiB
910libcanberra-gtk0 0.26-2.1 18.0 KiB
911libcanberra-gtk2-module 0.26-2.1 22.0 KiB
912libcanberra0 0.26-2.1 187.0 KiB
913libcap-ng0 0.6.5-3.1 44.0 KiB
914libcap2 2.19-8.1 18.0 KiB
915libcares2 1.7.4-4.1 66.0 KiB
916libcdaudio 0.99.12-150.1 80.0 KiB
917libcdda_interface0 3.10.2-10.1 83.0 KiB
918libcdda_paranoia0 3.10.2-10.1 34.0 KiB
919libcddb2 1.3.2-9.1 67.0 KiB
920libcdio12 0.82-7.1 131.0 KiB
921libcdio_cdda0 0.82-7.1 30.0 KiB
922libcdio_paranoia0 0.82-7.1 30.0 KiB
923libcelt0-1 0.9.1_git201012081606-6.1 70.0 KiB
924libchamplain-0_8-0 0.8.0-4.1 667.0 KiB
925libcheese-gtk18 2.32.0-6.1 95.0 KiB
926libcloog0 0.15.10+ppl-2.1 131.0 KiB
927libclutter-glx-1_0-0 1.6.0-2.1 2.5 MiB
928libclutter-gtk-0_10-0 0.10.8-4.7.1 116.0 KiB
929libcodeblocks0 7215-25.2 6.9 MiB
930libcollection2 0.6.0-3.1 50.0 KiB
931libcolorblind0 0.0.1-8.1 10.0 KiB
932libcom_err2 1.41.14-5.1 36.0 KiB
933libcompizconfig 0.9.5-36.1 499.0 KiB
934libcrack2 2.8.18-6.1 34.0 KiB
935libcroco-0_6-3 0.6.2-9.1 245.0 KiB
936libcryptsetup1 1.2.0-6.9.1 98.0 KiB
937libcrystalhd3 3.6.4-4.1 122.0 KiB
938libctemplate0 0.98-3.1 782.0 KiB
939libcue1 1.4.0-1.pm.1.1 42.0 KiB
940libcurl4 7.21.2-9.1 375.0 KiB
941libdaemon0 0.14-2.1 59.0 KiB
942libdb-4_8 4.8.30-2.4 1.6 MiB
943libdbusmenu-qt2 0.8.3-14.1 219.0 KiB
944libdc1394 2.1.3-20.1 122.0 KiB
945libdc1394-22 2.1.3-20.1 220.0 KiB
946libdc1394-devel 2.1.3-20.1 125.0 KiB
947libdca0 0.0.5-2.pm.2.1 157.0 KiB
948libdconf0 0.7.2-2.1 38.0 KiB
949libdhash1 0.4.2-3.1 14.0 KiB
950libdirac_decoder0 1.0.2-12.1 408.0 KiB
951libdirac_encoder0 1.0.2-12.1 577.0 KiB
952libdiscid1 0.2.1-9.1 18.0 KiB
953libdjvulibre21 3.5.24-15.1 1.6 MiB
954libdmtx0 0.7.4-3.1 114.0 KiB
955libdnet1 1.12-7.1 51.0 KiB
956libdns_sd 0.6.28-7.10.1 35.0 KiB
957libdrm 2.4.23-9.1 227.0 KiB
958libdv4 1.0.0-155.1 200.0 KiB
959libdvbpsi7 0.2.0-1.pm.25.1 75.0 KiB
960libdvdnav4 4.1.3-11.1 156.0 KiB
961libdvdread4 4.1.3-15.1 122.0 KiB
962libdw1 0.149-2.7 226.0 KiB
963libeXosip2-6 3.5.0-3.1 312.0 KiB
964libebackend-1_2-0 2.32.1-4.3.1 26.0 KiB
965libebl1 0.149-2.7 228.0 KiB
966libebml3 1.2.1-1.pm.28.1 135.0 KiB
967libebook-1_2-10 2.32.1-4.3.1 243.0 KiB
968libecal-1_2-8 2.32.1-4.3.1 317.0 KiB
969libedata-book-1_2-8 2.32.1-4.3.1 179.0 KiB
970libedata-cal-1_2-10 2.32.1-4.3.1 264.0 KiB
971libedataserver-1_2-14 2.32.1-4.3.1 156.0 KiB
972libedataserverui-1_2-11 2.32.1-4.3.1 241.0 KiB
973libedit0 3.0.snap20100424-4.1 237.0 KiB
974libegroupwise-1_2-13 2.32.1-4.3.1 187.0 KiB
975libelf1 0.149-2.7 90.0 KiB
976libenca0 1.13-16.1 175.0 KiB
977libenchant1 1.6.0-7.1 154.0 KiB
978libepc-1_0-2 0.3.11-5.1 141.0 KiB
979libepub0 0.2.1-15.1 57.0 KiB
980liberation-fonts 1.06.0.20100721-4.1 2.0 MiB
981libesd0 0.2.41-12.1 44.0 KiB
982libevent-1_4-2 1.4.14b-2.1 234.0 KiB
983libexempi3 2.1.1-11.3 1.0 MiB
984libexif12 0.6.20-7.1 1.5 MiB
985libexiv2-10 0.21-3.1 2.3 MiB
986libexiv2-9 0.20-2.1 1.8 MiB
987libexpat1 2.0.1-101.1 162.0 KiB
988libext2fs2 1.41.14-5.1 226.0 KiB
989libfaac0 1.28-3.pm.6.1 72.0 KiB
990libfaad2 2.7-1.pm.6.1 262.0 KiB
991libffado2 2.0.1-6.3 1.7 MiB
992libffi45 4.5.1_20101208-9.1 26.0 KiB
993libffmpeg-devel 0.8.1-0.pm.1.2 461.0 KiB
994libffmpegthumbnailer4 2.0.6-0.pm.2.6 79.0 KiB
995libfltk1 1.1.10-2.1 840.0 KiB
996libfluidsynth1 1.1.3-8.1 439.0 KiB
997libfolks-telepathy1 0.2.1-3.1 179.0 KiB
998libfolks1 0.2.1-3.1 319.0 KiB
999libfprint0 0.3.0-4.1 231.0 KiB
1000libfreebl3 3.12.10-1.1 339.0 KiB
1001libfreeimage3 3.10.0-4.1 5.2 MiB
1002libfreetype6 2.4.4-88.1 810.0 KiB
1003libftgl2 2.1.2.99.5-16.1 366.0 KiB
1004libfuse2 2.8.5-5.1 188.0 KiB
1005libgadu3 1.9.1-2.1 157.0 KiB
1006libgail-gnome 1.20.3-3.6.1 68.0 KiB
1007libgavl1 1.2.0-1.pm.2.1 6.0 MiB
1008libgcc45 4.5.1_20101208-9.8 114.0 KiB
1009libgcj45 4.5.1_20101208-9.4 39.8 MiB
1010libgcj45-jar 4.5.1_20101208-9.4 10.8 MiB
1011libgcr0 2.32.1-8.4 287.0 KiB
1012libgcrypt11 1.4.6-3.1 637.0 KiB
1013libgda-3_0-3 3.1.5-10.4 2.1 MiB
1014libgda-3_0-mysql 3.1.5-10.4 83.0 KiB
1015libgda-4_0-4 4.2.2-4.3 2.2 MiB
1016libgda-4_0-bdb 4.2.2-4.3 41.0 KiB
1017libgda-4_0-jdbc 4.2.2-4.3 210.0 KiB
1018libgda-4_0-mysql 4.2.2-4.3 1.2 MiB
1019libgda-4_0-postgres 4.2.2-4.3 1.4 MiB
1020libgda-4_0-sqlite 4.2.2-4.3 431.0 KiB
1021libgda-4_0-tools 4.2.2-4.3 277.0 KiB
1022libgda-tools 4.2.2-4.3
1023libgda-ui-4_0-4 4.2.2-4.3 587.0 KiB
1024libgda-ui-4_0-plugins 4.2.2-4.3 183.0 KiB
1025libgda-ui-4_0-tools 4.2.2-4.3 758.0 KiB
1026libgdata7 0.6.6-2.1 951.0 KiB
1027libgdict-1_0-6 2.32.0-8.1 210.0 KiB
1028libgdiplus0 2.8-3.2 1.0 MiB
1029libgdk_pixbuf-2_0-0 2.22.1-4.1 471.0 KiB
1030libgdu-gtk0 2.32.0-5.1 317.0 KiB
1031libgdu0 2.32.0-5.1 1.7 MiB
1032libgee2 0.6.0-2.1 403.0 KiB
1033libgegl-0_1-0 0.1.6-25.1 664.0 KiB
1034libgeoclue0 0.12.0-6.1 80.0 KiB
1035libgfortran45 4.5.1_20101208-9.8 792.0 KiB
1036libggz2 0.0.14.1-55.1 81.0 KiB
1037libgimp-2_0-0 2.6.11-13.16.1 480.0 KiB
1038libgimpprint 4.2.7-334.10.1 1.6 MiB
1039libgimpui-2_0-0 2.6.11-13.16.1 1.3 MiB
1040libgio-2_0-0 2.28.0-3.6.1 1.2 MiB
1041libgio-fam 2.28.0-3.6.1 14.0 KiB
1042libgiomm-2_4-1 2.25.5-7.1 900.0 KiB
1043libgirepository-1_0-1 0.10.1-3.1 660.0 KiB
1044libgjs0 0.7.11-1.3.1 580.0 KiB
1045libglade-2_0-0 2.6.4-10.1 264.0 KiB
1046libglademm 2.6.7-10.1 44.0 KiB
1047libglademm-2_4-1 2.6.7-10.1 34.0 KiB
1048libgle3 3.1.0-135.1 139.0 KiB
1049libglib-2_0-0 2.28.0-3.6.1 2.5 MiB
1050libglibmm-2_4-1 2.25.5-7.1 744.0 KiB
1051libglpk0 4.45-4.1 896.0 KiB
1052libgme0 0.5.5-3.1 372.0 KiB
1053libgmime-2_4-2 2.4.21-3.2 402.0 KiB
1054libgmodule-2_0-0 2.28.0-3.6.1 14.0 KiB
1055libgmp10 5.0.1-4.5 527.0 KiB
1056libgmpxx4 5.0.1-4.5 14.0 KiB
1057libgnome 2.32.0-4.1 4.0 MiB
1058libgnome-bluetooth8 2.32.0-5.6.1 93.0 KiB
1059libgnome-desktop-2-17 2.32.1-6.1 403.0 KiB
1060libgnome-desktop-3-0 2.91.6.1-2.1 321.0 KiB
1061libgnome-keyring0 2.32.0-4.1 216.0 KiB
1062libgnome-menu2 2.30.5-8.4 92.0 KiB
1063libgnome-window-settings1 2.32.1-7.12.1 28.0 KiB
1064libgnomecanvas-2-0 2.30.2-6.1 348.0 KiB
1065libgnomecups 0.2.3-122.1 149.0 KiB
1066libgnomekbd 2.32.0-4.1 488.0 KiB
1067libgnomeprint 2.18.8-2.1 1.1 MiB
1068libgnomeprintui 2.18.6-2.1 511.0 KiB
1069libgnomesu 1.0.0-329.334.1 41.0 KiB
1070libgnomesu0 1.0.0-329.334.1 47.0 KiB
1071libgnomeui 2.24.4-2.1 1.1 MiB
1072libgnutls-extra26 2.8.6-4.3 72.0 KiB
1073libgnutls26 2.8.6-4.3 714.0 KiB
1074libgobject-2_0-0 2.28.0-3.6.1 315.0 KiB
1075libgomp45 4.5.1_20101208-9.8 62.0 KiB
1076libgoocanvas3 0.15-8.1 289.0 KiB
1077libgp11-0 2.32.1-8.4 131.0 KiB
1078libgp11-modules 2.32.1-8.4 1.9 MiB
1079libgpg-error0 1.9-4.1 160.0 KiB
1080libgpgme11 1.3.0-12.1 613.0 KiB
1081libgphoto2 2.4.10-3.1 4.0 MiB
1082libgpod-sharp 0.8.0-5.6.1 67.0 KiB
1083libgpod-tools 0.8.0-5.6.1 55.0 KiB
1084libgpod4 0.8.0-5.6.1 638.0 KiB
1085libgps19 2.95-3.6 333.0 KiB
1086libgrantlee_core0 0.1.9-6.1 1.2 MiB
1087libgsasl7 1.4.4-4.1 195.0 KiB
1088libgsf-1-114 1.14.19-2.1 253.0 KiB
1089libgsm-devel 1.0.13-10.1 17.0 KiB
1090libgsm1 1.0.13-10.1 53.0 KiB
1091libgssdp-1_0-2 0.8.2-2.1 97.0 KiB
1092libgssglue1 0.1-18.1 35.0 KiB
1093libgstapp-0_10-0 0.10.35-4.pm.55.1 57.0 KiB
1094libgstbasecamerabinsrc-0_10-0 0.10.22-1.pm.131.3 22.0 KiB
1095libgstbasevideo-0_10-0 0.10.22-1.pm.131.3 54.0 KiB
1096libgstfarsight-0_10-0 0.0.22-4.1 1.0 MiB
1097libgstinterfaces-0_10-0 0.10.35-4.pm.55.1 1.1 MiB
1098libgstphotography-0_10-0 0.10.22-1.pm.131.3 26.0 KiB
1099libgstreamer-0_10-0 0.10.35-1.pm.57.2 1.7 MiB
1100libgstsignalprocessor-0_10-0 0.10.22-1.pm.131.3 22.0 KiB
1101libgstvdp-0_10-0 0.10.22-1.pm.131.3 87.0 KiB
1102libgthread-2_0-0 2.28.0-3.6.1 18.0 KiB
1103libgtk-2_0-0 2.22.1-13.15.1 8.0 MiB
1104libgtk-3-0 3.0.0-3.3 9.9 MiB
1105libgtk-vnc-1_0-0 0.4.2-4.1 146.0 KiB
1106libgtkdatabox-0_9_0-1 0.9.0.1-14.1 95.0 KiB
1107libgtkglext-x11-1_0-0 1.2.0-186.1 514.0 KiB
1108libgtkhtml-3_14-19 3.32.1-4.1 1.4 MiB
1109libgtkimageview0 1.6.4-6.1 101.0 KiB
1110libgtkmm-2_4-1 2.22.0-2.1 4.3 MiB
1111libgtksourceview-2_0-0 2.10.5-4.1 1.4 MiB
1112libgtop-2_0-7 2.28.2-2.1 86.0 KiB
1113libgucharmap7 2.32.1-6.1 3.4 MiB
1114libgudev-1_0-0 166-6.7.1 45.0 KiB
1115libguess1 1.0-3.pm.4.3 27.0 KiB
1116libgupnp-1_0-3 0.14.1-3.1 285.0 KiB
1117libgupnp-igd-1_0-3 0.1.7-3.1 57.0 KiB
1118libgvfscommon0 1.6.6-6.1 121.0 KiB
1119libgvnc-1_0-0 0.4.2-4.1 229.0 KiB
1120libgweather 2.30.3-4.1 3.1 MiB
1121libgweather1 2.30.3-4.1 111.0 KiB
1122libgwengui-gtk2-0 4.1.0-4.5 126.0 KiB
1123libgwenhywfar60 4.1.0-4.5 2.2 MiB
1124libgwenhywfar60-plugins 4.1.0-4.5 156.0 KiB
1125libhdf5-0 1.8.7-13.1 3.7 MiB
1126libhdf5_hl0 1.8.7-13.1 242.0 KiB
1127libical0 0.44-8.1 597.0 KiB
1128libicu 4.4.2-3.1 17.8 MiB
1129libid3tag 0.15.1b-166.1 78.0 KiB
1130libidn 1.15-7.1 814.0 KiB
1131libiec61883 1.1.0-127.1 122.0 KiB
1132libieee1284 0.2.11-40.1 124.0 KiB
1133libilmbase6 1.0.2-2.1 426.0 KiB
1134libimobiledevice1 1.0.4-3.1 95.0 KiB
1135libinfinity-1_0-0 0.4.2-2.1 1.1 MiB
1136libini_config2 0.6.1-3.1 34.0 KiB
1137libiodbc3 3.52.7-11.1 440.0 KiB
1138libiptcdata 1.0.4-9.1 61.0 KiB
1139libiptcdata0 1.0.4-9.1 41.0 KiB
1140libiso9660-7 0.82-7.1 46.0 KiB
1141libiw30 30.pre8-16.1 34.0 KiB
1142libixml2 1.6.13-0.pm.1.1 46.0 KiB
1143libjack-devel 1.9.6-5.1 10.0 MiB
1144libjack0 1.9.6-5.1 720.0 KiB
1145libjasper1 1.900.1-145.1 319.0 KiB
1146libjingle-0_3-0 0.3.12-11.1 1.0 MiB
1147libjpeg-turbo 1.1.1-6.1 233.0 KiB
1148libjpeg62 62.0.0-6.1 262.0 KiB
1149libjson-glib-1_0-0 0.12.0-2.1 366.0 KiB
1150libkate1 0.3.8-8.1 99.0 KiB
1151libkcddb4 4.7.0-6.1 921.0 KiB
1152libkcompactdisc4 4.7.0-6.1 184.0 KiB
1153libkdcraw20 4.7.0-5.1 1.1 MiB
1154libkdcraw9 4.6.5-4.5 814.0 KiB
1155libkde4 4.7.0-6.2 31.8 MiB
1156libkdecore4 4.7.0-6.2 3.5 MiB
1157libkdeedu4 4.7.0-5.1 221.0 KiB
1158libkdegames4 4.7.0-6.2 1.6 MiB
1159libkdepim4 4.7.0-10.1 1.1 MiB
1160libkdepimlibs4 4.7.0-5.1 8.5 MiB
1161libkdevplatform0 1.2.3-7.1 5.8 MiB
1162libkeduvocdocument4 4.7.0-5.1 357.0 KiB
1163libkexiv2-10 4.7.0-5.1 1.5 MiB
1164libkexiv2-9 4.6.5-4.5 1.5 MiB
1165libkface1 2.0.0-3.1 11.9 MiB
1166libkipi8 4.7.0-5.1 193.0 KiB
1167libkmap1 2.0.0rc1-1.1 474.0 KiB
1168libkonq5 4.7.0-7.1 304.0 KiB
1169libksane0 4.7.0-5.1 344.0 KiB
1170libksba 1.1.0-4.1 277.0 KiB
1171libksuseinstall1 4.7.0-6.2 89.0 KiB
1172libktexteditor 4.7.0-7.1 7.0 MiB
1173libktoblzcheck1 1.28-2.1 163.0 KiB
1174libktorrent3 1.1.1-6.1 1.8 MiB
1175libktorrent3-lang 1.1.1-6.1 295.0 KiB
1176liblapack3 3.3.1-3.1 5.4 MiB
1177liblash1 0.5.4-7.pm.241.1 50.0 KiB
1178liblastfm0 0.3.3-6.8 462.0 KiB
1179liblazy1 0.2-75.1 14.0 KiB
1180liblcms1 1.19-2.2 221.0 KiB
1181libldap-2_4-2 2.4.23-10.1 658.0 KiB
1182libldapcpp1 0.2.1-6.1 228.0 KiB
1183libldb0 0.9.7-3.5.1 210.0 KiB
1184liblensfun0 0.2.5-22.1 125.0 KiB
1185liblinphone4 3.4.3-0.pm.5.8 257.0 KiB
1186liblirc_client0 0.8.7-9.1 26.0 KiB
1187liblockdev1 1.0.3_git201003141408-7.1 14.0 KiB
1188libloudmouth-1-0 1.4.3-9.1 196.0 KiB
1189liblouis2 2.1.1-2.1 4.2 MiB
1190liblpsolve55 5.5.0.13-17.1 673.0 KiB
1191liblqr-1-0 0.4.1-13.1 128.0 KiB
1192liblrdf2 0.4.0-131.1 48.0 KiB
1193libltdl3 1.5.26-14.1 30.0 KiB
1194libltdl7 2.2.6b-13.16.1 38.0 KiB
1195liblua5_1 5.1.4-18.3 191.0 KiB
1196liblzma5 5.0.0-13.1 162.0 KiB
1197liblzo2-2 2.04-14.1 138.0 KiB
1198libmad0 0.15.1b-2.pm.2.1 136.0 KiB
1199libmatroska4 1.2.0-1.pm.33.1 583.0 KiB
1200libmcrypt 2.5.8-102.1 191.0 KiB
1201libmcs1 0.7.2-1.pm.2.3 14.0 KiB
1202libmediastreamer1 2.7.3-0.pm.5.8 292.0 KiB
1203libmemphis-0_2-0 0.2.3-4.1 93.0 KiB
1204libmikmod 3.1.12-9.1 406.0 KiB
1205libmission-control-plugins0 5.6.1-2.2 34.0 KiB
1206libmlt++3 0.7.2-1.pm.1.8 111.0 KiB
1207libmlt4 0.7.2-1.pm.1.8 155.0 KiB
1208libmm14 1.4.2-92.1 40.0 KiB
1209libmng 1.0.10-100.1 589.0 KiB
1210libmodman1 2.0.1-3.1 99.0 KiB
1211libmodplug0 0.8.8.3-2.12.1 307.0 KiB
1212libmodplug1 0.8.8.3-0.pm.16.1 311.0 KiB
1213libmono-2_0-1 2.8.2-0.2.3 3.0 MiB
1214libmount1 2.19-3.6.1 131.0 KiB
1215libmowgli2 0.9.0-1.pm.1.1 70.0 KiB
1216libmp3lame-devel 3.98.4-3.pm.5.1 46.0 KiB
1217libmp3lame0 3.98.4-3.pm.5.1 278.0 KiB
1218libmp4v2-1 1.9.1-0.pm.1.4 1.1 MiB
1219libmpc2 0.8.2-9.1 82.0 KiB
1220libmpcdec5 1.2.6-17.1 54.0 KiB
1221libmpeg2-0 0.5.1-1.pm.1.1 198.0 KiB
1222libmpfr4 3.0.0-2.1 347.0 KiB
1223libmpg123-0 1.13.3-1.pm.1.1 200.0 KiB
1224libmsn0_3 4.1-24.1 749.0 KiB
1225libmspack0 0.1.99_0.2alpha-70.1 108.0 KiB
1226libmtp8 1.0.6-4.1 956.0 KiB
1227libmusicbrainz3-6 3.0.3-4.4 404.0 KiB
1228libmusicbrainz4 2.1.5-13.1 204.0 KiB
1229libmygpo-qt1 1.0.3-4.1 323.0 KiB
1230libmysqlclient16 5.1.57-0.3.1 1.5 MiB
1231libmysqlclient_r16 5.1.57-0.3.1 1.5 MiB
1232libmysqlcppconn1 1.0.5-9.2 608.0 KiB
1233libmysqld0 5.1.57-0.3.1 7.5 MiB
1234libnautilus-extension1 2.32.2.1-6.6.2 47.0 KiB
1235libncurses5 5.7-14.1 911.0 KiB
1236libncurses6 5.7-14.1 907.0 KiB
1237libneon27 0.29.3-2.1 478.0 KiB
1238libnetcf1 0.1.6-2.1 134.0 KiB
1239libnetpbm10 10.35.77-4.1 184.0 KiB
1240libnice0 0.0.13-2.3 179.0 KiB
1241libnice10 0.1.0-0.pm.2.21 240.0 KiB
1242libnl 1.1-61.4 365.0 KiB
1243libnotify-tools 0.6.0-2.1 10.0 KiB
1244libnotify1 0.6.0-2.1 97.0 KiB
1245libnscd 2.0.2-118.1 32.0 KiB
1246libnsssharedhelper0 1.0.9-6.1 35.0 KiB
1247libnxcl1 0.9-77.1 118.0 KiB
1248libofa0 0.9.3-83.1 91.0 KiB
1249libofx 0.9.1-9.1 399.0 KiB
1250libofx4 0.9.1-9.1 271.0 KiB
1251libogg-devel 1.2.2-3.1 267.0 KiB
1252libogg0 1.2.2-3.1 34.0 KiB
1253liboil 0.3.17-6.3 499.0 KiB
1254liboil-devel 0.3.17-6.3 189.0 KiB
1255libopenal1-soft 1.12.854-4.1 255.0 KiB
1256libopenbabel3 2.2.3-12.2 2.1 MiB
1257libopenbabel4 2.3.0-7.1 3.3 MiB
1258libopencore-amr-devel 0.1.2-1.pm.1.1 48.0 KiB
1259libopencore-amrnb0 0.1.2-1.pm.1.1 195.0 KiB
1260libopencore-amrwb0 0.1.2-1.pm.1.1 90.0 KiB
1261libopencv2_2 2.2.0-16.1 9.8 MiB
1262libopenobex1 1.5-6.1 89.0 KiB
1263libopenraw1 0.0.8-11.12.1 419.0 KiB
1264libopenssl-devel 1.0.0c-18.19.2 1.3 MiB
1265libopenssl1_0_0 1.0.0c-18.19.2 2.2 MiB
1266liborc-0_4-0 0.4.11-5.1 592.0 KiB
1267libortp8 0.16.5-0.pm.5.8 125.0 KiB
1268libosip2 3.5.0-3.1 269.0 KiB
1269libotf 0.9.12-3.1 146.0 KiB
1270libotf0 0.9.12-3.1 82.0 KiB
1271libotr2 3.2.0-8.1 83.0 KiB
1272libpackagekit-glib2-14 0.6.14-0.2.1 402.0 KiB
1273libpackagekit-qt14 0.6.14-0.2.1 283.0 KiB
1274libpanel-applet-2-0 2.32.1-7.12.1 59.0 KiB
1275libpanel-applet-3-0 2.32.1-7.12.1 69.0 KiB
1276libpango-1_0-0 1.28.3-3.6.1 1.1 MiB
1277libpangomm-1_4-1 2.26.3-2.1 179.0 KiB
1278libpano13-1 2.9.14-8.2 587.0 KiB
1279libpano13-2 2.9.18-13.1 821.0 KiB
1280libpaper1 1.1.23-1.2 13.0 KiB
1281libparted0 2.3-8.2 473.0 KiB
1282libpath_utils1 0.2.1-3.1 14.0 KiB
1283libpcap1 1.1.1-5.6.1 279.0 KiB
1284libpciaccess0 7.6-16.1 38.0 KiB
1285libpciaccess0-devel 7.6-16.1 15.0 KiB
1286libpcre0 8.10-4.1 456.0 KiB
1287libpcsclite1 1.7.2-5.5.1 42.0 KiB
1288libphonon4 4.5.0-4.1 629.0 KiB
1289libpixman-1-0 0.21.6-3.2 540.0 KiB
1290libpixman-1-0-devel 0.21.6-3.2 41.0 KiB
1291libpkcs11-helper1 1.07-9.1 110.0 KiB
1292libplist1 1.3-6.1 61.0 KiB
1293libplot2 2.6-6.1 1.2 MiB
1294libplotter2 2.6-6.1 1.1 MiB
1295libpng12-0 1.2.44-7.1 166.0 KiB
1296libpng12-compat-devel 1.2.44-7.1 53.0 KiB
1297libpng12-devel 1.2.44-7.1 492.0 KiB
1298libpng14-14 1.4.4-2.1 170.0 KiB
1299libpodofo0_8_4 0.8.4-3.1 1.4 MiB
1300libpolkit-qt-1-1 0.99.1-39.1 178.0 KiB
1301libpolkit0 0.99-5.6.1 245.0 KiB
1302libpoppler-glib5 0.14.4-6.1 216.0 KiB
1303libpoppler-qt4-3 0.14.4-6.1 409.0 KiB
1304libpoppler7 0.14.4-6.1 2.8 MiB
1305libpopt0 1.16-4.1 117.0 KiB
1306libpostproc51 0.8.1-0.pm.1.2 38.0 KiB
1307libppl9 0.11-3.3 998.0 KiB
1308libppl_c4 0.11-3.3 4.6 MiB
1309libpq5 9.0.3-1.6.1 426.0 KiB
1310libprison0 1.0-4.1 47.0 KiB
1311libprojectM2 2.0.1-5.pm.5.1 865.0 KiB
1312libprotobuf6 2.3.0-6.1 1023.0 KiB
1313libproxy1 0.4.6-6.9.1 169.0 KiB
1314libproxy1-config-gnome 0.4.6-3.9.1 48.0 KiB
1315libproxy1-config-kde4 0.4.6-3.9.1 22.0 KiB
1316libproxy1-networkmanager 0.4.6-3.9.1 10.0 KiB
1317libproxy1-pacrunner-mozjs 0.4.6-3.9.1 22.0 KiB
1318libpst4 0.6.49-4.2 174.0 KiB
1319libpth20 2.0.7-124.1 190.0 KiB
1320libpulse-browse0 0.9.22-6.11.1 28.0 KiB
1321libpulse-mainloop-glib0 0.9.22-6.11.1 18.0 KiB
1322libpulse0 0.9.22-6.11.1 683.0 KiB
1323libpurple 2.7.10-3.1 5.4 MiB
1324libpurple-plugin-facebookchat 1.69-2.1 118.0 KiB
1325libpurple-plugin-sipe 1.11.2-3.1 558.0 KiB
1326libpurple-tcl 2.7.10-3.1 63.0 KiB
1327libpython2_7-1_0 2.7-8.10.2 1.5 MiB
1328libpython3_2mu1_0 3.2-15.1 1.6 MiB
1329libqalculate5 0.9.7-7.1 3.0 MiB
1330libqca2 2.0.3-15.1 2.2 MiB
1331libqdialogsolver1 1.3.0-8.2 288.0 KiB
1332libqimageblitz4 0.0.6-3.1 125.0 KiB
1333libqjson0 0.7.1-9.3 135.0 KiB
1334libqoauth1 1.0.1-6.1 63.0 KiB
1335libqrencode3 3.1.1-4.1 39.0 KiB
1336libqt4 4.7.3-186.1 13.5 MiB
1337libqt4-qt3support 4.7.3-186.1 3.1 MiB
1338libqt4-sql 4.7.3-186.1 251.0 KiB
1339libqt4-sql-mysql 4.7.3-188.1 71.0 KiB
1340libqt4-sql-sqlite 4.7.3-186.1 51.0 KiB
1341libqt4-x11 4.7.3-186.1 29.9 MiB
1342libquicktime 1.2.2-3.1 902.0 KiB
1343libraptor1 1.4.21-4.1 416.0 KiB
1344librasqal2 0.9.21-2.1 464.0 KiB
1345libraw1394-11 2.0.5-3.1 62.0 KiB
1346libraw1394-devel 2.0.5-3.1 48.0 KiB
1347libreadline6 6.1-18.25.1 275.0 KiB
1348libredland0 1.0.12-3.1 256.0 KiB
1349libref_array1 0.1.1-3.1 10.0 KiB
1350libreiserfs 0.3.0.5-152.1 117.0 KiB
1351libreoffice 3.3.1.2-1.2.2 12.2 MiB
1352libreoffice-base 3.3.1.2-1.2.2 8.4 MiB
1353libreoffice-base-drivers-mysql 3.3.1.2-1.2.2 1.2 MiB
1354libreoffice-branding-openSUSE 3.3.1-1.2.1 206.0 KiB
1355libreoffice-calc 3.3.1.2-1.2.2 18.3 MiB
1356libreoffice-components 3.3.1.2-1.2.3 13.6 MiB
1357libreoffice-draw 3.3.1.2-1.2.2 100.0 KiB
1358libreoffice-filters 3.3.1.2-1.2.3 17.2 MiB
1359libreoffice-filters-optional 3.3.1.2-1.2.3 22.1 MiB
1360libreoffice-gnome 3.3.1.2-1.2.3 111.0 KiB
1361libreoffice-help-de 3.3.1.2-1.2.3 22.1 MiB
1362libreoffice-help-en-US 3.3.1.2-1.2.3 19.2 MiB
1363libreoffice-help-ru 3.3.1.2-1.2.3 26.4 MiB
1364libreoffice-hyphen 20110203-4.1 3.0 MiB
1365libreoffice-icon-theme-oxygen 3.3.1.2-1.2.1 5.2 MiB
1366libreoffice-icon-theme-tango 3.3.1.2-1.2.1 4.0 MiB
1367libreoffice-impress 3.3.1.2-1.2.2 8.6 MiB
1368libreoffice-kde4 3.3.1.2-1.2.3 92.0 KiB
1369libreoffice-l10n-de 3.3.1.2-1.2.2 4.2 MiB
1370libreoffice-l10n-extras 3.3.1.2-1.2.3 24.5 MiB
1371libreoffice-l10n-ru 3.3.1.2-1.2.2 4.7 MiB
1372libreoffice-libs-core 3.3.1.2-1.2.3 41.5 MiB
1373libreoffice-libs-extern 3.3.1.2-1.2.3 9.0 MiB
1374libreoffice-libs-gui 3.3.1.2-1.4.1 32.0 MiB
1375libreoffice-mailmerge 3.3.1.2-1.2.3 15.0 KiB
1376libreoffice-math 3.3.1.2-1.2.2 912.0 KiB
1377libreoffice-pyuno 3.3.1.2-1.2.3 252.0 KiB
1378libreoffice-templates-en 3.3-0.2.2 3.6 MiB
1379libreoffice-templates-labels-a4 1.0.1-0.2.1 216.0 KiB
1380libreoffice-templates-labels-letter 1.0.1-0.2.1 516.0 KiB
1381libreoffice-templates-presentation-layouts 3.3-0.2.2 24.7 MiB
1382libreoffice-thesaurus-de 20100307-6.1 5.4 MiB
1383libreoffice-thesaurus-en-US 20060111-6.1 20.6 MiB
1384libreoffice-ure 3.3.1.2-1.2.3 14.2 MiB
1385libreoffice-writer 3.3.1.2-1.2.2 15.4 MiB
1386librsvg-2-2 2.32.1-2.1 377.0 KiB
1387librtmp-devel 2.3.99.git20110728-1.pm.1.1 381.0 KiB
1388librtmp0 2.3.99.git20110728-1.pm.1.1 120.0 KiB
1389libsamplerate 0.1.7-8.1 1.4 MiB
1390libschroedinger-1_0-0 1.0.10-4.1 844.0 KiB
1391libscintilla-devel 1.79-8.1 2.2 MiB
1392libscintilla1 1.79-8.1 1.3 MiB
1393libseed0 2.31.91-4.1 1.4 MiB
1394libselinux1 2.0.91-10.11 119.0 KiB
1395libsensors4 3.2.0-9.12.1 69.0 KiB
1396libsepol1 2.0.41-8.11 247.0 KiB
1397libsexy 0.1.11-177.1 138.0 KiB
1398libshout3 2.2.2-129.pm.253.1 71.0 KiB
1399libsidplay1 1.36.59-148.2 271.0 KiB
1400libsigc-2_0-0 2.2.8-3.1 155.0 KiB
1401libsilc-1_1-2 1.1.10-8.4 850.0 KiB
1402libsilcclient-1_1-3 1.1.10-8.4 223.0 KiB
1403libslab0 2.30.0-12.3.1 174.0 KiB
1404libslang2 2.2.2-3.1 904.0 KiB
1405libslv2-9 0.6.6-7.2 54.0 KiB
1406libsmbclient0 3.5.7-3.5.1 7.1 MiB
1407libsmbios-bin 2.0.2-21.1 179.0 KiB
1408libsmbios2 2.0.2-21.1 616.0 KiB
1409libsmi 0.4.8-4.1 15.8 MiB
1410libsmi2 0.4.8-4.1 464.0 KiB
1411libsndfile 1.0.23-3.4.1 435.0 KiB
1412libsnmp25 5.6.1-4.5.1 3.6 MiB
1413libsofia-sip-ua-glib3 1.12.10-8.1 18.0 KiB
1414libsofia-sip-ua0 1.12.10-8.1 1.6 MiB
1415libsoftokn3 3.12.10-1.1 426.0 KiB
1416libsoprano4 2.6.51-6.1 2.2 MiB
1417libsoup-2_4-1 2.32.2-3.4.1 520.0 KiB
1418libspectre1 0.2.6-2.1 62.0 KiB
1419libspeex1 1.1.999_1.2rc1-9.1 94.0 KiB
1420libspeexdsp1 1.1.999_1.2rc1-9.1 72.0 KiB
1421libsqlite3-0 3.7.5-2.1 617.0 KiB
1422libssh2-1 1.2.7-3.1 150.0 KiB
1423libssh4 0.4.8-7.1 241.0 KiB
1424libstartup-notification-1-0 0.10-11.1 73.0 KiB
1425libstdc++-devel 4.5-19.1 1.0 KiB
1426libstdc++33 3.3.3-27.4 832.0 KiB
1427libstdc++45 4.5.1_20101208-9.8 925.0 KiB
1428libstdc++45-devel 4.5.1_20101208-9.8 15.1 MiB
1429libstlport_gcc4 4.6.2-9.1 1.1 MiB
1430libstorage 2.20.7-3.1 2.6 MiB
1431libstrigi0 0.7.5-4.1 1.3 MiB
1432libsword-1_6_2 1.6.2-1.2 1.3 MiB
1433libswscale0 0.7.2-0.pm.1.2 262.0 KiB
1434libswscale2 0.8.1-0.pm.1.2 262.0 KiB
1435libt4k_common0 0.1.1-1.1 153.0 KiB
1436libtag-extras1 1.0.1-13.1 97.0 KiB
1437libtag1 1.7-6.pm.39.1 626.0 KiB
1438libtag_c0 1.7-6.pm.39.1 18.0 KiB
1439libtalloc2 2.0.1-3.5.1 38.0 KiB
1440libtasn1 2.2-12.1 198.0 KiB
1441libtasn1-3 2.2-12.1 70.0 KiB
1442libtcnative-1-0 1.3.3-6.2 143.0 KiB
1443libtdb1 1.2.1-3.5.1 62.0 KiB
1444libtelepathy-farsight0 0.0.15-3.1 71.0 KiB
1445libtelepathy-glib0 0.12.7-3.1 1.4 MiB
1446libtelepathy-logger1 0.1.7-4.1 176.0 KiB
1447libtevent0 0.9.8-3.5.1 42.0 KiB
1448libtheora-devel 1.1.1-7.2 1.4 MiB
1449libtheora0 1.1.1-7.2 685.0 KiB
1450libthreadutil6 1.6.13-0.pm.1.1 22.0 KiB
1451libtidy-0_99-0 1.0.20100204cvs-7.1 347.0 KiB
1452libtiff3 3.9.4-3.7.1 412.0 KiB
1453libtimidity-0_1-0 0.1.0-2.1 88.0 KiB
1454libtirpc1 0.2.1_git201005272057-7.10.1 161.0 KiB
1455libtracker-client-0_10-0 0.9.38-3.6.1 63.0 KiB
1456libtracker-extract-0_10-0 0.9.38-3.6.1 38.0 KiB
1457libtracker-miner-0_10-0 0.9.38-3.6.1 159.0 KiB
1458libtracker-sparql-0_10-0 0.9.38-3.6.1 91.0 KiB
1459libtsmux0 0.3.0-1.pm.2.1 88.0 KiB
1460libtwolame0 0.3.12-2.pm.2.1 126.0 KiB
1461libudev0 166-6.7.1 62.0 KiB
1462libunique-1_0-0 1.1.6-10.1 75.0 KiB
1463libunshield0 0.6-6.1 30.0 KiB
1464libupnp6 1.6.13-0.pm.1.1 163.0 KiB
1465libupower-glib1 0.9.8-3.1 83.0 KiB
1466liburiparser1 0.7.5-5.1 110.0 KiB
1467libusb-0_1-4 0.1.13-9.1 57.0 KiB
1468libusb-1_0-0 1.0.8-4.1 140.0 KiB
1469libusbmuxd1 1.0.7-3.3.1 26.0 KiB
1470libuuid-devel 2.19-3.6.1 17.0 KiB
1471libuuid1 2.19-3.6.1 18.0 KiB
1472libv4l 0.6.4-9.1 104.0 KiB
1473libv4l1-0 0.6.4-9.1 19.0 KiB
1474libv4l2-0 0.6.4-9.1 42.0 KiB
1475libv4lconvert0 0.6.4-9.1 122.0 KiB
1476libv8-3 3.5.2.0-2.1 6.9 MiB
1477libva-devel 1.0.14-1.pm.11.1 112.0 KiB
1478libva1 1.0.14-1.pm.11.1 142.0 KiB
1479libvdpau-devel 0.4.1-10.6 1.4 MiB
1480libvdpau1 0.4.1-10.6 33.0 KiB
1481libvdpau_trace1 0.4.1-10.6 59.0 KiB
1482libvirt 0.8.8-0.12.1 1.4 MiB
1483libvirt-client 0.8.8-0.12.1 11.5 MiB
1484libvirt-python 0.8.8-0.12.1 254.0 KiB
1485libvisual 0.4.0-184.1 417.0 KiB
1486libvisual-plugins 0.4.0-234.3 834.0 KiB
1487libvlc5 1.1.11-1.pm.5.2 107.0 KiB
1488libvlccore4 1.1.11-1.pm.5.2 1.0 MiB
1489libvmtools0 2011.05.27-0.3.3 632.0 KiB
1490libvorbis-devel 1.3.2-5.1 46.0 KiB
1491libvorbis0 1.3.2-5.1 166.0 KiB
1492libvorbisenc2 1.3.2-5.1 1.5 MiB
1493libvorbisfile3 1.3.2-5.1 34.0 KiB
1494libvpx0 0.9.6-1.pm.6.2 643.0 KiB
1495libvte9 0.26.2-2.1 2.1 MiB
1496libwavpack1 4.60.1-14.pm.25.1 162.0 KiB
1497libwbclient0 3.5.7-3.5.1 138.0 KiB
1498libwebkitgtk-1_0-0 1.3.10-5.1 22.6 MiB
1499libwebp0 0.1.2-6.1 143.0 KiB
1500libwmf 0.2.8.4-220.1 1.5 MiB
1501libwnck-1-22 2.30.6-2.1 277.0 KiB
1502libwx_baseu-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 1.4 MiB
1503libwx_baseu-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 1.3 MiB
1504libwx_baseu_net-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 196.0 KiB
1505libwx_baseu_net-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 179.0 KiB
1506libwx_baseu_xml-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 42.0 KiB
1507libwx_baseu_xml-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 38.0 KiB
1508libwx_gtk2u_adv-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 794.0 KiB
1509libwx_gtk2u_adv-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 754.0 KiB
1510libwx_gtk2u_aui-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 424.0 KiB
1511libwx_gtk2u_aui-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 404.0 KiB
1512libwx_gtk2u_core-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 3.5 MiB
1513libwx_gtk2u_core-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 3.4 MiB
1514libwx_gtk2u_gizmos-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 200.0 KiB
1515libwx_gtk2u_gl-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 46.0 KiB
1516libwx_gtk2u_html-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 667.0 KiB
1517libwx_gtk2u_html-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 627.0 KiB
1518libwx_gtk2u_media-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 67.0 KiB
1519libwx_gtk2u_qa-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 131.0 KiB
1520libwx_gtk2u_qa-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 115.0 KiB
1521libwx_gtk2u_richtext-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 1013.0 KiB
1522libwx_gtk2u_stc-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 1.1 MiB
1523libwx_gtk2u_xrc-2_8-0-stl 2.8.11-4.11.1 584.0 KiB
1524libwx_gtk2u_xrc-2_8-0-wxcontainer 2.8.11-3.11.1 520.0 KiB
1525libx264-115 0.115svn20110622-1.pm.1.1 751.0 KiB
1526libx264-88 0.0svn20100227-1.pm.2.1 622.0 KiB
1527libx264-98 0.98svn20100624-0.pm.2.1 651.0 KiB
1528libx264-devel 0.115svn20110622-1.pm.1.1 39.0 KiB
1529libx86-1 1.1-27.1 226.0 KiB
1530libx86emu1 1.1-10.1 124.0 KiB
1531libxcrypt 3.0.3-9.10.1 96.0 KiB
1532libxine1 1.1.19-7.pm.50.6 6.0 MiB
1533libxine1-codecs 1.1.19-7.pm.50.6 1.5 MiB
1534libxine1-gnome-vfs 1.1.19-7.pm.50.6 22.0 KiB
1535libxine1-pulse 1.1.19-7.pm.50.6 18.0 KiB
1536libxklavier16 5.0-6.1 170.0 KiB
1537libxmi0 2.6-6.1 122.0 KiB
1538libxml++-2_6-2 2.32.0-2.1 257.0 KiB
1539libxml2 2.7.8-16.17.1 1.5 MiB
1540libxml2-python 2.7.8-15.1 779.0 KiB
1541libxslt 1.1.26-2.1 394.0 KiB
1542libxvidcore-devel 1.3.2-1.pm.1.1 310.0 KiB
1543libxvidcore4 1.3.2-1.pm.1.1 735.0 KiB
1544libyajl1 1.0.11-7.pm.20.1 38.0 KiB
1545libzio 0.99-11.1 22.0 KiB
1546libzip1 0.9-30.31.1 42.0 KiB
1547libzvbi0 0.2.33-8.1 563.0 KiB
1548libzypp 8.12.6-0.2.1 6.9 MiB
1549licenses 20070810-92.1 3.3 MiB
1550liferea 1.6.5-6.3 1.8 MiB
1551lightsoff 2.32.1-10.1 143.0 KiB
1552limal 1.6.1-10.1 540.0 KiB
1553limal-ca-mgm 1.6.4-4.1 2.9 MiB
1554limal-ca-mgm-perl 1.6.4-4.1 1.8 MiB
1555limal-nfs-server 1.6.1-9.1 500.0 KiB
1556limal-nfs-server-perl 1.6.1-9.1 610.0 KiB
1557limal-perl 1.6.1-10.1 375.0 KiB
1558linphone 3.4.3-0.pm.5.8 7.1 MiB
1559linux-glibc-devel 2.6.36-3.1 2.9 MiB
1560lirc 0.8.7-9.1 1.5 MiB
1561lirc-remotes 0.8.7-9.1 561.0 KiB
1562littlewizard 1.2.2-3.2 802.0 KiB
1563lockdev 1.0.3_git201003141408-7.1 33.0 KiB
1564login 4.0-7.10.1 45.0 KiB
1565logrotate 3.7.9-6.7.1 69.0 KiB
1566lokalize 4.7.0-6.1 1.9 MiB
1567lomoco 1.0-109.1 67.0 KiB
1568lsb 4.0-12.1 1.0 KiB
1569lsb-release 2.0-9.1 17.0 KiB
1570lsof 4.84-5.1 955.0 KiB
1571lsscsi 0.23-6.1 54.0 KiB
1572ltsp-docs 0.99+bzr120-1 750.0 KiB
1573ltsp-server 5.2.10-1 44.0 KiB
1574ltspfs 0.8-0 88.0 KiB
1575lukemftp 1.5-733.1 276.0 KiB
1576luxrender 0.7.1-26.3 39.3 MiB
1577lvm2 2.02.67-18.1 1.9 MiB
1578lynx 2.8.7-8.1 6.0 MiB
1579m17n-db 1.6.1-4.1 5.1 MiB
1580m17n-lib 1.6.0-5.1 747.0 KiB
1581m4 1.4.15-2.1 491.0 KiB
1582mahjongg 2.32.1-10.1 632.0 KiB
1583mailx 12.2-155.5 510.0 KiB
1584make 3.82-140.1 1.0 MiB
1585man 2.5.2-32.2 1.8 MiB
1586manufacturer-PPDs 10.2-257.1 15.5 MiB
1587marble 4.7.0-7.2 12.6 MiB
1588marble-data 4.7.0-7.2 17.0 MiB
1589master-boot-code 1.22-4.1 9.0 KiB
1590maxima 5.24.0-22.1 30.4 MiB
1591maxima-exec-clisp 5.24.0-22.1 9.0 MiB
1592mc 4.7.5.1-4.6 2.1 MiB
1593mcs 0.7.2-1.pm.2.3 61.0 KiB
1594mcu8051ide 1.3.11-2 5.8 MiB
1595mdadm 3.1.4-13.19.1 918.0 KiB
1596meanwhile 1.0.2-119.2 268.0 KiB
1597media-player-info 12-3.1 87.0 KiB
1598memtest86+ 4.10-3.1 201.0 KiB
1599metacity 2.30.3-6.2 3.5 MiB
1600metamail 2.7.19-1254.1 416.0 KiB
1601metatheme-sonar-common 11.3.0-13.1 52.0 KiB
1602microcode_ctl 1.17-120.1 1.3 MiB
1603mimetex 1.72-1.1 1.0 MiB
1604mingetty 1.0.8s-6.3.1 24.0 KiB
1605minicom 2.5-5.6.1 725.0 KiB
1606mjpegtools 2.0.0-3.pm.4.1 1.5 MiB
1607mjpegtools-libs 2.0.0-3.pm.4.1 596.0 KiB
1608mkinitrd 2.6.0-8.2 151.0 KiB
1609mlt 0.7.2-1.pm.1.8 2.0 MiB
1610mobile-broadband-provider-info 20110210-0.pm.1.1 161.0 KiB
1611module-init-tools 3.12-6.1 276.0 KiB
1612mono-addins 0.5-4.7.1 1.2 MiB
1613mono-basic 2.8-3.2 2.3 MiB
1614mono-core 2.8.2-0.2.3 55.7 MiB
1615mono-data 2.8.2-0.2.3 10.8 MiB
1616mono-data-oracle 2.8.2-0.2.3 488.0 KiB
1617mono-data-sqlite 2.8.2-0.2.3 414.0 KiB
1618mono-devel 2.8.2-0.2.3 8.3 MiB
1619mono-extras 2.8.2-0.2.3 2.5 MiB
1620mono-mvc 2.8.2-0.2.3 3.6 MiB
1621mono-nunit 2.8.2-0.2.3 471.0 KiB
1622mono-tools 2.8-3.1 2.3 MiB
1623mono-wcf 2.8.2-0.2.3 5.7 MiB
1624mono-web 2.8.2-0.2.3 9.7 MiB
1625mono-winforms 2.8.2-0.2.3 9.6 MiB
1626mono-zeroconf 0.9.0-8.2 72.0 KiB
1627mono-zeroconf-provider-avahi 0.9.0-8.2 131.0 KiB
1628monodevelop 2.4.2-1.2.2 19.7 MiB
1629monodoc-core 2.8.2-0.2.3 11.0 MiB
1630moodle 2.0.2-1.1 78.1 MiB
1631mousetweaks 2.32.1-4.1 853.0 KiB
1632mozilla-js20 2.0.1-1.2 3.4 MiB
1633mozilla-kde4-integration 0.6.3-20.1 50.0 KiB
1634mozilla-nspr 4.8.8-1.1 268.0 KiB
1635mozilla-nss 3.12.10-1.1 1.8 MiB
1636mozilla-nss-certs 3.12.10-1.1 409.0 KiB
1637mozilla-xulrunner20 2.0.1-1.2 30.1 MiB
1638mozilla-xulrunner20-gnome 2.0.1-1.2 54.0 KiB
1639mozilla-xulrunner20-translations-common 2.0.1-1.2 8.1 MiB
1640mpg123 1.13.3-1.pm.1.1 196.0 KiB
1641mpi-selector 1.0.2-12.3 49.0 KiB
1642mpt-firmware 1.0-244.1 1.0 KiB
1643mtools 4.0.15-5.6.1 360.0 KiB
1644multipath-tools 0.4.8-57.1 524.0 KiB
1645mutter 2.91.6-2.1 1.7 MiB
1646myspell-american 20100316-16.1 725.0 KiB
1647myspell-german 20100727-5.2 1.0 MiB
1648myspell-italian 20100501-16.1 1.3 MiB
1649myspell-russian 20081013-16.1 1.9 MiB
1650mysql-community-server 5.1.57-0.3.1 27.0 MiB
1651mysql-community-server-client 5.1.57-0.3.1 345.0 KiB
1652mysql-community-server-tools 5.1.57-0.3.1 4.0 MiB
1653mysql-workbench 5.2.31-3.3 34.8 MiB
1654nano 2.2.6-3.1 550.0 KiB
1655nautilus 2.32.2.1-6.6.2 6.6 MiB
1656nautilus-evince 2.32.0-7.10.1 18.0 KiB
1657nautilus-extension-tracker-tags 0.9.38-3.6.1 34.0 KiB
1658nautilus-file-roller 2.32.1-4.1 14.0 KiB
1659nautilus-open-terminal 0.18-7.1 111.0 KiB
1660nautilus-search-tool 0.3.0-9.1 29.0 KiB
1661nautilus-sendto 2.32.0-2.1 132.0 KiB
1662nautilus-sendto-plugin-empathy 2.32.2-6.4 1.0 MiB
1663nautilus-sendto-plugin-evolution 2.32.0-2.1 34.0 KiB
1664nautilus-sendto-plugin-pidgin 2.32.0-2.1 14.0 KiB
1665nautilus-sendto-plugin-upnp 2.32.0-2.1 14.0 KiB
1666nautilus-share 0.7.2-86.1 78.0 KiB
1667nautilus-totem 2.32.0-8.1 213.0 KiB
1668nbd 2.9.20-1.4.1 67.0 KiB
1669ncurses-utils 5.7-14.1 112.0 KiB
1670ndesk-dbus 0.6.0-71.1 98.0 KiB
1671ndesk-dbus-glib 0.4.1-44.3.1 11.0 KiB
1672ndiswrapper 1.56-11.3 77.0 KiB
1673ndiswrapper-kmp-default 1.56_k2.6.37.1_1.2-11.3 260.0 KiB
1674net-tools 1.60-747.1 724.0 KiB
1675netbeans 7.0.1-3.1 132.1 MiB
1676netbeans-java 7.0.1-3.1 121.9 MiB
1677netbeans-javase 7.0.1-3.1 103.9 MiB
1678netbeans-mobile 7.0.1-3.1 24.2 MiB
1679netbeans-php 7.0.1-3.1 13.4 MiB
1680netbeans-websvc 7.0.1-3.1 2.7 MiB
1681netcat 1.10-1008.1 128.0 KiB
1682netcat-openbsd 1.89-74.1 35.0 KiB
1683netcfg 11.4-4.1 779.0 KiB
1684netpbm 10.35.77-4.1 6.4 MiB
1685nfs-client 1.2.3-11.16.1 523.0 KiB
1686nfs-kernel-server 1.2.3-11.16.1 245.0 KiB
1687nfsidmap 0.23-13.1 74.0 KiB
1688nmap 5.21-6.1 7.3 MiB
1689noteedit 2.8.1-231.1 7.5 MiB
1690notification-daemon 0.5.0-5.1 187.0 KiB
1691notify-sharp 0.4.0-217.1 13.0 KiB
1692nspluginwrapper 1.3.0-4.1 541.0 KiB
1693nss-mdns 0.10-49.1 111.0 KiB
1694nss_ldap 265-9.3 197.0 KiB
1695ntfs-3g 2010.10.2-2.1 611.0 KiB
1696ntfs-config 1.0.1-155.1 402.0 KiB
1697ntfsprogs 1.13.1-116.1 873.0 KiB
1698ntp 4.2.6p3-6.11.1 1.7 MiB
1699numlockx 1.1-174.1 15.0 KiB
1700obex-data-server 0.4.5-4.1 275.0 KiB
1701obexd 0.39-3.1 29.0 KiB
1702obexd-client 0.39-4.5.1 105.0 KiB
1703obexfs 0.11-39.1 38.0 KiB
1704obexftp 0.23-6.1 118.0 KiB
1705obs-service-download_files 0.1-4.2.1 5.0 KiB
1706obs-service-format_spec_file 0.1-8.8.1 19.0 KiB
1707obs-service-source_validator 0.1-2.2.1 1.0 KiB
1708ocaml 3.12.0-2.1 23.0 MiB
1709octave 3.4.2-1.1 56.1 MiB
1710okteta 4.7.0-6.1 3.2 MiB
1711okular 4.7.0-5.1 4.5 MiB
1712open-iscsi 2.0.870-37.38.1 510.0 KiB
1713open-vm-tools 2011.05.27-0.3.3 640.0 KiB
1714open-vm-tools-gui 2011.05.27-0.3.3 625.0 KiB
1715openSUSE-build-key 1.0-11.1 8.0 KiB
1716openSUSE-dynamic-wallpaper 11.4-14.19.1 2.5 MiB
1717openSUSE-release 11.4-1.9 118.0 KiB
1718openSUSE-release-livecd-gnome 11.4-1.8 1.0 KiB
1719openSUSE-release-livecd-kde 11.4-1.8 1.0 KiB
1720openal-soft 1.12.854-4.1 44.0 KiB
1721openbabel 2.3.0-7.1 7.9 MiB
1722openldap2 2.4.23-11.3.1 2.7 MiB
1723openldap2-client 2.4.23-10.1 589.0 KiB
1724openmotif-libs 2.3.2-5.1 3.2 MiB
1725openmpi 1.3.2-1.1 14.9 MiB
1726openobex-apps 1.5-6.1 81.0 KiB
1727openshot 1.3.0-0.pm.11.1 39.6 MiB
1728openslp 1.2.0-183.1 138.0 KiB
1729opensp 1.5.2-186.1 2.2 MiB
1730openssh 5.8p1-4.1 2.7 MiB
1731openssh-askpass 5.8p1-4.1 42.0 KiB
1732openssl 1.0.0c-18.19.2 1.2 MiB
1733opensuse-manuals_en 11.4-6.10.2 18.4 MiB
1734openvpn 2.1.4-11.16.1 1005.0 KiB
1735orbit2 2.14.19-2.1 512.0 KiB
1736orc 0.4.11-5.1 157.0 KiB
1737orca 2.32.1-5.9.1 5.6 MiB
1738oro 2.0.8-278.1 92.0 KiB
1739osc 0.132.5-1.3.1 1.4 MiB
1740osc-source_validator 0.1-4.5.1 53.0 KiB
1741oxygen-gtk 1.1.1-5.1 1.7 MiB
1742oxygen-icon-theme 4.7.0-6.2 9.5 MiB
1743oxygen-icon-theme-scalable 4.7.0-6.2 195.0 KiB
1744oxygen-molecule 3.2-11.1 215.0 KiB
1745p7zip 9.13-2.1 4.0 MiB
1746pam 1.1.3-4.7.1 1.4 MiB
1747pam-config 0.78-2.1 489.0 KiB
1748pam-modules 11.4-3.4.1 470.0 KiB
1749pam_apparmor 2.5.1.r1445-52.59.1 11.0 KiB
1750pam_fprint 0.2-2.1 38.0 KiB
1751pam_krb5 2.3.11-6.1 341.0 KiB
1752pam_ldap 185-7.3 125.0 KiB
1753pam_mount 2.8-10.1 319.0 KiB
1754pango-devel 1.28.3-3.6.1 2.7 MiB
1755pango-tools 1.28.3-3.6.1 54.0 KiB
1756paprefs 0.9.9-12.1 134.0 KiB
1757papyon 0.5.4-2.1 2.0 MiB
1758parley 4.7.0-4.1 5.9 MiB
1759parted 2.3-8.2 447.0 KiB
1760patch 2.6.1.81-5.1 166.0 KiB
1761patterns-openSUSE-apparmor 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1762patterns-openSUSE-base 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1763patterns-openSUSE-enhanced_base 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1764patterns-openSUSE-fonts 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1765patterns-openSUSE-games 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1766patterns-openSUSE-gnome 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1767patterns-openSUSE-gnome_admin 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1768patterns-openSUSE-gnome_basis 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1769patterns-openSUSE-gnome_games 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1770patterns-openSUSE-gnome_imaging 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1771patterns-openSUSE-gnome_internet 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1772patterns-openSUSE-gnome_laptop 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1773patterns-openSUSE-gnome_multimedia 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1774patterns-openSUSE-gnome_office 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1775patterns-openSUSE-gnome_utilities 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1776patterns-openSUSE-gnome_xgl 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1777patterns-openSUSE-gnome_yast 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1778patterns-openSUSE-imaging 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1779patterns-openSUSE-kde4 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1780patterns-openSUSE-kde4_basis 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1781patterns-openSUSE-kde4_games 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1782patterns-openSUSE-kde4_imaging 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1783patterns-openSUSE-kde4_internet 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1784patterns-openSUSE-kde4_multimedia 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1785patterns-openSUSE-kde4_office 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1786patterns-openSUSE-kde4_utilities 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1787patterns-openSUSE-kde4_xgl 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1788patterns-openSUSE-kde4_yast 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1789patterns-openSUSE-multimedia 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1790patterns-openSUSE-non_oss 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1791patterns-openSUSE-office 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1792patterns-openSUSE-sw_management 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1793patterns-openSUSE-sw_management_gnome 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1794patterns-openSUSE-sw_management_kde4 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1795patterns-openSUSE-x11 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1796patterns-openSUSE-xgl 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1797patterns-openSUSE-yast2_basis 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1798patterns-openSUSE-yast2_install_wf 11.4-6.9.1 1.0 KiB
1799pavucontrol 0.9.10-9.1 280.0 KiB
1800pax 3.4-143.1 121.0 KiB
1801pciutils 3.1.7-8.1 147.0 KiB
1802pciutils-ids 2011.2.6-3.4.1 678.0 KiB
1803pcmciautils 017-112.1 51.0 KiB
1804pcsc-lite 1.7.2-5.5.1 539.0 KiB
1805perl 5.12.3-11.16.1 40.5 MiB
1806perl-Authen-SASL 2.1401-6.1 106.0 KiB
1807perl-Bit-Vector 7.1-10.1 1.3 MiB
1808perl-Bootloader 0.5.16-1.2.1 296.0 KiB
1809perl-Carp-Clan 6.04-10.1 47.0 KiB
1810perl-Clone 0.31-12.1 27.0 KiB
1811perl-Config-Crontab 1.30-12.1 124.0 KiB
1812perl-Config-IniFiles 2.66-4.1 108.0 KiB
1813perl-Crypt-OpenSSL-RSA 0.26-6.1 124.0 KiB
1814perl-Crypt-OpenSSL-Random 0.04-12.1 44.0 KiB
1815perl-Crypt-SSLeay 0.58-5.1 394.0 KiB
1816perl-Crypt-SmbHash 0.12-143.1 25.0 KiB
1817perl-DBD-CSV 0.30-4.1 59.0 KiB
1818perl-DBD-SQLite 1.31-4.1 865.0 KiB
1819perl-DBD-mysql 4.018-4.2 499.0 KiB
1820perl-DBI 1.616-4.1 2.2 MiB
1821perl-Date-Calc 6.3-8.1 690.0 KiB
1822perl-Date-Manip 6.21-4.1 9.9 MiB
1823perl-Digest-HMAC 1.02-10.1 12.0 KiB
1824perl-Digest-MD4 1.5-146.1 43.0 KiB
1825perl-Digest-SHA1 2.13-4.1 108.0 KiB
1826perl-Encode-Detect 1.01-6.3 188.0 KiB
1827perl-Error 0.17016-10.1 48.0 KiB
1828perl-File-Tail 0.99.3-146.1 38.0 KiB
1829perl-Finance-Quote 1.17-12.1 492.0 KiB
1830perl-HTML-Parser 3.68-6.9.1 254.0 KiB
1831perl-HTML-SimpleParse 0.12-269.1 24.0 KiB
1832perl-HTML-TableExtract 2.10-83.1 71.0 KiB
1833perl-HTML-Tagset 3.20-56.1 20.0 KiB
1834perl-HTML-Tree 4.1-4.1 454.0 KiB
1835perl-IO-Socket-INET6AF_INET6... 2.67-2.1 31.0 KiB
1836perl-IO-Socket-SSL 1.38-3.1 127.0 KiB
1837perl-IO-stringy 2.110-149.1 128.0 KiB
1838perl-IP-Country 2.27-6.1 477.0 KiB
1839perl-MLDBM 2.04-8.1 30.0 KiB
1840perl-Mail-DKIM 0.39-6.1 290.0 KiB
1841perl-Mail-SPF 2.007-6.1 325.0 KiB
1842perl-Mail-SpamAssassin 3.3.1-12.1 2.8 MiB
1843perl-MailTools 2.07-6.1 196.0 KiB
1844perl-Net-CIDR-Lite 0.21-6.1 28.0 KiB
1845perl-Net-DNS 0.66-8.1 624.0 KiB
1846perl-Net-Daemon 0.43-90.1 87.0 KiB
1847perl-Net-IP 1.25-64.1 80.0 KiB
1848perl-Net-Ident 1.23-4.1 46.0 KiB
1849perl-Net-LibIDN 0.12-3.1 70.0 KiB
1850perl-Net-SSLeay 1.36-9.1 806.0 KiB
1851perl-Net-Server 0.99-6.1 392.0 KiB
1852perl-NetAddr-IP 4.030-4.1 259.0 KiB
1853perl-NetxAP 0.02-708.1 135.0 KiB
1854perl-Params-Util 1.01-6.1 100.0 KiB
1855perl-Parse-RecDescent 1.965001-8.1 252.0 KiB
1856perl-PlRPC 0.2020-11.1 67.0 KiB
1857perl-RPC-XML 0.67-13.4 488.0 KiB
1858perl-SQL-Statement 1.31-4.1 450.0 KiB
1859perl-Socket6 0.23-10.1 69.0 KiB
1860perl-Sub-Uplevel 0.220.0-4.1 46.0 KiB
1861perl-Sys-Hostname-Long 1.4-60.1 16.0 KiB
1862perl-TermReadKey 2.30-149.1 73.0 KiB
1863perl-Test-Exception 0.31-4.1 40.0 KiB
1864perl-Text-CSV_XS 0.73-4.1 177.0 KiB
1865perl-Tie-IxHash 1.22-10.1 21.0 KiB
1866perl-TimeDate 1.20-9.1 97.0 KiB
1867perl-URI 1.58-4.1 187.0 KiB
1868perl-X500-DN 0.29-92.1 16.0 KiB
1869perl-XML-LibXML 1.70-10.1 1.3 MiB
1870perl-XML-NamespaceSupport 1.11-6.1 29.0 KiB
1871perl-XML-Parser 2.40-4.1 736.0 KiB
1872perl-XML-SAX 0.96-15.1 258.0 KiB
1873perl-XML-Simple 2.18-75.1 155.0 KiB
1874perl-XML-Writer 0.612-4.1 55.0 KiB
1875perl-XML-XPath 1.13-87.1 189.0 KiB
1876perl-YAML-Syck 1.14-5.1 236.0 KiB
1877perl-apparmor 2.5.1.r1445-52.59.1 405.0 KiB
1878perl-base 5.12.3-11.16.1 4.7 MiB
1879perl-doc 5.12.3-11.16.1 11.0 MiB
1880perl-gettext 1.05-148.1 46.0 KiB
1881perl-libwww-perl 5.837-5.7.1 866.0 KiB
1882perl-razor-agents 2.84-61.1 268.0 KiB
1883perl-satsolver 0.43.0-12.1 2.7 MiB
1884permissions 2011.03.07.1608-1.5.1 100.0 KiB
1885pessulus 2.30.4-4.1 224.0 KiB
1886phalanx 22-653.1 634.0 KiB
1887phonon 4.5.0-4.1 2.0 KiB
1888phonon-backend-gstreamer-0_10 4.5.0-3.1 368.0 KiB
1889phonon-backend-xine 4.4.4-9.1 408.0 KiB
1890php5 5.3.5-5.14.1 4.0 MiB
1891php5-bcmath 5.3.5-5.14.1 30.0 KiB
1892php5-bz2 5.3.5-5.14.1 23.0 KiB
1893php5-calendar 5.3.5-5.14.1 27.0 KiB
1894php5-ctype 5.3.5-5.14.1 14.0 KiB
1895php5-curl 5.3.5-5.14.1 67.0 KiB
1896php5-dba 5.3.5-5.14.1 51.0 KiB
1897php5-dom 5.3.5-5.14.1 159.0 KiB
1898php5-exif 5.3.5-5.14.1 50.0 KiB
1899php5-fastcgi 5.3.5-5.14.1 3.5 MiB
1900php5-ftp 5.3.5-5.14.1 46.0 KiB
1901php5-gd 5.3.5-5.14.1 327.0 KiB
1902php5-gettext 5.3.5-5.14.1 14.0 KiB
1903php5-gmp 5.3.5-5.14.1 46.0 KiB
1904php5-hash 5.3.5-5.14.1 190.0 KiB
1905php5-iconv 5.3.5-5.14.1 38.0 KiB
1906php5-imap 5.3.5-5.14.1 95.0 KiB
1907php5-intl 5.3.5-5.14.1 159.0 KiB
1908php5-json 5.3.5-5.14.1 34.0 KiB
1909php5-ldap 5.3.5-5.14.1 46.0 KiB
1910php5-mbstring 5.3.5-5.14.1 2.0 MiB
1911php5-mcrypt 5.3.5-5.14.1 38.0 KiB
1912php5-mysql 5.3.5-5.14.1 176.0 KiB
1913php5-odbc 5.3.5-5.14.1 89.0 KiB
1914php5-openssl 5.3.5-5.14.1 108.0 KiB
1915php5-pcntl 5.3.5-5.14.1 30.0 KiB
1916php5-pdo 5.3.5-5.14.1 91.0 KiB
1917php5-pear 5.3.5-5.14.1 2.0 MiB
1918php5-pear-Auth_SASL 1.0.4-3.1 37.0 KiB
1919php5-pear-DB 1.7.13-4.1 688.0 KiB
1920php5-pear-Date 1.4.7-3.1 402.0 KiB
1921php5-pear-File 1.3.0-3.1 123.0 KiB
1922php5-pear-Log 1.12.5-3.1 238.0 KiB
1923php5-pear-Mail 1.2.0-3.1 105.0 KiB
1924php5-pear-Mail_Mime 1.8.1-3.1 147.0 KiB
1925php5-pear-Mail_mimeDecode 1.5.5-3.1 46.0 KiB
1926php5-pgsql 5.3.5-5.14.1 149.0 KiB
1927php5-posix 5.3.5-5.14.1 26.0 KiB
1928php5-pspell 5.3.5-5.14.1 22.0 KiB
1929php5-readline 5.3.5-5.14.1 14.0 KiB
1930php5-shmop 5.3.5-5.14.1 10.0 KiB
1931php5-snmp 5.3.5-5.14.1 26.0 KiB
1932php5-soap 5.3.5-5.14.1 337.0 KiB
1933php5-sockets 5.3.5-5.14.1 42.0 KiB
1934php5-sqlite 5.3.5-5.14.1 132.0 KiB
1935php5-suhosin 5.3.5-5.14.1 163.0 KiB
1936php5-sysvmsg 5.3.5-5.14.1 14.0 KiB
1937php5-sysvsem 5.3.5-5.14.1 10.0 KiB
1938php5-sysvshm 5.3.5-5.14.1 10.0 KiB
1939php5-tidy 5.3.5-5.14.1 47.0 KiB
1940php5-tokenizer 5.3.5-5.14.1 18.0 KiB
1941php5-wddx 5.3.5-5.14.1 34.0 KiB
1942php5-xmlreader 5.3.5-5.14.1 26.0 KiB
1943php5-xmlrpc 5.3.5-5.14.1 79.0 KiB
1944php5-xmlwriter 5.3.5-5.14.1 38.0 KiB
1945php5-xsl 5.3.5-5.14.1 31.0 KiB
1946php5-zip 5.3.5-5.14.1 83.0 KiB
1947php5-zlib 5.3.5-5.14.1 35.0 KiB
1948phpMyAdmin 3.4.3.2-15.1 17.4 MiB
1949phpPgAdmin 4.2-63.1 4.8 MiB
1950pidgin 2.7.10-3.1 4.0 MiB
1951pidgin-branding-openSUSE 11.1-15.1 3.0 KiB
1952pidgin-evolution 2.7.10-3.1 47.0 KiB
1953pidgin-facebookchat 1.69-2.1 38.0 KiB
1954pidgin-otr 3.2.0-148.1 249.0 KiB
1955pidgin-plugin-embeddedvideo 1.1-2.1 49.0 KiB
1956pidgin-sipe 1.11.2-3.1 75.0 KiB
1957pinentry 0.8.0-8.1 148.0 KiB
1958pinentry-gtk2 0.8.0-8.1 95.0 KiB
1959pinentry-qt4 0.8.0-8.1 140.0 KiB
1960pkcs11-helper 1.07-9.1 30.0 KiB
1961pkg-config 0.25-4.1 206.0 KiB
1962plasma-addons 4.7.0-5.1 10.5 MiB
1963plasma-addons-marble 4.7.0-5.1 81.0 KiB
1964plasma-theme-aya 4.7.0-8.1 187.0 KiB
1965plasmoid-networkmanagement 0.9.1git20110722-6.1 427.0 KiB
1966plasmoid-quickaccess 0.8.1-15.1 284.0 KiB
1967plotutils 2.6-6.1 1.3 MiB
1968pm-profiler 0.1_git20090812-9.1 47.0 KiB
1969pm-utils 1.4.1-5.9.1 377.0 KiB
1970pm-utils-ndiswrapper 1.4.1-5.9.1 1.0 KiB
1971polkit 0.99-5.6.1 120.0 KiB
1972polkit-default-privs 0.1_201102151742-1.2.1 50.0 KiB
1973polkit-gnome 0.99-6.1 79.0 KiB
1974polkit-kde-agent-1 0.99.0-9.1 105.0 KiB
1975polkit-kde-kcmmodules-1 0.98.1-8.1 346.0 KiB
1976poppler-data 0.4.4-2.1 11.4 MiB
1977poppler-tools 0.14.4-6.1 201.0 KiB
1978portaudio 19-268.2 175.0 KiB
1979postfix 2.7.2-13.16.1 2.3 MiB
1980postgresql 9.0.3-1.6.1 3.8 MiB
1981postgresql-server 9.0.3-1.6.1 13.4 MiB
1982pothana2000 1.1-144.1 487.0 KiB
1983ppp 2.4.5-5.1 809.0 KiB
1984pptp 1.7.2-31.1 133.0 KiB
1985preload 1.2-5.3 59.0 KiB
1986preload-kmp-default 1.2_k2.6.37.6_0.7-6.7.12 93.0 KiB
1987procmail 3.22-249.1 240.0 KiB
1988procps 3.2.8-26.4 580.0 KiB
1989psmisc 22.13-5.1 368.0 KiB
1990pstoedit 3.50-10.6 1.7 MiB
1991ptools 0.1-13.1 46.0 KiB
1992pullin-flash-player 11.4.1-0.3.1 1.0 KiB
1993pullin-fluendo-mp3 11.3-5.1 1.0 KiB
1994pulseaudio 0.9.22-6.11.1 2.2 MiB
1995pulseaudio-esound-compat 0.9.22-6.11.1 4.0 KiB
1996pulseaudio-module-bluetooth 0.9.22-6.11.1 164.0 KiB
1997pulseaudio-module-gconf 0.9.22-6.11.1 24.0 KiB
1998pulseaudio-module-jack 0.9.22-6.11.1 40.0 KiB
1999pulseaudio-module-lirc 0.9.22-6.11.1 10.0 KiB
2000pulseaudio-module-x11 0.9.22-6.11.1 45.0 KiB
2001pulseaudio-module-zeroconf 0.9.22-6.11.1 98.0 KiB
2002pulseaudio-utils 0.9.22-6.11.1 123.0 KiB
2003pwdutils 3.2.14-4.5.1 1.8 MiB
2004pwgen 2.06-90.1 25.0 KiB
2005python 2.7-9.10.2 1.2 MiB
2006python-atspi-corba 1.32.0-8.1 172.0 KiB
2007python-base 2.7-8.10.2 20.2 MiB
2008python-beautifulsoup 3.0.8.1-5.1 223.0 KiB
2009python-bonobo 2.28.1-9.1 204.0 KiB
2010python-brasero 2.32.0-6.1 119.0 KiB
2011python-brlapi 4.2-7.4 108.0 KiB
2012python-bugbuddy 2.32.0-6.1 3.0 KiB
2013python-cairo 1.8.10-2.1 159.0 KiB
2014python-cairo-devel 1.8.10-2.1 8.0 KiB
2015python-ccm 0.9.5-38.1 4.3 MiB
2016python-compizconfig 0.9.5-39.1 122.0 KiB
2017python-crypto 2.3-3.1 1.4 MiB
2018python-cups 1.9.52-4.1 143.0 KiB
2019python-cupshelpers 1.2.5-4.1 87.0 KiB
2020python-curses 2.7-9.10.2 122.0 KiB
2021python-devel 2.7-8.10.2 25.2 MiB
2022python-evince 2.32.0-6.1 73.0 KiB
2023python-evolution 2.32.0-6.1 84.0 KiB
2024python-gconf 2.28.1-9.1 94.0 KiB
2025python-gnome 2.28.1-9.1 368.0 KiB
2026python-gnome-menus 2.30.5-8.4 31.0 KiB
2027python-gnomeapplet 2.32.0-6.1 20.0 KiB
2028python-gnomecanvas 2.28.1-9.1 67.0 KiB
2029python-gnomedesktop 2.32.0-6.1 30.0 KiB
2030python-gnomekeyring 2.32.0-6.1 41.0 KiB
2031python-gnomeprint 2.32.0-6.1 103.0 KiB
2032python-gnomevfs 2.28.1-9.1 179.0 KiB
2033python-gobject 2.26.0-5.1 1.1 MiB
2034python-gobject-cairo 2.26.0-5.1 6.0 KiB
2035python-gobject-devel 2.26.0-5.1 2.3 MiB
2036python-goocanvas 0.14.1-8.1 172.0 KiB
2037python-gstreamer-0_10 0.10.20-2.1 1022.0 KiB
2038python-gtk 2.22.0-4.1 3.1 MiB
2039python-gtk-devel 2.22.0-4.1 1.6 MiB
2040python-gtk-vnc 0.4.2-4.1 29.0 KiB
2041python-gtkglext 1.1.0-119.1 165.0 KiB
2042python-gtksourceview 2.10.1-4.1 232.0 KiB
2043python-gtop 2.32.0-6.1 28.0 KiB
2044python-httplib2 0.6.0-4.1 110.0 KiB
2045python-imaging 1.1.7-5.1 2.1 MiB
2046python-kde4 4.7.0-3.1 33.8 MiB
2047python-kdebase4 4.7.0-8.1 111.0 KiB
2048python-lcms 1.19-2.2 2.1 MiB
2049python-libproxy 0.4.6-6.9.1 5.0 KiB
2050python-louis 2.1.1-2.1 23.0 KiB
2051python-lxml 2.2.8-9.1 2.0 MiB
2052python-m2crypto 0.20.2-4.2 2.0 MiB
2053python-mediaprofiles 2.32.0-6.1 15.0 KiB
2054python-metacity 2.32.0-6.1 36.0 KiB
2055python-mlt 0.7.2-1.pm.1.8 493.0 KiB
2056python-notify 0.1.1-13.1 50.0 KiB
2057python-numpy 1.5.1-38.1 8.8 MiB
2058python-opengl 3.0.1-9.1 5.4 MiB
2059python-openssl 0.11-3.1 709.0 KiB
2060python-orbit 2.24.0-8.1 141.0 KiB
2061python-paramiko 1.7.6-4.1 7.6 MiB
2062python-pexpect 2.3-30.1 787.0 KiB
2063python-pygame 1.9.1-2.1 5.4 MiB
2064python-pyxdg 0.19-0.pm.1.1 257.0 KiB
2065python-qt4 4.8.4-66.13 12.4 MiB
2066python-rdflib 3.0.0-2.1 764.0 KiB
2067python-rsvg 2.32.0-6.1 15.0 KiB
2068python-satsolver 0.43.0-12.1 1.9 MiB
2069python-simplejson 2.1.1-2.1 232.0 KiB
2070python-sip 4.12.3-57.1 102.0 KiB
2071python-smbc 1.0.10-4.1 52.0 KiB
2072python-sqlite2 2.6.0-3.2 377.0 KiB
2073python-telepathy 0.15.19-4.1 1.1 MiB
2074python-tk 2.7-9.10.2 1.2 MiB
2075python-totem 2.32.0-6.1 15.0 KiB
2076python-urlgrabber 3.1.0-188.1 331.0 KiB
2077python-vte 0.26.2-2.1 50.0 KiB
2078python-wnck 2.32.0-6.1 57.0 KiB
2079python-wxWidgets 2.8.11.0-4.7.1 36.7 MiB
2080python-wxWidgets-lang 2.8.11.0-4.7.1 852.0 KiB
2081python-xdg 0.19-6.1 300.0 KiB
2082python-xml 2.7-8.10.2 861.0 KiB
2083python3 3.2-15.1 444.0 KiB
2084python3-base 3.2-15.1 20.4 MiB
2085python3-devel 3.2-15.1 20.6 MiB
2086python3-xml 3.2-15.1 1.2 MiB
2087pythoncad DS1_R36-203.2 5.4 MiB
2088qcad 2.0.5.0-187.1 63.3 MiB
2089qemu 0.14.0_rc1-1.4.2 66.6 MiB
2090qt-creator 2.2.1-58.3 42.4 MiB
2091qt3 3.3.8b-111.1 9.1 MiB
2092qt4-qtscript 0.1.0-15.3 20.7 MiB
2093quadrapassel 2.32.1-10.1 452.0 KiB
2094quilt 0.48-16.4 536.0 KiB
2095quota 3.17-12.15.1 1.2 MiB
2096rarian 0.8.1-19.1 251.0 KiB
2097rasmol 2.7.4.2-68.2 4.8 MiB
2098rdesktop 1.6.0-49.1 415.0 KiB
2099re2c 0.13.5-34.3 619.0 KiB
2100readline-doc 6.1-18.25.1 607.0 KiB
2101recode 3.6-649.1 1.7 MiB
2102recordmydesktop 0.3.8.1-1.2 123.0 KiB
2103reiserfs 3.6.21-9.1 1.1 MiB
2104release-notes-openSUSE 11.4.5-0.2.1 320.0 KiB
2105rp-pppoe 3.10-35.1 386.0 KiB
2106rpcbind 0.2.0_git201007131952-10.2 106.0 KiB
2107rpm 4.8.0-27.1 3.5 MiB
2108rpm-python 4.8.0-27.1 113.0 KiB
2109rsync 3.0.7-8.9.1 869.0 KiB
2110rsyslog 5.6.5-1.3.1 1.3 MiB
2111rtkit 0.5-8.1 114.0 KiB
2112ruby 1.8.7.p334-1.4.1 6.4 MiB
2113rxvt-unicode 9.07-6.1 2.9 MiB
2114rzsz 0.12.20-984.1 236.0 KiB
2115samba 3.5.7-3.5.1 26.3 MiB
2116samba-client 3.5.7-3.5.1 79.8 MiB
2117sane-backends 1.0.22-55.2 13.5 MiB
2118sane-backends-autoconfig 1.0.22-55.2 46.0 KiB
2119satsolver-tools 0.16.3-0.2.1 1.7 MiB
2120sax2-tools 8.1-600.1 178.0 KiB
2121sbl 3.5.0-9.1 515.0 KiB
2122schroedinger-devel 1.0.10-4.1 93.0 KiB
2123scim 1.4.7-180.3.1 3.0 MiB
2124scim-bridge 0.4.15-125.126.1 495.0 KiB
2125scim-bridge-gtk 0.4.15-125.126.1 79.0 KiB
2126scim-bridge-qt 0.4.15-125.126.1 213.0 KiB
2127scim-m17n 0.2.2-238.1 109.0 KiB
2128scim-qtimm 0.9.4-281.1 230.0 KiB
2129scim-tables 0.5.8-260.1 908.0 KiB
2130scim-tables-additional 0.5.8-260.1 134.0 KiB
2131score-reading-trainer 0.1.3-2.2 266.0 KiB
2132scout 0.1.0-43.1 217.0 KiB
2133scratch 1.3.1-3.1 46.7 MiB
2134screen 4.0.3-14.1 715.0 KiB
2135scribus 1.4.0.rc5-3.1 67.4 MiB
2136scrollkeeper 0.3.14-261.1 1017.0 KiB
2137sdcc 2.9.0-13.27 5.3 MiB
2138seahorse 2.32.0-10.4 2.8 MiB
2139seahorse-plugins 2.30.1-7.1 1.2 MiB
2140sed 4.2.1-2.1 485.0 KiB
2141seed 2.31.91-4.1 11.0 KiB
2142servletapi5 5.0.18-270.3 140.0 KiB
2143setserial 2.17-724.1 39.0 KiB
2144sg3_utils 1.29-2.1 1.4 MiB
2145sgml-skel 0.6-424.1 38.0 KiB
2146shared-desktop-ontologies 0.7.1-18.1 558.0 KiB
2147shared-mime-info 0.90-8.1 4.9 MiB
2148sharutils 4.6.3-95.1 573.0 KiB
2149sil-charis 4.106-4.1 6.2 MiB
2150sil-doulos 4.0.14-164.1 2.6 MiB
2151silc-toolkit 1.1.10-8.4 218.0 KiB
2152simple-ccsm 0.9.2.1-80.1 295.0 KiB
2153sk1 0.9.1pre_rev730-13.1 6.1 MiB
2154sk1libs 0.9.1-.10.1 4.6 MiB
2155skanlite 0.7.kde4.5.0-7.1 1.4 MiB
2156slang-devel 2.2.2-3.1 4.0 MiB
2157slib 3b3-2.1 2.0 MiB
2158smartmontools 5.40-10.1 1.1 MiB
2159smolt 1.4.3-1.6.1 839.0 KiB
2160smolt-gui 1.4.3-1.6.1 35.0 KiB
2161smp_utils 0.94-8.1 467.0 KiB
2162smpppd 1.60.46-2.1 499.0 KiB
2163snmp-mibs 5.6.1-4.5.1 1.5 MiB
2164sonar-icon-theme 11.3.1-13.1 1.9 MiB
2165soprano 2.6.51-6.1 424.0 KiB
2166soprano-backend-redland 2.6.51-6.1 112.0 KiB
2167soprano-backend-virtuoso 2.6.51-9.1 217.0 KiB
2168sound-theme-freedesktop 0.7-8.1 472.0 KiB
2169soundtouch 1.5.0-4.1 80.0 KiB
2170sox 14.3.2-3.pm.26.2 873.0 KiB
2171spamassassin 3.3.1-12.1 440.0 KiB
2172speex 1.1.999_1.2rc1-9.1 488.0 KiB
2173speex-devel 1.1.999_1.2rc1-9.1 509.0 KiB
2174splashy 0.3.13-20.1 1.5 MiB
2175splashy-branding-openSUSE 0.3.13-20.1 1.1 MiB
2176sqlite2 2.8.17-176.1 344.0 KiB
2177squashfs 4.1-3.1 265.0 KiB
2178squid 2.7.STABLE6-9.3 4.5 MiB
2179squidGuard 1.4-14.2 487.0 KiB
2180sshfs 2.2-8.1 83.0 KiB
2181sssd 1.4.1-12.1 2.3 MiB
2182stardict 3.0.3-144.1 4.3 MiB
2183stardict-dic-enru-engcom 1.36-27.1 169.0 KiB
2184stardict-dic-enru-mueller7 1.2-21.1 3.4 MiB
2185stardict-sounds-wyabdcrealpeopletts 2.1.0-5.1 166.1 MiB
2186stellarium 0.10.6-1.1 44.6 MiB
2187strace 4.5.20-7.1 260.0 KiB
2188strigi 0.7.5-4.1 2.1 MiB
2189struts 1.2.9-281.3 700.0 KiB
2190struts-javadoc 1.2.9-281.3 2.7 MiB
2191struts-manual 1.2.9-281.3 2.4 MiB
2192struts-webapps-tomcat6 1.2.9-281.3 4.8 MiB
2193subversion 1.6.17-1.2.1 6.5 MiB
2194subversion-perl 1.6.17-1.2.1 3.6 MiB
2195sudo 1.7.2p7-7.1 498.0 KiB
2196susehelp 2009.10.06-8.1 287.0 KiB
2197susehelp_de 2009.10.06-8.1 16.0 KiB
2198susehelp_en 2009.10.06-8.1 11.0 KiB
2199suspend 0.80.20100129-7.1 310.0 KiB
2200sweeper 4.7.0-6.5 206.0 KiB
2201swell-foop 2.32.1-10.1 194.0 KiB
2202swfdec 0.8.4-8.1 1.2 MiB
2203swfdec-gnome 2.30.1-4.1 93.0 KiB
2204swig 1.3.40-8.3 4.2 MiB
2205synaptiks 0.4.0-13.1 1.6 MiB
2206sysconfig 0.74.5-6.7.1 706.0 KiB
2207sysfsutils 2.1.0-139.1 87.0 KiB
2208syslinux 3.86-7.4 1.3 MiB
2209system-config-printer 1.2.5-4.1 1.5 MiB
2210systemtap 1.4-1.2.3 3.6 MiB
2211systemtap-runtime 1.4-1.2.3 141.0 KiB
2212sysvinit 2.88-37.47.1 96.0 KiB
2213sysvinit-tools 2.88-37.47.1 487.0 KiB
2214t1lib 5.1.2-10.1 399.0 KiB
2215t4k_common 0.1.1-1.1 480.0 KiB
2216tack 5.7-14.1 169.0 KiB
2217taglib 1.7-6.pm.39.1 1.0 KiB
2218taglib-sharp 2.0.3.7-6.2 624.0 KiB
2219tango-icon-theme 0.8.90-12.1 14.4 MiB
2220tar 1.26-1.3.1 1.1 MiB
2221tar-lang 1.26-1.3.1 1.4 MiB
2222tasque 0.1.9-8.4 355.0 KiB
2223tcl 8.5.9-2.11 5.1 MiB
2224tcllib 1.11.1-8.1 8.6 MiB
2225tclx 8.4-478.1 502.0 KiB
2226tcpd 7.6-866.1 196.0 KiB
2227tcsh 6.17.02-8.1 1.0 MiB
2228tdom 0.8.2-86.1 681.0 KiB
2229telepathy-butterfly 0.5.15-4.1 386.0 KiB
2230telepathy-gabble 0.10.4-3.6.2 1.4 MiB
2231telepathy-haze 0.4.0-2.1 177.0 KiB
2232telepathy-idle 0.1.7-2.3 149.0 KiB
2233telepathy-logger 0.1.7-4.1 11.0 KiB
2234telepathy-mission-control 5.6.1-2.2 481.0 KiB
2235telepathy-salut 0.4.0-2.1 630.0 KiB
2236telepathy-sofiasip 0.6.4-2.3 174.0 KiB
2237telepathy-stream-engine 0.5.15-4.1 96.0 KiB
2238telnet 1.2-150.153.1 110.0 KiB
2239terminfo 5.7-14.1 1.6 MiB
2240terminfo-base 5.7-14.1 1.0 MiB
2241terminus-font 4.28-10.1 1.5 MiB
2242testdisk 6.11.3-15.5 6.8 MiB
2243texinfo 4.13a-14.1 3.9 MiB
2244tftp 5.0-113.114.1 74.0 KiB
2245tightvnc 1.3.10-5.1 606.0 KiB
2246timezone 2011g-0.2.1 1.3 MiB
2247timidity 2.13.2-263.2 3.0 MiB
2248tix 8.4.3-57.1 3.0 MiB
2249tk 8.5.9-3.3.1 4.0 MiB
2250tkgate 1.8.7-5.2 3.2 MiB
2251tkimg 1.3-222.1 633.0 KiB
2252tomboy 1.4.2-4.5 2.2 MiB
2253tomcat6 6.0.32-6.5 199.0 KiB
2254tomcat6-admin-webapps 6.0.32-6.5 67.0 KiB
2255tomcat6-el-1_0-api 6.0.32-6.5 33.0 KiB
2256tomcat6-jsp-2_1-api 6.0.32-6.5 75.0 KiB
2257tomcat6-lib 6.0.32-6.5 4.6 MiB
2258tomcat6-servlet-2_5-api 6.0.32-6.5 87.0 KiB
2259tomcat6-webapps 6.0.32-6.5 732.0 KiB
2260totem 2.32.0-8.1 2.1 MiB
2261totem-browser-plugin 2.32.0-8.1 516.0 KiB
2262totem-browser-plugin-gmp 2.32.0-8.1 107.0 KiB
2263totem-pl-parser 2.32.1-2.1 141.0 KiB
2264totem-plugins 2.32.0-8.1 791.0 KiB
2265tracker 0.9.38-3.6.1 2.5 MiB
2266tracker-gui 0.9.38-3.6.1 364.0 KiB
2267tracker-miner-evolution 0.9.38-3.6.1 39.0 KiB
2268tracker-miner-files 0.9.38-3.6.1 110.0 KiB
2269transfig 3.2.5a-30.1 818.0 KiB
2270translation-update 11.4-0.4.1 18.0 KiB
2271translation-update-de 11.4-0.4.1 624.0 KiB
2272translation-update-ru 11.4-0.4.1 810.0 KiB
2273transmission-common 2.13-8.1 422.0 KiB
2274transmission-gtk 2.13-8.1 852.0 KiB
2275tse3 0.3.1-151.2 1.9 MiB
2276tuxmath 2.0.1-1.1 14.3 MiB
2277tuxpaint 0.9.21-9.1 15.2 MiB
2278tuxpaint-config 0.0.12-3.1 146.0 KiB
2279tuxpaint-config-lang 0.0.12-3.1 297.0 KiB
2280tuxpaint-stamps 2009.06.28-2.1 264.0 KiB
2281tuxpaint-stamps-animals 2009.06.28-2.1 11.8 MiB
2282tuxpaint-stamps-clothes 2009.06.28-2.1 590.0 KiB
2283tuxpaint-stamps-food 2009.06.28-2.1 5.2 MiB
2284tuxpaint-stamps-hobbies 2009.06.28-2.1 968.0 KiB
2285tuxpaint-stamps-household 2009.06.28-2.1 1.5 MiB
2286tuxpaint-stamps-medical 2009.06.28-2.1 188.0 KiB
2287tuxpaint-stamps-military 2009.06.28-2.1 914.0 KiB
2288tuxpaint-stamps-naturalforces 2009.06.28-2.1 684.0 KiB
2289tuxpaint-stamps-people 2009.06.28-2.1 762.0 KiB
2290tuxpaint-stamps-plants 2009.06.28-2.1 2.5 MiB
2291tuxpaint-stamps-seasonal 2009.06.28-2.1 3.6 MiB
2292tuxpaint-stamps-space 2009.06.28-2.1 1.0 MiB
2293tuxpaint-stamps-sports 2009.06.28-2.1 517.0 KiB
2294tuxpaint-stamps-symbols 2009.06.28-2.1 7.5 MiB
2295tuxpaint-stamps-town 2009.06.28-2.1 7.8 MiB
2296tuxpaint-stamps-vehicles 2009.06.28-2.1 4.5 MiB
2297tuxtype 1.8.1-3.1 13.4 MiB
2298udev 166-6.7.1 977.0 KiB
2299udev-configure-printer 1.2.5-4.1 36.0 KiB
2300udhcp 0.9.8-10.1 50.0 KiB
2301udisks 1.0.2-3.6.1 665.0 KiB
2302ulimit 1.2-10.1 14.0 KiB
2303uniconvertor 1.1.6pre-1 2.6 MiB
2304unixODBC 2.2.12-207.208.1 1.6 MiB
2305unrar 4.0.4-3.1 247.0 KiB
2306unscd 0.47-3.1 57.0 KiB
2307unzip 6.00-5.2 694.0 KiB
2308update-alternatives 1.14.19-30.33.1 28.0 KiB
2309upower 0.9.8-3.1 217.0 KiB
2310usb_modeswitch 1.1.6-5.1 97.0 KiB
2311usb_modeswitch-data 1.1.6-5.1 56.0 KiB
2312usbmuxd 1.0.7-3.3.1 139.0 KiB
2313usbutils 001-3.1 561.0 KiB
2314utempter 0.5.5-155.1 41.0 KiB
2315util-linux 2.19-3.6.1 1.9 MiB
2316vamp-plugin-sdk 2.0-8.2 529.0 KiB
2317vblade 15-3.1 45.0 KiB
2318vcdimager 0.7.23-174.1 1.3 MiB
2319vim 7.3-5.3 1.8 MiB
2320vim-base 7.3-5.3 325.0 KiB
2321vim-data 7.3-5.3 20.5 MiB
2322vinagre 2.30.3-4.4 1.2 MiB
2323vino 2.32.1-6.7.1 944.0 KiB
2324virt-manager 0.8.5-8.1 6.0 MiB
2325virt-utils 1.1.5-1.2.1 702.0 KiB
2326virtualbox-guest-kmp-default 4.0.12_k2.6.37.6_0.7-0.2.1 285.0 KiB
2327virtualbox-guest-tools 4.0.12-0.2.1 812.0 KiB
2328virtualbox-guest-x11 4.0.12-0.2.1 5.0 MiB
2329virtuoso-drivers 6.1.3-27.1 2.0 MiB
2330virtuoso-server 6.1.3-27.1 10.1 MiB
2331vlc 1.1.11-1.pm.5.2 2.0 MiB
2332vlc-aout-pulse 1.1.11-1.pm.5.2 14.0 KiB
2333vlc-gnome 1.1.11-1.pm.5.2 15.0 KiB
2334vlc-mozillaplugin 1.1.11-1.pm.5.2 137.0 KiB
2335vlc-noX 1.1.11-1.pm.5.2 29.1 MiB
2336vlc-qt 1.1.11-1.pm.5.2 2.1 MiB
2337vm-install 0.4.31-0.4.1 2.1 MiB
2338vmware-guest-kmp-default 2011.05.27_k2.6.37.6_0.5-0.3.3 282.0 KiB
2339vorbis-tools 1.1.1-236.1 532.0 KiB
2340vpnc 0.5.3r449-9.1 214.0 KiB
2341vym 1.13.27-3.2 5.5 MiB
2342w32codec-all 20100303-0.pm.1.1 47.7 MiB
2343w3m 0.5.2-141.3 1.6 MiB
2344wdiff 0.6.4-3.1 235.0 KiB
2345webkit-sharp 0.3-14.16.1 65.0 KiB
2346wget 1.12-2.1 1.8 MiB
2347whois 5.0.10-4.1 197.0 KiB
2348wine 1.3.24-2.1 2.3 MiB
2349wine-32bit 1.3.24-2.1 93.7 MiB
2350wine-gecko 1.1.0-7.1 17.0 MiB
2351wireless-regdb 2009.11.25-6.1 5.0 KiB
2352wireless-tools 30.pre8-16.1 284.0 KiB
2353wireshark 1.4.4-0.5.1 52.6 MiB
2354wnck-sharp 2.26.0-15.1 150.0 KiB
2355wodim 1.1.10-4.3 1.2 MiB
2356words 6-151.1 3.7 MiB
2357wpa_supplicant 0.7.3-2.1 944.0 KiB
2358wvdial 1.60-70.1 217.0 KiB
2359wvstreams 4.4.1-71.4 2.1 MiB
2360wxWidgets-lang 2.8.11-4.11.1 1.9 MiB
2361x11-input-fujitsu 0.6.7-31.1 23.0 KiB
2362x11-tools 0.1-180.1 16.0 KiB
2363x264 0.115svn20110622-1.pm.1.1 125.0 KiB
2364xalan-j2 2.7.0-250.2 2.0 MiB
2365xaos 3.5-770.1 1.7 MiB
2366xaw3d 1.5E-420.1 1.0 MiB
2367xboard 4.5.2-4.2 3.7 MiB
2368xbrlapi 4.2-7.4 71.0 KiB
2369xchat 2.8.8-5.3 829.0 KiB
2370xchat-perl 2.8.8-5.3 138.0 KiB
2371xchat-python 2.8.8-5.3 1.5 MiB
2372xchat-tcl 2.8.8-5.3 51.0 KiB
2373xdg-menu 0.2-202.1 46.0 KiB
2374xdg-user-dirs 0.13-7.1 203.0 KiB
2375xdg-user-dirs-gtk 0.8-15.1 40.0 KiB
2376xdg-utils 1.0.2-93.1 189.0 KiB
2377xdrawchem 1.9.9-3.2 2.8 MiB
2378xen-libs 4.0.2_52-0.2.1 880.0 KiB
2379xerces-j2 2.8.1-247.3 1.2 MiB
2380xerces-j2-xml-apis 2.8.1-247.3 191.0 KiB
2381xfsdump 3.0.1-9.1 665.0 KiB
2382xfsprogs 3.1.4-2.1 3.4 MiB
2383xine-ui 0.99.6-1.pm.2.3 2.8 MiB
2384xinetd 2.3.14-152.1 278.0 KiB
2385xkeyboard-config 2.1-3.3 3.9 MiB
2386xli 20061110-135.1 279.0 KiB
2387xmlcharent 0.3-413.1 95.0 KiB
2388xorg-x11 7.6-43.44.1 8.7 MiB
2389xorg-x11-Xvnc 7.6_1.9.3-15.24.2 1.9 MiB
2390xorg-x11-devel 7.6-16.1 1.3 MiB
2391xorg-x11-driver-input 7.6-29.1 587.0 KiB
2392xorg-x11-driver-video 7.6-53.58.1 6.8 MiB
2393xorg-x11-driver-video-intel-legacy 2.9.1-8.1 1.1 MiB
2394xorg-x11-driver-video-nouveau 0.0.16_20110115_b795ca6-3.1 200.0 KiB
2395xorg-x11-driver-video-radeonhd 1.3.0_20100512_80ba041-2.1 633.0 KiB
2396xorg-x11-fonts 7.6-10.1 30.3 MiB
2397xorg-x11-fonts-core 7.6-10.1 10.4 MiB
2398xorg-x11-fonts-devel 7.6-7.1 211.0 KiB
2399xorg-x11-libICE 7.6-8.1 95.0 KiB
2400xorg-x11-libICE-devel 7.6-8.1 258.0 KiB
2401xorg-x11-libSM 7.6-7.1 30.0 KiB
2402xorg-x11-libSM-devel 7.6-7.1 219.0 KiB
2403xorg-x11-libX11 7.6-10.2 5.1 MiB
2404xorg-x11-libX11-ccache 7.6-2.3 1.1 MiB
2405xorg-x11-libX11-devel 7.6-10.2 1.1 MiB
2406xorg-x11-libXau 7.6_1.0.6-6.1 10.0 KiB
2407xorg-x11-libXau-devel 7.6_1.0.6-6.1 7.0 KiB
2408xorg-x11-libXdmcp 7.6-7.1 22.0 KiB
2409xorg-x11-libXdmcp-devel 7.6-7.1 105.0 KiB
2410xorg-x11-libXext 7.6_1.2.0-2.1 71.0 KiB
2411xorg-x11-libXext-devel 7.6_1.2.0-2.1 191.0 KiB
2412xorg-x11-libXfixes 7.6_4.0.5-6.1 18.0 KiB
2413xorg-x11-libXfixes-devel 7.6_4.0.5-6.1 9.0 KiB
2414xorg-x11-libXmu 7.6-7.1 113.0 KiB
2415xorg-x11-libXmu-devel 7.6-7.1 217.0 KiB
2416xorg-x11-libXp 7.6-2.1 34.0 KiB
2417xorg-x11-libXp-devel 7.6-2.1 63.0 KiB
2418xorg-x11-libXpm 7.6-6.1 110.0 KiB
2419xorg-x11-libXpm-devel 7.6-6.1 20.0 KiB
2420xorg-x11-libXprintUtil 7.6-2.1 34.0 KiB
2421xorg-x11-libXprintUtil-devel 7.6-2.1 12.0 KiB
2422xorg-x11-libXrender 7.6_0.9.6-6.1 38.0 KiB
2423xorg-x11-libXrender-devel 7.6_0.9.6-6.1 30.0 KiB
2424xorg-x11-libXt 7.6_1.0.9-4.1 372.0 KiB
2425xorg-x11-libXt-devel 7.6_1.0.9-4.1 480.0 KiB
2426xorg-x11-libXv 7.6-6.1 18.0 KiB
2427xorg-x11-libXv-devel 7.6-6.1 32.0 KiB
2428xorg-x11-libfontenc 7.6-6.1 24.0 KiB
2429xorg-x11-libfontenc-devel 7.6-6.1 6.0 KiB
2430xorg-x11-libs 7.6-16.1 1.9 MiB
2431xorg-x11-libxcb 7.6_1.7-8.1 531.0 KiB
2432xorg-x11-libxcb-devel 7.6_1.7-8.1 2.4 MiB
2433xorg-x11-libxkbfile 7.6-6.1 147.0 KiB
2434xorg-x11-libxkbfile-devel 7.6-6.1 38.0 KiB
2435xorg-x11-proto-devel 7.6-17.1 3.3 MiB
2436xorg-x11-server 7.6_1.9.3-15.24.2 6.0 MiB
2437xorg-x11-server-extra 7.6_1.9.3-15.24.2 5.7 MiB
2438xorg-x11-util-devel 7.6-8.1 1.2 MiB
2439xorg-x11-xauth 7.6-43.44.1 39.0 KiB
2440xorg-x11-xtrans-devel 7.6-6.1 262.0 KiB
2441xosd 2.2.14-96.1 78.0 KiB
2442xsane 0.998-5.1 4.9 MiB
2443xscreensaver-data 5.12-12.1 831.0 KiB
2444xscreensaver-data-extra 5.12-12.1 15.2 MiB
2445xsp 2.8.2-0.2.1 882.0 KiB
2446xstroke 0.6-234.1 190.0 KiB
2447xterm 268-1.2.1 2.0 MiB
2448xvidcore 1.3.2-1.pm.1.1 229.0 KiB
2449xz 5.0.0-13.1 237.0 KiB
2450yast2 2.20.12-3.2 3.5 MiB
2451yast2-add-on 2.18.3-8.1 149.0 KiB
2452yast2-apparmor 2.20.1-1.2.1 400.0 KiB
2453yast2-backup 2.20.2-5.1 689.0 KiB
2454yast2-bootloader 2.20.2-0.3.1 2.0 MiB
2455yast2-branding-openSUSE 2.18.0-8.1 18.0 KiB
2456yast2-ca-management 2.19.5-4.1 930.0 KiB
2457yast2-control-center 2.20.2-1.3.1 4.0 KiB
2458yast2-control-center-gnome 2.13.4-8.1 34.0 KiB
2459yast2-control-center-qt 2.20.2-1.3.1 270.0 KiB
2460yast2-core 2.20.0-3.3 3.2 MiB
2461yast2-country 2.20.6-1.2.1 475.0 KiB
2462yast2-country-data 2.20.6-1.2.1 174.0 KiB
2463yast2-dbus-client 2.18.0-8.1 66.0 KiB
2464yast2-fingerprint-reader 2.20.0-2.1 287.0 KiB
2465yast2-firewall 2.19.1-4.1 504.0 KiB
2466yast2-gtk 2.21.93-1.3.1 1.1 MiB
2467yast2-hardware-detection 2.17.1-8.3 420.0 KiB
2468yast2-http-server 2.20.0-1.2.1 660.0 KiB
2469yast2-inetd 2.17.3-9.1 208.0 KiB
2470yast2-installation 2.20.5-1.2.1 777.0 KiB
2471yast2-irda 2.19.1-6.1 58.0 KiB
2472yast2-iscsi-client 2.20.0-3.1 208.0 KiB
2473yast2-kerberos-client 2.20.3-3.1 190.0 KiB
2474yast2-ldap 2.20.1-3.1 478.0 KiB
2475yast2-ldap-client 2.20.14.1-0.3.1 558.0 KiB
2476yast2-ldap-server 2.20.0-1.2.1 1.0 MiB
2477yast2-libyui 2.20.2-3.1 616.0 KiB
2478yast2-mail 2.20.0-3.2 728.0 KiB
2479yast2-metapackage-handler 0.8.11-2.1 193.0 KiB
2480yast2-mouse 2.18.2-8.1 95.0 KiB
2481yast2-ncurses 2.20.7-1.2.1 918.0 KiB
2482yast2-ncurses-pkg 2.20.3-3.1 743.0 KiB
2483yast2-network 2.20.12-0.3.1 2.1 MiB
2484yast2-nfs-client 2.19.3-4.1 254.0 KiB
2485yast2-nfs-common 2.18.1-8.1 4.0 KiB
2486yast2-nis-client 2.18.2-8.1 539.0 KiB
2487yast2-ntp-client 2.20.2-5.1 456.0 KiB
2488yast2-online-update 2.20.2-3.1 180.0 KiB
2489yast2-online-update-frontend 2.20.2-3.1 1.0 KiB
2490yast2-packager 2.20.15-3.1 1.6 MiB
2491yast2-packager-webpin 2.20.15-3.1 43.0 KiB
2492yast2-pam 2.20.1-3.1 110.0 KiB
2493yast2-perl-bindings 2.19.1-6.1 338.0 KiB
2494yast2-pkg-bindings 2.20.3-3.1 1.7 MiB
2495yast2-printer 2.20.8-2.1 1020.0 KiB
2496yast2-qt 2.20.5-0.3.1 934.0 KiB
2497yast2-qt-graph 2.19.0-4.1 88.0 KiB
2498yast2-qt-pkg 2.20.3-3.1 1.1 MiB
2499yast2-restore 2.19.0-6.1 367.0 KiB
2500yast2-runlevel 2.20.1-3.1 209.0 KiB
2501yast2-samba-client 2.20.2-3.1 308.0 KiB
2502yast2-samba-server 2.20.2-3.1 346.0 KiB
2503yast2-scanner 2.20.1-3.1 423.0 KiB
2504yast2-security 2.20.2-3.1 228.0 KiB
2505yast2-slp 2.16.0-89.1 306.0 KiB
2506yast2-sound 2.20.2-3.2 1.1 MiB
2507yast2-storage 2.20.5-3.1 3.3 MiB
2508yast2-sudo 2.18.2-8.1 162.0 KiB
2509yast2-sysconfig 2.17.0-62.2 284.0 KiB
2510yast2-theme-openSUSE 2.20.3-3.1 2.7 MiB
2511yast2-theme-openSUSE-Oxygen 2.20.3-3.1 1.1 MiB
2512yast2-trans-de 2.19.0-31.38.1 2.6 MiB
2513yast2-trans-en_US 2.19.0-31.38.1 167.0 KiB
2514yast2-trans-ru 2.19.0-31.38.1 3.3 MiB
2515yast2-trans-stats 2.19.0-4.1 1.0 KiB
2516yast2-transfer 2.18.0-9.1 339.0 KiB
2517yast2-tune 2.20.1-3.2 448.0 KiB
2518yast2-tv 2.19.3-4.3 1.1 MiB
2519yast2-update 2.19.1-6.1 437.0 KiB
2520yast2-users 2.20.2-1.2.1 1.1 MiB
2521yast2-vm 2.17.1-3.1 66.0 KiB
2522yast2-xml 2.16.1-62.1 123.0 KiB
2523yast2-ycp-ui-bindings 2.20.3-3.1 685.0 KiB
2524yelp 2.30.2-9.14.1 1.7 MiB
2525yp-tools 2.12-4.1 199.0 KiB
2526ypbind 1.32-2.1 76.0 KiB
2527yudit 2.9.2-8.2 14.7 MiB
2528zd1211-firmware 1.4-71.1 47.0 KiB
2529zeitgeist 0.6-2.2 687.0 KiB
2530zenity 2.32.1-4.1 1.1 MiB
2531zip 3.0-2.1 815.0 KiB
2532zisofs-tools 1.0.8-8.1 49.0 KiB
2533zlib 1.2.5-9.10.1 86.0 KiB
2534zlib-devel 1.2.5-9.10.1 166.0 KiB
2535zypper 1.5.7-0.4.3 4.6 MiB